«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору» icon

«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору»
Скачати 112.75 Kb.
Назва«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору»
Дата27.08.2012
Розмір112.75 Kb.
ТипДокументиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для лікарів – інтернів офтальмологів Ι циклу за темою


«БІНОКУЛЯРНИЙ ЗІР. ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ БІНОКУЛЯРНОГО І СТЕРЕОСКОПІЧНОГО ЗОРУ»


Склала: доц. Євтушенко В.О.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Бінокулярний зір - це об'єднана діяльність сенсорних і моторних систем зорового аналізатора, що забезпечує одночасний напрямок зорових осей на об'єкт фіксації, злиття монокулярних зображень цього об'єкта в єдиний зоровий образ і локалізацію його у відповідне місце в просторі. Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору.

Стереоскопічний зір, як вища форма бінокулярного зору служить самим надійним і чуттєвої показником здатності до аналізу просторових співвідношень, дозволяє надзвичайно точно оцінювати третій просторовий вимір, тобто об'ємність предметів.

Деякі професії зв'язані з необхідністю наявності бінокулярного і стереоскопічного зору. Наприклад : водії усіх видів транспорту, пілоти, машиністи піднімальних кранів, токарі, хірурги, мікрохірурги і т.д. Офтальмолог повинний уміти досліджувати характер зору і його стереоскопічність, щоб вирішувати питання лікарсько - трудової і військової експертизи.

Порушення стереопсиса неминуче проявиться не тільки в уповільненні темпів роботи, але й у здійсненні в процесі її помилок, неточностей, аварій, нещасливих випадків.

Вчасно недіагностований розлад бінокулярного зору в дитячому віці може сприяти розвитку дисбінокулярної амбліопії.


^ Загальна мета - уміти діагностувати порушення бінокулярного і стереоскопічного зору.


Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти:

1. Вибрати зі скарг і даних анамнезу сведення, що вказують на порушення бінокулярного і стереоскопічного зору

1. Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого

(кафедра офтальмології)

2. Досліджувати характер зору різними способами (на 4-х крапковому колірному приладі, на поляроідному диплоскопі, із призмою по Грефе, по Аветисову)

2. Досліджувати характер зору

(кафедра офтальмології)

3. Досліджувати фузіонні резерви і здатність до злиття зображень (призма Гершля, синоптофор).

4. Досліджувати наявність стереоскопічного зору (стерео-скоп).

3. Досліджувати наявність стереоскопічного зору

(кафедра офтальмології)

5. Визначити гостроту глибинного зору
6. Визначити стан окулорухового апарату (поле погляду, коордиметрія)
7. Інтерпретувати отримані результати.


^ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання №1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.


Завдання №1

У досліджуваного при перевірці визначений монокулярний характер зору. Монокулярний зір не дозволяє мати уяву про:

A. Висоту предмета

B. Ширину предмета

C. Форму предмета

D. Взаємоположення предметів в просторі, форму та висоту

E. Висоту, ширину, форму

Еталон відповіді до завдання №1: D


Завдання №2

В обстежуваного водія транспорту, зір кожного ока = 0,7, але бінокулярний зір відсутній. Які умови необхідні для бінокулярного зору?

A. Парацентральне положення зорової вісі при погляді в далину

B. Нормальна конвергенція при зорі поблизу

C. Правильна робота всіх м'язів, гострота зору не нижче 0,2

D. Гострота зору не нижче 0,3, нормальна конвергенція

E. Вірна робота усіх м’язів, нормальна конвергенція при зорі поблизу,

гострота зору не нижче 0,3


Завдання №3

Пацієнт скаржиться на :

A. Зниження гостроти зору

B. Двоїння

C. Відхилення одного чи по черзі обох очей

D. «Мушки» перед очима

E. Швидку стомлюваність при зоровому навантаженні

Яка з перерахованих скарг найбільш типова для пацієнтів, втративших стереоскопічний зір?


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

1. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М.: Медицина, 1977. -С. 30-44, 165-172.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності

1. Механізм бінокулярного зору

2. Методи дослідження бінокулярного зору

3. Механізм відчуття глибини простору

4. Методи дослідження стереоскопічного зору

5. Порушення фузії


2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «Діагностика порушень бінокулярного і стереоскопічного зору» (додаток №1).

^ 3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

1. Хаппе В. Офтальмология / Перевод с нем.; Под общ. ред. Амирова А.Н.. – М.: МЕД пресс–информ, 2004. – С.219-227.

Додаткові:

1. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М.: Медицина, 1977.-С. 30-48.

2. Заксенвегер Р. Аномалии стереоскопического зрения при косоглазии и их лечение. -М.: Медгиз, 1963. -99с.

3. Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение. : Пер. с англ. - М.: Мир, 1990. -С.143-166.


^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритми (див. додаток №2)

Таблиці, схеми


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

^ ЗАДАЧА № 1.

Пацієнт в окулярах з червоним (праве око) і зеленим свето-фильтрами бачить 3 зелених кружки на 4-х крапковому колірному приладі. Який характер зору?

1. Бінокулярний

2. Монокулярний правим оком

3. Монокулярний лівим оком

4. Одночасний

5. Монокулярний


^ ЗАДАЧА № 2.


Пацієнт в окулярах з червоним (праве око) і зеленим свето-фильтрами бачить 5 кружків. Який характер зору?

1. Бінокулярний

2. Монокулярний правим оком

3. Монокулярний лівим оком

4. Одночасний

5. Монокулярний


^ ЗАДАЧА № 3.

Який метод доцільно використовувати при дослідженні характеру зору 2-х літньої дитини?

1. 4-х крапковий колірний прилад

2. Поляроідний диплоскоп

3. По Грефе з призмою

4. По Аветисову з призмою

5. На синоптофорі


^ ЗАДАЧА № 4.

У поляроідних окулярах два ряди аналогічних по формі та розмірам об'єктів, розташованих у фронтальній площині пацієнт здатний перевести в сагитальну площину. Що можна сказати про його стереоскопічний зір?

1. Є стереоскопічний зір

2. Немає стереоскопічного зору

3. Є хитливий стереоскопічний зір

4. Є стійкий стереоскопічний зір

5. Недостатньо інформації для висновку


^ ЗАДАЧА № 5.

Пацієнт скаржиться на : 1. Зниження гостроти зору

2. Промахування

3. Двоїння

4. «Мушки» перед очима

5. Швидку стомлюваність при

зоровому навантаженні

Яка з перерахованих скарг найбільш типова для пацієнтів не маючих бінокулярного зору?


^ ЗАДАЧА № 6.

Пацієнт скаржиться на : 1. Промахування.

2. Двоїння

3. Труднощі при роботі з дрібними

предметами

4. Швидку стомлюваність при

зоровому навантаженні

5. Відхилення одного чи по черзі

обох очей

Яка з перерахованих скарг, указує на наявність бінокулярного зору?


^ ЗАДАЧА № 7.

При дослідженні пацієнта з призмою Гершля виявлено, що позитивні

фузіонні резерви складають 15º. Оцініть отримані дані.

1. Норма

2. Зниження на 20 %

3. Зниження на 50 %

4. Зниження на 80 %

5. Для висновку недостатньо інформації


^ ЗАДАЧА № 8.

При обстеженні 5 - літньої дитини на синоптофоре виявлено, що при положенні голівок синоптофора під кутом косоокості один з об'єктів зникає з поля зору пацієнта. Чим можна пояснити виниклу ситуацію?

1. Амблиопіею ока, що косить

2. Неправильною фіксацією в оці, що косить

3. Аномальною кореспонденцією сітківок

4. Функціональною скотомою

5. Хибною інформацією

^ ЗАДАЧА № 9.

При профогляді виникла необхідність в діагностиці характеру та гостроти глибинного зору. Гостроту глибинного зору доцільно досліджувати за допомогою :

1. Стереоскопа

2. Щелепалочкового приладу Беста

3. Стереозуммера

4. Синоптофора

5. -

^ ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ :


1. 3 5. 2

2. 4 6. 2

3. 4 7. 1

4. 1 8. 4

  1. 2Додаток № 1.

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ теми:

«БІНОКУЛЯРНИЙ ЗІР. ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ БІНОКУЛЯРНОГО І СТЕРЕОСКОПІЧНОГО ЗОРУ»


С^ КАРГИ АНАМНЕЗ
1. Відхилення одного чи 1. Час появи скарг

по черзі обох очей 2. Проведене лікування і

2. Зниження зору одного його ефективність

ока 3. Наявність аналогічних

3. Промахування порушень у близьких

4. Труднощі при роботі з дрібними родичів

деталями і предметами

^ ОБ'ЄКТИВНІ ДАНІ

Офтальмологічне Обстеження інших

обстеження органів і систем

1. Характер зору 1. Консультація невропатолога

- на 4-х крапковому колірному 2. Консультація педіатра

приладі

- по Грефе з призмою

- по Аветисову з призмою

- на поляроідному диплоскопі

2. Фузионні резерви

- призма Гершля

- синоптофор

3. Стереоскопічний зір

- стереоскоп

4. Гострота глибинного зору

- щелепалочковий прилад Беста

5. Стан окулорухового апарата

- поле погляду

- коордиметрія

О^ ЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Монокулярний зір

2. Аномальний бінокулярний зір

3. Стереоамбліопія

4. Стереоамавроз

Додаток № 2.


^ АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ЗОРУ

НА 4-Х КРАПКОВОМУ КОЛІРНОМУ ПРИЛАДІ.


Пацієнт в окулярах з червоним (праве око) і зеленим

світлофільтрами
бачить кількість кружків
4 3 2 5


Закл:Бінокуляр Закл. :зір Закл.: зір Закл.: зір

ний зір монокуляр- мокуляр- одночасний

ний лівим ний правим

оком оком


Колір кружків3 зелених 2 зелених

1 червоний 2 червоних
Закл. : Закл.:

бінокулярний бінокулярний

зір, ліве зір, праве

ведуче око ведуче око


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ «ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ БІНОКУЛЯРНОГО І СТЕРЕОСКОПІЧНОГО ЗОРУ».

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію тематичних хворих (опитування, огляд, фізикальне обстеження хворих з порушеннями бінокулярного та стереоскопічного зору, знайомство з даними обстеження, постановка діагнозу, призначення лікування, невідкладних заходів, вирішення питань тактики, профілактики, лікувально трудової експертизи), вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір тематичних хворих включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз

( включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють лікування, питання тактики, профілактики, лікувально трудової експертизи, реабілітації тематичних хворих.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття
Етапи

Час (мін.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація пацієнтів з порушеннями бінокулярного та стереоскопічного зору

-вирішення ситуативних

задач


155

Хворі, історії хвороб, дані інструментальних методів досліджень, ситуативні задачі

набір призм, призма Гершля кольорові светофільтри, колірний прилад, механічний розділитель полів зору. Синоптофор, коордиметр, щелепалочко- вий прилад Беста

Палати, учбова кімната

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані інструментальних методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати, учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

Схожі:

«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору» iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору» iconІ. В. Орлик к мед н., доцент
У статті розглядаються питання медико-генетичного діагнозу порушень зору у дітей
«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору» iconТематичний план практичних занять з клд для студентів ІV курсу
Лабораторні дослідження та біохімічна діагностика порушень обміну ліпідів І ліпопротеїнів
«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору» iconПитання з навчальної дисципліни „економічна діагностика”
Який із методів є найбільш ефективним з точки зору визначення конкурентоспроможності
«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору» iconПитання з навчальної дисципліни „економічна діагностика”
Який із методів є найбільш ефективним з точки зору визначення конкурентоспроможності
«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору» iconПровести диференційну діагностику порушень менструальної функції І
Обґрунтувати симптоматичне І патогенетичне лікування різних видів порушень менструального циклу
«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору» iconГеморагічні захворювання і синдроми. Тромбоцитопенії. Лабораторна та клінічна діагностика порушень гемостазу. Методи діагностики. Тактика лікування. Актуальність теми
Недостатнє знання даної патології призводить нерідко до помилкової діагностики і неправильного лікування
«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору» iconКалендарно-тематичний план практичних занять на кафедрі офтальмології
Функціональні особливості органу зору. Методи обстеження органа зору. Аномалії рефракції
«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору» iconКалендарно-тематичний план практичних занять на кафедрі офтальмології
Функціональні особливості органу зору. Методи обстеження органа зору. Аномалії рефракції
«бінокулярний зір. Діагностика порушень бінокулярного І стереоскопічного зору» iconКалендарно-тематичний план практичних занять на кафедрі офтальмології
Функціональні особливості органу зору. Методи обстеження органа зору. Захворювання повік, сльозних органів. Аномалії рефракції. Патологія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи