Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою icon

Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скачати 103.16 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Дата13.09.2012
Розмір103.16 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для лікарів – інтернів офтальмологів Ι циклу за темою


„КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ СКЛОВИДНОГО ТІЛА ”


Склала: доц. Євтушенко В.О.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Останнім часом склоподібне тіло (СТ) і його патологія залучають до себе все більше уваги офтальмологів. Усувається давній парадокс: СТ- сама більша по обсягу й важливості частина ока й мінімум уваги до неї. Виправдовували такий парадокс такі доводи як-вторинність змін у СТ і труднощі дослідження. Часто вітреальні зміни є результатом увеіта, крововиливу, порушення цілісності оболонок при травмі й т.д. Однак, надалі результат захворювання й гострота зору залежать безпосередньо від того, наскільки повно й швидко очиститься СТ від випота або крові, наскільки сильно постраждала його структура, наскільки вираженими виявляться процеси організації. При міопічній хворобі, при дистрофіях сітківки перші ознаки неблагополуччя в оці, як дуже чуйний індикатор, може відбивати СТ. При патології порушуються фізико-хімічні властивості СТ. З гелю воно перетворюється в золь. Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на ЩЛ виявляється їхнє фарбування й форма. Уміння обстежувати стан СТ, діагностувати наявні зміни в ньому й вчасно проводити необхідне лікування - це ціль навчанняя лікарів інтернів.

^ Загальна мета – уміти діагностувати та лікувати хворих з патологією скловидного тіла на підставі знань етіології, патогенеза та клінічних особливостей даної патології^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти:

1. Вибрати зі скарг і даних анамнезу сведення, що вказують на патологію скловидного тіла


1. Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого

(кафедра офтальмології)

2. Досліджувати скловидне тіло методами фентоскопіі, огліду ЩЛ, офтальмоскопією, дослідженням на УЗД та правильно інтерепретувати отримані результати


2. Досліджувати скловидне тіло у прохідному світлі

(кафедра офтальмології )


3. Досліджувати скловидне тіло на ЩЛ та УЗД

(кафедра офтальмології ФІПО, Ι цикл)

3. Оприділити етіологію змін скловидного тіла

4. Скласти план лікування хворого
5. Проводити профілактичні міри що до захворювань скловидного тіла
5. Проводити медичну, військову експертизу даної категорії хворих

^ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання №1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.


Завдання №1

Видалення катаракти інтракапсулярно практично завжди супроводжується випадінням скловидного тіла. Якою топографо анатомічною особливістю скло видного тіла це обумовлено:

 1. Зв’язкою Вігера

 2. Фіксацією скловидного тіла в області зубчастої лінії

 3. В’язкістю скловидного тіла

 4. Фіксацією скловидного тіла навкруги диска зорового нерва

 5. -

Еталон відповіді: А.


Завдання №2

У пацієнта скарги на раптове зниження зору на правому оці. Хворіє на гіпертонію.

При офтальмоскопії в макулярній зоні крововилив. Який метод дослідження дозволяє диференціювати ретровітреальну гіфему від ретинального крововиливу?

A. Діафаноскопія

B. Біомікроскопія з вузькою щілиною

C. Офтальмоскопія у зеленому світлі

D. Офтальмоскопія у синьому світлі

E. Диференціальна діагностика неможлива


Завдання №3

Пацієнту з організованим гемофтальмом планується провести закриту вітректомію. На якій відстані від лімба доцільно проводити розтин склери?

A. 4-5 мм

B. 7-8 мм

C. 9-10 мм

D. 1-2 мм

E. більш 15 мм

^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

1. Старков Г.Л Биомикроскопия как основной метод диагностики патологии стекловидного тела.Офтальмол. журн.-1980.-С.455-457


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності.

1. Класифікація захворювань скловидного тіла

2. Методи дослідження скловидного тіла

3. Етіологія та патогенез захворювань скловидного тіла

4. Сучасні консервативні методи лікування

5. Хірургічні методи лікування захворювань скловидного тіла

2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «Клінічний розбір хворих pз патологією скловидного тіла» (додаток № 1)

^ 3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

1. Хаппе В. Офтальмология / Перевод с нем.; Под общ. ред. Амирова А.Н.. – М.: МЕД пресс–информ, 2004. – С.185-187.

2. Сергиенко А.Н. Патогенез внутриретинальных пролиферативных процессов.2004.

3. Лекції з теми

Додаткові:

1. Старков Г.Л Биомикроскопия как основной метод диагностики патологии стекловидного тела. Офтальмол. журн.-1980.-С.455-457

2. Шевелев И.Н. Динамика и трансформация клинических форм грыжи стекловидного тела в свете новой классификации. Офтальмол.журн.-1980-С.457-460


^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритми (див. додаток №2)

Таблиці, схеми


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

^ ЗАДАЧА № 1.

У хворого, 60 років, раптово знизився зір на правому оці без видимих

причин. В анамнезі 3 місяці назад ЕЕК із ІОЛ. Звернувся через добу. При

звертанні: VOD = 0.04, VOS = 1.0 Поля зору у нормі. При офтальмоскопії деталі очного дна не проглядають. На сонограммі OD - відшарування сітківки. Що утрудняє офтальмоскопію?

 1. Крововилив в склисте тіло

 2. Ендофтальміт

 3. Неоваскулярізація склистого тіла

 4. Задній увеіт

 5. Вторинна катаракта

^ ЗАДАЧА № 2.

У хворого на цукровий діабет, зір знизився раптово тиждень назад. При звертанні VOD = рух руки; VOS = 0.5 н/к, діабетична ретінопатія. OD - спокійне,

зіниця медикаментозно розширена, рефлекс тьмяний, очне дно не офтальмоскопірується. Про який діагноз можна думати в даному випадку?

 1. Дістрофія склистого тіла

 2. Запальний процес

 3. Катаракта

 4. Фібрінозно - пластичний процес

 5. Гемофтальм


^ ЗАДАЧА № 3.

У хворого, який лікується у стаціонарі, гемофтальм правого ока. Страждає цукровим діабетом. Гострота зору правого ока= правильна проекція світла. Гострота зору лівого ока 0,7. На очному дні – діабетична ретинопатія. Хворому призначають діафаноскопію для:

 1. Виявлення об’єму гемофтальма

 2. Локалізації гемофтальма

 3. Аутоофтальмоскопії

 4. Виявлення форми крововилива

 5. -


^ ЗАДАЧА № 4.

У хворого на цукровий діабет проліферативні тяжі у скловидному тілі, на очному дні у центральній зоні виявлено: мікроаневрізми, крововиливи у вигляді невеликих крапок та плям круглої форми темного кольору, тверді і м`які ексудати жовтого кольору. Яке лікування доцільно призначити?

 1. Консервативна терапія

 2. Вітректомія з ендолазерною фотокоагуляцією

 3. Панретинальна лазерна коагуляція

 4. Лазерна коагуляція

 5. Бар`єрна лазерна коагуляція


^ ЗАДАЧА № 5.

При прямій офтальмоскопії ока пацієнта виявлен преретинальний крововилив

у формі чаші. Які топографо -анатомічні особливості склоподібного тіла цьому

сприяли?

 1. Фіксація склистого тіла до сітківки навкруг макули

 2. Наявність преретинального тракту

 3. Відшарування задньої гіалоідної оболонки

 4. Відсутність задньої гіалоідної оболонки

 5. Фіксація склистого тіла навкруги зорового нерву

^ ЗАДАЧА № 6.

У пацієнта субатрофія правого ока 1 ступеня, фіброз скловидного тіла.

Ваша думка про доцільність вітректомії?

 1. Доцільна

 2. Не доцільна

 3. Протипоказана

 4. Можливі різні варіант

 5. -

^ ЗАДАЧА № 7.

При огляді хворого 78 років в прохідному світлі видно велику кількість

маленьких срібних помутнінь, які коливаються при русі очного яблука. Виражений склероз судин очного дна. Вірогідний характер процесу в склистому тілі:

 1. Крововилив

 2. Запальний

 3. Дегенеративний

 4. Відшарування склистого тіла

 5. Уроджений


^ ЗАДАЧА № 8.

У 17 річного пацієнта при профогляді в лівому оці виявлен сірий тяж, один кінець

якого фіксован до диска зорового нерва, другий коливається у склистому тілі, не

порушуючи гостроти зору. Який діагноз можна припустити?

 1. Ретролентальна фіброплязія

 2. Нерозсмоктана артерія склистого тіла

 3. Наслідок перенесеного увеіту

 4. Нітчата деструкція склистого тіла

 5. -

^ ЕТАЛОН ВІДПОВІДЕЙ:

1-D 2- E 3- A 4- B 5-A 6-В 7- С 8- В


КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих з патологією скловидного тіла (опитування, огляд, фізикальне обстеження хворих, знайомство з даними обстеження, постановка діагнозу, призначення лікування, невідкладних заходів, вирішення питань тактики, профілактики, лікувально трудової експертизи), вирішення ситуативних задач, роботу в операційній, перев`язувальній.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір хворих з патологією скловидного тіла включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних та інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз ( включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють лікування, питання тактики, невідкладної терапії, хірургії, профілактики, лікувально трудової експертизи, реабілітації хворих з патологією скловидного тіла.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття
Етапи

Час (мін.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація хворих з патологією скловидного тіла

-вирішення ситуативних

задач

-робота в операційній,

перев`язувальній

155

Хворі, історії хвороб, дані лаб-них та інстр-них методів досліджень, ситуативні задачі

Офтальмоскоп, лупа, щілинна лампа, фото УЗІ

Палати, учбова кімната, операційна, перев` язувальна

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані лаб-них та інстр-них методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати, учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната


Додаток №1


^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ СКЛОВИДНОГО ТІЛА»


Скарги Анамнез
Плаваючі «мушки», крапки Давнина захворювання

Зниження зору Наявність супутніх захворювань

Біль у оці Раніш проведене лікування

Відсутність зору


^ Методи дослідження

Візометрія

Фентоскопія

Биомикроскопія у проходящому світлі

УЗІ

Офтальмоскопія


Діагноз

Гемофтальм

Вітреіт

Ендофтальміт

Нітчата, зерниста деструкція скловидного тіла

Відшарування скловидного тіла

Первинне персистируюче скловидне тіло

Кісти

Ретролентальна фіброплязія

Грижи

Відкладення холестерину, тірозіну

Проліферації


^ Консервативні заходи лікування

Герудотерапія

Ін`єкції протеолітичних ферментів

Ін`єкції антибіотиків


Хірургічні заходи лікування

Вітреоектомія


Профілактика

Експертиза


Додаток 2.

Діагностичний алгоритм до заняття: «Клінічний розбір хворих при патології скловидного тіла»

Скарги


ЄНемає

Визначення рефракції

Дослідження у прохідному світі

Замутнення скловидного тіла

Відсутність рефлексу з очного дна
Наявність болю


Немає ЄЧастковий гемофтальм

Тотальний гемофтальм


Ендофтальміт


Схожі:

Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою
Ці захворювання нерідко таять у собі погрозу невиліковної сліпоти, що насувається. Цим І пояснюється практична цінність вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи