“Затверджую” icon

“Затверджую”
Назва“Затверджую”
Сторінка2/4
Дата04.09.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема 1. Законодавче обгрунтування ОП в Україні

План


 1. Предмет, об’єкт, завдання курсу.

 2. Технічний та соціальний характер ОП.

 3. Структура ОП та значення основних складових.

 4. Сутність та значення основних положень Закону України «Про охорону праці»


Рекомендована література: 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15


Змістовий модуль 2. ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ І ЗАХОДИ ЙОГО ВІДВЕРНЕННЯ


Тема 2. Виробничі умови,травматизм. Оцінка умов праці та вивчення травматизму

План


 1. Поняття умов праці, небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

 2. Травма, нещасний випадок, професійне захворювання. Класифікація.

 3. Методи вивчення травматизму.

 4. Показники динаміки травматизму.

 5. Причини травматизму.


Рекомендована література: 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25


Змістовий модуль 3. Системний підхід до проектування безпечної роботи і оптимальних умов праці людини-оператора

Змістовий модуль 4. Основні завдання виробничої санітарії та гігієни праці


Тема 3. БЕЗПЕКА СЛМ (СИСТЕМИ «ЛЮДИНА – МАШИНА»), ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ПРАЦІ


План


 1. СЛМ: специфіка, основні чинники негативного впливу на робітника.

 2. Основні завдання ергономіки, інженерної психології.

 3. Методи аналізу безпеки СЛМ.

 4. Професійні шкідливості, основні види.

 5. Санітарні норми проектування промислових приміщень (СНиП – 2.09.04 – 87)


Рекомендована література: 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Змістовий модуль 5.Основи пожежної безпеки


Тема 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА: МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


План


 1. Регламентація вимог щодо пожежної безпеки.

 2. Горіння: поняття, умови, фактори ат види.

 3. Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин.

 4. Категорії об’єктів за пожежовибухонебезпечністю.

 5. Попередження пожеж та пожежний захист.


Рекомендована література: 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25


Модуль 2. Методи, засоби та способи забезпечення

безпеки праці на підприємстві


Змістовий модуль 6. Особливості охорони праці в промисловості; контроль якості робочої зони

Змістовий модуль 7. Безпека обладнання і експлуатації механізмів і машин в промисловості. Контроль і формування виробничого освітлення


Тема 5. НОРМАЛІЗАЦІЯ УМОВ РОБОЧОЇ ЗОНИ


План


 1. Мікроклімат, основні параметри, оптимальні і допустимі мікрокліматичні умови.

 2. Нормування шкідливих речовин, ГДК, класифікація шкідливих речовин.

 3. Вентиляція: визначення, види, вимоги до вентиляції.

 4. Виробниче освітлення: значення, вимоги, види.

 5. Характеристика джерел штучного освітлення.


Рекомендована література: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 25


Змістовий модуль 8. Електробезпека.


Тема 6. Основні заходи і засоби щодо забезпечення електробезпеки


План


 1. Електротравматизм, основні причини.

 2. Види дії електричного струму на організм людини.

 3. Види електротравм, путь струму, наслідки ураження струмом.

 4. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

 5. Заходи і засоби безпечної експлуатації електроустановок


Рекомендована література: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25


^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Змістовий модуль 1. Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання дисципліни


Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)

Теми доповідей


 1. Вплив НТП на охорону праці та довкілля, поява нових шкідливих та небезпечних факторів.

 2. Основні завдання інженерної психології.

 3. Характеристики безпеки СЛМ.

 4. Логічні методи аналізу СЛМ.


Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23


Модуль 1. Організаційні та законодавчо-нормативні

аспекти охорони праці в Україні


Змістовий модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ


Тема 1. Предмет, завдання та структура курсу. Виробниче середовище (2 год.)


Теоретична частина


 1. Предмет курсу. Соціальна спрямованість сучасної системи охорони праці (ОП).

 2. Техніка безпеки та її значення.

 3. Ергономіка: поняття, завдання, значення.

 4. Особливості сучасних систем «людина – машина» (СЛМ).

 5. Використання логічних методів при аналізі безпеки СЛМ.


Самостійна робота (4 год.)

Теми для доповідей


 1. Обов’язки роботодавця в відношенні охорони праці.

 2. Гарантії прав працівника на безпечні умови праці.

 3. Охорона праці жінок в Україні.

 4. Охорона праці неповнолітніх в Україні.

 5. Охорона праці інвалідів в Україні.


Рекомендована література: 1, 2, 10, 11, 14, 15


Практична частина

Знайти правильні відповіді до тестів:


Тест 1. В завдання курсу ОП входять:

а) аналіз ефективності праці в залежності від умов робітничої діяльності;

б) економічний аналіз більш ефективних прийомів праці;

в) економічний аналіз з охорони праці в галузі;

г) впровадження більш безпечних умов праці.

Тест 2. До документів ОП соціального напрямку відносять:

а) Кодекс законів про працю (КЗОТ);

б) ССБТ;

в) СНиП;

г) Закон України «Про пожежну безпеку».

Тест 3. До документів ОП технічного характеру відносять:

а) Конституція України;

б) ССБТ;

в) СНиП;

г) Кодекс законів про працю (КЗОТ).

Тест 4. Що з цих розділів входить до охорони праці:

а) техніка безпеки;

б) опір матеріалів.

в) виробнича санітарія;

г) інженерна етика.

Тест 5. На які категорії громадян не розповсюджується дія «Закону України «Про охорону праці»:

а) на нелегальних імігрантів;

б) на всіх емігрантів;

в) на військовослужбовців;

г) на робітників СБУ;

д) на тимчасових робітників;

ж) на неповнолітніх.

Тест 6. Забороняється залучення до надурочних робіт:

а) жінок с дітьми молодше 12 років;

б) жінок з неповнолітніми дітьми взагалі;

в) неповнолітніх;

г) працюючих інвалідів.

Тест 7. Скільки цифр включає код ДНАОП міжгалузевого рівня:

а) 6;

б) 8;

в) 10.

Тест 8. Скільки конвенцій МОП з охорони праці ратифіковано Україною:

а) 24;

б) 50;

в) 181.

Тест 9. Якій граничний норматив підіймання і переміщення вантажів для жінок:

а) 8; б) 10; в) 12.

Тест 10. Як часто проводиться перегляд інструкцій, що належать до ДНАОП міжгалузевого характеру:

а) раз в 10 років; б) раз в 5 років; в) раз в 3 роки.

Тест 11. Робітниця з категорією праці ІІ-а вимагає від адміністрації оплати курсу лікувально-профілактичних процедур.

Визначте, наскільки правомірні її вимоги:

а) правомірні; б) неправомірні.

Тест 12.Ситуаційне завдання.

Робітник заключив контракт 5 вересня, а до роботи мав приступити 8 вересня. Але 6 вересня, прийшовши на підприємство з додатковими документами, одержав електротравму внаслідок пробою ізоляції в конторі. Визначте: чи повинен власник оплачувати лікарняний лист?

а) так; б) ні.

Тест 13. Тимчасовий робітник в фермерському господарстві підчас роботи одержав травму. Власник відмовився оплатити лікарняного листа, мотивуючи свої дії тим, що його підприємство приватне, трудового.

Надайте оцінку вірності дій власника. Обґрунтуйте відповідь, посилюючись на чинне законодавство.

а) власник правий; б) власник неправий.


^ Рекомендована література: 1, 2, 10, 11, 14, 15


Змістовий модуль 7. Державне управління охороною праці в Україні


Самостійна робота (4 год.)

Теми доповідей


 1. Повноваження міністрів та інших центральних органів державної виконавчої влади в галузі ОП.

 2. Повноваження місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, об’єднань підприємств в галузі ОП.

Рекомендована література: 1, 10, 11, 14, 15, 16


Тема 7. (2 год.) Управління ОП в Україні


Теоретична частина


 1. Система органів державного управління ОП в Україні.

 2. Держпромгірнагляд: повноваження, функції, напрямки діяльності.

 3. Діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

 4. Функції та права страхових експертів.

Рекомендована література: 1, 10, 11, 14, 15, 16


Побудова дерева подій для аналізу впливу виробничого чинника.

Приклад. Побудова дерева подій для ситуації «Пожежа в гаражі підприємства»
Де: F1 – відсутність сигналізації;

F2 – відсутність вогнегасника;

F3 – порушення трудової дисципліни, паління та вживання алкоголю в гаражі;

F4 – наявність горючих (мастильних) матеріалів і неналежного їх збереження;

F5 – наявність сміття в гаражі;

F6 – протікання бензину на працюючий двигун;

F7 – незадовільний стан електропроводки в гаражі;

F8 – загоряння проводки авто при працюючому акумуляторі;

F9 – відсутність вимикача маси.

^ Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23


Змістовий модуль 2. ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ І ЗАХОДИ ЙОГО ВІДВЕРНЕННЯ


Тема 2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування


Самостійна робота (4 год.)

Теми доповідей


 1. Основні види потенційних шкідливостей і небезпечностей.

 2. Професійні шкідливості як база виникнення професійних захворювань.

 3. Види і характеристика інженерних систем підприємства.

 4. Вплив шуму і вібрації.


Рекомендована література: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Теоретична частина


 1. Класифікація професійних шкідливостей.

 2. Умови праці, параметри для їх визначення.

 3. Категорії робіт, оптимальні і допустимі параметри мікроклімату.

 4. Вплив адаптованих та неадаптованих шкідливостей.

 5. Характер праці. Особливості фізичної та розумової праці.

 6. Вимоги до проектування, промислових підприємств, їх території.


Самостійна робота

Теми рефератів


 1. Світова статистика виробничого з травматизму та професійної захворюваності.

 2. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності в промисловості.

 3. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності в сільському господарству.

 4. Проблеми профзахворюваності серед працівників економічного профілю.


Рекомендована література: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24


Практична частина


Задача 1. Розрахунок штучного освітлення за формулою:
де F – світловий потік однієї лампи, лм;

Е – мінімальна нормована освітленість, лк;

S – площа приміщення, м2;

k – коефіцієнт запасу, який враховує старіння ламп, запиленість та забруднення світильників;

z – поправковий коефіцієнт, що характеризує нерівномірність освітлення (відношення мінімальної освітленості до середньої горизонтальної), приймається 2=1, 1. …1, 2;

ή – коефіцієнт використання світлового потоку освітлювальної установки у частках;

n – кількість ламп.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


Змістовий модуль 3. Системний підхід до проектування безпечної роботи і оптимальних умов праці людини-оператора

Змістовий модуль 4. Основні завдання виробничої санітарії та гігієни праці


Тема 3. Нормування показників повітря робочої зони (2 год.).


Самостійна робота (4 год.)

Теми доповідей


 1. Нагляд за охороною праці на підприємстві.

 2. Засоби контролю вмісту шкідливих речовин, запиленості, параметрів мікроклімату.

 3. Ергономічні вимоги до технічних засобів.

 4. Ергономічна експертиза: завдання, об’єкти, шляхи проведення.

 5. Захист робітників від виробничих шкідливостей.


Рекомендована література: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25


Теоретична частина


 1. Види вентиляції. Їх переваги і переліки.

 2. Контроль вмісту шкідливих речовин.

 3. Очистка вентиляційного повітря.

 4. Використання природного освітлення.

 5. Застосування різних видів штучного освітлення.


Практична частина

Вирішення задач


Задача 1. При нормальному мікрокліматі враховується: V1 – обсяг повітря на 1 працюючого.

L1 – кількість повітря на 1 працівника.


L = L1*n

(5.1)

n – число працюючих

якщо V1 < 20 м2, то L1 = 30 м3/год

якщо V1 > 20 м2, то L1 = 20 м3/год


Задача 2. При необхідності віддаляються шкідливі речовини

L = У (q ПДК – q прит) (м3/ч) (5.2)


Приклад.

З2

ПДК = 20 мч/м3

Q прит 0,3 q ПДК

- коефіцієнт нерівномірності розподілу шкідливих речовин у приміщенні

від 1,2 до 2,0

У – кількість шкідливих речовин у робочій зоні мг/год

n = 20 чіл.

м3/год

535,7 = L*n

м3

т.е. доп*L1=20 м3/год


3. Оцінний розрахунок

L = RVn, де

Vn – обсяг приміщення, м3;

R – кратність повітрообміну (1...10… 10 ч-1)


4. Знайти, на скільки градусів може підвищитися температура у приміщенні об’ємом V, у якому N людей виконують роботу із невеликим фізичним навантаженням. Кратність об’єму повітря при неорганізованій природній вентиляції дорівнює К. Теплоємність повітря С = 1370 Дж/(кг К), а його густина р = 1,2 кг/м3.

Розрахунок проводиться за формулою:

; (5.5)

де N – кількість джерел виділення тепла (кількість людей у приміщенні);

g – потужність виділення тепла однією особою, яка коливається в межах від 100 до 230 Вт залежно від фізичного.

Наприклад, нехай у приміщенні об’ємом 250 м3 знаходиться 20 осіб, які виконують легку фізичну роботу. Кратність обміну повітря дорівнює 0,75. Підставивши числові значення величин в останню формулу, матимемо:
 1. За критерієм вмісту вуглекислого газу перевірити, чи достатньо неорганізованої природної вентиляції з кратністю обміну повітря К у приміщенні об’ємом V, де працює N осіб.

Для перевірки необхідно порівняти фактичну кратність обміну повітря ^ К з кратністю обміну повітря, яка забезпечує належну чистоту К0. Для знаходження величини К0 використовують формули (5.6) та (5.7), приймаючи, що граничнодопустима концентрація вуглекислого газу в повітрі дорівнює 2 г/м3, а його концентрація у повітрі, яке подається у приміщення, - 0,7 г/м3.

, (5.7)

де t – час, за який концентрація шкідливих речовин досягне ГДВ, год;

Q – маса шкідливих речовин, що надходять у повітря за годину, ч/год;

С2концентрація шкідливих речовин у повітрі, що подається до приміщення, г/м3;

С3 – ГДК даної шкідливої речовини, г/м3;

^ V – об’єм приміщення, м3.


Мacy вуглекислого газу, що надходить у повітря в резуль­таті дихання N осіб, визначають за формулою:

Q = m*N, (5.8)

де т – маса вуглекислого газу, яку видихав одна особа за годи­ну (г/год).

Наприклад, нехай у приміщенні об’ємом 30 м3 працює дві осо­би, а кратність обміну повітря К = 0,8. Спочатку обчислюємо час, за який концентрація вуглекислого газу досягне граничнодопустимої

.

Необхідна кратність обміну повітря становить
Отже, наявної кратності обміну повітря у приміщенні с не­достатньо, оскільки К<К0.


Рекомендована література: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 25


Змістовий модуль 5.Основи пожежної безпеки

Модуль 2. Методи, засоби та способи забезпечення

безпеки праці на підприємстві


Змістовний модуль 6. ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПРОМИСЛОВОСТІ, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ


Тема 4. Аналіз динаміки виробничого травматизму і профзахворювань (2 год.)


Теоретична частина 1. Поняття: травма, нещасний випадок, професійні і професійно обумовлені захворювання.

 2. Причини травматизму.

 3. Методи аналізу травматизму.

 4. Розслідування та облік нещасних випадків і профзахворювань.

 5. Розслідування та облік товарів.


Практична частина

Вирішення задач


Розрахувати загальні показники, травматизму та профзахворюваності.

1. Основними показниками для оцінки травматизму та профзахворюваності є:


Kz = n * 1000/p ; Km = D/n,


де Kz – коефіцієнт частоти травматизму та

профзахворювань;

n - кількість випадків травматизму та профзахворювань;

р - середньоспискова чисельність працюючих за цей же

період;

Km - коефіцієнт тяжкості травматизму та

профзахворювань;

D - кількість днів непрацездатності у потерпілих (в

робочих днях).


2. Пчз = 3 * 100/р ; Пдн = Д * 100/р ,

де Пчз - показник частоти випадків захворювань;

Пдн - показник днів непрацездатності;

З - кількість випадків захворювань за звітний період;

D - кількість днів непрацездатності за цей же період;

Р - загальна кількість працюючих.


^ Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 15


Змістовний модуль 6. Безпека обладнання і експлуатації механізмів і машин в промисловості.

Змістовний модуль 7. Контроль і формування виробничого освітлення

Тема 5. Контроль і нагляд за охороною праці на виробництві (2 год.)


Теоретична частина


 1. СУОП, структура, завдання, функції.

 2. Служба охорони праці підприємства.

 3. Комісія з питань охорони праці підприємства.

 4. Навчання з питань охорони праці.


Практична частина

Вирішення задачі


Оцінити стан охорони праці на ділянці

У цеху средньосписочна чисельність працівників склала 120 чоловік, а чисельність одиниць устаткування склала 180 шт. на дослідженний період було заплановано 4 поточних заходи, 2 заходи щодо угоди з Держнаглядохоронпраці і закрито 16 актів розслідування нещасливих випадків і захворювань, з них 12 з вини працівників. У процесі квартального контролю було розкрито:

 • 2 випадки прострочених інструктажів;

 • 6 випадків роботи без засобів захисту;

 • 24 випадки роботи на устаткуванні без пройденого вчасно техогляду;

 • відсутність огороджень на 12 одиницях устаткування;

 • несправне блокування на 20 одиницях;

 • несправна ізоляція на 8 одиницях;

 • поточні заходи усі проведені в повному обсязі;

 • з заходів щодо узгодження з Госнадзорохрантруда одне виконано не цілком.

Оціните стан охорони праці на об'єкті.

Чи можлива виплата преміальних?

 1. Визначаємо

де

Кс – n рівня дотримання правил ОП

Сс – кількість працівників, що дотримують правил ОП

с – середньоспискова чисельність робітників 1. Визначаємо

де

Кб – коефіцієнт безпеки

n – кількість одиниць устаткування в цеху;

nТБ – кількість одиниць. Устаткування, які відповідають х вимогам ТБ 1. де

Квпр – коефіцієнт виконання планів робіт з ОП;

mфр – кількість фактично виконаних робіт з ОП;

m – Загальна кількість запланованих робіт з ОП

при ОП =1 призначаються преміальні


Знайти правильні відповіді до тестів:


Тест 1. Шкідливі фактори можуть бути спричинити: а) алергічні хвороби;

б)гострі отруєння;

в) хімічні опіки;

г) термічні опіки.

Тест 2. Картографічний метод аналізу травматизму - це різновид:

а) статистичного;

б) монографічного;

в) ергономічного.

Тест 3. Який з видів інструктажу проводиться при прийомі на роботу:

а) на робочому місці;

б) ввідний;

в) початковий;

г) плановий.

Тест 4. Хто безпосередньо відповідає за проведення поточного інструктажу:

а) директор або власник;

б) головний інженер;

в) інженер по ОП або зам. по ОП;

г) керівник окремого підрозділу.

Тест 5. На виробництві трапився поодинокий нещасливий випадок. Скільки членів повинна складати комісія, яка буде проводити розслідування:

а) 3;

6) 4;

в) 5;

г) 7.

Тест 6. Якщо нещасний випадок трапився 10 жовтня, коли акт Н-1 повинен бути затверджений керівником:

а) 13 жовтня;

б) 14 жовтня;

в) 15 жовтня;

г) 17 жовтня;

д) до 20 жовтня.

Тест 7. Склад комісії спеціального розслідування нещасного випадку затверджує:

а) Держнагляд охорони праці;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Держнагляд охорони праці або Кабмін України;

д) Верховна Рада України або Держнагляд охорони праці;

ж) Верховна Рада України або Кабінет Міністрів України;

з) Особисто Указом Президента.

Тест 8. Якщо стався груповий нещасний випадок 15 червня, коли повинні бути готові всі акти:

а) 25 червня;

б) 30 червня;

в) 5 липня;

г) 15 липня.

Тест 9. Робота виконується з постійною ходьбою, але без переноски важких речей. Визначте категорію:

а) І;

б) II;

в) III.

Тест 10. Робота виконується стоя и потребує невеликого фізичного напруження. Які профілактичні заходи Ви порекомендуєте:

а) відпочинок після робочого дня;

б) лікувальні заходи;

в) оздоровчі заходи.

Тест 11. В приміщенні, де більшість робіт належить до III категорії піддержується t = 22-23 °С. Це:

а) оптимально;

б) допустимо;

в) недопустимо.

Тест 12. Яка мінімальна швидкість руху повітря допустима в виробничих приміщеннях:

а) 0,1 м/с;

б) 0,2 м/с;

в) 0,4 м/с;

г) 0,5 м/с;

д) 1 м/с; ж) 1,5 м/с.

Тест 13. Для робіт III категорії характерними вимогами мікроклімату є:

а) найвища температура;

б) найнижча температура;

в) найвища вологість;

г) найнижча вологість;

д) найвища швидкість руху повітря; ж) найнижча швидкість руху повітря.

Тест 14. Якщо працівник ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду власник має право:

а) притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності;

б) відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати;

в) відсторонити його від роботи із збереженням заробітної плати.

Тест 15. Для робіт І категорії характерними вимогами мікроклімату є:

а) найвища температура;

б) найнижча температура;

в) найвища вологість;

г) найнижча вологість.

Тест 16. Внаслідок виробничої травми робітник одержав інвалідність із збереженням 60% працездатності. Середньомісячний заробіток його складає 360 грн. Яким повинен бути розмір одноразової допомоги?

Тест 17. Для визначення коефіцієнта охорони праці (КОП) використовують:

а) коефіцієнт дотримання правил ОП;

б) коефіцієнт технічної безпеки;

в) коефіцієнт важкості травматизму;

г) коефіцієнт частоти травматизму.

Тест 18. При порушенні вимог охорони праці працівники можуть бути притягнуті до відповідальності:

а) тільки дисциплінарної;

б) тільки адміністративної;

в) дисциплінарної, адміністративної і матеріальної;

г) тільки дисциплінарної і адміністративної.

Тест 19. Комісія (служба) з питань охорони праці створюється на підприємстві, де:

а) мають місце шкідливі і небезпечні умови праці;

б) стався нещасний випадок з летальним кінцем;

в) кількість працюючих перевищує 50 чоловік.

Тест 20. В яких з нижче перерахованих випадках буде проводитися спецрозслідування:

а) поразка 1 робітника з важкими наслідками; інвалідністю;

б) поразка 2 робітників з легкими наслідками;

в) одиничний летальний випадок.


1   2   3   4

Схожі:

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“Затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи