Кафедра економічної кібернетики методичні вказівки icon

Кафедра економічної кібернетики методичні вказівки
НазваКафедра економічної кібернетики методичні вказівки
Сторінка1/4
Дата04.09.2012
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по виконанню контрольної роботи
з курсу «Інформаційні системи та технології»
для студентів 1 курсу заочного відділення
спеціальностей:

7050201 «Менеджмент організацій»;

7050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».


Херсон 2012
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційні системи та технології» /В.О.Тарловський – Херсон, ХЕПІ,2012


Затверджено

на засіданні кафедри Економічної Кібернетики

протокол №__ від _________


зав. кафедри ___________ Є.В.Лєпа


^Основною метою контрольної роботи є:


 1. Закріплення теоретичного матеріалу та практичних навичок роботи у середовищах текстового редактора MS Word та табличного процесора MS Excel.

 2. Вивчення теоретичних основ з теорії СУБД для підготовки до практичної роботи у середовищі MS Access.

Контрольна робота виконується самостійно як домашня робота і являє собою комплексне завдання, яке подається на перевірку у терміни, визначені графіком навчального процесу у двох формах: елект­ронній та паперовій.

Електронна форма подається на гнучкій магнітній дискеті (3,5 дюйми), яка повинна мати мітку (власне прізвище і код групи) і вміщувати папку (ім'я - «Власне прізвище») з розміщеними у ній трьома файлами: Zvit.doc, Zvit.xls та Zvit.mdb

Паперова форма являє собою копію вмісту файлів і подається на перевірку у формі роздрукованого Звіту.
^

Вимоги до оформлення файлу Zvit.doc.


 1. Вміст файлу – документ MS Word з назвою «Звіт про виконану контрольну роботу».

 2. Захист файлу документа паролем (№ залікової книжки).

 3. Параметри аркушів документа:

  1. Розмір аркушу А4;

  2. Поля: зліва – 3 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2,5 см, праве – 1,5 см.

 4. Структура та вміст документу:

- титульний аркуш;

- аркуш змісту;

- аркуш використаних джерел;

- робочі аркуші;

- аркуші додатків.
^

Вимоги до оформлення документа Zvit.doc –
«Звіт про виконану контрольну роботу»
Назва аркуша

Вимоги

1

Титульний

1. Перший у документі (додаток А)

2

Зміст

1. Наступний за титульним

2. Автоматизований (дворівневий), створений коман­дою Вставка Оглавление и указатели...\Оглавление (структура змісту - додаток Б)

3

Використані джерела

1. Наступний за аркушем Зміст (додаток В)

2. Таблиця, упорядкована за абеткою по стовпцю ПІБ автора

4

Робочі

1. Наступні за аркушем Використані джерела (додаток Г)

2. Колонтитул - верхній з реквізитами: їм 'я файлу, Дата створення, Прізвище

3. Номер сторінки - знизу сторінки, по середині (початковий № сторінки у документі - 3)

4. Гіперпосилання внутрішні:

а) від заголовків теоретичних запитань та прак­тичних завдань до змісту;

б) від заголовків практичних завдань до відповідних аркушів-додатків

5. Гіперпосилання зовнішні:

а) від заголовків практичних завдань до файлів Zvit.xls та Zvit.mdb.

При бажанні можна оформити документ іншими ефектами.
^

Вимоги до оформлення файлу Zvit.xls.


 1. Вміст файлу - робоча книга MS Excel з назвою «Практичні завдання. Робота у середовищі табличного процесора MS Excel».

 2. Захист робочої книжки паролем (№ залікової книжки).

 3. Структура та вміст робочої книг:

- титульний аркуш;

- аркуш змісту;

- робочі аркуші.
^

Вимоги до оформлення окремих аркушів робочої книги MS Excel -
«Практичні завдання. Робота у середовищі
табличного процесора MS Excel»
Назва аркуша

Вимоги

1

Титульний

1. Перший у робочій книзі (додаток Д).

2. Примітки підказок для введення реквізитів (код групи ПІБ, залікова книжка №, поточний рік).

3. Гіперпосилання внутрішні до аркуша Зміст.

4. Оздоблення кольором та рамкою (Формат\Ячейка)

2

Зміст

1. Наступний за аркушем Зміст (додаток Е).

2. Автоматизований, створений внутрішніми гіперпосиланнями до відповідних аркушів.

3

Робочі аркуші

1. Наступні за аркушем Зміст.

2. Назва кожного аркуша - «Задача №_» (відповідно до завдання).

Гіперпосилання:

а) внутрішнє - до аркуша робочої книги Зміст;

б) зовнішнє - до файлу MS Word

Вимоги до оформлення завдань

У документі MS Word «Звіт про виконану контрольну роботу № 2» подати:

З теоретичної частини:

1. Заголовок запитання (питання №_).

2. Гіперпосилання (за вимогами оформлення файлу).

3. Текст запитання.

4. Відповідь на запитання (чітка і лаконічна по його суті). З практичної частини:

1. Заголовок завдання (задача №_).

2. Гіперпосилання (за вимогами оформлення файлу).

3. Текст умови задачі.

4. Текст - «Виконання».

5. Текст - «До додатку» (гіперпосилання).

6. Текст - «До файлу Ехcеl» (гіперпосилання).

7. Опис технології виконання основних команд (скорочена форма запису).

У документі MS Excel «Практичні завдання. Робота у середовищі табличного процесора MS Excel аркуші робочої книги оформити згідно з розділом «Вимоги до оформлення окремих аркушів робочої книги MS Excel – «Практичні завдання. Робота у середовищі таб­личного процесора MS Excel».


Зміст та варіанти завдань

Кожний варіант завдань вміщує:

1. Два теоретичні запитання.

2. Практичні завдання:

- задача 1 - «Обчислення з використанням простих формул. Ділова графіка»;

- задача 2 - «Обчислення з використанням функцій обробки даних»;

- задача 3 - «Формування та обробка таблиць».

Варіант завдань обирається за двома останніми цифрами номера залікової книжки із таблиці, поданої нижче.

^ Таблиця вибору варіанту завдань
№ зав­дань

Передостання цифра номеру залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Остання цифра номеру залікової книжки

0

Питання 1

1

2

3

4

5

6

,7

8

9

10

Питання 2

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Задача 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Задача 3

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

1

Питання 1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Питання 2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Задача 1

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

Задача 2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Питання 1

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Питання 2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Задача 1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача 2

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

Задача 3

10

9

8

7

6

5

4

3

2

^ Продовження таблиці вибору варіанту Завдань
№ завдань

Передостання цифра номеру залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Остання цифра номеру залікової книжки

3

Питання 1

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Питання 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 2

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

Задача 3

10

9

8

7,

6

5

4

3

2

1

4

Питання 1

1

2

з

/4."

5

6

7

/Т*

9

10

Питання 2

21

22

23

24

25

26

27

28!

29

30

Задача 1

11

12

13

14

15

1

2

3

!'' 4

5

Задача 2

1

2

3

4 1

5

6

7

\ 8

9

10

Задача 3

6

7

8

\*;

10

11

12

\іаУ

14

15

5

Питання 1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Питання 2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Задача 1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 3

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

Питання 1

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Питання 2

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Задача 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача 3

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

7

Питання 1

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Питання 2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Задача 1

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

Задача 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8

Питання 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Питання 2

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Задача 1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 3

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

9

Питання 1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Питання 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача 3

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

^ Перелік теоретичних запитань для контрольної роботи.

З теми «Технологія роботи у середовищі MS Excel» (питання 1).

 1. Опишіть відомі варіанти завантаження програми та основні варіанти створення документів.

 2. Опишіть особливості та відмінності команди збереження робо­чої книги. Назвіть стандартну адресу збереження файлу по замовчанню.

 3. Опишіть поняття «шаблон робочої книги», їх стандартні види у бібліотеці та порядок роботи з шаблоном.

 4. Опишіть інтерфейс вікна програми табличного процесора та особливості інтерфейсу вікна робочої книги.

 5. Опишіть властивості склад та особливості головного меню табличного процесора Excel.

 6. Опишіть за призначенням елементи вікна робочої книги таб­личного процесора Excel – рядок заголовків стовпців та стовпець номерів рядків.

 7. Опишіть поняття «діапазонів клітинок», їх різновиди та правила роботи з діапазонами.

 8. Опишіть і охарактеризуйте поняття «клітинка» та правила форматування клітинок для запису в них чисел заданої точності.

 9. Опишіть технологію налагодження головного меню вікна програми Excel.

 10. Опишіть технологію впровадження нової категорії панелі інст­рументів у вікні програми Excel та наповнення її необхід­ними командами. Опишіть варіанти зміни назви кнопки-команди.

 11. Опишіть варіанти виконання процедури впровадження та вилучення нової групи команд головного меню у вікні програми Excel.

 12. Опишіть склад та призначення групи меню Окно.

 13. Опишіть варіанти копіювання (тиражування) формул. Поясніть відмінності між абсолютною та відносною адресацією клітинок.

 14. Опишіть склад та призначення елементу інтерфейсу - рядок головного меню програми та технологію його налагодження.

 15. Опишіть призначення кожної групи команд головного меню програми Excel.

 16. Опишіть склад та призначення елемента інтерфейсу - панель інструментів і технологію її налагодження

 17. Опишіть варіанти визначення установлених панелей інстру­ментів у вікні програми Excel.

 18. Опишіть склад, призначення елемента інтерфейсу - рядок формул та порядок впровадження і редагування формул.

 19. Назвіть склад та призначення елемента інтерфейсу - рядок стану.

 20. Опишіть склад та призначення складових елементів рядку-стану вікна програми Excel.

 21. Опишіть склад, призначення елемента інтерфейсу – смуга прокручування та порядок її використання.

 22. Назвіть склад, призначення елементів інтерфейсу - ярли­ки аркушів та Кнопки прокрутки аркушів і порядок їх викорис­тання. Поясніть правила роботи з групою аркушів робочої книги Excel.

 23. Опишіть технологію налагодження Меню програми новою гру­пою команд та наповнення/вилучення нової групи Меню командами.

 24. Опишіть та охарактеризуйте основні об'єкти-засоби та об'єкти-дані табличного процесора Excel. Опишіть типи даних, які можна вводити у клітинку.

 25. Назвіть основні властивості аркуша робочої книги Excel, його рядків і стовпців та клітинки.

 26. Опишіть основні властивості числових та формульних даних; даних типу Дата та Час доби і особливості символьних даних.

 27. Опишіть основні процедури з активним аркушем, його рядком та стовпцем.

 28. Дайте визначення поняттю «виділена клітинка». Опишіть ре­жими роботи з клітинкою аркуша. Поясніть призначення маркеру рамки виділеної клітинки.

 29. Дайте визначення поняттю «активна клітинка». Опишіть основ­ні процедури підготовки клітинки до роботи з даними та команди для їх виконання.

 30. Опишіть основні процедури роботи з діапазоном клітинок та команди для їх виконання подані.

 31. Опишіть варіанти введення будь-яких даних у клітинку, їх редагування та варіанти підтвердження процедури введення даних у клітинку.

 32. Опишіть процедуру автозаповнення за призначенням та пра­вила виконання.

 33. Опишіть варіанти редагування даних у клітинці (вилучення, заміна та форматування).

 34. Дайте визначення поняттям: «синтаксис формули», «операнд», «оператор». Перелічіть типи операторів у Excel.

 35. Опишіть типи посилань на клітинки, їх призначення та порядок використання.

 36. Опишіть призначення бібліотеки вбудованих функцій, її вміст та порядок використання.

 37. Опишіть правила використання бібліотеки вбудованих функцій. Поясніть синтаксис опису функції (на конкретному прикладі) та правила введення функції до клітинки.

 38. Дайте визначення поняттю «спеціальні об'єкти». Опишіть їх за складом та поясніть порядок роботи з ними (на конкретних прикладах).

 39. Поясніть призначення засобу Мастер диаграмм. Опишіть процес формування діаграм (на конкретному прикладі).

 40. Поясніть поняття Сводная Таблица та опишіть правила її раціонального формування.


  1   2   3   4

Схожі:

Кафедра економічної кібернетики методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую
move to 213-161272
Кафедра економічної кібернетики методичні вказівки iconАктуальні проблеми розвитку економічної кібернетики
Всеукраїнське громадське об’єднання “українська асоціація економічної кібернетики”
Кафедра економічної кібернетики методичні вказівки iconАктуальні проблеми розвитку економічної кібернетики
Всеукраїнське громадське об’єднання “українська асоціація економічної кібернетики”
Кафедра економічної кібернетики методичні вказівки iconОсновні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету
До складу факультету входять кафедра економіки та управління, кафедра менеджменту, кафедра економічної кібернетики, кафедра управління...
Кафедра економічної кібернетики методичні вказівки iconНомер Віснику П. І. Б
Декан факультету інноваційної економіки І кібернетики, завідуючий кафедрою економічної кібернетики
Кафедра економічної кібернетики методичні вказівки iconНомер Віснику П. І. Б
Декан факультету інноваційної економіки І кібернетики, завідуючий кафедрою економічної кібернетики
Кафедра економічної кібернетики методичні вказівки iconП. І. Б. Назва вищого навчального закладу/установи
Декан факультету інноваційної економіки І кібернетики, завідуючий кафедрою економічної кібернетики
Кафедра економічної кібернетики методичні вказівки iconМетодичні вказівки до тем дисципліни
України вимагає ефективного використання інформаційних систем. Завдання, які необхідно вирішувати спеціалістам з економічної кібернетики...
Кафедра економічної кібернетики методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую
Повністю сбалансовані дерева. Операції над деревами бінарного пошуку. Сбалансовані дерева. Властивості сбалансованих дерев. Алгоритм...
Кафедра економічної кібернетики методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую
Повністю збалансовані дерева. Операції над деревами бінарного пошуку. Збалансовані дерева. Властивості збалансованих дерев. Алгоритм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи