Щодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів icon

Щодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів
Скачати 69.58 Kb.
НазваЩодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів
Дата28.08.2012
Розмір69.58 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
від 08.02.12_ 1/9-90____

на № ___ від


Керівникам вищих навчальних

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації


Щодо проведення рейтингу

вищих навчальних закладів


На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20 12.2011 р. № 1475 “Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10.01.2012 р. за № 18/20331, Міністерство просить до 15 лютого 2012 року подати Інституту інноваційних технологій і змісту освіти на паперових носіях за підписом ректора та головного бухгалтера, завірених печаткою вищого навчального закладу, та за електронною адресою: ministry@mon.gov.ua заповнену уніфіковану електронну форму в середовищі табличного процесора Microsoft Excel “Показники діяльності за переліком критеріїв та субкритеріїв” (додаток 1).

Формування показників діяльності вищого навчального закладу здійснювати з урахуванням рекомендацій, що додаються (додаток 2).
Додаток: на 17 арк.


Перший заступник Міністра Є. М. Суліма


Ямковий В. А. (044) 486 – 16 – 64


Додаток 2

до листа МОНмолодьспорту

від “^ 08лютого 2012 р. № 1/9-90


РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо подання матеріалів для проведення рейтингового оцінювання

діяльності вищих навчальних закладів


1. У ранжуванні беруть участь вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації (далі – суб’єкти ранжування) всіх форм власності незалежно від підпорядкування.


2. У якості суб’єктів ранжування виступають вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації за типами (університети, академії, консерваторії, інститути) та їх відокремлені структурні підрозділи, що мають статус інституту, і здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста магістра у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводять наукову та науково-виробничу діяльність, мають відповідний кадровий та матеріально-технічний потенціал.


3. Вищі навчальні заклади, що мають відокремлені структурні підрозділи з ознаками, викладеними в пункті 2, подають інформацію про результати діяльності в цілому по вищому навчальному закладу, включаючи відокремлені структурні підрозділи (інститути), які мають ознаки пункту 2.


4. ^ Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації (коледжі, технікуми, училища), які входять в структуру базового вищого навчального закладу, не враховуються.


5. Суб’єкти ранжування мають право на:

участь в процесі актуалізації та удосконалення системи рейтингового оцінювання та поліпшення її якості;

отримання повної інформації для поліпшення адміністрування процесу ранжування;

внесення пропозицій щодо форм та методів оприлюднення інформації;

участь в громадських обговореннях якості результатів рейтингу;

подання апеляції та участь у її розгляді

визначення форм та системи стимулювання структурних підрозділів, учасників навчально-виховного та наукового процесу за вагомі внески у результати рейтингу вищого навчального закладу.


6. Суб’єкти ранжування зобов’язані:

забезпечувати постійну участь у рейтинговому оцінюванні;

додержуватися норм етики, моралі рейтингового оцінювання, поважати гідність партнерів, які беруть участь у ранжуванні,

формувати культуру ранжування, стимулювати учасників навчально-виховного процесу за виконання професійно-етичних, методологічних та методичних вимог ранжування;

вести постійний моніторинг результатів діяльності та змін потенціалу впродовж звітного періоду;

забезпечувати подання точної, неупередженої, об’єктивної та доступної первинної інформації;

чітко виконувати графік технологічного процесу ранжування;

забезпечити захист результатів рейтингового оцінювання від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників недобросовісної конкуренції й дезінформації;

здійснювати превентивні заходи щодо заборони використання результатів рейтингу вищих навчальних закладів в контексті недобросовісної конкуренції та дезінформації цільових груп користувачів рейтингу.


7. Вищий навчальний заклад несе відповідальність за якість інформації, яку надає у вигляді уніфікованої електронної форми “Показники діяльності за переліком критеріїв та субкритеріїв” в середовищі табличного процесора Microsoft Exсel, що включає: назви критеріїв, субкритеріїв та показників, джерела інформації та звітний період, код, одиниці виміру, абсолютні значення показників. Не допускається внесення будь-яких змін, доповнень у змістовну частину уніфікованої електронної таблиці.


8. Показники підлягають вхідному контролю. У разі необхідності можливе співставлення первинної бази даних з даними Держстату, департаменту науково-технічного розвитку, департаменту економіки та фінансування, Комітету з фізичного виховання та спорту, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти тощо.


9. При формуванні уніфікованої електронної таблиці в середовищі табличного процесора Microsoft Exсel необхідно забезпечити:

відповідність показників первинної інформаційної бази фактичним даним, які повинні відображати реальний стан, підтверджуватися документально та підлягати верифікації;

подання до 15 лютого 2012 року достовірної, об’єктивної, точної первинної інформації про результати діяльності вищого навчального закладу за звітні періоди, які базуються на даних джерел, що наведені у кожному показнику;

неупередженість та коректність джерел інформації, які адекватно підтверджують дані електронної таблиці і віддзеркалюють реальні результати діяльності вищого навчального закладу за звітний період.


10. ^ Джерела інформації Інституту інноваційних технологій і змісту освіти не направляються, а залишаються у групі супроводу вищого навчального закладу для здійснення контролю на місці у разі появи некоректних даних.

11. Якщо мають місце статистичні артефакти (надто великі досягнення), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти направляється коротка аналітична записка, як додаток до таблиці, з поясненням причин зростання окремих показників у звітному періоді з обґрунтуванням факторів, що їх зумовили.


12. Значення показників заносяться в уніфіковану електронну форму (додаток 1). Відсутність абсолютного показника “Явища не було” позначається в регламентованій формі позначкою “ 0 ”.


13. Значення показників повинні точно відповідати одиницям виміру показників, які вказані в уніфікованій електронній таблиці звіту.


14. Чітко виконувати процедуру формування даних за показниками відповідно до визначених звітних періодів, які вказані в графі “Кі (назва критерію)”, а саме:

навчальний рік (результати діяльності на початок наступного за звітним навчального року за даними форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк, “Звіт вищого навчального закладу на початок 2011/12012 навчального року”);

календарний рік (результати діяльності на кінець звітного 2011 календарного року).


15. Дані за показниками, які відображають фінансову діяльність приводяться станом на 01.01.12 року і повинні бути адекватними даним Звіту про виконання Зведеного бюджету України за видатками.


16. Дані за показниками, які відображають прийом, контингент студентів, випуск, науково-педагогічні кадри, матеріально-технічну базу, повинні відповідати даним форми державного спостереження № 2-3 нк “Звіт вищого навчального закладу на початок 2011/2012 навчального року” і повинні бути адекватними даним, які подані Держстату (форма 2-3 нк) на початок 2011/2012 навчального року.


17. У показнику П65 враховується тільки національні академії наук: Національна академія медичних наук України, Національна академія аграрних наук України, Національна педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України.


19. У показнику П67 враховуються наукові та науково-педагогічні працівники, яким присвоєно:

^ Почесні звання: “Народний артист України”, “Народний архітектор України”, “Народний художник України”.


20. У показнику П68 враховуються штатні наукові та науково-педагогічні працівники, яким присвоєно:

^ Почесні звання: “Заслужений артист України”, “Заслужений архітектор України”, “Заслужений будівельник України”, “Заслужений винахідник України”, “Заслужений вчитель України”, “Заслужений діяч мистецтв України”, “Заслужений діяч науки і техніки України“, “Заслужений донор України”, “Заслужений економіст України”, “Заслужений енергетик України”, “Заслужений журналіст України”, “Заслужений лікар України”, “Заслужений лісівник України”, “Заслужений майстер народної творчості України”, “Заслужений машинобудівник України”, “Заслужений металург України”, “Заслужений працівник ветеринарної медицини України”, “Заслужений працівник культури України”, “Заслужений працівник освіти України”, “Заслужений працівник охорони здоров’я України”, “Заслужений працівник промисловості України”, “Заслужений працівник сільського господарства України”, “Заслужений працівник соціальної сфери України”, “Заслужений працівник сфери послуг України”, “Заслужений працівник транспорту України”, “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України”, “Заслужений природоохоронець України”, “Заслужений раціоналізатор України”, “Заслужений художник України”, “Заслужений шахтар України”, “Заслужений юрист України”.


21. У показнику П58 враховуються нагороди команди та її членів, які вони здобули на національних спортивних змаганнях.


22. Інформація подається в уніфікованій електронній формі “Показники діяльності за переліком критеріїв та субкритеріїв” в середовищі табличного процесора Microsoft Excel (додаток 1) на паперових носіях за підписом ректора та головного бухгалтера, завірених печаткою вищого навчального закладу, та за електронною адресою: ministry@mon.gov.ua.


Схожі:

Щодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів iconЩодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Щодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів iconЩодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Щодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
України пропонуємо у місячний термін привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до зазначених нормативно-правових...
Щодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Щодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів iconЩодо структури, змісту та обсягів підручників І навчальних посібників для вищих навчальних закладів київ «Знання» 2006 удк 371. 671 Ббк 74. 58 М54 Відповідальний за випуск -а. Н. Кривошея
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників І навчальних посібників для вищих навчаль­них закладів, якими...
Щодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників І навчальних посібників для вищих навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, якими...
Щодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Щодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Щодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів iconЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо проведення рейтингу вищих навчальних закладів iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи