З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект icon

З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект
НазваЗ. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект
Сторінка10/11
Дата27.08.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

Додаток А


Приблизний перелік тем магістерських робіт і дипломних проектів для студентів спец. 7.090903:


– магістерські роботи:

  1. Виділення контуру обертової краплі в процесі вимірювання міжфазного натягу.

  2. Метрологічний аналіз реконструкції зображень з використанням швидких перетворень Фур’є.

  3. Розробка удосконаленої системи обліку вмісту газової фази в продукції експлуатаційної нафтової свердловини.


– комплексні дипломні проекти:

1. Загальна тема: Розробка пристрою та методики вихрострумового контролю валів млинів в умовах городенківського МП “Енергія”

Індивідуална тема: Розробка пристрою вихрострумового контролю валів млинів.

Індивідуальна тема: Розробка методики вихрострумового контролю валів млинів.

2. Загальна тема: Розробка методики та пристрою для безконтактного вимірювання струмів у трубопроводах в умовах ЗАТ НТЦ “Промтехдіагностика”

Індивідуальна тема: Розробка методики для безконтактного вимірювання струмів у трубопроводах в умовах ЗАТ НТЦ “Промтехдіагностика”

Індивідуальна тема: Розробка пристрою для безконтактного вимірювання струмів у трубопроводах в умовах ЗАТ НТЦ “Промтехдіагностика”.

3.Загальна тема: Розробка пристрою для контролю ізоляції підземних трубопроводів при дії значних промислових завад в умовах ВАТ “Укрнафта”.

Індивідуальна тема: Розробка вимірювального блоку пристрою для контролю ізоляції підземних трубопроводів при дії значних промислових завад.

Індивідуальна тема: Розробка сигнал-генератора пристрою для контролю ізоляції підземних трубопроводів при дії значних промислових завад.


– індивідуальні дипломні проекти:

1.Вимірювання в’язкості нафтопродуктів в умовах ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття”.

2.Удосконалення приладу для визначення фізико-механічних властивостей матеріалу нафтогазопромислового обладнання в умовах НВФ “Зонд”.

3.Розробка пристрою і методики для контролю труб із феромагнітних матеріалів.

4.Удосконалення твердоміра ТДМ-1 для контролю твердості металу і зварних з’єднань посудин, що працюють під тиском в умовах Карпатського ЕТЦ.

5.Контроль корпусів газових лічильників радіаційним методом в умовах ВАТ “Промприлад”.

6.Удосконалення вихрострумового дефектоскопа ПОЛІТ-МС-1 в умовах ЗАТ НТЦ “Промтехдіагностика”.

7.Розробка скануючого пристрою для контролю поверхневих дефектів феромагнітних матеріалів в умовах ЗАТ НТЦ “Промтехдіагностика”.

8.Удосконалення ультразвукового товщиноміра УПТ-93П.


^

Додаток Б


Приклад оформлення реферату


РЕФЕРАТ

Дипломний проект: 126с.,12рис.,5 табл.,3 додатки, 22 джерела, 8 аркушів креслень.

Об’єкт дослідження – мідні провідники, які покриті лаковим ізоляційним покриттям.

Мета роботи – розробка пристрою неруйнівного контролю якості виготовлення електричних провідників і їх захисного ізоляційного покриття.

Метод дослідження – математичне моделювання фізичних процесів контролю (або графоаналітичний метод дослідження зміни узагальнених параметрів пристрою неруйнівного контролю, або статистичний аналіз параметрів об’єктів контролю і т.д.).

Дефекти, які мають місце при виготовленні електричних провідників відносяться до поверхневих і переважно мають форму тріщин або подряпин. Встановлено, що такі дефекти можуть бути виявлені вихрострумовим методом із застосуванням прохідних перетворювачів. Розглянуті питання оптимального проектування системи контролю, які полягають у ... Запропоновані нові конструктивні рішення вузлів дефектоскопа, які зводяться до... Показано, що розроблений пристрій характеризується економічним ефектом у сумі ...

Проектування здійснено за замовленням ЗАТ “Промтехдіагностика”.

ПРОВІДНИК, ДЕФЕКТ, НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ...(5-15 слів чи словосполучень).

^

Додаток В


Основні надписи

В.1 Основний надпис для креслень і схем


графа 1 – назва виробу;

графа 2 – позначення документу (див. Розділ );

графа 3 – позначення матеріалу деталі (заповнюється на кресленнях деталей);

графа 4 – літера згідно з ГОСТ2.103 ( на документах навчального процесу – літера Н);

графа 5 – маса виробу;

графа 6 – масштаб (у відповідності з ГОСТ2.109 і ГОСТ2.302);

графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, які складаються з одного аркуша – не заповнюється);

графа 8 – загальна кількість аркушів документа;

графа 9 – скорочена назва університету і шифр групи, наприклад ІФНТУНГ ПНК-97-1


графа 10 – заповнюється на розгляд керівника;

графа 11 – прізвища осіб, які підписують проект;

графа 12 – підписи осіб згаданих у графі 11;

графа 13 – дата підпису документа;

графа «Розроб.» – заповнюється студентом;

графа «Перев.» – заповнюється керівником проекту;

графа «Т.контр.» – заповнюється консультантом;

графа «Н.контр.» – заповнюється нормоконтролером;

графа «Затв.» – заповнюється завідувачем кафедри.

Решта граф основного напису на документах у навчальному процесі не заповнюється.
Рисунок В.1 – Приклад оформлення основного напису для креслень і схем


В.2 Основний надпис для текстових документів

(перший лист для пояснювальної записки і специфікації)


г
рафа 1 – назва теми проекту;

графа 2 – позначення документа відповідно до прийнятої системи позначень;

графа 3 – літера згідно з ГОСТ 2.103, для документів навчального процесу – літера Н;

графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, які складаються з одного аркуша, графу не заповнюють);

графа 8 – кількість аркушів у документі (загальна); графу заповнюють тільки на першому аркуші;

графа 9 – скорочена назва технічного університету та шифр групи, наприклад, ІФНТУНГ ПНК-97-1;

графа «Перев.» – заповнюється керівником проекту;

графа «Т.контр.» – заповнюється консультантом;

графа «Н.контр.» – заповнюється нормоконтролером;

графа «Затв.» – заповнюється завідувачем кафедри.

графа 10 – заповнюється на розгляд керівника;

графа 11 – прізвища осіб, які підписують проект;

графа 12 – підписи осіб згаданих у графі 11;

графа 13 – дата підпису документа;

Решта граф основного напису на документах у навчальному процесі не заповнюється


Рисунок В.2 – Приклад оформлення основного надпису для

текстових документів


В.3 Основний надпис для креслень (схем) і текстових документів

(наступні листи пояснювальної записки і специфікації)


г
рафа 2 – позначення документа;

графа 7 – порядковий номер аркуша.


Рисунок В.3 – Приклад оформлення основного надпису для текстових документів


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconМетодичні вказівки
Ключові слова: дипломний проект (ДП), склад дп, правила оформлння дп, будівля, архітектура, конструкція, фундамент, технологія будівельного...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconВідповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (п 12 5), затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02. 07. 1993р
Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект(роботу), допускається до повторного складання державних...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconВідповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (п 12 5), затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02. 07. 1993р
Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект(роботу), допускається до повторного складання державних...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconМіністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу
Ващишак С. П., Вощинський В. С., Середюк О.Є., Романів В. М. Дипломне проектування. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. 90 с
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconПроект "Освіта без кордонів" Проект "
Проект “Освіта без кордонів” представляє в Україні 15 престижних польських внз та має повноваження проводити інформаційну та вступну...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconПроект) дсту-п іес 60598-2-2/1: 201Х (проект, перша редакція)
...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconПроект Envirogrids
Черноморский регион в ближайшие 50 лет. Данный проект работает в соответствии с принципами и задачами Комиссии Конвенции защиты Черного...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconС. М. завідувач кафедри мвфд «Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Проект урок
Проект уроку для розвитку навичок читання, мовлення та аудіювання з теми «Literature of the Wartime» (з досвіду роботи вчителя англійської...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconОтто Байєра, Німеччина
Стипендія покриває витрати на проживання, проїзд та витрати на проект. До кандидатів ставляться такі вимоги: високий середній бал...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconГаухман Михайло м. Луганськ український національний проект у російській національній політиці на правобережній україні (1905–1914 рр.)
Р. Шпорлюк та О. Міллер. Однак дані історики не здійснили перехід від уведення в історіографію концепту "національний проект" до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи