«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon

«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Скачати 297.63 Kb.
Назва«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Дата04.09.2012
Розмір297.63 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


Методичні вказівки для проведення практичних занять

з навчальної дисципліни

«Оcнови охорони праці»

для магістрів зі спеціальностей

0501 «Економіка і підприємництво»;

0502 «Менеджмент»


Укладач: доцент Соболь О.М.


Херсон 2010

УДК 331.45 (075)


Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка і підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти і науки України №563 від 01.08.2001 у відповідності до ДНАОП ООО-4.12.99 р. «Типові положення про навчання з питань охорони праці»


Укладач: доц. кафедри „Гуманітарних дисциплін” канд. с.-т. наук Соболь О.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять схвалено на засіданні кафедри «Менеджменту організацій»


Завідувач кафедри __________ Доброзорова О.В.


Методичні вказівки для проведення практичних занять схвалено на засіданні кафедри «Менеджменту зовнішньо – економічної діяльності»

Завідувач кафедри __________ Кузьменко Л.В.


Схвалено на засіданні Методичної Ради Херсонського економічно-правового інституту.

Протокол №___ від «__» лютого 2010 року

Модуль 1. Організаційні та законодавчо-нормативні

аспекти охорони праці в Україні


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1


Тема 1. Предмет, завдання та структура курсу. Виробниче середовище (2 год.)


Теоретична частина


 1. Предмет курсу. Соціальна спрямованість сучасної системи охорони праці (ОП).

 2. Техніка безпеки та її значення.

 3. Ергономіка: поняття, завдання, значення.

 4. Особливості сучасних систем «людина – машина» (СЛМ).

 5. Використання логічних методів при аналізі безпеки СЛМ.


Самостійна робота (4 год.)

Теми для доповідей


 1. Обов’язки роботодавця в відношенні охорони праці.

 2. Гарантії прав працівника на безпечні умови праці.

 3. Охорона праці жінок в Україні.

 4. Охорона праці неповнолітніх в Україні.

 5. Охорона праці інвалідів в Україні.


Рекомендована література: 1, 2, 10, 11, 14, 15


Практична частина

Знайти правильні відповіді до тестів:


Тест 1. В завдання курсу ОП входять:


а) аналіз ефективності праці в залежності від умов робітничої діяльності;

б) економічний аналіз більш ефективних прийомів праці;

в) економічний аналіз з охорони праці в галузі;

г) впровадження більш безпечних умов праці.


Тест 2. До документів ОП соціального напрямку відносять:


а) Кодекс законів про працю (КЗОТ);

б) ССБТ;

в) СНиП;

г) Закон України «Про пожежну безпеку».


Тест 3. До документів ОП технічного характеру відносять:


а) Конституція України;

б) ССБТ;

в) СНиП;

г) Кодекс законів про працю (КЗОТ).


Тест 4. Що з цих розділів входить до охорони праці:


а) техніка безпеки;

б) опір матеріалів.

в) виробнича санітарія;

г) інженерна етика.


Тест 5. На які категорії громадян не розповсюджується дія «Закону України «Про охорону праці»:


а) на нелегальних імігрантів;

б) на всіх емігрантів;

в) на військовослужбовців;

г) на робітників СБУ;

д) на тимчасових робітників;

ж) на неповнолітніх.


Тест 6. Забороняється залучення до надурочних робіт:


а) жінок с дітьми молодше 12 років;

б) жінок з неповнолітніми дітьми взагалі;

в) неповнолітніх;

г) працюючих інвалідів.


Тест 7. Скільки цифр включає код ДНАОП міжгалузевого рівня:

а) 6;

б) 8;

в) 10.


Тест 8. Скільки конвенцій МОП з охорони праці ратифіковано Україною:

а) 24;

б) 50;

в) 181.

Тест 9. Якій граничний норматив підіймання і переміщення вантажів для жінок:

а) 8; б) 10; в) 12.


Тест 10. Як часто проводиться перегляд інструкцій, що належать до ДНАОП міжгалузевого характеру:

а) раз в 10 років; б) раз в 5 років; в) раз в 3 роки.


Тест 11. Робітниця з категорією праці ІІ-а вимагає від адміністрації оплати курсу лікувально-профілактичних процедур.


Визначте, наскільки правомірні її вимоги:

а) правомірні; б) неправомірні.

Тест 12.Ситуаційне завдання.


Робітник заключив контракт 5 вересня, а до роботи мав приступити 8 вересня. Але 6 вересня, прийшовши на підприємство з додатковими документами, одержав електротравму внаслідок пробою ізоляції в конторі. Визначте: чи повинен власник оплачувати лікарняний лист?

а) так; б) ні.


Тест 13. Тимчасовий робітник в фермерському господарстві підчас роботи одержав травму. Власник відмовився оплатити лікарняного листа, мотивуючи свої дії тим, що його підприємство приватне, трудового.

Надайте оцінку вірності дій власника. Обґрунтуйте відповідь, посилюючись на чинне законодавство.

а) власник правий; б) власник неправий.


Рекомендована література: 1, 2, 10, 11, 14, 15


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 1. Тема 2. Управління і контроль за станом ОП в Україні. (2 год.)


Теоретична частина


 1. Система органів державного управління ОП в Україні.

 2. Держпромгірнагляд: повноваження, функції, напрямки діяльності.

 3. Діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

 4. Функції та права страхових експертів.

Рекомендована література: 1, 10, 11, 14, 15, 16


Індивідуальна робота (4 год.)

Теми доповідей


 1. Повноваження міністрів та інших центральних органів державної виконавчої влади в галузі ОП.

 2. Повноваження місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, об’єднань підприємств в галузі ОП.

^ Рекомендована література: 1, 10, 11, 14, 15, 16


Практична частина


Знайти правильні відповіді до тестів:


1. Якщо потерпілий помер під час виконання своїх робітничих обов'язків, внаслідок порушень ТБ зі свого боку:


а) Фонд страхування має право взагалі не відшкодовувати одноразову допомогу;

б) Фонд страхування, може відшкодувати 30% одноразової допомоги;

в) Фонд страхування, може відшкодувати 50% одноразової допомоги;

г) Фонд страхування, може відшкодувати 70% одноразової допомоги.


2. Якщо потерпілий від нещасного випадку на виробництві став інвалідом і ВТЕК визнала втрату професійної працездатності в розмірі 40% , потерпілий має право:


а) одержати компенсацію 40% заробітної платні кожній місяць;

б) на оплачувану відпустку тривалістю 40 тижнів;

в) одержати компенсацію 40 середньомісячних заробітних плат.


3. Якщо працівник ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду власник має право:


а) притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності;

б) відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати;

в) відсторонити його від роботи із збереженням заробітної плати.


4. Для робіт І категорії характерними вимогами мікроклімату є:


а) найвища температура;

б) найнижча температура;

в) найвища вологість;

г) найнижча вологість.


5. Суми страхових внесків для бюджетних установ обчислюються:


а) у відсотках до річного фонду заробітної плати;

б) у відсотках до фактичних витрат на оплату праці за рік;

в) фіксована сума на одного працівника в залежності від галузі.


Ситуаційне завдання.

Робітниця одного з цехів хімічного підприємства, де постійно працюють з сірковуглецем, з'ясувала, що не зможе стати матір'ю по медичним причинам. Своє безпліддя вона вважає наслідком роботи в шкідливому середовищі і вимагає великої моральної компенсації:

Визначте:

- чи відноситься сірковуглець до тих речовин, що впливають на репродуктивну функцію;

- наскільки правомірні вимоги робітниці.


Ситуаційне завдання.

Внаслідок порушень технологічного циклу 3 робітника отримали опіки II та III ступеню.

Дайте відповідь:

- яким чином повинно проводитися розслідування;

- в який термін комісія по розслідуваннях повинна підготувати відповідну документацію?


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3


Тема 3 . ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ І ЗАХОДИ ЙОГО ВІДВЕРНЕННЯ


Теоретична частина


1. Поняття: травма, виробнича травма; професійне захворювання, професійно обумовлене захворювання, виробничі, невиробничі та пов’язані з виробництвом нещасні випадки.

 1. Розслідування виробничого травматизму та професійної захворюваності.

 2. Спеціальне розслідування виробничого травматизму.

 3. Розслідування та облік аварій.Індивідуальна робота


Теми рефератів


 1. Світова статистика виробничого з травматизму та професійної захворюваності.

 2. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності в промисловості.

 3. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності в сільському господарству.

 4. Проблеми профзахворюваності серед працівників економічного профілю.


Рекомендована література: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24


Практична частина

Вирішення задач


Розрахувати загальні показники, травматизму та профзахворюваності.

1. Основними показниками для оцінки травматизму та профзахворюваності є:


Kz = n * 1000/p ; Km = D/n,


де Kz – коефіцієнт частоти травматизму та

профзахворювань;

n - кількість випадків травматизму та профзахворювань;

р - середньоспискова чисельність працюючих за цей же

період;

Km - коефіцієнт тяжкості травматизму та

профзахворювань;

D - кількість днів непрацездатності у потерпілих (в

робочих днях).


2. Пчз = 3 * 100/р ; Пдн = Д * 100/р ,

де Пчз - показник частоти випадків захворювань;

Пдн - показник днів непрацездатності;

З - кількість випадків захворювань за звітний період;

D - кількість днів непрацездатності за цей же період;

Р - загальна кількість працюючих.


^ Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 15


Практична частина


Задача .На підприємстві працює 600 робітників. За рік зареєстровано 4 випадки гострого отруєння по виробництві, 18 - гострих респіраторних захворювань, 2 - електротравми на виробництві і 1 отруєння газом в побуті.

Визначте основні показники динаміки травматизму


Ситуаційне завдання.

Внаслідок порушень технологічного циклу 3 робітника отримали опіки II та III ступеню.

Дайте відповідь:

- яким чином повинно проводитися розслідування;

- в який термін комісія по розслідуваннях повинна підготувати відповідну документацію?


Ситуаційне завдання.

Робітники, знаходячись у нетверезому стані, порушили вимоги ТБ, внаслідок цього троє з них одержали травми різного ступеню. Поясніть:

- як проводиться розслідування подібних нещасних випадків;

- чи повинно взагалі проводитися розслідування за даних обставин?


Ситуаційне завдання

В складському приміщенні, внаслідок порушень правил зберігання легкозаймистих речовин, трапилась пожежа. Робітник складу отримав опіки ІІ ступеня

Визначте:

  • причину нещасливо випадку;

  • фактор, що спричинив ураження людини;

  • порядок розслідування нещасливого випадку.Задача .На підприємстві працює 300 робітників. За рік зареєстровано 2 випадки гострого отруєння алкоголем підчас святкування дня народження в колективі з 23 днями непрацездатності, асфіксія внаслідок відмови засобів захисту дихання на виробництві з летальним кінцем, 8 - гострих респіраторних захворювань з 58 днями непрацездатності, 2 - електротравми на виробництві з 14 днями непрацездатності і 1 отруєння газом в побуті з 24 днями непрацездатності.

Визначте основні показники динаміки травматизму та захворюваності.


Задача .На підприємстві працює 200 робітників. За рік зареєстровано 3 випадки гострого отруєння на виробництві (48 лікарняних днів), 16 – гострих респіраторних захворювань (94 днів непрацездатності), 4 електротравми на виробництві (14 днів непрацездатності) і 1 отруєння в побуті (8 днів непрацездатності)

Задача: В цеху промислового підприємства чисельність працівників склала 180 чол., а кількість одиниць устаткування – 125 . На досліджений період було заплановано 6 поточних заходів з ОП,1 – за угодою з Держгірпромнаглядом,закрито 21 акт розслідування НВ, з них 14 – з вини працівників. В процесі планового контролю було викрито:3 випадки простроченого інструктажу, 11 випадків роботи без засобів захисту, 26 випадків роботи на устаткуванні без вчасно пройденого техопосвідчення, відсутність огороджень на 5 од. ;несправна ізоляція на 11 од. Всі поточні заходи проведено, але з 1 немає інформації, з погоджених заходів 2 проведені не в повному обсязі.

^

Оцініть стан ОП на цій ділянці. Визначте можливість виплати преміальних.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4


Тема: Системний підхід до проектування безпечної роботи і оптимальних умов праці людини-оператора


Теоретична частина


 1. Класифікація професійних шкідливостей.

 2. Умови праці, параметри для їх визначення.

 3. Категорії робіт, оптимальні і допустимі параметри мікроклімату.

 4. Вплив адаптованих та неадаптованих шкідливостей.

 5. Характер праці. Особливості фізичної та розумової праці.

 6. Вимоги до проектування, промислових підприємств, їх території.


Побудова дерева подій для аналізу впливу виробничого чинника.


Приклад. Побудова дерева подій для ситуації «Пожежа в гаражі підприємства»
Де: F1 – відсутність сигналізації;

F2 – відсутність вогнегасника;

F3 – порушення трудової дисципліни, паління та вживання алкоголю в гаражі;

F4 – наявність горючих (мастильних) матеріалів і неналежного їх збереження;

F5 – наявність сміття в гаражі;

F6 – протікання бензину на працюючий двигун;

F7 – незадовільний стан електропроводки в гаражі;

F8 – загоряння проводки авто при працюючому акумуляторі;

F9 – відсутність вимикача маси.


^ Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23


Практична частина


Індивідуальна робота (4 год.)

Теми доповідей


 1. Основні види потенційних шкідливостей і небезпечностей.

 2. Професійні шкідливості як база виникнення професійних захворювань.

 3. Види і характеристика інженерних систем підприємства.

 4. Вплив шуму і вібрації.


Рекомендована література: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Ситуаційне завдання.

Робітниця одного з цехів хімічного підприємства, де постійно працюють з сірковуглецем, з'ясувала, що не зможе стати матір'ю по медичним причинам. Своє безпліддя вона вважає наслідком роботи в шкідливому середовищі і вимагає великої моральної компенсації:

Визначте:

- чи відноситься сірковуглець до тих речовин, що впливають на репродуктивну функцію;

- наскільки правомірні вимоги робітниці.


Задача . Побудуйте дерево подій для події «Термічний опік внаслідок дотику до нагрітого обладнання


Задача . Побудуйте дерево подій для виробничої травми «Механічне пошкодження організму людини внаслідок дії виробничого чинника.» Вид чинника – на вибір студента.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема . Контроль і нагляд за охороною праці на виробництві (2 год.)


Теоретична частина


 1. СУОП, структура, завдання, функції.

 2. Служба охорони праці підприємства.

 3. Комісія з питань охорони праці підприємства.

 4. Навчання з питань охорони праці.


Практична частина

Вирішення задачі


Оцінити стан охорони праці на ділянці

У цеху средньосписочна чисельність працівників склала 120 чоловік, а чисельність одиниць устаткування склала 180 шт. на дослідженний період було заплановано 4 поточних заходи, 2 заходи щодо угоди з Держнаглядохоронпраці і закрито 16 актів розслідування нещасливих випадків і захворювань, з них 12 з вини працівників. У процесі квартального контролю було розкрито:

 • 2 випадки прострочених інструктажів;

 • 6 випадків роботи без засобів захисту;

 • 24 випадки роботи на устаткуванні без пройденого вчасно техогляду;

 • відсутність огороджень на 12 одиницях устаткування;

 • несправне блокування на 20 одиницях;

 • несправна ізоляція на 8 одиницях;

 • поточні заходи усі проведені в повному обсязі;

 • з заходів щодо узгодження з Госнадзорохрантруда одне виконано не цілком.

Оціните стан охорони праці на об'єкті.

Чи можлива виплата преміальних?

 1. Визначаємо

де

Кс – n рівня дотримання правил ОП

Сс – кількість працівників, що дотримують правил ОП

с – середньоспискова чисельність робітників 1. Визначаємо

де

Кб – коефіцієнт безпеки

n – кількість одиниць устаткування в цеху;

nТБ – кількість одиниць. Устаткування, які відповідають х вимогам ТБ 1. де

Квпр – коефіцієнт виконання планів робіт з ОП;

mфр – кількість фактично виконаних робіт з ОП;

m – Загальна кількість запланованих робіт з ОП

при ОП =1 призначаються преміальні


Знайти правильні відповіді до тестів:


Тест 1. Шкідливі фактори можуть бути спричинити: а) алергічні хвороби;

б)гострі отруєння;

в) хімічні опіки;

г) термічні опіки.

Тест 2. Картографічний метод аналізу травматизму - це різновид:

а) статистичного;

б) монографічного;

в) ергономічного.

Тест 3. Який з видів інструктажу проводиться при прийомі на роботу:

а) на робочому місці;

б) ввідний;

в) початковий;

г) плановий.

Тест 4. Хто безпосередньо відповідає за проведення поточного інструктажу:

а) директор або власник;

б) головний інженер;

в) інженер по ОП або зам. по ОП;

г) керівник окремого підрозділу.

Тест 5. На виробництві трапився поодинокий нещасливий випадок. Скільки членів повинна складати комісія, яка буде проводити розслідування:

а) 3;

6) 4;

в) 5;

г) 7.

Тест 6. Якщо нещасний випадок трапився 10 жовтня, коли акт Н-1 повинен бути затверджений керівником:

а) 13 жовтня;

б) 14 жовтня;

в) 15 жовтня;

г) 17 жовтня;

д) до 20 жовтня.

Тест 7. Склад комісії спеціального розслідування нещасного випадку затверджує:

а) Держнагляд охорони праці;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Держнагляд охорони праці або Кабмін України;

д) Верховна Рада України або Держнагляд охорони праці;

ж) Верховна Рада України або Кабінет Міністрів України;

з) Особисто Указом Президента.

Тест 8. Якщо стався груповий нещасний випадок 15 червня, коли повинні бути готові всі акти:

а) 25 червня;

б) 30 червня;

в) 5 липня;

г) 15 липня.

Тест 9. Робота виконується з постійною ходьбою, але без переноски важких речей. Визначте категорію:

а) І;

б) II;

в) III.

Тест 10. Робота виконується стоя и потребує невеликого фізичного напруження. Які профілактичні заходи Ви порекомендуєте:

а) відпочинок після робочого дня;

б) лікувальні заходи;

в) оздоровчі заходи.

Тест 11. В приміщенні, де більшість робіт належить до III категорії піддержується t = 22-23 °С. Це:

а) оптимально;

б) допустимо;

в) недопустимо.

Тест 12. Яка мінімальна швидкість руху повітря допустима в виробничих приміщеннях:

а) 0,1 м/с;

б) 0,2 м/с;

в) 0,4 м/с;

г) 0,5 м/с;

д) 1 м/с; ж) 1,5 м/с.

Тест 13. Для робіт III категорії характерними вимогами мікроклімату є:

а) найвища температура;

б) найнижча температура;

в) найвища вологість;

г) найнижча вологість;

д) найвища швидкість руху повітря; ж) найнижча швидкість руху повітря.

Тест 14. Якщо працівник ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду власник має право:

а) притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності;

б) відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати;

в) відсторонити його від роботи із збереженням заробітної плати.

Тест 15. Для робіт І категорії характерними вимогами мікроклімату є:

а) найвища температура;

б) найнижча температура;

в) найвища вологість;

г) найнижча вологість.

Тест 16. Внаслідок виробничої травми робітник одержав інвалідність із збереженням 60% працездатності. Середньомісячний заробіток його складає 360 грн. Яким повинен бути розмір одноразової допомоги?

Тест 17. Для визначення коефіцієнта охорони праці (КОП) використовують:

а) коефіцієнт дотримання правил ОП;

б) коефіцієнт технічної безпеки;

в) коефіцієнт важкості травматизму;

г) коефіцієнт частоти травматизму.

Тест 18. При порушенні вимог охорони праці працівники можуть бути притягнуті до відповідальності:

а) тільки дисциплінарної;

б) тільки адміністративної;

в) дисциплінарної, адміністративної і матеріальної;

г) тільки дисциплінарної і адміністративної.

Тест 19. Комісія (служба) з питань охорони праці створюється на підприємстві, де:

а) мають місце шкідливі і небезпечні умови праці;

б) стався нещасний випадок з летальним кінцем;

в) кількість працюючих перевищує 50 чоловік.

Тест 20. В яких з нижче перерахованих випадках буде проводитися спецрозслідування:

а) поразка 1 робітника з важкими наслідками; інвалідністю;

б) поразка 2 робітників з легкими наслідками;

в) одиничний летальний випадок.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6


Тема 3. Нормування показників повітря робочої зони (2 год.).


Рекомендована література: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25


Теоретична частина


 1. Види вентиляції. Їх переваги і переліки.

 2. Контроль вмісту шкідливих речовин.

 3. Очистка вентиляційного повітря.

 4. Використання природного освітлення.

 5. Застосування різних видів штучного освітлення.


Практична частина

Вирішення задач


Задача 1. При нормальному мікрокліматі враховується: V1 – обсяг повітря на 1 працюючого.

L1 – кількість повітря на 1 працівника.


L = L1*n

(5.1)

n – число працюючих

якщо V1 < 20 м2, то L1 = 30 м3/год

якщо V1 > 20 м2, то L1 = 20 м3/год


Задача 2. При необхідності віддаляються шкідливі речовини

L = У (q ПДК – q прит) (м3/ч) (5.2)


Приклад.

З2

ПДК = 20 мч/м3

Q прит 0,3 q ПДК

- коефіцієнт нерівномірності розподілу шкідливих речовин у приміщенні

від 1,2 до 2,0

У – кількість шкідливих речовин у робочій зоні мг/год

n = 20 чіл.

м3/год

535,7 = L*n

м3

т.е. доп*L1=20 м3/год


3. Оцінний розрахунок

L = RVn, де

Vn – обсяг приміщення, м3;

R – кратність повітрообміну (1...10… 10 ч-1)


4. Знайти, на скільки градусів може підвищитися температура у приміщенні об’ємом V, у якому N людей виконують роботу із невеликим фізичним навантаженням. Кратність об’єму повітря при неорганізованій природній вентиляції дорівнює К. Теплоємність повітря С = 1370 Дж/(кг К), а його густина р = 1,2 кг/м3.

Розрахунок проводиться за формулою:

; (5.5)

де N – кількість джерел виділення тепла (кількість людей у приміщенні);

g – потужність виділення тепла однією особою, яка коливається в межах від 100 до 230 Вт залежно від фізичного.

Наприклад, нехай у приміщенні об’ємом 250 м3 знаходиться 20 осіб, які виконують легку фізичну роботу. Кратність обміну повітря дорівнює 0,75. Підставивши числові значення величин в останню формулу, матимемо:
 1. За критерієм вмісту вуглекислого газу перевірити, чи достатньо неорганізованої природної вентиляції з кратністю обміну повітря К у приміщенні об’ємом V, де працює N осіб.

Для перевірки необхідно порівняти фактичну кратність обміну повітря ^ К з кратністю обміну повітря, яка забезпечує належну чистоту К0. Для знаходження величини К0 використовують формули (5.6) та (5.7), приймаючи, що граничнодопустима концентрація вуглекислого газу в повітрі дорівнює 2 г/м3, а його концентрація у повітрі, яке подається у приміщення, - 0,7 г/м3.

, (5.7)

де t – час, за який концентрація шкідливих речовин досягне ГДВ, год;

Q – маса шкідливих речовин, що надходять у повітря за годину, ч/год;

С2концентрація шкідливих речовин у повітрі, що подається до приміщення, г/м3;

С3 – ГДК даної шкідливої речовини, г/м3;

^ V – об’єм приміщення, м3.


Мacy вуглекислого газу, що надходить у повітря в резуль­таті дихання N осіб, визначають за формулою:

Q = m*N, (5.8)

де т – маса вуглекислого газу, яку видихав одна особа за годи­ну (г/год).

Наприклад, нехай у приміщенні об’ємом 30 м3 працює дві осо­би, а кратність обміну повітря К = 0,8. Спочатку обчислюємо час, за який концентрація вуглекислого газу досягне граничнодопустимої

.

Необхідна кратність обміну повітря становить
Отже, наявної кратності обміну повітря у приміщенні с не­достатньо, оскільки К<К0.


Рекомендована література: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 25


Індивідуальна робота (4 год.)


Теми доповідей


 1. Нагляд за охороною праці на підприємстві.

 2. Засоби контролю вмісту шкідливих речовин, запиленості, параметрів мікроклімату.

 3. Ергономічні вимоги до технічних засобів.

 4. Ергономічна експертиза: завдання, об’єкти, шляхи проведення.

 5. Захист робітників від виробничих шкідливостей.


Задача .Оцініть різними методами чи достатньо природної вентиляції в офісному приміщені об’ємом 160 куб. м, якщо там працює 6 чоловік, а кратність обміну повітря складає 0,60. Концентрація СО2 в повітрі, що подається дорівнює третині ГДК. ГДК дорівнює 20 мг/м3, а кожна людина видихає 44 г вуглекислого газу за годину.


Задача: Виробниче приміщення підприємства побутового обслуговування має розмір 20*40*3,8м та коефіцієнт неорганізованого повітрообміну 0,85. Чи потрібно тут вводити механічну вентиляцію, якщо в приміщені щосекунди викидається 0,15 г аніліну, ГДК якого складає 0, 1мг/куб. м, а коефіцієнт нерівномірності розподілу забруднювача складає 1,35 ?.


Задача: Знайти, на скільки градусів може підвищитися температура в адміністративному приміщенні об’ємом V= 280 куб.м, у якому N = 25 людей виконують роботу ІІ а категорії. Кратність об’єму повітря при неорганізованій природній вентиляції – K = 1,65. Теплоємність повітря С = 1370 Дж / ( кг К ) , а його густина ρ = 1,2 кг/куб.м


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7


Тема

Нормування показників повітря робочої зони (2 год.)


Теоретична частина

 1. Значення світла для працездатності та здоров'я людини.

 2. Види освітлення, їх призначення. Основні кількісні світлотехнічні характеристики.

 3. Основні якісні світлотехнічні характеристики. Джерела світла. їх порівняльна характеристика.

 4. Природне освітлення: значення, переваги і недоліки, нормування. Штучне освітлення: переваги і недоліки, нормування.


Практична частина

Вирішення задач

Задача 1. Розрахунок штучного освітлення за формулою:
де F – світловий потік однієї лампи, лм;

Е – мінімальна нормована освітленість, лк;

S – площа приміщення, м2;

k – коефіцієнт запасу, який враховує старіння ламп, запиленість та забруднення світильників;

z – поправковий коефіцієнт, що характеризує нерівномірність освітлення (відношення мінімальної освітленості до середньої горизонтальної), приймається 2=1, 1. …1, 2;

ή – коефіцієнт використання світлового потоку освітлювальної установки у частках;

n – кількість ламп.

Задача : Розрахуйте необхідну потужність люмінесцентних ламп при правильному розташуванні світильників, якщо довжина приміщення громадського харчування складає 18 м, ширина 12м; коефіценти запасу та нерівномірності освітлення, відповідно 1,8 та 1,1; ή = 0,62; кількість ламп в світильнику – 2 а світлова віддача становить 60 – 80 лм / Вт.

Задача : Розрахуйте необхідну потужність ламп розжарювання при правильному розташуванні світильників, якщо довжина офісного приміщення складає 12 м, ширина 10 м; коефіценти запасу та нерівномірності освітлення, відповідно 1,5 та 1,25; ή = 0,71; кількість ламп в світильнику – 2 а світлова віддача становить 10 – 15 лм / Вт.Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8


Тема : Економічні важелі управління ОП на підприємстві


Теоретична частина


 1. Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві.

 2. Фінансування страхування від нещасних випадків.

 3. Показники економічних втрат підприємства в зв’язку із травматизмом і захворюваності.

 4. Економічний і соціальний ефект заходів з охорони праці.Самостійна робота (6 год.)


 1. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

 2. Нормативні акти про ОП, що діють в межах підприємства.

 3. Інструкції з охорони праці.

 4. Інструктажі з питань охорони праці.


Рекомендована література: 10, 11, 14, 15, 16


Теми доповідей


 1. Економічні стимули в організації охорони праці.

 2. Штрафні санкції в разі порушення вимог охорони праці.

 3. Відшкодування збитку працівникам в разі ушкодження їхнього здоров’я.


Рекомендована література: 10, 11, 14, 15, 16


Практична частина

Знайти правильні відповіді до тестів:


Тест 1. Якщо потерпілого від нещасного випадку на виробництві визнано інвалідом, він має право:

а) одержувати пенсію по інвалідності або отримати однократну допомогу;

б) одержувати пенсію і отримати допомогу;

в) працювати і одержувати пенсію по інвалідності;

г) право на пільговий робочий тиждень;

д) право на спеціальне харчування тільки при шкідливих умовах праці; ж) право на спеціальне харчування при любих умовах праці.

Тест 2. Якщо потерпілий від нещасного випадку на виробництві помер, від яких факторів буде залежати розмір одноразової допомоги:

а) від стажу роботи на виробництві;

б) від заробітної плати;

в) від кількості дітей в сім'ї;

г) від рівня небезпечності умов праці.

Тест 3. Якщо потерпілий помер під час виконання своїх робітничих обов'язків, внаслідок порушень ТБ зі свого боку:

а) Фонд страхування має право взагалі не відшкодовувати одноразову допомогу;

б) Фонд страхування, може відшкодувати 30% одноразової допомоги;

в) Фонд страхування, може відшкодувати 50% одноразової допомоги;

г) Фонд страхування, може відшкодувати 70% одноразової допомоги.

Тест 4. Якщо потерпілий від нещасного випадку на виробництві став інвалідом і ВТЕК визнала втрату професійної працездатності в розмірі 40% , потерпілий має право:

а) одержати компенсацію 40% заробітної платні кожній місяць;

б) на оплачувану відпустку тривалістю 40 тижнів;

в) одержати компенсацію 40 середньомісячних заробітних плат.

Тест 5. Суми страхових внесків для бюджетних установ обчислюються:

а) у відсотках до річного фонду заробітної плати;

б) у відсотках до фактичних витрат на оплату праці за рік;

в) фіксована сума на одного працівника в залежності від галузі.

Тест 6. Диференціація страхових внесків проводиться в залежності від:

а) чисельності робітників;

б) класу професійного ризику;

в) рівня травматизму;

г) рівня заробітної плати.

Рекомендована література: 10, 11, 14, 15, 16, 17

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9


Тема: Забезпечення пожеже – і електробезпеки.


Теоретична частина


 1. Значення і завдання пожежної охорони.

 2. Умови і види горіння.

 3. Параметри, що визначають пожежонебезпечні якості речовин, газоповітряних сумішів, твердих речовин.

 4. Дія електричного току на організм людини.

 5. Класифікація приміщень за ступенем електронебезпеки.

 6. Основні заходи електропрофілактики.Індивідуальна робота (6 год.)

Теми рефератів


 1. Техніка безпеки при експлуатації посудин під тиском.

 2. Техніка безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт.

 3. Техніка безпеки при експлуатації вантажної техніки.

 4. Знаки безпеки праці.

 5. Безпека праці в будівництві.

 6. Техніка безпеки в сільському господарстві.

 7. Умови і види горіння.Практична частина


Вирішення задач


Приклад 1. Оцінити силу струму, який проходить через тіло людини при однополюсному дотику до електропроводів трифазної мережі з ізольованою нейтраллю у нормативному режимі роботи.


Для обчислень, приймаємо, що:

 • опір ізоляції електричних проводів r=90 кОм;

 • опір ланцюга людини RЛ дорівнює сумі опорів одягу RО, тіла людини RT, взуття RB і опори ніг RH;

 • опір одягу RO коливається в межах 0,5-15 кОм, однак в обчисленнях у найгіршому випадку приймають, що він дорівнює нулю;

 • опір тіла людини RT може коливатися в межах 0,3-100 кОм, а в обчисленнях його приймають 1 кОм;

 • опір взуття RB може коливатися у межах 0,2-500 кОм, а в обчисленнях у найгіршому випадку приймають, що він дорівнює нулю;

 • опір опори ніг RН може коливатися в межах від декількох МОм до декількох Ом, а в обчисленнях у найгіршому випадку приймають, що він дорівнює нулю;

 • опір робочого заземлення нейтралі rо є значно менший за опір тіла людини і приймаємо, що rо = 0;

 • Rk – опір у разі закорочення на землю, який звичайно є меншим від RЛ і в обчисленнях Rk = 0;

 • Uф – фазна напруга в електричній мережі, яка дорівнює 220 В;

 • Uл = 3 Uф – лінійна напруга в електричній мережі, яка дорівнює 380 В;

 • Uа – напруга, яка менша від лінійної, однак більша від фазної.


Задача : Оцініть силу струму, який проходить через тіло людини при однополюсному дотику до електропроводів трифазної мережі з ізольованою нейтраллю у нормальному режимі робот із урахуванням деградації властивості ізоляції, якщо її опір складає 58кОм.


Задача .Визначте температуру, до якої можуть нагрітися мідні електропровідники за термін експлуатації 24 годин, якщо їх діаметр – 2,5 мм, потужність споживача 1800 Вт/год. Електропровідники під’єднані до мережі напругою 220 В.


Задача .Визначте температуру, до якої можуть нагрітися алюмінієві електропровідники за термін експлуатації 22 годин, якщо їх діаметр – 2,0 мм, потужність споживача 1900 Вт/год. Електропровідники під’єднані до мережі напругою 220 В.


^ Рекомендована література: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Список рекомендованої літератури


Законодавча база


1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів). - в 4 томах. - Київ: Держнагляд охорони праці, Основа, 1995 р.

2. Закон України "Про охорону навколишнього середовища" -К.: Документ в редакції від 21 листопада 2002р.

3. Закон України "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення від 24.02.1994 // КзоТ -К.: Юрінком, - 1998 р. - 158с.

4. Закон України "Про пожежну безпеку" від 171293 //ВВРУ. - 1999.-№24.-52с.

5. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП). Київ: Держнаглядохорон праці України, "Основа", 1995. - 223 с

6. Положение о порядке проведення государственной экспертизы (проверки) проектной документации на строительство и реконструкцию производственных обьектов, и изготовление средств производства на соответствие их нормативним актам об охране труда. (ДНАОП 0.00. - 4.20. - 4) - Постановление Кабинета Министров Украины №431 от 23.06.1994

7. Правила пожежної безпеки в Україні (ДНАОН 0.00. -1. 15 -171) - МВС України. 14.06.1995.

8. Система стандартов безопасности труда. - М.: Госстандартиздат. 1989. 268с.

9. Типовое положение о службе охраны труда. - Госнадзор охраны труда, ДНАОП 0.00. - 4.21. - 93.. 03.08.1993.


Основна література


10. В.Ц. Жидецький Основи охорони праці: Гідр. – Львів. «Афіша», 2005. – 318с.

11. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002. – 381 с.

12. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа 1995 -320с.

13. Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. – 311 с.

14. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф.. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

15. Основи охорони праці. / В.М. Москальова: Підр. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 672 с.

16. Управління охороною праці в промисловості / В.І. Коваль навч.пос. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 448 с.


Додаткова література


17. Охорона праці у будівельній галузі. / Батлук В.А., Гогіташвілі Г.Г.: Навч.пос. – К.: Знання, 2006. – 550 с.

18. Охрана труда в строительстве. - М: Высшая школа, 1990. – 284 с.

19. Охорона праці в сільському господарстві. - К.: Вища школа, 1993. -394с.

20. Охрана труда в сельском хозяйстве. - М.: Агропромиздат, 1990. - 423 с.

21. Справочник по безопасности труда в строительстве - М.: Стройиздат, 1986. - 406 с.

22. Сегеда Д.Г., Данилевский В.И. Охрана труда в легкой промышленности. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1986. – 312 с.

23. Никитин В.С. Бурашников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991.-350 с.

24. Медведев Л.М., Анципович И.С., Виноградов Ю.Н. Охрана труда в мясной и молочной промышленности. - М.: ВО Агропромиздат, 1989. - 758с.

25. Ткачук К.Н., Иванчук Д.Р. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. – К.: Техника, 1991. – 285.

Схожі:

«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи екології» для спеціальностей 0501 «Економіка...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconВ.І. Пашков основи охорони праці конспект
«Економіка та підприємництво», 0306 -«Менеджмент та адміністрування» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050107 – «Економіка...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconВ. Ф. Петрова С. С. Родченко В. Н. Циганок програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства», ( напрям підготовки 0501...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconГ.І. Базецька С. С. Родченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства», ( напрям підготовки 0501...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Економіка І підприємництво»
Розміщення продуктивний сил І регіональна економіка: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconО. В. Соловйов О.Є. Соловйова конспект
Конспект лекцій навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів денної І заочної форми навчання...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconКомплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи)
Розділ „Економіка праці”. (для студентів усіх форм навчання. Напрям підготовки – 0501 „Економіка І підприємництво”. Спеціальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи