Методичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається) icon

Методичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається)
Скачати 109.57 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається)
Дата13.09.2012
Розмір109.57 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Донецький державний медичний університет ім. М. Горького

кафедра очних хвороб ФПО


Методичні вказівки до вивчення теми:

Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці”

(для тих, хто навчається)


Донецьк 2007

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. До уроджених катаракт відносять помутніння в кришталику та його капсулі, яке виникає завдяки дії яких-небудь тератогенних факторів як зовнішній так і внутрішній середи при внутрішньоутробному періоді або протягом перших років життя. Уроджені катаракти це важка очна патологія, яка приводить в багатьох випадках до слабкобачення, сліпоти і інвалідності. На долю уроджених катаракт серед причин сліпоти у дітей приходиться від 13,2 до 24,1 %, слабко бачення – від 12,1 до 13,4 %. Вони складають приблизно 60 % усієї уродженої патології органа зору і до 10 % усіх катаракт. В більшості випадків (85 %) уроджені катаракти є двобічними, в 15 % випадків зустрічаються однобічні.. Причиною уроджених катаракт можуть бути спадкові фактори – 25 %, а також та чи інша внутрішньоутробна патологія, яка розвивається під впливом ряду факторів ендогенного або екзогенного походження.. По виду, ступеню та локалізації уроджені катаракти багаточислені, але частіше за інші зустрічаються зонулярні, ріже дифузні, поліморфні, плівчасті. Особистих рішень морального і етичного плану потребують монокулярні катаракти, котрі в більшості бувають зонулярними. Як при двобічних, так і при однобічних уроджених катарактах, які існують з раннього віку, розвивається обскураційна амбліопія, тим виразніша, чим грубіші помутніння кришталика. Сучасний рівень мікрохірургічної техніки, удосконаленні ІОЛ відкривають нові можливості в хірургічному лікуванні уроджених катаракт у дітей. При любому варианті аспіраційно-іригаційному техніки – основної методики видалення уродженої катаракти – розтин передньої капсули кришталика є важливим етапом операції. Від характеру, локалізації, форми і розміру передньої капсулотомії залежить утворення найбільш благо приємних умов для максимального і атравматичного вилучення ядра і мас та попередження розвитку цілого ряду післяопераційних ускладнень, які обумовлені небажаним впливом на око кришталикових мас, що залишились. В епоху імплантаційної хірургії передня капсулотомія повинна забезпечити стабільну фіксацію лінзи. Висока частота розвитку вторинної катаракти в дитячому віці обумовлює пошук різних хірургічних засобів її лікування. Значну роль в низькому функціональному стані очей грають різні аномалії, які бувають і цих дітей (ністагм, мікрофтальм. Аномалії сітківки і таке інше). Однак підвищення гостроти зору навіть в невеликому ступені є важливим, тому, що на протязі довгого життя, яке повинна прожити дитина, можуть виникнути різні патологічні процеси на іншому оці. Однобічні катаракти, хоча і ведуть до професійних обмежень у зв’язку з труднощами відновлення повноцінного бінокулярного зору, не являються причиною інвалідності по зору. В той же час при двобічній уродженій катаракті навіть після хірургічного втручання і післяопераційного лікування неможливий повноцінний зір, особливо якщо є супутні пороки розвитку. Таким чином, удосконалення методів відновлювального лікування хворих дітей з однобічною уродженою катарактою має велике значення в плані їхньої медичної реабілітації. Подальші перспективи покращення функціональних результатів лікування знаходяться в вивченні можливостей самого раннього хірургічного втручання (до 6 місяців життя) та в раціональній корекції однобічної афакії у маленьких дітей. Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів.

^ Загальна ціль : Уміти обґрунтувати строки і методи хірургічного лікування уродженої катаракти та можливу корекцію афакії.^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1. Виділяти та оцінювати клінічні ознаки уродженої катаракти

1.Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого(кафедра офтальмо-логії)

2. Скласти індивідуальну схему діагностичного пошуку та інтерпретувати результати офтальмо-логічного обстеження хворих з уродженою катарактою перед оперативним втручавням

2.Провести дослідження візометрії, періметрії, офтальмоскопії та інш.дослідженя та оцінити отриман-ні данні(кафедра офтальмології)

3. Оцінювати офтальмологічну картину при вирішені питань щодо показань до строків оперативного втручання
4. Провести диференційну діагностику основних форм уражень зорового нерва5. Обгрунтувати тактику ведення хвориз з уроджено катарактою в після операційному періоді

3.Обгрунтувати фармакотерапію захворювання зорового нерва(кафедри фармакології, клінічної фармакотерапії)^ Задачі для перевірки вихідного рівня.

Для того, щоб з’ясувати вихідний рівень ваших знань та умінь, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення перевірте за еталонами відповідей, наданому нижче, інші перевірте самостійно.


Завдання 1.

До лікаря звернулась пацієнтка 14 років зі скаргами на погіршення гостроти зору лівого ока. При дослідженні візометріїї вдаличінь встановлено, що вона бачить перший рядок знаків таблиці Головіна-Сивцева з 2 метрів. Яка гострота зору цього ока у пацієнтки?

 1. 0,2

 2. 0,1

 3. 0,08

 4. 0,04

 5. 0,02

Еталон відповіді до завдання 1: Д

Завдання 2.

До лікаря звернувся пацієнт, слюсар за фахом ,53 років зі скаргами на погіршення зору на обидва ока. Він має алкогольно-тютюнову залежність. Окуліст запідозрив у пацієнта пораження зорового нерва. Які свідомості з анамнезу можуть вказувати на можливу етіологію хвороби?

 1. стать хворого

 2. вік хворого

 3. його професія

 4. наявність алкогольно-тютюновщї залежністі

 5. -


Завдання 3

До окуліста звернувся пацієнт зі скаргами на погіршення гостроти зору на праве око. Лікарю потрібно ретельно обстежити стан кришталика. Для проведення дослідження він використовував наступний лікарський засіб?

 1. атропін

 2. левоміцетин

 3. дексаметазон

 4. візин

 5. арутимолДжерела інформації для поповнення вихідного рівня

1. Ерошевский Т.И., Бочкарева А.А. Глазные болезни.-М.,1983.-362с


Зміст навчання

Теоретичні питання 1. Етіологія уродженої катаракти;

 2. Класифікація уродженої катаракти;

 3. Клінічні особливості уроджених катаракт;

 4. Показання до хірургічного лікування уроджених катаракт;

 5. Види операцій при уродженій катаракті;

 6. Ускладнення хірургічного втручання уродженій катаракті;

 7. Корекція афакії після екстракції уродженої катаракти.

Джерела інформації

Основні:

 1. Аветисов Э.С., Ковалевский Е.И., Хватова А.В. Руководство по детской офтальмологии.-Москва.-«Медицина».-1987.- С.310-325;

 2. Горбань А.И., Джалиашвили О.А. Микрохирургия глаза.-Л.: Медицина.- 1982.-С.-88-127.

 3. Сомов Е.Е. Глазные болезни и травмы.- Санки-Петербургское медицинское издательство.-2002.- С.181-187;.


Додаткові:

 1. Тейлор Д, Хойт К. Детская офтальмология.-Санкт-Петербург, Невский діалект.-2002.- С.117-127;Орієнтовна основа діяльності

Алгоритми(див. додаток1)


Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Далі Вам пропонується вирішити декілька задач-моделей, використовуя діагностичні алгоритми.

ТЕСТ 1.

Дитині 3,5 років. Страждає уродженою катарактою лівого ока. Гострота зору лівого ока 0,09. Гострота зору правого ока 1,0. Кришталик прозорий. Буде проведена екстракція катаракти на лівому оці. Який метод корекції афакії треба примінити у даному випадку?

 1. Окуляри;

 2. Контактні лінзи;

 3. ІОЛ;

 4. Епікератофакія;

 5. На вибір батьків

ТЕСТ 2.

Дівчинка 1,5 років. На першому році життя педіатр звернув увагу на сірий колір зіниці правого ока. Окуліст діагностував уроджену катаракту. Помутніння кришталика було часткове., займало центральну зону, по периферії при розширеній зіниці рожевий рефлекс з очного дна. Ліве око здорове. Які оптимальні строки видалення катаракти.

 1. Зараз, в 1,5 років;

 2. 3-4 роки;

 3. Перед школою, в 7 років;

 4. В пубертатному періоді;

 5. Екстракція катаракти не потрібна взагалі.

ТЕСТ 3.

Дитині 6 місяців. Діагностована часткова двобічна зонулярна катаракта. Диски помутнінь 2 мм. Можлива офтальмоскопія. При поширенні зіниць краплями ригідності райдужки немає. Чому в цей час не потрібна екстракція катаракти?

 1. Тому, що дитина ще мала;

 2. Немає небезпеки розвитку амбліопії;

 3. Тому, що катаракта двобічна;

 4. Немає ригідності райдужки.

 5. Можлива офтальмоскопія.ТЕСТ 4.

Дівчинка 1,5 років. На першому році життя педіатр звернув увагу на сірий колір зіниці правого ока. Окуліст діагностував уроджену катаракту. Помутніння кришталика було часткове., займало центральну зону, по периферії при розширеній зіниці рожевий рефлекс з очного дна. Ліве око здорове. По загальному стану здоров’я в теперішній час операція не показана. Як треба лікувати дитину з ціл’ю профілактики амбліопії?

 1. Перманентне поширення зіниці;

 2. Інстиляції вітамінних крапель;

 3. Фізіопроцедури;

 4. Контактна лінза;

 5. Нічого не робити.


ТЕСТ 5.

У дитини 3 років дифузна катаракта правого ока. Гострота зору до 0,01 н.к. Болів немає. Ліве око здорове. Буде проведена екстракція катаракти на правому оці. Який з названих методів не може бути використано у цього пацієнта?

1. Факофрагментація;

2. Факоемульсифікація;

3. Інтракапсулярна екстракція катаракти;

4. Ленсвитректомія;

5. Ірігаційно-аспіраційний.


Еталони відповідей: 1 - 2, 3; 2 – 1; 3 - 2; 4 – 1; 5 -3.


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці”


Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих на катаркту (опитування, огляд, фізикальне обстеження, постановка діагнозу, призначення лікування, невідкладних заходів, вирішення питань тактики, профілактики, лікувально трудової експертизи), вирішення ситуативних задач, роботу в операційній, перев`язувальній.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір тематичних хворих включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних та інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз

( включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють лікування, питання тактики, невідкладної терапії, хірургії, профілактики, лікувально трудової експертизи, реабілітації хворих.на катаракту.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта

практичного заняття

Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці”

Етапи

Час (мін.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація дітей хворих на катаракту

-вирішення ситуативних

задач

-робота в операційній,

перев`язувальній

155

Хворі, історії хвороб, дані лабораторних та інструментальних методів досліджень, ситуативні задачі

Тонометр Маклакова, офтальмоскоп, щілинна лампа,

ліки (дікаін, тропік амід, пілокарпін, атропін, мезатон), стерільний матеріал (серветки тощо), таблиці для перевіпки гостроти зору

Палати,

учбова кімната, операційна, перев` язувальна

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані лабораторних та інструментальних методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати,

Учбова

кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімнатаДодаток 1

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ:Видалення катаракт у дитячому та підлітквому віці
Додаток 2.

АЛГОРИТМ ДІЇ до теми „Видалення катаракт у дитячому та підлітквому віці


Схожі:

Методичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається) iconМетодичні вказівки до вивчення теми: „Опіки очей (для тих, хто навчається) Склала: доцент Зоріна М. Б. Донецьк 2003
Актуальність теми. Серед різноманітних пошкоджень органа зору значне місце займають опіки, зустрічаючись від 10 до 20,5% усіх пошкоджень...
Методичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається) icon“затверджено”
Змістовий модуль Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих. Розумова відсталість. Порушення психологічного розвитку. Поведінкові...
Методичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається) iconМіністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено
На тему: поведінкові розлади, які починаються в дитячому та підлітковому віці. Гіперкінетичні розлади
Методичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається) iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Серед ендокринних захворювань в дитячому віці захворювання щитової залози займають за частотою друге місце після цукрового діабету....
Методичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається) iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою
Надалі це обмежує можливість вибору професії. Косметична вада травмує психіку хворого, впливає на характер, формує комплекс неповноцінності....
Методичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається) iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Надалі це обмежує можливість вибору професії. Косметична вада травмує психіку хворого, впливає на характер, формує комплекс неповноцінності....
Методичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається) iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається) iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається) iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки до вивчення теми: „ Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці (для тих, хто навчається) iconМетодичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 040106...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи