«Комітет дослідження історії та сучасності» icon

«Комітет дослідження історії та сучасності»
Скачати 72.33 Kb.
Назва«Комітет дослідження історії та сучасності»
Дата13.09.2012
Розмір72.33 Kb.
ТипДокументи

Шановні викладачі, аспіранти, студенти!

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,

студентське наукове товариство історичного факультету

«Комітет дослідження історії та сучасності»


Інформують Вас, що з 26 до 28 лютого2012 р. проводиться І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД».

Планується робота за секціями:


І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Систематика та географія вищих рослин.

2. Структурна ботаніка та біохімія рослин.

3. Мікологія та альгологія.

4. Ресурсоведення та інтродукція рослин.

5. Молекулярна біологія мікробіологія.

6. Зоологія.

7. Фізіологія людини та тварин.

8. Біохімія та біофізика.

9. Генетика та цитологія.

10. Біоінженерія та біоінформатика.

ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ

1. Регіоноведення і регіональна організація суспільства.

2. Спостерігання, аналіз та прогноз метеорологічних умов.

3. Гідрологія та водні ресурси.

4. Біогеографія, біоресурсоведення, біорізнеоманітність.

5. Картографія та геоінформатика.

6. Природокористування та екологічний моніторинг.

7. Техніка та технологія геологорозвідувальних робіт.

8. Ґрунтознавство.

9. Економічна географія.

ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1. Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі розвитку суспільствах.

2. Сучасні технології управління.

3. Взаємодія різних гілок влади.

4. Підготовка державних службовців.

^ ІV. ЕКОЛОГІЯ

1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я людей.

2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон.

3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми.

4. Промислова екологія і медицина праці.

5. Проблеми екологічного виховання молоді.

6. Екологічний моніторинг.

^ V. ЕКОНОМІКА

1. Банки та банківська система.

2. Зовнішньоекономічна діяльність.

3. Фінансові відносини.

4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки.

5. Управління трудовими ресурсами.

6. Маркетинг та менеджмент.

7. Облік та аудит.

8. Математичні методи в економіці.

9. Економіка промисловості.

10. Економіка підприємства.

11. Логістика.

12. Економіка АПК.

13. Регіональна економіка.

14. Економічна теорія.

15. Державне регулювання економікою.

16. Макроекономіка.

^ VI. ІСТОРІЯ

1. Історія України.

2. Загальна історія.

3. Історія науки і техніки.

4. Етнографія.

5. Усна історія.

6. Історія країн СНД.

^ VII. МАТЕМАТИКА

1. Диференціальні та інтегральні рівняння.

2. Перспективи систем інформатики.

3. Теорія ймовірностей та математична статистика.

4. Прикладна математика.

5. Математичне моделювання.

^ VII. МИСТЕЦТВО

1. Музичне мистецтво.

2. Мистецтво танцю.

3. Театральне мистецтво.

4. Фото і кіномистецтво.

5. Мистецтво дизайну.

^ XIX. ПЕДАГОГІКА

1. Дистанційна освіта у вищий школі.

2. Проблеми підготовки фахівців.

3. Методичні основи виховного процесу.

4. Стратегічні напрями реформування системи освіти.

5. Сучасні методи викладання.

6. Соціальна педагогіка.

^ X. ПОЛІТОЛОГІЯ

1. Виборчі технології.

2. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство.

3. Відносини України з НАТО.

4. Відносини України з країнами СНД.

^ XI. ПРАВО

1. Історія держави та права.

2. Адміністративне і фінансове право.

3. Охорона авторських прав.

4. Трудове право та право соціального забеспеченя.

5. Карне право та кримінологія.

6. Боротьба з економічними злочинами.

7. Екологічне, земельне та аграрне право.

8. Конституційне право.

9. Цивільне право.

10. Господарське право.

11. Криміналістика та судова медицина.

12. Підприємницьке та банківське право.

13. Кримінально-процесуальне право.

^ XII. ПСИХОЛОГІЯ

1. Місце психолога на виробництві.

2. Форми роботи психолога-практика.

3. Сучасні тенденції в методології психологічних досліджень.

4. Психологія тероризму.

5. Психолого-виховні проблеми розвитку. особистості в сучасних умовах.

6. Клінічна психологія.

7. Загальна психологія.

8. Педагогічна психологія.

9. Психологія розвитку.

10. Психологія праці.

11. Психофізіологія.

12. Соціальна психологія.


^ XIII. СОЦІОЛОГІЯ

1. Кадровий менеджмент.

2. Сучасні технології соціального опитування.

XIV. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Комп’ютерна інженерія.

2. Обчислювальна техніка та програмування.

3. Програмне забезпечення.

4. Інформаційна безпека.

^ XV. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

1. Фізична культура і спорт: проблеми дослідження, пропозиції.

2. Розвиток фізкультури і спорту в сучасних умовах.

^ XVI. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Методика викладання мови та літератури.

2. Риторика і стилістика.

3. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мови.

4. Синтаксис: структура, семантика, функція.

5. Методи та прийоми контролю рівня володіння іноземною мовою.

6. Актуальні проблеми перекладу.

7. Мова, мовлення, мовна комунікація.

8. Українська мова та література.

9. Російська мова і література.

10. Етно-, соціо- та психолінгвістика.

^ XVII. ФІЛОСОФІЯ

1. Філософія літератури та мистецтва.

2. Соціальна філософія.

3. Історія філософії.

4. Філософія культури.

5. Філософія релігії.

6. Філософія науки.

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на Web-сторінці за адресою: http://www.neasmo.org.ua (розділ «інтернет-конференції».

За результатами конференції буде сформовано електронний збірник матеріалів, який можна буде скачати в PDF-форматі на головній сторінці конференції за адресою - http://conferences.neasmo.org.ua/.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська, французький, білоруська, грузинска, армянска, азербайджанска, казахска, узбекська, таджиська, киргизська, молдавська, туркменска.


Останній термін подання статей – 24 лютого 2012 р.

^ Для авторів з України:

Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику складає:

Оргвнесок – 80 грн. (в оргнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстака макету, редагування текстів). ^ Об’єм статті – не більше 7 сторінок. Скачати збірник можна буде через два тижні після проведення конференції.

Кошти перераховуються на рахунок:

Р/р: 26007007081001

“Філія ВАТ КБ «Надра» Київське РУ”

ВАТ МФО 320564

Одержувач: МГО «Незалежна асоціація молоді».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 26426765.

^ Призначення платежу: благодійний внесок на проведення конференції.

Або на картку Приват банку 4627 0817 2749 0885 одержувач Бобровнік Юрій Вікторович та відправити SMS підтвердження про оплату на моб. 097 923 16 58 у повідомленні обов’язково вказати прізвище учасника конференції.


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

УДК Науковий ступінь і ПІБ автора

за зразком Іван Петренко (Київ, Україна)

Науковий заклад за зразком

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»


Секція, підсекція за зразком (^ ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Методика викладання мови та літератури.)


Назва статті (великими літерами)


Текст статті

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1; с. 23])


Література:

1. Євремов С. Михайло Коцюбинський // Єфремов С. Вибране: Ст. Наук. розвідки. Монограф – К.: Наук. думка, 2002. – 760 с.

2.


На окремому аркуші подаються відомості про авторів (домашня адреса, код міста, телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь, науковий керівник (для студентів та аспірантів)).


До участі у конференції приймаються статті обсягом до 7 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: neasmo@gmail.com або на СD-дисках (дискети не приймаються ) із додаванням друкованих матеріалів + відскановану копію або ксерокс квитанції про сплату оргвнеску.

^ Уразі відправки коштів оргвнеску на картку Приват банку ксерокопію квитанції не надсилається достатньо відправити SMS з прізвищем автора публікації.


^ Адреса оргкомітету:

08401, Київська обл. м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського 32, 1, кім. 108.

Контактна особа: Бобровнік Юрій Вікторович

Контактні телефони: 097 923 16 58, 093 335 78 86

^ E-mail: neasmo@с


Координатор у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Кикоть Сергій Миколайович

Тел. 8 097 625 80 83


Участь в конференції це чудова нагода висвітлити свої наукові роботи для студентів, аспірантів та викладачів!

УВАГА! Роботи з малюнками та таблицями приймаються лише у тому разі, якщо вони подані у форматі JPEG окремим файлом.

РОБОТИ ОБ’ЄМОМ більше 7 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

ТЕКСТИ, НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!

З результатами та форматом проведення подібних конференцій можна ознайомитися за адресою http://conferences.neasmo.org.ua/
Схожі:

«Комітет дослідження історії та сучасності» icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Комітет дослідження історії та сучасності» icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Комітет дослідження історії та сучасності» icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Комітет дослідження історії та сучасності» icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Комітет дослідження історії та сучасності» iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
«Комітет дослідження історії та сучасності» iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Робочий тематичний план курсу
Метою курсу є: стислий систематичний виклад історії українських земель від давнини до сучасності. Курс спрямований на ознайомлення...
«Комітет дослідження історії та сучасності» iconРозділ І дослідження походження традиційних назв страв в українській мові Етимологічні розвідки назв мучних виробів Розвиток лексики на позначення страв з давніх часів до сучасності розділ ІІ
Бока А. Українські прислів’я І приказки як джерело дослідження історичної лексики
«Комітет дослідження історії та сучасності» iconМонографія «Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ина)» Коротке описання розробки
У дослідженні з’ясовано походження суфікса -ина та його варіантів. На матеріалі, виявленому в писемних пам’ятках І говорах української...
«Комітет дослідження історії та сучасності» iconДослідження
Організаційний комітет конференції, присвяченої пам'яті д е н., професора, заслуженого діяча науки І техніки України Олексія Сергійовича...
«Комітет дослідження історії та сучасності» iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на спільному засіданні кафедри нової та новітньої історії кафедри історії України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи