«акомодація ока людини та її порушення» icon

«акомодація ока людини та її порушення»
Скачати 132.29 Kb.
Назва«акомодація ока людини та її порушення»
Дата27.08.2012
Розмір132.29 Kb.
ТипДокументиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для лікарів – інтернів офтальмологів Ι циклу за темою


«АКОМОДАЦІЯ ОКА ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ПОРУШЕННЯ»


Склала: доц. Євтушенко В.О.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. У природних умовах оптична система ока постійно змінює свою переломлюючу здатність, що є результатом роботи акомодаційного апарата. Знання фізіології акомодації необхідно для рішення практичних задач, пов'язаних із працездатністю зорового аналізатора, а також для розуміння патогенезу таких захворювань як спазм акомодації, параліч акомодації, короткозорість, пресбіопія. Важливість цього розділу демонструє наступний приклад.

Учень 3-го класу пред'являє скарги на болі в очах, швидку стомлюваність при читанні. При перевірці гостроти зору виявлено:

VОD = 0.7з-0.5Д=1.0

VОS = 0.6з-0.75Д=1.0

В умовах циклоплегії скіаскопічно ОИ Hm 3.0 D
VОU з +3.0Д=1.0. Встановлен діагноз: далекозорість слабкого ступеня ОИ. Призначена корекція для постійного носіння (ОИ сф.+2.5Д). Огляд через 1 місяць. VОU=0.4+2.5Д=1.0. Біль в очах припинилась. Скарг немає.

Загальна мета - Вміти досліджувати об`єм акомодації, діагностувати і лікувати порушення акомодації.


^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти:

1. Проаналізувати скарги хворого й анамнестичні дані, що вказують на порушення роботи акомодаційного апарата

1. Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого

(кафедра офтальмології)

2. Виявити найбільш інформативні ознаки, характерні для порушень роботи акомодаційного апарата при об'єктивному й інструментальному дослідженні пацієнта (положення найближчої і подальшої крапок ясного зору, об`єм акомодації, разерв, запас акомодації, позитивна і негативна частини відносної акомодації)

2. Оприділяти положення найближчої та подальшої крапок ясного зору

3. Поставити діагноз спазма, параліча акомодації, пресбіопії, короткозорості

4. Призначити корекцію виявлених порушень

3. Виписувати рецепти на окуляри, які корегують порушення акомодації

(кафедра офтальмології)

5. Скласти план диспансерного спостереження
6. Провести лікарсько-трудову і військову експертизу осіб, що мають порушення роботи акомодаційного апарата

^ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання №1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.


Завдання №1

У пацієнта скарги на утруднення читання поблизу, стомлюваність при зоровому навантаженні, зниження зору вдалечинь, біль в очах, сльозотеча. Які зі скарг хворого найбільш притаманні пресбіопічним змінам акомодації ?

A. Утруднення читання поблизу

B. Стомлюваність при зоровому навантаженні

C. Зниження зору вдалечинь

D. Біль в очах

E. Сльозотеча

Еталон відповіді: А.


Завдання №2

Хвора 26 років скаржиться, що погано бачить поблизу, втомлюється. Гострота зору правого ока 0,5, з корекцією + 3,5 Д=1,0. Гострота зору лівого ока 0,1 з + 5,0 Д=0,9. Після атропінізації і скіаскопії встановлено діагноз: гіперметропія середнього ступеню обох очей. Які окуляри треба призначити хворій?

A. ОU сф.+3,5Д

B. ОD сф.+3,5Д, ОS сф.+5,0Д

C. ОD сф.+2,0Д ОS сф.+3,5Д

D. ОD сф.+2,0Д

E. -

Завдання №3

Де знаходиться подальша крапка ясного зору у міопа в 2,0Д?

A. 30 см перед очима

B. 50 см перед очима

C. На відстані 3м

D. На відстані 2м

E. На відстані 4м


ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

1. Сергиенко Н.М. Офтальмологическая оптика. Киев: «Здоровье», 1982.-С.96-100.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності

1. Робота акомодаційного апарата

2. Етіологія, патогенез, клініка і лікування спазму акомодації

3. Етіологія, патогенез, клініка і лікування паралічу акомодації

4. Вікові зміни акомодації


2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «АКОМОДАЦІЯ ОКА ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ПОРУШЕННЯ» (додаток №1).

3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

  1. Хаппе В. Офтальмология / Перевод с нем.; Под общ. ред. Амирова А.Н.. – М.: МЕД пресс–информ, 2004. – С.219-227.

2. Сергиенко Н.М. Офтальмологическая оптика. Киев: «Здоровье», 1982.-

С.96-119.

3. Лекції по темі


Додаткові:

1. Аветисов Э.С. Охрана зрения у детей. М.: М., 1975. -С. 171-178.

2. Ватченко А.А. Спазм аккомодации и близорукость. Киев.: «Здоровье», 1977. - 120 с.


ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритми (див. додаток №2)

Таблиці, схеми


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ


ЗАДАЧА № 1.

У пацієнта скарги на утруднення читання поблизу. Чому дорівнює обсяг акомодації гіперметропа в 4,0Д, якщо його найближча крапка ясного зору знаходиться на відстані 10 см перед очима ?

A. 14,0Д

B. 10,0Д

C. 6,0 Д

D. 3,0 Д

E. 0,0 Д


ЗАДАЧА № 2.

У спокої акомодації погляд еметропа спрямований на крапку, що знаходиться перед очима на відстані:

A. 30-50 см

B. 5м

C. 4м

D. Можливі різні варіанти

E. -

ЗАДАЧА № 3.

У хворого зі спазмом акомодації найближча крапка ясного зору до ока :

A. Наближається

B. Віддаляється

C. Не змінює свого положення

D. Можливі різні варіанти

E. -


ЗАДАЧА № 4.

Школьнику 9 років з метою лікування спазму акомодації призначений курс дівергентної дезакомодації. Як доцільно установити підставу призми?

A. До носа

B. До скроні

C. Догори

D. Донизу

E. Поперемінно до носа і до скроні


ЗАДАЧА № 5.

У дитини 7 років короткозорість у 3.0д на обох очах. Лікар призначив йому для роботи біфокальні сферопризматичні окуляри, у яких призматичний компонент склав 7 призмених діоптрій. Чому дорівнює сферичний елемент у цих окулярах?

A. +1.0

B. +2.0

C. +3.0

D. +4.0

E. У залежності від ступеня короткозорості


ЗАДАЧА № 6.

У дитини шкільного віку прогресуюча короткозорість слабкого ступеню обох очей. Окуліст у план лікування уключив вправи по розвитку резерву акомодації з мінусовими лінзами. Приставляння до ока пацієнта розсіювальної лінзи викликає:

A. Розслаблення акомодації

B. Напругу акомодації

C. Максимальну напругу акомодації

D. Спочатку напругу, потім розслаблення

E. Індивідуально в залежності від рефракції


ЗАДАЧА № 7.

Пацієнт 60 років скаржиться на утруднення при читанні. Удалину VОU=1.0 Дані пресбіопічні скарги обумовлені віковими порушеннями:

A. Скорочувальної здатності циліарного м'яза

B. Еластичності кришталика

C. Передачі нервового імпульсу по симпатичному волокну

D. Передачі нервового імпульсу по парасимпатичному волокну

E. Передачі нервового імпульсу в синапсах

ЗАДАЧА № 8.

Водій 24 років відзначає загальне нездужання, неможливість читати при тім, що гострота зору обох очей дорівнює 1,0. Захворювання зв'язує з вживанням у їжу рибних консервів напередодні. Який діагноз можна припустити?

A. Параліч акомодації

B. Спазм акомодації

C. Пресбіопія

D. Міопія

E. Гіперметропія

ЗАДАЧА № 9.

При лікуванні пацієнта зі спазмом акомодації офтальмолог планує призначити біфокальні сферопризматичні окуляри. При цьому

призматичний елемент встановлюють перед очима пацієнта підставою:

A. До носа

B. До скроні

C. Догори

D. Донизу

E. Можливі різні варіанти

ЗАДАЧА № 10.

Подальша крапка ясного зору пацієнта знаходиться на відстані 40 см. На скільки діоптрій необхідно підсилити рефракцію, розглядаючи предмети з 30см?

A. На 1,0Д

B. На 0,5Д

C. На 2,0Д

D. На 2,5Д

E. На 3,0Д


Еталон відповідей:

1. А. 7. В.

2. В. 8. А.

3. В. 9. А.

4. А. 10. B.

5. +3,0Д

6. Е.

КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ “ АКОМОДАЦІЯ ОКА ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ПОРУШЕННЯ”

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих з порушеннями акомодації (опитування, огляд, фізикальне обстеження хворих, знайомство з даними обстеження, постановка діагнозу, призначення лікування, невідкладних заходів, вирішення питань тактики, профілактики, лікувально трудової експертизи), вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір хворих з порушеннями акомодації включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних та інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз ( включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють лікування, питання тактики, невідкладної терапії, профілактики, лікувально трудової експертизи, реабілітації хворих з порушеннями акомодації.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття
Етапи

Час (мін.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація хворих з порушеннями акомодації

-вирішення ситуативних

задач


155

Хворі, історії хвороб, дані лабораторних та інструментальних методів досліджень, ситуативні задачі

Авторефрактометр,

офтальмометр, скіаскопічні лінійки, набір скелець, аппарат Рота, шрифт для близу, фигура Снелена

Палати, учбова кімната

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані лаб-них та інструм-них методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати, учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімнатаДодаток №.

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ: "АКОМОДАЦІЯ

ЛЮДСЬКОГО ОКА ТА ЇЇ ПОРУШЕННЯ"


Скарги Анамнез

1. Погіршення зору вдалину і поблизу 1. Підвищене зорове

2. Погіршення зору поблизу навантаження поблизу

3. Різкий біль в очах і скронях 2. Перенесені інфекції (грип,

4. Швидке стомлення при читанні ревматизм, скарлатина і т.д.)

3. Контузія головного мозку

4. Неврастенія, істерія

5. Ботулізм

6. Інстиляція мідриатиків

7. Інстиляції міотиків


Об'єктивні дані


Офтальмологічне обстеження Загальний стан


1. Візометрія 1. ЛОР

2. Циклоплегія 2. Стоматолог

3. Скіаскопія 3. Терапевт

4. Рефрактометрія 4. Аналіз крові і сечі

5. Визначення ближньої і 5. ФЛГ

подальшої крапок ясного зору

6. Визначення позитивної

і негативної частин акомодації

7. Визначення обсягу акомодації

8. Визначення резерву акомодації

9. Дивергентна дезакомодація


Диференційний діагноз


1. Спазм акомодації

2. Параліч акомодації

3. Міопія

4. Неврогенна псевдоміопія

5. Медикаментозна псевдоміопія

6. Пресбіопія

7. Акомодативна псевдоміопія


Лікування


1. БСПО

2. Дивергентна дезакомодація

3. Мікрозатуманювання

4. Інстиляція амізила, мезатона

5. Режим зорового навантаження

6. Загальнозміцнювальне лікування

7. Іглорефлексотерапія

8. Заняття спортом

9. Вправи для м'язів ока


Диспансерне спостереження


1. Консультація суміжних фахівців і лікування загальних

захворювань

2. Заняття фізкультурою і спортом

3. Повторні курси загальнозміцнювального лікування

4. Раціональна профорієнтація


Експертиза


1. Військова

2. Лікарсько - трудова


Додаток № .

ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ СИМПТОМУ ЗНИЖЕННЯ ЗОРУ,

ЯКИЙ КОРИГУЄТЬСЯ ДО 1.0 СЛАБКИМИ МІНУСОВИМИ

ЛІНЗАМИ


Зниження зору

ЦиклоплегІя


Рефракція стала Ступінь міопії Ступінь міопії

гіперметропічною зменшиився не змінився


Закл.: Акомодативна Закл.: Міопія слабкого Закл.: Міопія слабкого

псевдоміопія ступеня на тлі ступеня

спазму акомодації


Рефракція стала

еметропічною
Закл.: Спазм акомодації
В анамнезі травма Поразка ЦНС в

ока, прийом міотиків анамнезі
Закл.: Транзиторная Закл.: Неврогенна

міопія псевдоміопіяСхожі:

«акомодація ока людини та її порушення» iconА аберація – відхилення будови чи функції від норми. А. ока сферична
А. ока сферична – спотворене зображення на сітківці внаслідок недосконалості оптичної системи кришталика
«акомодація ока людини та її порушення» iconА аберація – відхилення будови чи функції від норми. А. ока сферична
А. ока сферична – спотворене зображення на сітківці внаслідок недосконалості оптичної системи кришталика
«акомодація ока людини та її порушення» iconМетодичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока
Лікар повинний бути обізнаний з принципами трудової експертизи, давати рекомендації щодо раціонального працевлаштування осіб з патологією...
«акомодація ока людини та її порушення» iconПитання теми: Онтогенез, його періодизація
Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини
«акомодація ока людини та її порушення» iconМіністерство освіти І науки україни
Мета курсу: Особливості порушення темпо ритмічної сторони мовлення. Порушення писемного мовлення та його попередження
«акомодація ока людини та її порушення» iconПорушення пам’яті та інтелекту
Пам’ять є психічною функцією, що зберігає у свідомості минулі враження, відтворює минулий досвід; це один із процесів розумової діяльності...
«акомодація ока людини та її порушення» iconЗмішані дистрофії. Порушення обміну складних білків Актуальність теми
Порушення обміну цих речовин лежать в основі багатьох захворювань І вивчаються на різних клінічних кафедрах
«акомодація ока людини та її порушення» iconВ. М. Корецького на правах рукопису Завгородня Владислава Миколаївна удк 349. 6 Майнова відповідальність за порушення лісового закон
Поняття, підстави та особливості майнової відповідальності за порушення лісового законодавства 13
«акомодація ока людини та її порушення» iconВ. М. Корецького на правах рукопису Завгородня Владислава Миколаївна удк 349. 6 Майнова відповідальність за порушення лісового закон
Поняття, підстави та особливості майнової відповідальності за порушення лісового законодавства 13
«акомодація ока людини та її порушення» iconДисфункціональні маткові кровотечі
В основі патогенезу дмк лежать порушення гіпоталамо-гіпофізарної регуляції менструальної функції, внаслідок яких з'являється зміна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи