Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики icon

Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики
НазваРобоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики
Сторінка1/4
Дата29.07.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
1. /РП. Методика викладання ф_лософських дисципл_н у ВШ.doc
2. /РП.Акс_олог_я знання.doc
3. /РП.Наука _ рел_г_я.doc
4. /РП.Синергетика.doc
5. /РП.Ф_лософ_я пол_тики.doc
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Аксіології знання
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

декан філософсько-теологічного факультету

________________________проф. Балух В.О.


„__30_”________серпня ___________2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

за кредитно-модульною системою навчання)

з Синергетики


для спеціальності 7.02.03.01; 8.02.03.01 – філософія __________________________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет ____________філософсько-теологічний__________________________________


Кафедра _____філософії_________________________________________________________

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5С/5М

9

90/

108

2,5

17

17

-

56/

74

-

-

-

9


Заочна

5С/9

90/

108

2,5

8/

10

-


-

80/

80

-

-

-

9Робоча програма складена на основі __________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена ____ проф. Вовком С.М.______________________

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _філософії_____________

протокол № _1_ від "_30_" __серпня__ 2010 року


Завідувач кафедри філософії ___________/____Марчук М.Г.____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету

"_30_ " _серпня__ 2010 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету ______________/___Гасяк О.С.___/

(підпис) (прізвище, ініціали)


ПЕРЕДМОВА

Характеризуючи синергетику як міждисциплінарний напрям досліджень, зазвичай відзначають, що це новий напрям наукового пошуку, що лише формується. Хоча синергетика існує лише дещо більше 30 років, вона вже не раз виявлялася «на роздоріжжі» міждисциплінарної та кроскультурної еволюції.

Якщо пов'язувати дату народження синергетики з початком 70-х років нашого століття, коли з'явилися роботи Германа Хакена, який ввів термін “синергетика” в наукову літературу, то термін її існування виглядає порівняно невеликим. Проте вже з цієї точки зору філософсько-методологічне, світоглядне осмислення синергетики - завдання актуальне, тим паче, що нас цікавлять особливості сучасної постнеклассичеськой науки, її “людиномірність” (В.С.Степін), ті нові і новітні тенденції її розвитку, які саме в синергетиці знаходять свій найбільш виразний вираз (С.П.Курдюмов, Ю.А.Данілов, Ю.Л.Клімонтовіч Г.А.Малінецкий, Д.С.Чернавський).

Ця дисципліна полонить своєю новизною і новим відкриттям традиції в науці і культурі не тільки фізиків, біологів і математиків, але і істориків, соціологів, психологів лінгвістів, екологів і економістів, теологів і мистецтвознавців. Саме у цьому динамічно відкритому, комунікативному і трансдісциплінарному контексті синергетика постає перед студентами під час вивчення курсу, відкривається в ширший і багатовимірний історичній перспективі. Відроджуючи чарівність природи і світу, над поясненням яких довго і наполегливо працював розум класичної науки.

Мета курсу: з позиції цілісних підходів розкрити природу й сутність синергетичного світобачення крізь призму нових міждисциплінарних наукових досліджень.

Головними завданнями є різнобічне цілісне розкриття предмету синергетики, її головних ідей, понять, принципів і образів у векторі діалогу (полілогу) філософії та культур Сходу і Заходу. Встановлення більш точного опису природничонаукової картини світу на основі системного підходу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати про взаємозв’язок природничонаукової та гуманітарної парадигм; питання, що пов’язані з самоорганізацією складних систем; сучасний стан розвитку термодинаміки і проблеми, кризові явища, у класичному природознавстві.

- вміти відзначати синергетичні моменти у заданих моделях; пояснити основні питання, що пов’язані з предметом курсу.

- розуміти основні поняття, якими повинен вільно оперувати в ході вивчення дисципліни, їх основні смислові навантаження.

СИНЕРГЕТИКА

Курс

V «філософія»

Напрям

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ECTS: 3


Модулів 3+ІНДЗ


Змістових

модулів: 2


Загальна кількість

годин: 108


Тижневих

годин: 2

03.01

філософія


Спеціаліст

Магістр

6.03.01.02/00/3.2

7.03.01.02/00/3.2

8.03.01.02/00/3.2

Вибіркова:

9 семестр


Всього: 108 год.


Лекції: 17 год.


Семінари: 17 год.


Самостійна

робота: 74


Вид контролю: іспитМета: З позиції цілісних підходів розкрити природу й сутність синергетичного світобачення крізь призму нових міждисциплінарних наукових досліджень.

Структура іспитового кредиту курсу

Всього. 108 год.,

в т.ч. денна. 17 лекц., 17 сем., 74 самост;

заочна: 12 лекц., 96 самост., практичні (сем.) не передбачені№ п/п


Назва теми


Кількість годин

Денна

Заочна

лек

сем

сам

лек.

сем

сам

1.

Синергетика у світі сучасної науки

2

2

8

2

-

10

2.

Синергетика як нелінійна наукова парадигма

2

2

8

2

-

10

3.

Синергетичне світобачення в дискурсі предметно-понятійної цілісності

2

2

10

2

-

12

4.

Нелінійна динаміка і синергетичний підхід

2

2

8

-

-

12

5.

Синергетика в контексті культури

2

2

10

2

-

12

6.

Синергетичне світобачення і діалог культур Сходу і Заходу

3

3

10

2

-

14

7.

Синергетика пізнання

2

2

10

-

-

14

8.

Самоорганізація і творче мислення

2

2

10

2

-

12

Всього:

17

17

74

8

-

96
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи