Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою icon

Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скачати 130.94 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Дата13.09.2012
Розмір130.94 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для лікарів – інтернів офтальмологів Ι циклу за темою


«КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ СПІВДРУЖНЬОЇ КОСООКОСТІ»


Склала: доц. Євтушенко В.О.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Бінокулярний зір - це об'єднана діяльність сенсорних і моторних систем зорового аналізатора, що забезпечує одночасний напрямок зорових осей на об'єкт фіксації, злиття монокулярних зображень цього об'єкта в єдиний зоровий образ і локалізацію його у відповідне місце в просторі. Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору.

Стереоскопічний зір, як вища форма бінокулярного зору служить самим надійним і чуттєвої показником здатності до аналізу просторових співвідношень, дозволяє надзвичайно точно оцінювати третій просторовий вимір, тобто об'ємність предметів.

Деякі професії зв'язані з необхідністю наявності бінокулярного і стереоскопічного зору. Наприклад : водії усіх видів транспорту, пілоти, машиністи піднімальних кранів, токарі, хірурги, мікрохірурги і т.д. Офтальмолог повинний уміти .

Порушення стереопсиса неминуче проявиться не тільки в уповільненні темпів роботи, але й у здійсненні в процесі її помилок, неточностей, аварій, нещасливих випадків.

Вчасно не лікованний розлад бінокулярного зору в дитячому віці може сприяти розвитку дисбінокулярної амбліопії.


^ Загальна мета - уміти проводити консервативне лікувати хворих із співдружньою косоокостю.


^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти:

1. Оприділити показання та проводити плеоптичні вправи для підвищення гостроти зору косячого ока пацієнта

-окуляри

-оклюзія кращого по зору ока

-Лазер, фосфен, фотостимуляція косячого ока пацієнта

1. Визначити гостроту зору косячого ока

(кафедра офтальмології)

2. Проводити ортоптичні вправи

хворим на косоокість

-синоптофор

-бівізотренер

-розділитель полів зору

-призма Гершля

2. Визначити характер зору пацієнта

(кафедра офтальмології)

3. Оприділити показання та проводити диплоптичні вправи для розвитку бінокулярного зору пацієнта


3. Призначати раціональну корекцію при наявності аномалій рефракції

(кафедра офтальмології)


^ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання №1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.


Завдання №1

У пацієнта гострота зору складає 0,5. З лінзою +1,0Д гострота зору підвищилася до 1,0. З лінзами +1,5Д; +2,0Д; +2,5Д и +3,0Д

гострота зору залишається рівною 1,0. Яка рефракція в обстежуваного?

A. Гіперметропія в 3,0Д

B. Гіперметропія в 1,5Д

C. Гіперметропія в 2,0Д

D. Гіперметропія в 2,5Д

E. Гіперметропія в 1,0 Д

Еталон відповіді: А

Завдання №2

При якій аномалії рефракції найбільш вірогідний розвиток амбліопії?

A. Короткозорість високого ступеня

B. Короткозорість слабкого ступеня

C. Далекозорість слабкого ступеня

D. Астигматизм

E. -

Завдання №3

Хвора 12 років скаржиться, що погано бачить, втомлюється при читанні. Гострота зору правого ока 0,5, з корекцією + 3,5 Д=1,0. Гострота зору лівого ока 0,1 з + 5,0 Д=0,9. Після атропінізації і скіаскопії встановлено діагноз: гіперметропія середнього ступеню обох очей. Яку корекцію треба призначити хворій?

A. Окуляри

B. Контактні лінзи

C. Лазерна корекція

D. Будь яка із вище переліченого

E. Інші види рефракційної хірургії (радіальна кератотомія, кератофакія)


Завдання №4

Під час офтальмологічного обстеження пацієнт, який має скарги на періодичне відхиленя ока до носу, на чотирьохкрапковому кольоровому апараті в окулярах з червоним (праве око) і зеленим кольоровими фільтрами, бачить 3 зелених кружки. Який характер зору?

A. Бінокулярний

B. Монокулярний правим оком

C. Монокулярний лівим оком

D. Одночасний

E -


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

1. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М.: Медицина, 1977. -С. 210-221.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності

1. Теоретичні та практичні основи плеоптики

2. Ортоптика в лікуванні співдружньої косоокості

3. Диплоптичні принципи лікування співдружньої косоокості


2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «Лікування співдружньої косоокості» (додаток №1).

^ 3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

  1. Хаппе В. Офтальмология / Перевод с нем.; Под общ. ред. Амирова А.Н.. – М.: МЕД пресс–информ, 2004. – С.231-237

  2. Лекція по темі

Додаткові:

1. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М.: Медицина, 1977.-С. 210-230.

^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритми (див. додаток №2)

Таблиці, схеми


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

^ ЗАДАЧА № 1.

До лікаря звернулась мати з малюком 5 років зі скаргами на відхилення правого ока до носу..Під час обстеження встановлено, що гострота зору правого ока=0,03, а лівого=1,0; кут косоокості правого ока складає 150. Була проведена атропінізація та рефрактометрія. Корекція аномалії рефракції зору не поліпшує. Ваша думка відносно ступеня амбліопії?

A. Слабка

B. Середня

C. Виражена

D. Глибока

E. Недостатньо інформації для висновку


^ ЗАДАЧА № 2.

До окуліста звернулась мати з малюком 5 років зі скаргами на постійне відхилення до носу правого ока. При проведенні обстеження було встановлено, що при фіксації поглядом кінця фіксаціонної голки безрефлексного офтальмоскопу, тінь від неї не досягає зовнішнього краю макулярного рефлексу пацієнта. Лікар призначив пацієнту згідно стану його клінічної рефракції окуляри та оклюзію ока, що краще бачить.

Який наступний етап лікування:

A. Справи за Кюпперсом

B. Справи за Гончаровою

C. Гелій – неонова лазерна стимуляція

D. Пеналізація

E. Фотостимуляція


^ ЗАДАЧА № 3.

У пацієнта, у якого відзначається поперемінне відхилення до носу обох очей, при дослідженні на синоптофорі зафіксована наявність функціональної скотоми. Визначте вправу для її усунення.

A. Розвиток позитивних фузіонних резервів

B. Розвиток негативних фузіонних резервів

C. Мигальні вправи на синоптофорі під об'єктивним кутом косоокості

D. Мигальні вправи на синоптофорі під суб'єктивним кутом косоокості

E. Оптимальна оптична корекція


ЗАДАЧА № 4. Окуліст спостерігає пацієнта із співдружньою косоокістю, у якого в процесі ортоптичних і плеоптичних вправ досягнута ортофорія та висока гострота зору. При дослідженні на на чотирьохкрапковому кольоровому апараті характер зору залишається монокулярним. Який наступний етап лікування пацієнта?

A. Оперативне втручання

B. Диплоптичні вправи

C. Вправи по придушенню функціональної скотоми

D. Розвиток негативної фузії

E. Розвиток позитивної фузії

^ ЗАДАЧА № 5.

До лікаря вперше звернулась мати з малюком 2 років зі скаргами на відхилення лівого ока. При проведенні обстеження було встановлено, що кут косоокості дорівнює 10º. У правому оці - гіперметропія 1,0Д, у лівому – гіперметропія 4,0Д. Який подальший етап лікування дитини?

A. Очкова корекція

B. Оклюзія

C. Гелій-неоновий лазер

D. Електрофосфен

E. Очкова корекція та оклюзія

^ ЗАДАЧА № 6.

У окуліста спостерігається дитина 6 років зі збіжною косоокістю. Під час обстеження встановлено, що кут косоокості =15º. На фоні циклоплегії кут =0. Лікар призначив згідно стану рефракції окуляри, проводив курси плеоптичного лікування. Ваша думка щодо хірургічного лікування косоокості?

A. Показано після курсу плеоптичного лікування

B. Абсолютно показано

C. Протипоказано

D. Не показано

E. Показано в більш старшому віці


^ ЗАДАЧА № 7.

Під оглядом у окуліста знаходиться дитина 5 років з приводу збіжної неакомодаційної співдружньої косоокості лівого ока. Протягом півроку пацієнт одержав плеоптичне й ортоптичне лікування. Однак, кут косоокості залишається рівним 15º. Ваша думка відносно доцільності оперативного втручання.

A. Показано

B. Не показано

C. Показано після курсу плеоптичне й ортоптичне лікування

D. Абсолютно показано

E. Показано в більш старшому віці


^ ЗАДАЧА № 8.

Під наглядом окуліста знаходиться пацієнт 10 років з розбіжною співдружньою косоокістю правого ока. Кут косоокості дорівнює 15º. Пацієнту проводили курси плеоптичного й ортоптичного лікування. Наступним етапом встановлено хірургічне лікування, під час проведення якого з метою виправлення косоокості доцільно послабити зовнішній прямий м'яз. Назвіть операцію послабляючу дію м'яза.

A. Тенорафія

B. Рецесія

C. Резекція

D. Прорафія

E. Перекручування


^ ЗАДАЧА № 9.

Хворий, який спостерігається з приводу косоокості, переніс хірургічний етап лікування. Після операції пройшло 5 днів. Під час контрольного обстеження встановлено, що око подразнене, в області післяопераційного рубця кон`юнк-тива набрякла, легка хворобливість при рухах ока. Які з перерахованих засобів місцевого лікування доцільно призначити?

A. Мідріатики

B. Міотики

C. Сульфаніламіди

D. Кортикостероїди

E. Вітаміни


^ ЗАДАЧА № 10.

У окуліста спостерігається дитина 5 років зі скаргами на косоокість лівого ока. Під час обстеження встановлено, що кут косоокості складає 15º, а на тлі циклоплегії він зменшився до 3º. Ваша думка щодо тактики подальшого ведіння хворого?

A. Оперативне втручання

B. Консервативне лікування

C. Спочатку консервативне лікування, потім хірургічне

D. Очкова корекція

E. Оперативне втручання у більш старшому віці


^ ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ :


1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.


Додаток № 1.


ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ теми «КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ СПІВДРУЖНЬОЮ КОСООКІСТЮ»


^ СКАРГИ АНАМНЕЗ


1. На відхилення одного чи 1. Час появи косоокості

по черзі обох очей 2. Час звертання до лікаря

2. Низький зір чи його 3. Раніше проведене лікування і

відсутність його ефективність

4. Наявність косоокості в близьких

родичів

5. Особливості вагітності,

пологів, постнатального

розвитку


^ ОБ'ЄКТИВНІ ДАНІ


Офтальмологичне обстеження. Обстеження інших органів і систем


1. Гострота зору 1. Консультація педіатра

2. Рефракція

3. Характер зору

4. Кут косоокості


^ ПОПЕРЕДНІЙ ДІАГНОЗ


РЕЗУЛЬТАТИ ДОДАТКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ


1. Кут косоокості на фоні циклоплегіі

2. Огляд оптичних середовищ і очного дна із широкою зіницею

3. Рефракція на фоні циклоплегії

4. Фіксація

5. Фузионні резерви

6. Здатність до злиття

7. Феномен Гайдингера

8. Кореспонденція сітківки


^ ОСТАТОЧНИЙ ДІАГНОЗ

КЛАСИФІКАЦІЙ КОСООКОСТІ
1. Первинна 1. Постійна 1. Неаккомодацйна 1. Монолатеральна

2. Вторинна 2. Періодична 2. Частково аккомодаційна 2. Альтерніруюча

3. Акомодаційна
1. Конвергуюча

2. Дивергіруюча

3. Суправергіруюча

4. Инфравергіруюча


УСКЛАДНЕННЯ


1. Амбліопія ступінь 1. слабка

2. середня

3. виражена

4. глибока

2. Утрата нормальних бінокулярних зв'язків

3. Вторинні зміни в нервово- м'язовому апараті зорового

аналізатора


^ ПАТОГЕНЕЗ СПІВДРУЖНЬОЇ КОСООКОСТІ


1. Порушення сенсорного апарата

зорового аналізатора Порушення

2. Порушення моторного апарата механізму Косоокість

зорового аналізатора біфиксації


^ КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ^ ПЛЕОПТИКА ОРТОПТИКА СТЕРЕОПТИКА


1. Корекція аномалій 1. Придушення функціональної 1. Стереозуммер

рефракції скотоми (синоптофор) 2. Стереоскоп

2. Оклюзія 2. Відновлення і роз- 3. Гра в теніс,

3. Пеналізація виток биіфіксаціі м'яч, бадмінтон

4. Вправи на без- (синоптофор, призма-

рефлексному офтальмо- тична корекція,

скопі диплоптика, хейроскоп)

5. Лазерстимуляція 3. Розвиток фузионних

6. Фотостимуляція резервів (синоптофор, ДИПЛОПТИКА

7. Електростимуляція призми)

(фосфен) 4. Розвиток рухливості 1. Бівізотренер

ока мускултренер, ел.

стимуляція м'язів,

вправи для зовнішніх

м'язів ока)


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ “«КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ СПІВДРУЖНЬОЮ КОСООКІСТЮ»

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звертається увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих на співдружню косоокість (призначення лікування, невідкладних заходів, вирішення питань тактики, профілактики, лікувально трудової експертизи), вирішення ситуативних задач, роботу в операційній, перев`язувальній.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір хворих на співдружню косоокість включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних та інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз ( включаючи супутні захворювання і ускладнення). Інтерни обговорюють лікування, питання тактики, невідкладної терапії, хірургії, профілактики, лікувально трудової експертизи, реабілітації хворих на співдружню косоокість.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття
Етапи

Час (мін.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація хворих на співдружню косокість

-вирішення ситуативних

задач

-робота в операційній,

перев`язувальній

245

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм-них методів досліджень, ситуативні задачі

Офтальмоскоп, лупа, щілинна лампа, периметр, синоптофор, БО,

4х крапковий прилад, апарат Рота, шрифт для близу

Палати, учбова кімната, операційна, перев` язувальна

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм-них методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати, учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

Схожі:

Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою
Ці захворювання нерідко таять у собі погрозу невиліковної сліпоти, що насувається. Цим І пояснюється практична цінність вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи