Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою icon

Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скачати 123.79 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Дата13.09.2012
Розмір123.79 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для лікарів – інтернів офтальмологів Ι циклу за темою

до практичного заняття

«ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА РІЗНИХ ВИДІВ КОСООКОСТІ»


Склала: доц. Євтушенко В.О.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Поява косоокості може бути обумовлена двома причинами: порушенням сенсорного і порушенням моторного апарату зорового аналізатора, котрі у свою чергу є наслідком різних патологічних станів: захворювань прозорих середовищ, зорового нерва, зорових центрів; захворювань окулорухових м'язів, окулорухових нервів і їхніх ядер. Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку.

Уміння провести диференціальну діагностику між різними видами косоокості, із усього різноманіття причин знайти саме ту, яка викликала появу косоокості у конкретного хворого і є задачею офтальмолога амбулаторного прийому.

Успіх наступного лікування косоокості багато в чому оприділяєтся саме цим етапом роботи.

Наприклад: Батьки однорічної дитини помітили в нього відхилення лівого ока зовні. Після об'єктивного обстеження офтальмолог знайшов внутріочну пухлину, наявність якої було підтверджено ультразвуковим дослідженням. Проведена в наступному енуклеація, дозволила спасти життя маленького пацієнта.

^ Загальна мета - уміти проводити диференційну діагностику різних видів косоокості


Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти:

1. Вибрати зі скарг і даних анамнезу сведення, що вказують на наявність косоокості

1. Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого

(кафедра офтальмології)

2. Виявити найбільш інформативні ознаки, характерні для різних видів косоокості при суб'єктивному і об'єктивному дослідженні

2. Виявити різні клінічні прояви косоокості

(кафедра офтальмології ФІПО, Ι цикл)

3. Провести диференціальну діагностику між різними видами косоокості
4. Поставити остаточний діагноз

^ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання №1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.


Завдання №1

Пацієнт пред'являє скарги на зорову втому, промахування, низький зір, відхилення одного з очей. Які зі скарг характерні для косоокості?

1. Промахування

2. Відхилення одного з очей

3. Зорова втома

4. Низький зір одного з очей

5. -

Еталон відповіді до завдання №1: 2


Завдання №2

При обстеженні 5 літньої дитини на синоптофорі виявлено, що при положенні голівок синоптофора під кутом косоокості один з об'єктів зникає з поля зору пацієнта. Чим можна пояснити виниклу ситуацію?

A. Амбліопіею ока, що косить

B. Неправильною фіксацією в оці, що косить

C. Аномальною кореспонденцією сітківок

D. Функціональною скотомою

E. Хибною інформацією

Завдання №3

Під час проведення офтальмологічного обстеження пацієнта, який має скарги на періодичное відхилення одного ока до носу, встановлено, що позитивні фузіонні резерви складають 15º при дослідженні з призмою Гершля. Оцініть отримані дані.

A. Норма

B. Зниження на 20 %

C. Зниження на 50 %

D. Зниження на 80 %

E. Для висновку недостатньо інформації


Завдання №4

До окуліста звернувся паціент 20 років зі скаргами на двоїння, обмеження рухливості лівого очного яблука зовні. Дані зміни у хворого з'явились після гострого респіраторного захворювання. Найбільше імовірно, що в даному випадку косоокість:

A. Співдружня

B. Мнима

C. Схована

D. Паралітична

E. Атипічний вид

Завдання №5

Лікар офтальмолог під час профілактичного огляду малюка 9 років при проведенні поперемінного закривання ока дитини долонею виявив установочний рух обох очей. Це свідчить про наявність:

A. Косоокості

B. Співдружньої косоокості

C. Паралітичної косоокості

D. Мнимої косоокості

E. Схованої косоокості


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

1. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М.: Медицина, 1977. -С. 30-44, 165-172.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності

1. Класифікація косоокості

2. Клінічні прояви різних видів косоокості

3. Методи обстеження хворих з косоокістю

4. Диференціальна діагностика різних видів косоокості


2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «Диференціальна діагностика різних видів косоокості (додаток № 1)

^ 3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

  1. Хаппе В. Офтальмология / Перевод с нем.; Под общ. ред. Амирова А.Н.. – М.: МЕДпресс–информ, 2004. – С.219-227.

  2. Лекції по темі

Додаткові:

1. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М.: Медицина, 1977.-С. 30-48.

2. Живков Е., Денев В., Големинова Р. Глазние симптоми в общей диагностике. София : Медицина и физкультура, 1965. -С. 118-136. -С. 184-203.


^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритми (див. додаток №2)

Таблиці, схеми


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

^ ЗАДАЧА № 1.

Пацієнт пред'являє скарги на двоїння, промахування, низький зір, відхилення одного з очей. Які зі скарг характерні для паралітичної косоокості?

1. Двоїння та промахування

2. Відхилення одного з очей

3. Наявність кута косоокості

4. Низький зір одного з очей

5. -

^ ЗАДАЧА № 2.

У пацієнта при визначенні настановного руху кожне око під рукою відхиляється до носа. Інтерпретуйте отриманий результат.

1. Косоокості немає

2. Паралітична косоокість

3. Схована збіжна косоокість

4. Схована розбіжна косоокість

5. Мнима косоокість


^ ЗАДАЧА № 3.

У пацієнта бінокулярний зір, правильна фіксація. Однак, при фіксації об'єкта в центрі дуги периметра, рефлекс розташовується не в центрі зіниць. Чим можна пояснити сформовану ситуацію?

1. Схованою косоокістю

2. Паралітичною косоокістю

3. Кутом гамма

4. Аномальною кореспонденцією сітківок

5. Недостатньо інформації для висновка


^ ЗАДАЧА № 4.

При положенні призми Меддокса перед правим оком, пацієнт бачить червону лінію ліворуч від джерела світла. Яка косоокість має місце в даному випадку?

1. Схована розбіжна

2. Схована збіжна

3. Мнима

4. Паралітична

5. Атипічний вид


^ ЗАДАЧА № 5.

У пацієнта після гострого респіраторного захворювання з'явилось двоїння, обмеження рухливості лівого очного яблука зовні. Найбільше імовірно, що в даному випадку косоокість:

1. Співдружня

2. Мнима

3. Схована

4. Паралітична

5. Атипічний вид


^ ЗАДАЧА № 6.

Скарги матері на наявність косоокості у її малої доньки.

Який найбільш раціональний спосіб визначення кута косоокості в 2-х літньої дитини?

1. На синоптофорі

2. На периметрі

3. По Гиршбергу

4. За допомогою призменного компенсатора

5. За допомогою призм


^ ЗАДАЧА № 7.

У дитини 7 років по черзі то одне, то інше око відхиляються від крапки фіксації. Праве око завжди відхиляється нагору, лівий кнаружи. Найбільше імовірно, що в даному випадку має місце косоокість:

1. Синдром сухожильної піхви верхнього

косого м'яза

2. Синдром перемежованої вертикально

-горизонтальної девіації

3. Паралітична

4. Співдружня

5. Ексцес дивергенції


^ ЗАДАЧА № 8.

У пацієнта з призмою Меддокса перехресна диплопія. З призмою в 10 призменних діоптрій червона вертикальна лінія проходить через лампочку. Чому дорівнює ступінь гетерофорії?

1. 10º

2. 20º

3. 30º

4. 40º

5. 5º


^ ЗАДАЧА № 9.

У пацієнта по черзі то одне, то друге око відхиляються зовні. Найбільше імовірно, що має місце косоокість:

1. Мнима

2. Схована

3. Співдружня

4. Паралітична

5. Атипічній вид


^ ЗАДАЧА № 10.

Лікар - офтальмолог при обстеженні пацієнта виявив симптом настановного руху. Це свідчить про наявність:

1. Косоокості

2. Співдружньої косоокості

3. Паралітичної косоокості

4. Мнимої косоокості

5. Схованої косоокості


^ ЗАДАЧА № 11.

У пацієнта виявлений симптом настановного руху. Яке необхідно провести дослідження, щоб уточнити вид косоокості

1. Кут настановного руху

2. Фіксацію

3. Фузионні резерви

4. Характер зору

5. Кут гамма

^ ЗАДАЧА № 12.

До окуліста звернувся хворий зі скаргами на косоокість. Під час обстеження встановлено, що поперемінно назовні відхиляється то праве, то ліве око до 150 . Найбільше імовірно, що має місце косоокість:

A. Мнима

B. Схована

C. Співдружня

D. Паралітична

E. Атипічній вид


^ ЕТАЛОН ВІДПОВІДЕЙ:


1. 1 7. 2

2. 3 8. 5

3. 3 9. 3

4. 1 10. 1

5. 4 11. 4

6. 3


КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА РІЗНИХ ВИДІВ КОСООКОСТІ»


Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких та тематичних хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих із різними видами косокості (опитування, огляд, фізикальне обстеження хворих, аналіз даних обстеження, постановка діагнозу, диф. діагностика, вирішення ситуативних задач. Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір хворих із різними видами косоокості включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних та інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз ( включаючи і супутні захворювання) і ускладнення.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття
Етапи

Час (мін.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація хворих із різними видами косоокості

-вирішення ситуативних

задач


155

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм-них методів досліджень, ситуативні задачі

Офтальмоскоп, лупа, щілинна лампа, периметр, синоптофор, БО,

4х крапковий прилад, апарат Рота, шрифт для близу

Палати, учбова кімната

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм.

методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати, учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімнатаДодаток № 1.


^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА РІЗНИХ ВИДІВ КОСООКОСТІ»


СКАРГИ АНАМНЕЗ


1. На відхилення одного чи 1. Час появи косоокості

обох очей 2. Час звертання до лікаря

2. Зниження зору 3. Проведене лікування і його

3. Двоїння ефективність

4. Промахування 4. Наявність косоокості в близьких

5. Швидку стомлюваність при родичів

зоровому навантаженні 5. Патологія вагітності,

пологів

6. Травма черепа, орбіти

7. Захворювання, інтоксикація

ЦНС

8. Захворювання орбіти

(пухлина, запалення)

9. Раніш перенесені захворювання,

операції


^ ОБ'ЄКТИВНІ ДАНІ


Офтальмологичне обстеження


1. Гострота зору

2. Характер зору

3. Кут косоокості

4. Кут первинного і вторинного відхилення

5. Рухливість очних яблук

6. Настановний рух

7. Кут гамма

8. Дослідження з призмою Меддокса

9. Фіксація

10. Диплограма

11. Огляд середовищ і очного дна


^ ПОПЕРЕДНІЙ ДІАГНОЗ


Обстеження інших органів і систем


1. Консультація невропатолога

2. Консультація нейрохірурга

3. Ренгенографія черепа, орбіт

4. Консультація терапевта, ендокринолога

5. Консультація травматолога

6. Комп'ютерна томографія орбіт, черепа

7. Консультація ЛОР, стоматолога

^ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ДІАГНОЗ КОСООКОСТІ ПО

ДІАГНОСТИЧНОМУ АЛГОРИТМУ


ОСТАТОЧНИЙ ДІАГНОЗ
Косоокість первинна Косоокість вторинна
1. Мнима 1. У зв'язку з різким зниженням

2. Гетерофорія чи втратою зору одного з очей

3. Співдружня

4. Паралітична

5. Атипічні види

- синдром ретракції ока Штельвага-Тюрка - Дуана

- синдром перемежованої вертикально-

горизонтальної девіації

- синдром сухожильної піхви верхнього косого м'яза

- офтальмоміопатія

- офтальмомиастения

- офтальмоміотонія


Додаток № 2.

^ АЛГОРИТМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

РІЗНИХ ВИДІВ КОСООКОСТІ


КОСООКІСТЬ

Обмеження рухливості очних яблук
Є
Закл.: Паралітична косоокість Немає
Двоїння
Є Немає


Характер зору
Закл.: Співдружня косоокість Монокулярний Бінокулярний


Дослідження з призмою Меддокса


Диплопія
Є Немаєхарактер диплопии кут гамма
Закл.: Схована перехресна Не дорівнює 0º

розбіжна

косоокість Дорівнює 0º

однойменна

Закл.: Схована Закл.: Мнима Закл.: косоокості

косоокість, косоокість немає

що сходитьсяСхожі:

Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою
Ці захворювання нерідко таять у собі погрозу невиліковної сліпоти, що насувається. Цим І пояснюється практична цінність вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи