Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою icon

Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою
Скачати 127.29 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою
Дата13.09.2012
Розмір127.29 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою:

«КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРОВОГО ТРАКТУ»


Склала: доцент Смирнова О.Ф.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

"КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРОВОГО ТРАКТУ "

Актуальність теми: Поразки нервового апарата органа зору мають істотне значення в клініці нейрохірургічних захворювань головного мозку. Вони сприяють нерідко вірному розпізнаванню основного захворювання, а також мають вплив при виборі часу оперативного втручання. Ці захворювання нерідко таять у собі погрозу невиліковної сліпоти, що насувається. Цим і пояснюється практична цінність вивчення даної теми. Для підтвердження вищесказаного ознайомтеся з наступним спостереженням:

До лікаря на прийом прийшов хворий зі скаргами на поганий зір по сторонах. Хворий відзначає, що не бачить збоку розташованих предметів, наштовхується на них. При дослідженні виявлені бітемпоральні зміни полів зору. З огляду на те, що бітемпоральні зміни полів зору бувають при патології хіазми, хворому встановлено діагноз пухлина гіпофіза і хворий спрямований до нейрохірурга.

Тепер ознайомтеся з цілями даного заняття, продумайте їх.

^ Загальна ціль: Уміти на підставі знань анатомії і фізіології органа зору і безпосередньо зорово-нервового шляху, встановити рівень ураження зорово-нервового шляху.^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1. Виділяти та оцінювати клінічні ознаки патології ураження зорово-нервового шляху.

1.Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого(кафедра офтальмо-логії)

2. Скласти індивідуальну схему діагностичного пошуку та інтерп-ретувати результати офтальмо-логічного обстеження хворих з патологією зорового тракту.

2.Провести дослідження візометрії, періметрії, офтальмоскопії та інш.дослідженя та оцінити отримані данні (кафедра офтальмології)

3. Оцінювати офтальмоскопічну картину очного дна у пацієнтів з патологією зорового тракту.
4. Провести диференційну діагностику основних форм патології зорового тракту.5. Обгрунтувати тактику ведення хворих з патологією зорового тракту.

3.Обгрунтувати фармакотерапію при патології зорового тракту (кафедри фармакології, клінічної фармакотерапії)^ Задачі для перевірки вихідного рівня.

Для того, щоб з’ясувати вихідний рівень ваших знань та умінь, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення перевірте за еталонами відповідей, наданому нижче, інші перевірте самостійно.

Завдання 1

До лікаря звернулась пацієнтка 39 років зі скаргами на погіршення гостроти зору лівого ока. При візометріїї встановлено, що вона бачить перший рядок знаків таблиці Головіна-Сивцева з 2 метрів. Яка гострота зору цього ока у пацієнтки?

 1. 0,2

 2. 0,1

 3. 0,08

 4. 0,04

 5. 0,02

Еталон відповіді до завдання 1: Д


Завдання 2.

До лікаря звернувся пацієнт, слюсар за фахом ,53 років зі скаргами на погіршення зору на обидва ока. Він має алкогольно-тютюнову залежність. Окуліст запідозрив у пацієнта ураження зорового нерва. Які свідомості з анамнезу можуть вказувати на можливу етіологію хвороби?

 1. стать хворого

 2. вік хворого

 3. його професія

 4. наявність алкогольно-тютюнової залежністі

 5. -

Завдання 3.

Окуліст під час обстеження поля зору у пацієнта виявив, що людина не бачить тест-об’ект у нижній половині поля зору правого ока. Як називаються дані зміни?

 1. амбліопія

 2. геміанопсія

 3. скотома

 4. амавроз

 5. -

Завдання 4

До окуліста звернувся пацієнт зі скаргами на погіршення гостроти зору. Лікарю потрібно ретельно обстежити очне дно. Для проведення офтальмоскопії він використовував наступний лікарський засіб?

 1. атропін

 2. левоміцетин

 3. дексаметазон

 4. візин

 5. арутимолЗавдання 5

До окуліста звернувся пацієнт зі скаргами на те, що він наштовхується на предмети. При проведенні периметрії виявлено, що у хворого повне випадіння зовнішніх половин поля зору. Як називаються такі зміни поля зору?

А. скотоми;

В. гомонімна геміанопсія;

С. гетеронімна геміанопсія;

D. концентричне звуження;

E. -


Джерела інформації для поповнення вихідного рівня

1. Ерошевский Т.И., Бочкарева А.А. Глазные болезни.-М.,1983.-362с


Зміст навчання

Теоретичні питання

 1. Методи дослідження хворих із захворюваннями зорово-нервового

шляху.

2. Зміни полів зору при патології головного мозку.


Граф логічної структури до теми (див. додаток 2).


Джерела інформації

Основні:

 1. Трон Е.Л. – „Глаз и нейрохирургическая патология”. «Медицина», Л., 1966г.

 2. Нейроофтальмология» под редакцией С. Лесселла, Дио Т.У. Ван Далена. М., «Медицина». 1983.

Додаткові:

 1. И.И. Меркулов – «Клиническая офтальмология» кн. III, Зрительный нерв. Ереван – 1979г.^ Орієнтовна основа діяльності

Алгоритми(див. додаток1)


Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Далі Вам пропонується вирішити декілька задач-моделей, використовуй при цьому діагностичні алгоритми.


Задача № 1

Молода жінка звернулася до окуліста зі скаргами на зниження зору на обох очах. Напередодні вона перенесла грип. При дослідженні VOU = 1,0, у полях зору бітемпоральні неправильної форми скотоми, на очному дні збліднення дисків зорових нервів. Яку патологію можна запідозрити в хворої?

1. пухлина гіпофіза

2. оптикохіазмальний арахноідит

3. ретробульбарний неврит

4. патологія зорового тракту

5. патологія зорової кори

Задача № 2.

При дослідженні хворого виявлена правобічна гомонімна геміанопсія, на очному дні часткова атрофія зорового нерву. Рівень поразки зорового шляху?

1. хіазма

2. правий зоровий тракт

3. лівий зоровий тракт

4. пучок Граціолє

5. потилична кора головного мозку


Задача № 3.

До окуліста хвора спрямована невропатологом у зв'язку з тим, що відзначає останнім часом утруднення мови. При огляді гострота зору 1,0, у полях зору верхньоквадрантна правобічна гомонімна геміанопсія, на очному дні застійний сосок зорових нервів. Топічний діагноз поразки зорово-нервового аналізатора?

1. хіазма

2. правий зоровий тракт

3. лівий зоровий тракт

4. пучок Граціолє

5. потилична кора головного мозку


Задача № 4.

Хворий одержав важку черепно-мозкову травму 4 місяці тому, скаржиться на відсутність зору. На очному дні – без патології. Рівень поразки зорового аналізатора?

1. хіазма

2. правий зоровий тракт

3. лівий зоровий тракт

4. обидва зорових нерва

5. потилична кора головного мозку.

Еталони відповідей:

1. 2

2. 3

3. 4

4. 5


Короткі методичні вказівки до роботи лікарів-інтернів на практичному занятті

"Клінічний розбір хворих з патологією зорового тракту".

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих з патологією зорового тракту (опитування, огляд, фізикальне обстеження хворих, знайомство з даними обстеження, постановка діагнозу, призначення лікування, невідкладних заходів, вирішення питань тактики, профілактики, лікувально трудової експертизи), вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір хворих з патологією зорового тракту включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних та інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз (включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють діагностики, тактики, корекції, лікувально- трудової експертизи, реабілітації хворих з патологією зорового тракту. В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.

Технологічна карта практичного заняття

^ «КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРОВОГО ТРАКТУ»

Етапи

Час (хвил)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація хворих з захворюваннями зорового тракту


-вирішення ситуативних

задач


245

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм-них методів досліджень, ситуативні задачі

Офтальмоскоп дзеркальний, без- рефлексний офтальмоскоп, лупа, периметр, кампіметр, щілинна лампа

Палати, учбова кімната

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструмента-льних методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати, учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната


Додаток 1

^ ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ

I етап

Ціль: визначити зниження зору

а) встановлено,

б) не встановлено.

Якщо встановлено зниження зору, то необхідно перейти до наступного етапу алгоритма. Якщо змін зору нема, переходимо до III етапу.

II етап

Ціль: визначити, чи піддається знижений зір корегуванню.

а) корегується,

б) не корегується.

Якщо знижений зір піддається корегуванню, треба звернутися до методичної розробки „Аномалії рефракції”.

Якщо знижений зір не піддається корегуванню, переходимо до наступного етапу.

III етап

Ціль: визначити стан полів зору:

а) зміни поля зору на одному оці зі зниженням гостроти зору,

б) зміни полів зору на обох очах зі зниженням зору,

Зміни поля зору на одному чи обох очах зі зниженням зору можуть бути у вигляді центральної скотоми, або повної сліпоти, при таких полях зору необхідно перейти до IV етапу.

в) не змінене поле зору при нормальній гостроті зору,

г) нормальна гострота зору і зміни поля зору.

При нормальній гостроті зору і полях зору необхідно перейти до алгоритму синдрому „Зниження зору”.

При нориальній гостроті зору поля зору можуть бути у вигляді бітемпоральних скотом і геміанопсій: бітемпоральних, біназальних, правобічних, лівобічних, гомонімних, верхньоквадрантних, нижньоквадрантних, в такому випадку переходимо до наступного етапу алгоритма.


IV етап

Ціль: офтальмоскопія очного дна

а) нормальне очне дно,

б) атрофія зорового нерву,

в) застійний диск зорового нерву.

Якщо у хворого очне дно в нормі при однобічному зниженні зору чи центральній скотомі, то це ретробульбарний неврит; при двобічних центральних скотомах і нормальному очному дні – ураження коркового відділу папіломакулярного пучка. При лівобічній гомонімній геміанопсії і нормальному очному дні – ураження правого центрального нейрону зорово-нервового шляху. При правобічній гомонімній геміанопсії і нормальному очному дні – ураження лівого центрального нейрону зорово-нервового шляху.

У хворого на очному дні атрофія зорового нерву. При дослідженні полів зору: повна сліпота на одному оці – удавлення, розрив зорового нерву; на обох очах – щілина, відламки, що йдуть крізь отвори та турецьке сідло; в полях зору бітемпоральні скотоми – оптикохіазмальний арахноїдит; бітемпоральна геміанопсія – пухлина гіпофізу; біназальна геміанопсія – склероз судин сонної артерії на основі мозку, лівобічна гомонімна геміанопсія – ураження правого зорового тракту, правобічна гомонімна геміанопсія – ураження лівого зорового тракту.

Якщо у хворого на очному дні застійний диск зорового нерву: при однобічній центральній скотомі – неврит зорового нерву; бітемпоральній геміанопсії – пухлина III шлуночка, лівостороння гомонімна геміанопсія – ускладнений застійний диск зорового нерву (ураження правого центрального нейрона зорово-нервового шляху); правостороння гомонімна геміанопсія – ускладнений застійний диск зорового нерву (ураження лівого центрального нейрона зорово-нервового шляху); нижньоквадрантна геміанопсія – ураження тім`яної долі – пучок Граціолі, верхньоквадрантна геміанопсія – ураження петлі Мейєра, скроневої долі. У всіх випадках треба перейти до наступного етапу.

V етап

Ціль: вибір метода лікування.

а) консервативне,

б) оперативне,

в) комбіноване.

Хворим з невритом зорового нерву, ретробульбарним невритом, ураженням коркового відділу папіломакулярного пучка, склерозі судин сонної артерії на основі мозку – консервативне лікування.

При удавленні зорового нерву, щілинах або відламках, що йдуть крізь оптичні отвори, хворих з оптикохіазмальним арахноідитом – лікування комбіноване і залежить від важкості стану хворого і того, наскільки виражені клінічні симптоми.

У всіх інших випадках лікування оперативне у нейрохірурга.

Далі Вам пропонується вирішити декілька тестів, шляхом використання діагностичних алгоритмів. Перевірте правильність рішення по еталонам.

Додаток 2Граф логічної структури „Клінічний розбір хворих з патологією зорового тракту ”


Скарги

Анамнез захворювання

Методи дослідження

Диференційний діагноз


Зниження зору

З корекцією

(Див. алгоритм)

Гострота зору


Звуження, зміна

поля зору

Пляма перед

оком

Переніс напередодні грип

Черепно-мозкова травма

Нема явної причини

Поле зору

Дослідження очного дна

Без корекції

На периметрі рстера

На ПРП

На кольори

Квантитативне

На шаровому периметрі

Зворотна офтальмоскопія

Пряма офтальмоскопія

На БО

На ЩЛ

Офтальмохромоскопія

АГ судин сітківки

Патологія зорового нерву

Патологія зорового тракту

Патологія хіазми

Ураження петлі Мейера

Ураження пучка Грациоле

Ураження центральних відділів зорово-нервового аналізатора

Схожі:

Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи