Методичні вказівки складені icon

Методичні вказівки складені
Скачати 110.23 Kb.
НазваМетодичні вказівки складені
Дата27.08.2012
Розмір110.23 Kb.
ТипДокументиМетодичні вказівки для лікарів-інтернів за темою

БІОМІКРОСКОПІЯ ПЕРЕДНЬОГО ТА ЗАДНЬОГО ВІДДІЛУ ОКА”


Методичні вказівки складені


доц. кафедри очних хвороб ФІПО

Дацко О.В.


Актуальність теми:

Біомікроскопія переднього відділу ока являється обов’язковим інформативним методом досліджування. Біомікроскопія дозволяє не тільки діагностирувать зміни в очах, але й виконувати деякі маніпуляції,наприклад,видалення інорідних тіл .В офтальмології цей метод являється самим інформативним для визначення стану переднього відрізка і змінах в морфологічному субстраті тканин ока , про які можна судити на мікроскопічному рівні. Значення вивчення теми демонструє слідуючий приклад:

На прийом до офтальмолога звернувся хворий зі скаргами на сльозотечу,світлобоязнь, різі в лівому оці. Із анамнеза – вчора при слюсарних роботах щось попало в око. Ніччю з,явилися різі, сльозотеча. Об,єктивно:VOD=1,0, здоров,VOS=0,8 н.к., очна щілина звужена, блефароспазм, сльозотеча, світлобоязнь, змішана ін,єкція очного яблука, в рогівці на 4 годинах в 2 мм від лимба – інфільтрат лінейної форми, в глибині інфільтрату – інорідне тіло. В описанному випадку діагноз для лікаря ясен. Однак необхідно вирішити питання – проникаюче це поранення рогівки, або інорідне тіло знаходится в стромі, так як від цього залежить тактика лікування хворого. Вирішити це питання допоможе біомікроскопія. Крім цього видалити інорідне тіло на поліклиничному прийомі з мінімальною травматизацією можливо тільки за допомогою щілинної лампи.

^ Загальна ціль: вміти досліджувати методом біомікроскопії слизову, рогову оболонки, передню камеру, райдужку, кришталик та інтерпретирувати отриманні результати.


^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1. Досліджувати слизову оболонку за допомогою ЩЛ, оцінювати отримані результати.

1.Знати принципи роботи ЩЛ (кафедра фізики, очних хвороб).

2. Досліджувати рогівку за допомогою ЩЛ,оцінювати отриманні результати.

2. Знати анатомічну будову ока та співвідношення його структур, фізіологічні та патологічні процеси, що течуть в оці (кафедри нормальної, топографічної та патологічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології, очних хвороб).


3. Досліджувати передню камеру за допомогою ЩЛ, оцінювати отримані результати.


3. Розпізнавати норму та патологічні зміни, що течуть в оці (кафедра очних хвороб)

4. Досліджувати райдужну оболонку за допомогою ЩЛ,оцінювати отриманні результати.
5. Досліджувати кришталик за допомогою ЩЛ, оцінювати отримані результати.

^ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання №1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.

Завдання №1.

Офтальмолог для визначення глибини кератиту оглянув хворого на щілинній лампі. Що лежить в основі роботи приладу:

А – отримання світлового пучка визначенної форми, що направляється на ділянку ока, що досліджується, та дослідження цієї ділянки за допомогою мікроскопа;

В – роз’єднання полей зору за допомогою світлофільтрів допоміжних колорів;

С – механічне роз’єднання полей зору

D – здатність чоловічого ока аналізувати поляризоване світло, що на нього падає

Е – все перелічене вірно.

Еталон відповіді: А

Завдання №2.

У дитини 3-х років уроджена катаракта, глибина передньої камери при біомікроскопії дорівнює 4 мм. Це :

А - нормальна глибина;

В - глибока;

С - мілка;

D - середня;

Е -

Задача №3.

При біомікроскопії на рогівці преципітати, райдужка гіперемірована, зінниця вузька, на світло не реагує, на дні передньої камери гіпопіон. Лікар повинен думати про:

А - запальні захворювання судинного тракта;

В - дистрофічні захворювання судинноготракта;

С - запальні захворювання рогівки;

D - дистрофічні захворювання рогівки;

Е - норма.

Зміст навчання

^ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ.

 1. Принципове влаштування щілинної лампи.

 2. Диагностичні можливості різних видів освітлення при біомікроскопії.

 3. Анатомічні, гістологічні,фізіологічні,патофізіологічні особливості кон’юнктиви, рогівки, райдужки, кришталика.

^ 2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ (ДОД.1).

3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

Основні:

 1. Хаппе В. Офтальмология. М.: МЕДпресс-информ, 2005.-С.8-10

Додаткові:

2. Шульпина Н.Б. “Биомикроскопия глаза”,М., “Медицина”, 1974, стор. 42-172.

^ 4. АЛГОРИТМ (ДОД. 2)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛІЙ НАВЧАННЯ

Задача №1.

При біомікроскопії бульбарної кон,юнктиви :артеріоли звужені, венули розширені, еритроцити рухаються стовбчиками. Який характер ангіопатії?

1-ішемична;

2-дилятаціонна;

3-спастико-атонична;

4-спастична;

5-атонична

^ Задача №2.

При біомікроскопії рогівки на заднії її поверхні виявлені преципітати. Яке освітлення використовував лікар?

1-дифузне;

2- пряме фокальне;

3- непряме фокальне;

4- осциляторне;

5-проходяче світло;

6-діафаноскопічне;

7-ковзаючий промінь;

8-дзеркальне поле;

9-поляризоване

^ Задача №3.

У хворого глибина передньої камери при біомікроскопії дорівнює 4 мм. Це :

1-нормальна глибина;

2- глибока;

3- мілка;

4-середня;

5-

^ Задача №4.

При біомікроскопії на рогівці преципітати, райдужка гіперемірована, зінниця вузька, на світло не реагує, на дні передньої камери гіпопіон. Лікар повинен думати про:

1-запальні захворювання судинного тракта;

2-дистрофічні захворювання судинноготракта;

3-запальні захворювання рогівки;

4-дистрофічні захворювання рогівки;

5-уроджену патологію

^ Задача №5.

При досліджуванні кришталика в прямому фокальному освітленні витявлені темні, неправильної форми, у вигляді пустот, відграничені пространства.Це:

1-початкова катаракта;

2-уроджена катаракта;

3-водяні щілини;

4-нормальна картина кришталика;

5-


Еталони відповідей: 1-3; 2-2; 3-2; 4-1; 5-3.


Короткі вказівки до роботи лікарів-інтернів на практичному занятті

^ БІОМІКРОСКОПІЯ ПЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛУ ОКА”

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих (опитування, огляд, фізикальне обстеження хворих, знайомство з даними обстеження, постановка діагнозу, призначення лікування, невідкладних заходів, вирішення питань тактики, профілактики, лікувально трудової експертизи), вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір хворих включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних та інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз

( включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють діагностики, тактики, корекції, лікувально трудової експертизи, реабілітації хворих з астигматизмом.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття
Етапи

Час (мін.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація хворих з


-вирішення ситуативних

задач


245

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм-них методів досліджень, ситуативні задачі

ЩЛ

Палати, учбова кімната

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм-них методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати, учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімнатаДодаток №1


Граф логічної структури

^ БІОМІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДНЬГО ВІДДІЛУ ОКА”


Огляд в світі ЩЛмікроциркуляторне русло

Дослідження кон,юнктиви набряк

гіперемія

шрами

новоутворенняерозія

набряк

Дослідження рогівки: інфільтрат

новоутворені сосуди преціпитативизначення глибини

Дослідження передньої камери: наявність ексудата

наявність крові
структурність

зміна коліру

Дослідження райдужки: розповсюдження пігменту

Стан пигментної кайми

Ексфоліації

Новоутворені сосуди
вакуолі

Дослідження кришталика “водяні щілини”

замутнілість


Додаток №2

^ ООД БІОМІКРОСКОПІЇ КОН’ЮНКТИВИ


 1. Настроїти ЩЛ на досліджуєму кон,юнктиву

 2. Дослідження сосудистого русла:

-оцінка калибру сосудів;

-оцінка рівномірності току крові;

-наявність чи відсутність крововиливів.

3.Наявність чи відсутність:

-шрамів;

-фоликулів;

-новоутворіннь.


Додаток №3

^ ООД БІОМІКРОСКОПІЇ РОГОВОЇ ОБОЛОНКИ


 1. Настроїти ЩЛ для біомікроскопії на рогівку, метод освітлення – дифузне.

 1. рогівку, метод освітлення – дифузне.

 2. Орієнтировний огляд рогівки.

 3. ЩЛ встановлюється на пряме фокальне освітлення, вугол біомікроскопії 10-40 град.,дослідження «оптичного зрізу».

 4. Виявлення глибини локалізації патологічного вогнища в рогової оболонці.

 5. ЩЛ встановлюється на проходяче світло.

 6. Оцінка прозорості рогівки.

 7. ЩЛ встановлюється на дзеркальне поле.

 8. Оцінка задньої поверхні рогівки.


Додаток №4

^ ООД БІОМІКРОСКОПІЇ РАЙДУЖНОЇ ОБОЛОНКИ


 1. Настроїти ЩЛ для біомікроскопії на райдужку, метод освітлення – дифузне,освітлювальна щілина широка, збільшення мікроскопа –мале.

 2. Оцінка коліру, рельєфу, ширини та форми зінниці.

 3. Настроїти ЩЛ на метод освітлення – пряме фокальне.

 4. Оцінка структури райдужки.

 5. Настроїти ЩЛ на метод освітлення –непряме фокальне.

 6. Оцінка сфинктера зінниці,змін в тканині.

 7. Настроїти ЩЛ на метод освітлення – осциляторне.

 8. Оцінка фотореакції зінниці.

 9. Якщо в райдужці є патологічні зміни -настроїти ЩЛ на метод освітлення - проходяче світло.

 10. Оцінка патологічних змін.

 11. Настроїти ЩЛ на метод освітлення –ковзаючий промінь.

 12. Детальний огляд рельєфу.

 13. Для диференціальної діагностики пухлини та кісти -настроїти ЩЛ на метод освітлення - діафаноскопічне.

 14. Оцінка просвітлювання тканини.Додаток №5

^ ООД ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ


 1. Юстировати ЩЛ для біомікроскопії переднього відрізку ока, освітлювальна щілина повинна бути вузькою та максимально яскравою; мікроскоп розташован по середньої лінії, фокус його на рогівці; вугол між освітлювачем та мікроскопом 15 градусів.

 2. Відмітити показники на шкалі фокусного винта.

 3. Крутінням фокусного винта получити чітке зображення райдужки.

 4. Відмітити показники на шкалі фокусного винта.

 5. Визначити різницю в показниках, яка і являється показником глибини передньї камери.

Додаток №6

^ ООД БІОМІКРОСКОПІЇ КРИШТАЛИКА

 1. Создання стійкого медикаментозного мідріазу.

 2. Добре затемніти кімнату.

 3. Рукоять реостата на трансформаторі ЩЛ відвести до відмови в напрямку «яскравіще».

 4. ЩЛ встановити на вид освітлення – дифузне, освітлювальна щілина повинна бути широкою.

 5. Оцінка капсули кришталика.

 6. ЩЛ встановити на вид освітлення – пряме фокальне, при середньому вуглі біомікроскопії з достатньо широкою освітлювальною щілиною, создання «оптичного зрізу».

 7. Оцінка локализації патологічних змін .

 8. ЩЛ встановити на вид освітлення – проходяче світло.

 9. Оцінка змін передніх та середніх відділів кришталика.

 10. ЩЛ встановити на вид освітлення –дзеркальне поле.

 11. Оцінка поверхней кришталика, вікового ядра.

Схожі:

Методичні вказівки складені iconМетодичні вказівки для написання курсових робіт
Методичні вказівки І тематика курсових робіт з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки складені iconІ нульовим значенням унизу
Ці методичні вказівки складені для студентів, які виконують курсовий проект з кам’яних та армокам’яних конструкцій
Методичні вказівки складені iconМетодичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 "Правознавство"
Програма навчальної практики студентів 3 курсу та методичні рекомендації складені на підставі “Положення про проведення практики...
Методичні вказівки складені iconЗатверджую
Методичні вказівки І тематика курсових робіт з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки складені iconІсторія Росії ( XIX – поч. XX ст. ) Методичний посібник
Методичні рекомендації призначені для студентів історичних спеціальностей І складені з урахуванням вимог вищої школи
Методичні вказівки складені iconПрограми виробничої та переддипломної практик
Програма І методичні рекомендації складені у відповідності з “Методичними рекомендаціями по складанню програм практики студентів...
Методичні вказівки складені iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки складені iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки складені iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки складені iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи