Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою icon

Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Скачати 96.56 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Дата13.09.2012
Розмір96.56 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою:

«СУЧАСНІ ЗАХОДИ ВИДАЛЕННЯ КАТАРАКТИ»


Склала: доцент Смирнова О.Ф.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Під катарактою розуміють порушення прозорості кришталика. Таке тлумачення можна сприймати умовно, оскільки під час ретельного дослідження нормальних очей можливе виявлення окремих крапкових помутнінь, що не справляють негативного впливу на зір.

Хірургічне втручання поки що єдиний ефективний засіб лікування катаракти. Екстракція катаракти – найчастіша операція в офтальмологічній практиці. Афакічне око, що має лише заломлюючу силу рогівки, потребує оптичної корекції окулярами, контактними лінзами або штучним кришталиком. Гострота зору без корекції становить 0,02-0,04. Сильні товсті збиральні лінзи в окулярах оптично недосконалі, а при монокулярній афакії не переносяться взагалі. Контактні лінзи мають очевидну перевагу перед окулярами як в оптичному, так і косметичному відношенні, хоча також непозбавлені недоліків: подразнення очей, нестійкий бінокулярний зір.

Оптимальне вирішення проблеми – інтраокулярна корекція. Катаракту усувають або інтракапсулярно, або екстракапсулярно. Інтракапсулярна екстракція з використанням низькотемпературної техніки – кріоекстракція катаракти дістала визнання в усьому віті. Однак пізніше стало очевидним, що екстракапсулярна екстракція катаракти більш практична. У зінічній зоні передньої частини капсули роблять отвір, крізь який видаляють ядро і кришталикові маси, а в капсулярному мішку розміщують ІОЛ. Інтракапсулярна фіксація ІОЛ дає високий зоровий ефект і забезпечує стабільніше положення імплантату, що зумовлює цілковиту реабілітацію практично для будь-якої професійної діяльності. Однобічні катаракти, хоча і ведуть до професійних обмежень у зв’язку з труднощами відновлення повноцінного бінокулярного зору, не являються причиною інвалідності по зору.

Мікрохірургічна техніка екстракції катаракти та імплантації ІОЛ дає змогу оперувати хворих на різних стадіях патологічного процесу. Показаннями до операції слід вважати труднощі у виконанні професійних обов’язків при гостроті зору нижчій за 0,5. використання ультразвукової техніки робить можливим емульсифікувати тьмяний кришталик і видалити його крізь невеликий розтин у капсулі ока. факоемульсифікацію застосовують переважно для видалення незрілих катаракт. Розроблені моделі ІОЛ з гнучних матеріалів (силікон, гідрогель), котрі в скрученому вигляді імплантують в око крізь розтин. Сучасна технологія дає змогу досягти швидкої реабілітації хворих на катаракту і проводити операції амбулаторно.

Сучасний рівень мікрохірургічної техніки, удосконаленні ІОЛ відкривають нові можливості в хірургічному лікуванні катаракт. Висока частота розвитку вторинної катаракти обумовлює пошук різних хірургічних засобів її лікування. Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів.

^ Загальна ціль: Уміти обґрунтувати строки і методи хірургічного лікування катаракти та можливу корекцію афакії.

^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1. Виділяти та оцінювати клінічні ознаки катаракти

1.Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого (кафедра офтальмології)

2. Скласти індивідуальну схему діагностичного пошуку та інтерп-ретувати результати офтальмо-логічного обстеження хворих з катарактою

2.Провести дослідження візометрії, періметрії, офтальмоскопії та інш.дослідженя та оцінити отримані данні (кафедра офтальмології)

3. Оцінювати офтальмоскопічну картину у пацієнтів з катарактою
4. Провести диференційну діагностику основних стадій катаракти5. Обгрунтувати тактику ведення хвориз з катарактою

3.Обгрунтувати фармакотерапію захворювання кришталика(кафедри фармакології, клінічної фармакотерапії)^ Задачі для перевірки вихідного рівня.

Для того, щоб з’ясувати вихідний рівень ваших знань та умінь, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення перевірте за еталонами відповідей, наданому нижче, інші перевірте самостійно.


Завдання 1

До лікаря звернувся пацієнт 63 років зі скаргами на поступове зниження зору на праве око. Під час обстеження встановлено, він бачить перший рядок літерів таблиці Головіна-Сівцева з 1 метра. Яка гострота зору у пацієнта?

 1. 0,3

 2. 0,03

 3. 0,02

 4. 0,05

 5. 0,06

Завдання 2.

До лікаря звернувся пацієнт, вчитель за фахом , 64 років зі скаргами на раптове значне погіршення гостроти зору на ліве око. Він страждає на ішемічну хворобу серця, стенокардію. Окуліст запідозрив у нього катаракту. Які свідомості з анамнезу можуть вказувати на можливу етіологію хвороби?

 1. стать хворого

 2. вік хворого

 3. його професія

 4. навність у пацієнта ішемічної хвороби серця

 5. -

Завдання 3.

Окуліст у пацієнта з катарактою для ретельного огляду стану

кришталика повинен розширити зіницю. Який препарат він призначить?

 1. мідріацил

 2. пілокарпін

 3. дексон

 4. систейн

 5. арутімол

Еталон відповіді до завдання 1: С

Джерела інформації для поповнення вихідного рівня

 1. Ерошевский Т.И., Бочкарева А.А. Глазные болезни.-М.,1983.-362с.

Зміст навчання

Теоретичні питання

 1. Етіологія катаракти;

 2. Класифікація катаракти за походженням;

 3. Класифікація набутих катаракт;

 4. Показання до хірургічного лікування катаракт;

 5. Види втручань при катарактах;

 6. Ускладнення при екстракції катаракти;

 7. Корекція афакії після екстракції катаракти.


Граф логічної структури до теми (див. додаток 1, додаток 2).

Джерела інформації

Основні:

 1. Аветисов Э.С., Ковалевский Е.И., Хватова А.В. Руководство по детской офтальмологии.-Москва.-«Медицина».-1987.- С.310-325;

 2. Горбань А.И., Джалиашвили О.А. Микрохирургия глаза.-Л.: Медицина.- 1982.-С.-88-127.Додаткові:

 1. Сомов Е.Е. Глазные болезни и травмы.- Санки-Петербургское медицинское издательство.-2002.- С.181-187;.Орієнтовна основа діяльності

Алгоритми (див. додаток1)

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Далі Вам пропонується вирішити декілька задач-моделей, використовуя діагностичні алгоритми.

ТЕСТ 1.

Чоловіку 72 років. Страждає зрілою віковою катарактою лівого ока. Гострота зору лівого ока 0,02. Гострота зору правого ока 0,7. Буде проведена екстракція катаракти на лівому оці. Який метод корекції афакії треба примінити у даному випадку?

 1. Окуляри;

 2. Контактні лінзи;

 3. ІОЛ;

 4. Епікератофакія;

 5. На вибір хворого.

ТЕСТ 2.

У хворого єдине праве око, що бачить. Зліва – анофтальм. На правому оці незріла катаракта. Гострота зору - 0,02. хворий погано орієнтується в приміщені, не може читати. Показана екстракція катаракти на єдиному правому оці, що бачить. Який метод екстракції катаракти є найбільш доцільним в даному випадку?

A. Інтракапсулярна екстракція;

B. Екстракапсулярна екстракція;

C. Факоемульсифікація;

D. Факофрагментація;

E. Екстракція катаракти не потрібна взагалі.

ТЕСТ 3.

Хвора 72 років скаржиться на відсутність зору праве око та зниження зору на ліве око. При дослідженні VOD=pr.l.certa, VOS= 0,2 н/к. В світі щілинної лампи справа кришталик молочно-білого кольору, помутніння всіх шарів. Зліва помутніння ядра з жовтуватим кольором, субкапсулярні та кортикальні волокна прозорі. Встановить діагноз.

A. Початкова катаракта обох очей;

B. Зріла катаракта правого ока, незріла катаракта лівого ока;

C. Зріла катаракта правого ока, початкова катаракта лівого ока;

D. Перезріла катаракта правого ока, початкова катаракта лівого ока;

E. Незріла катаракта правого ока, початкова катаракта лівого ока.

ТЕСТ 4.

У дитини 4 років дифузна катаракта правого ока. Гострота зору до 0,02 не корегує. Ліве око здорове. Буде проведена екстракція катаракти на правому оці. Який з названих методів не може бути примінено у цього пацієнта?

A. Факоемульсифікація+ІОЛ;

B. Інтракапсулярна екстракція катаракти+ІОЛ;

C. Екстракапсулярна екстракція катаракти+ІОЛ;

D. Інтракапсулярна екстракція;

E. Екстракапсулярна екстракція, потім контактна корекція.


Еталони відповідей: 1-C; 2–C; 3-C; 4–A.


^ Короткі методичні вказівки до роботи лікарів-інтернів на практичному занятті

«Сучасні заходи видалення катаракти».

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих з катарактою (опитування, огляд, фізикальне обстеження хворих, знайомство з даними обстеження, постановка діагнозу, призначення лікування, невідкладних заходів, вирішення питань тактики, профілактики, лікувально трудової експертизи), вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір хворих з катарактою включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних та інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз (включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють діагностики, тактики, корекції, лікувально- трудової експертизи, реабілітації хворих з катарактою. В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття

"Сучасні заходи видалення катаракти"Етапи

Час (хвил.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація хворих з катарактою

-вирішення ситуативних

задач

- робота в операційній, перев'язувальній245

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструментальних методів досліджень, ситуативні задачі

Таблиці для перевірки гостроти зору Головіна-Сивцева, оптотипи Б.Л. Поляка проекційний периметр, кампіметр, дзеркальний офтальмоскоп, щілинна лампа, безрефлексний офтальмоскоп

Палати, учбова кімната

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм-них методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати, учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімнатаДодаток 1

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ до теми:

„ Сучасні заходи видалення катаракти”
Додаток 2.

АЛГОРИТМ ДІЇ до теми

„ Сучасні заходи видалення катаракти”Схожі:

Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою
Ці захворювання нерідко таять у собі погрозу невиліковної сліпоти, що насувається. Цим І пояснюється практична цінність вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи