Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів icon

Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів
Скачати 56.67 Kb.
НазваТематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів
Дата04.09.2012
Розмір56.67 Kb.
ТипДокументи

Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів.


Ризики трудової діяльності в професійній діяльності працівників в галузі фінансів.

Особливості потоків інформації в системі людина-машина в фінансових установах.

 1. Зміст та значення навчання з питань охорони праці в системі вищої освіти України.

 2. Вимоги безпеки до будівель та споруд банківських установ.

 3. Гігієнічні вимоги до режимів праці і відпочинку на робочому місці фінансиста.

 4. Гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць працівників в галузі фінансів..

 5. Психофізіологічні особливості процесу праці в сфері фінансів.

 6. Особливості забезпечення облаштування і експлуатації машин в сучасних умовах.

 7. Сигналізуючи пристрої в забезпеченні безпеки технологічного обладнання.

 8. Системи дистанційного управління в захисті робітників промисловості.

 9. Порядок урахування вимог ОП при розробці, виготовленні, випробуваннях дослідних зразків нових машин і передаванні їх до серійного виробництвах.

 10. Вимоги охорони праці в автоматизованих виробництвах.

 11. Шкідливі та негативні фактори процесу праці робітників в галузі фінансів..

 12. Особливості охорони праці працівників в галузі фінансів..


Питання для проведення підсумкового контролю знань за умов диференційованого заліку


  1. Сучасна інтегральна концепція охорони праці.

  2. Науковий потенціал України в галузі охорони праці.

  3. Ризики трудової діяльності ; використання аналізу ризиків в охороні праці.

  4. Основні напрямки зниження ризиків профтравматизму та профзахворюваності в Україні.

  5. Використання логістичних підходів в охороні праці.

  6. Природа помилок людини.

  7. Роль людського фактора в забезпеченні безпеки праці.

  8. Особливості потоків інформації в системі людина-машина.

  9. Соціальні гарантії в системі охорони праці в Україні.

  10. Економічне значення охорони праці для галузі.

  11. Розподіл витрат на охорону праці за показником доцільності. Приклади.

  12. Капітальні вкладення і експлуатаційні витратив системі фінансування охорони праці.

 1. Економія підприємства від поліпшення безпеки праці. Структура економії.

 2. Зміст та значення навчання з питань охорони праці в системі вищої освіти України.

 3. Організація заходів захисту промислових підприємств від статичної та атмосферної (блискавка) електрики.

 4. Вимоги безпеки до виробничих будівель та споруд.

 5. Вимоги безпеки до допоміжних приміщень промислових підприємств.

 6. Вимоги безпеки до водопостачання та каналізації промислових підприємств.

 7. Гігієнічні вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ.

 8. Гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць з ВДТ.

 9. Вплив ВДТ на здоров'я робітників.

 10. Психофізіологічні особливості процесу праці в сфері фінансів.

 11. Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці.

 12. Особливості забезпечення облаштування і експлуатації машин в сучасних умовах.

 13. Вимоги безпеки до промислового обладнання.

 14. Небезпечні зони обладнання та основні види засобів захисту.

 15. Огороджувальні засоби захисту.

 16. Запобіжні засоби захисту в промисловості.

 17. Використання блокуючи пристроїв в промисловості.

 18. Сигналізуючи пристрої в забезпеченні безпеки технологічного обладнання.

 19. Системи дистанційного управління в захисті робітників промисловості.

 20. Порядок урахування вимог ОП при розробці, виготовленні, випробуваннях дослідних зразків нових машин і передаванні їх до серійного виробництвах.

 21. Охорони праці в автоматизованих виробництвах.

 22. Санітарна класифікація машинобудівних підприємств.

 23. Вибір площадки для промислового підприємства та розміщення будівель на його території.

 24. Система очищення стічних вод промисловості.

Список рекомендованої літератури

Законодавча база

 1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних
  документів). - в 4 томах. - Київ: Держнагляд охорони праці, Основа, 1995

 2. Закон України "Про охорону навколишнього середовища" -К.: Документ в редакції від 21 листопада 2002р. Закон України "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного
  благополуччя населення від 24.02.1994 // КзоТ -К.: Юрінком, - 1998 р. -
  158с.

 3. Закон України "Про пожежну безпеку" від 171293 //ВВРУ. - 1999.-№24.-52с.

 4. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП). Київ: Держнаглядохорон праці України, "Основа", 1995.-223 с

 5. Положение о порядке проведення государственной экспертизы
  (проверки) проектной документации на строительство и реконструкциюпроизводственных обьектов, и изготовление средств производства тасоответствие их нормативним актам об охране труда. (ДНАОП 0.00. - 4.20.
  - 4) - Постановление Кабинета Министров Украины №431 от 23.06.1994

 6. Правила пожежної безпеки в Україні (ДНАОН 0.00. -1. 15 -171) - МВС України. 14.06.1995.

 7. Система стандартов безопасности труда. - М: Госстандартиздат. 1989. 268с.

 8. Типовое положение о службе охраны труда. - Госнадзор охраны труда, ДНАОП 0.00. - 4.21. - 93.. 03.08.1993.


Основна література

1. Жидецький В.Ц .Основи охорони праці: Гідр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

Жидецький В.Ц., Джигирей B.C., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 381 с

Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа 1995 -320с.

Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. - 311 с.

Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф.. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

Основи охорони праці. / В.М. Москальова: Підр. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 672 с

Управління охороною праці в промисловості / В.І. Коваль навч.пос. -? К.: ВД «Професіонал», 2005. - 448 с


Додаткова література


9. Охорона праці у будівельній галузі. / Батлук В.А., Гогіташвілі Г.Г.: Навч.пос. - К.: Знання, 2006. - 550 с

10. Охрана труда в строительстве. - М: Высшая школа, 1990. - 284 с.

11. Охорона праці в сільському господарстві. - К.: Вища школа, 1993. -394с.

12. Охрана труда в сельском хозяйстве. - М.: Агропромиздат, 1990. - 423 с.

13. Справочник по безопасности труда в строительстве - М.: Стройиздат, 1986.-406 с.

14. Сегеда Д.Г., Данилевский В.И. Охрана труда в легкой промышленности. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1986. - 312 с.

15. Никитин B.C. Буралиников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991.-350 с.

16. Медведев Л.М., Анципович И.С., Виноградов Ю.Н. Охрана труда в мясной и молочной промышленности. - М.: ВО Агропромиздат, 1989. -758с.

 1. Ткачук К.Н., Иванчук Д.Р. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. -К.: Техника, 1991. -285.

 2. Бабичем В.В. Охрана труда на предприятиях торговли и общественного питания. – К.: Техника, 1989.-150с.

 3. Охрана труда в торговле. Справочник под редакцией А.Гуцаленко.-М: Экономика, 1987 – 288с.

 4. Охрана труда на предприятиях общественного питания. –М.: Экономика, 1988-206с.

 5. Сорокин Г.Ф. Охрана труда в торговле. – К.: Вища Школа., 1991-171с

 6. Осокин С.В., Сорока И.В., Селезнёва Ю.А. Охрана труда в торговле. – Донецк: Дон. ГУЗТ, 203-227с.

 7. Пышкина Э.П. Охрана труда на предприятиях бытового обслуживания.-М.: Леч. Пром. Быт. Издат. 1990-270с.

 8. Волков Ю.Ф. Охрана труда на судах морского флота, - М.: Транспорт, 1988.-142с.

Схожі:

Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки»
Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки»
Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів iconПояснювальна записка Зведений план науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури І спорту включає актуальні напрями наукових досліджень, тематика яких відповідає трьом науковим спеціальностям вак україни: 24. 00. 01 – олімпійський І професійний спорт
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від «27» вересня 2010р. №3346 «Про підготовку проекту зведеного плану науково-дослідної...
Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів iconМетодичні рекомендації до проведення науково-дослідної частини науково-дослідної практики магістрів факультету «Облік І аудит» кафедри економічного аналізу Харківського національного економічного університету
Рекомендації щодо структури текстової частини звіту відповідального за науково-дослідну практику від кафедри 11
Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
Методичні рекомендації до практичних занять 3 Тематика індивідуальних завдань та їх форма
Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів iconТематика індивідуальних творчих проектів
Тематика індивідуальних творчих проектів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогів-організаторів
Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів iconТема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи
Тема Інтегративні технології формування І розвитку професійних та особистісних якостей фахівців
Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів iconПрограма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика»
Науково-дослідної роботи кафедри фізичної географії та геології за комплексною темою на 2008-2012 рр
Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів icon"затверджено"
Відділ госпдоговірних науково-дослідних робіт є структурним підрозділом науково-дослідної частини І підпорядковується проректору...
Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів iconНачальнику науково-дослідної частини
Ставлю Вас до відома, що в результаті виконання покладених на мене посадових обов’язків у рамках науково-дослідної роботи
Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів icon3019 збірник індивідуальних завдань
Збірник індивідуальних завдань з біоорганічної хімії / укладачі: Л. М. Миронович, О. П. Манжос, І. Г. Воробйова. – Суми: Сумський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи