Нові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму icon

Нові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму
Скачати 135.42 Kb.
НазваНові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму
Дата29.08.2012
Розмір135.42 Kb.
ТипДокументи


Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

V Міжнародний науково-технічний симпозіум


НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ


Програма симпозіуму

17-21 січня 2012 року

Вишків


Шановні учасники симпозіуму!


Від імені програмного комітету щиро вітаю Вас з початком роботи V міжнародного науково-технічного симпозіуму «Нові технології в телекомунікаціях».

Традиційні зустрічі з вченими та фахівцями галузі інфокомунікацій дозволяють взаємно збагатитися новими, як теоретичними так і прикладними досягненнями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Стрімкий розвиток телекомунікаційних технологій, який відбувається на ринках України, вносить вагомий вклад у науково-технічний прогрес, сприяє швидкому входженню України в європейський та світовий інформаційний і освітянський простір.

Плідна співпраця вищих навчальних закладів і вітчизняних та іноземних компаній – операторів, провайдерів і вендорів дає можливість не лише пропагувати найсучасніші інфокомунікаційні послуги, але активно впроваджувати на ринках ІКТ мультисервісні мережі NGN, а також технології безпроводового доступу Wi-Fi, WiMax, LTE.

Міжнародні конференції і симпозіуми, які збирають представників галузі різних країн, дозволяють оперативно обмінюватися науковими результатами, як це засвідчили аналогічні заходи і, зокрема, міжнародні науково-технічні конференції в Лівадії (Крим) „Сучасні інформаційно-комунікаційні технології” (2005 - 2011 р.р.), міжнародні науково-технічні симпозіуми «Нові технології в телекомунікаціях» (Карпати, 2008 - 2011 р.р.), постійно діюча школа-семінар „Теоретичні та прикладні аспекти новітніх технологій телекомунікацій” (2007 - 2011 р.р.).


Бажаю всім учасникам симпозіуму успішної роботи і плідного спілкування.


З глибокою повагою


Голова програмного комітету,

ректор Державного університету

інформаційно-комунікаційних технологій,

д.т.н., професор, заслужений діяч

науки та техніки України В. Кривуца

П Р О Г Р А М Н И Й К О М І Т Е Т


Кривуца В.Г. голова, д.т.н, проф., заслужений діяч науки і техніки України, ректор ДУІКТ, м. Київ, Україна.

^ Костік Б.Я. заступник голови, д.т.н., проф., директор філії «Дирекція первинної мережі ПАТ «Укртелеком», м. Київ, Україна.

Сайко В.Г. заступник голови, к.т.н., доц., проректор з наукової роботи ДУІКТ, м. Київ, Україна.

Семенко А.І. вчений секретар, д.т.н., проф., професор кафедри телекомунікаційних систем ДУІКТ, м. Київ, Україна.


^ ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ


Баранов О.А. к.т.н., директор департаменту «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»

^ Беркман Л.Н. д.т.н., проф., директор навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації.

Блаунштейн Н.А. д.т.н., проф., професор кафедри систем зв’язку Університету Бен-Гуріона в Негеве Департаменту інженерних систем зв’язку, Ізраїль.

^ Вострецов А.Г. д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Новосибірського державного технічного університету, Росія.

Грудінін О.С. д.т.н., проф., проректор з інноваційної діяльності у науковій і освітній галузі Санкт-Петербурзького Державного університету телекомунікацій ім. М.А. Бонч-Бруєвича, Росія.

^ Даник Ю.Г. д.т.н., проф., начальник Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова НАУ, Україна.

Захарченко Н.В. д.т.н., проф., проректор з навчальної роботи Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Україна.

^ Климаш М.М. д.т.н., проф., зав. кафедри телекомунікацій Національного технічного університету «Львівська політехніка», Україна.

Кузнєцов О.П. д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Білоруського державного університету інформатики й електроніки, м. Мінськ, Білорусь.

Куртєв І. д.т.н., проф., ректор вищого училища-коледжу телекомунікацій та пошти, м. Софія, Болгарія.

^ Лунтовський А.О. д.т.н., проф., університет кооперативної освіти Саксонії, Беруфсакадемії, м. Дрезден, Німеччина.

Попов В.І. д.ф.-м.н., проф., професор кафедри автоматики і телематики інституту залізничного транспорту Ризького технічного університету, Латвія.

^ Рябко Б.Я. д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Сибірського державного університету телекомунікацій і інформатики, м. Новосибірськ, Росія.

Смирнов М.І. д.т.н., проф., професор Московського технічного університету зв’язку та інформатики, Росія.


^ 17 січня 2012 р., вівторок


14.00-17.00


Реєстрація учасників симпозіуму.


18 січня 2012 р., середа10.00-13.00


10.00-10.15


10.15-10.30


10.30-10.45


10.45-10.55


10.55-11.05


11.05-11.15


11.15-11.25


11.25-11.35


11.35-11.45


11.45-12.00


12.00-12.10


12.10-12.20


12.20-12.30


12.30-12.45


12.45-13.00


15.00-17.40


15.00-15.10


15.10-15.20


15.20-15.30


15.30-15.40


15.40-15.50


15.50-16.00


16.00-16.10


16.10-16.20


16.20-16.30


16.30-16.40


16.40-16.50


16.50-17.00


17.00-17.10


17.10-17.20


17.20-17.30


17.30-17.40


10.00-12.50


10.00-10.10


10.10-10.20


10.20-10.30


10.30-10.40


10.40-10.50


10.50-11.00


11.00-11.10


11.10-11.20


11.20-11.30


11.30-11.40


11.40-11.50


11.50-12.00


12.00-12.10


12.10-12.20


12.20-12.30


12.30-12.40


12.40-12.50


15.00-16.45


15.00-15.15


15.15-15.30


15.30-15.45


15.45-16.00


16.00-16.15


16.15-16.30


16.30-16.45


Пленарне засідання


Відкриття симпозіуму. Вступне слово-привітання д.т.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора ДУІКТ Кривуци Володимира Георгійовича.


^ Наукові доповіді


Кривуца В. Г., д.т.н., проф., ДУІКТ Беркман Л.Н., д.т.н., проф. ДУІКТ, Яцук П.П.

Методи дослідження структури мереж майбутнього FN.


Ґюттер Д. д.т.н., проф., Дрезденський технічний університет, Лунтовский А.О д.т.н., проф. Беруффс академія, м. Дрезден, Німеччина.

^ Принципи побудови сенсорних мереж.


Вострецов А.Г., д.т.н., проф. Богданович В.А., Гундарева М.В., Новосибирский государственный технический университет, Россия.

^ Исследование инвариантного алгоритма обнаружения сигналов неизвестной формы в частотной области.


Сокол В.А., д.т.н., проф., Малышева Т.В., Шульгов В.В., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,, г. Минск, Беларусь.

^ Микроэлектронный многокристальный модуль для систем связи с повышенной устойчивостью к электромагнитным помехам и излучениям.

Безрук В.М., д.т.н., проф., Чеботарева Д.В. Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Украина. Моделирование и прогнозирование трафика в сети мобильной связи.


Климаш М.М., д.т.н., проф., Бугиль Б.А., Лаврів О.А., НУ «Львівська політехніка», Україна.

^ Планування ресурсів мультисервісної інфокомунікаційної мережі із забезпеченням якості обслуговування.


Проценко М.Б., д.т.н, проф., Рожновская И.Ю., Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, Украина.

^ Исследование электродинамических методов разнесения для MIMO технологий.


Первунінський С.М., д.т.н., проф., Вовченко О.В., Черкаський державний технологічний університет, Україна.

^ Дослідження завадостійкості пристрою синхронізації в системі зв’язку з шумовими сигналами.


Слюсар В.И., д.т.н, проф., Сердюк П.Е. Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

^ Сравнение одно- и двухкаскадной схемы цифровой I/Q-демодуляции.


Денисов А.Г., к.т.н., Государственный научно-исследовательский центр сверхпроводниковой радиоэлектроники «Айсберг», г. Киев, Украина.

^ Приемные устройства миллиметрового диапазона c предельной чувствительностью для космических cистем.


Нарытник Т.Н. к.т.н., Институт электроники и связи Украинской академии наук, Волков В.В. Одесский областной радиопередающий центр, Ксензенко П.Я., Химич П.В. ^ ЗАО „РОКС", Семенко А.И. д.т.н., проф.

О реализации концепции «интеллектуального» города с использованием технологии МИТРИС.


Бирюков Н.Л. к.т.н., доц., ИТС НТУУ «КПИ», Семнко А.И. д.т.н., проф., ГУИКТ, Триска Н.Р. к.т.н.

Анализ задач частотно-временного обеспечения современных сетей мобильной связи.


Семенко А.И., д.т.н., проф., Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.

^ Особенности определения пропускной способности телекоммуникационных систем..


Єщенко П.С., Жебка В.В., Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Стан широкосмугового доступу в Україні..


Секційні засідання.

Телекомунікаційні пристрої, системи та мережі.


Труш О.В., Толюпа С. С.

Oцінка живучості систем передачі даних інфокомунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій.

Гаркуша С.В.

Анализ результатов частотного планирования в MESH-сетях стандарта IEEE 802.11.


^ Предмирский В.С., Твердохлеб Н.Г.

Повышение долговечности клистронов.


Гайдаманчук В.А.,Семенко А.И.

Оcобенности доставки сигналов частотной и временной синхронизации в сетях мобильной связи NGMN с использованием технологии распределенных базовых станций.

^ Боярова Г.А., Семенко А.І.

Використання чотирипозиційного сигналу для збільшення пропускної здатності одноканальної ВОСП.


Бондаренко В.Г., Чупенко А.О.

Технические решения оптических устройств ввода/вывода в сетях доступа.


^ Климаш М.М., Беляєв І.С., Добош Ю.Д.

Аналіз та дослідження найпоширеніших загроз безпеки інформаційного корпоративного середовища.


Слюсар В.И., Цыбулев Р.А.

Коррекция неидентичности приемных каналов при дополнительном стробировании отсчетов АЦП.


^ Журавель П,Д., Первунінський С. М.

Завадостійкість автокореляційного бінарного приймача шумового сигналу з двома субканалами.


Яремко І.М.

Проблеми оптимізації розподілу ресурсів дата-центру телекомунікаційної мережі.


^ Молоковський І.О.

Аналіз бездротових технологій розповсюдження радіохвиль в підземних виробках.


Смілянський А.О.

Особливості використання фемточарунок в мережах мобільного зв’язку.


^ Федюк В.М.

Порівняльна характеристика систем супутникових навігаційних систем.


Романюк Т.М.

Особливості використання бездротових технологій в інформаційній системі «Розумний дім».

^ Дещинський П.Ю., Стрихалюк Б.М., Кайдан М.В. Декомпозиційне представлення та моделювання GRID-вузла на основі мереж петрі для пірінгових систем з використанням діакоптики.


Булгач С.В.

Поліпшення показників якості у системах мобільного радіозв’язку.


19 січня 2012 р., четвер


Секційні засідання.

Теоретичні аспекти телекомунікаційних систем.


Oresta Novosad

Preparing the camera ready paper for proceedings of international conference TCSET’2012.
^

Самков О.В., Кирик В.В.

Підвищення пропускної здатності інформаційних каналів електроенергетичної системи при формуванні smart grid.Яремко О.М., Максимюк Т.А.

Метод підвищення спектральної ефективності cистем OFDM.


^ Власов О.М., Лобанова І.М.

Теоретичні аспекти математичної моделі dm- солітонних ліній зв`язку.


Бондаренко В. Г, Павелко І.П.

Оцінка якості при пакетній передачі в ір-телефонії.


^ Розоринов Г.Н., Толюпа С.В.

Сжатие сигналов связи с помощью адаптивного дискретного вейвлет преобразования.


Манько А.А., Скубак А.Н.

Долговечность ОВ с сердечником ленточного типа.

Артеменко М.Ю., Ніколов К.О.

Класифікація моделей надійності програмного забезпечення.


^ Безрук В.М., Буханько А.Н.

Методология многокритериальной оптимизации в планировании и управлении телекоммуникационных систем.


Гостев В.И., Кунах Н.И., Невдачина О.В., Кучер С.В. Определение областей устойчивости AQM систем с PID-, PI- и RED- алгоритмами.


^ Толюпа С.В., Розорінов Г.Н.

Методика застосування нечіткої логіки для підвищення показників якості систем передачі даних


Бирюков Н.Л., Триска Н.Р.

Анализ показателей протокола РТР при подстройке тактовой синхронизации в сетях с передачей пакетов.


^ Семенко А. І. Шокотько А. А.

Cпектральний аналіз ПВП Голда.


Бокла Н. І.

Кореляційний аналіз модифікованого коду Голда для створення чотирипозиційного та восьмипозиційного ФМ-сигналу.


^ Семенко А. І., Маціяка Н. В.

Енергетичні аспекти телекомунікаційної системи для метрополітену.


Невидемский В.В.

Влияние скорости движения абонентов на работу системі мобильной связи.


^ Секційні засідання.

Менеджмент та економіка телекомунікаційної галузі.


Сазонова С.В.

Ключові показники на ринку телекомунікацій.


Заплотынский Б.А.

Повышение конкурентоспособности украинских предприятий на основе повышения уровня их совершенства.


^ Лазоренко І.А.

Основні засади формування системи управління вартістю підприємства.


Блінов І.В., Самков О.В., Танкевич С.Є., Гінайло А.В. Складові інформаційної моделі ринку електричної енергії.


^ Апарова О.В.

Особливості маркетингової стратегії для вітчизняних телекомунікаційних підприємств в сучасних умовах.


Ступак С.В.

Зміни у законодавстві України про захист персональних даних та їх вплив на впровадження нових бізнес-моделей телекомунікаційної галузі.


^ Одаренко О.В

Роль топ-менеджменту в управлінні ризиками компанії.


20 січня 2012 р., п’ятниця


Заключне пленарне засідання.

Дискусія.

Підведення підсумків.

Прийняття Рішення.


21 січня 2012 р., субота


Екскурсії. Від’їзд.


^ ДЛЯ НОТАТОК


Схожі:

Нові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму iconПрограма фахового вступного випробування «Харчові технології та інженерія»
«Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення», здатних пов'язати нові технологічні процеси з фізіологією...
Нові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму iconПрограма фахового вступного випробування «Харчові технології та інженерія»
«Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення», здатних пов'язати нові технологічні процеси з фізіологією...
Нові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму iconСпеціальність «економічна теорія»
Освіта й наука – це нові засоби праці, нові технології, нові інтелігентні люди, творці нового суспільства. Рівень культури реалізації...
Нові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму iconЗвіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення»
«Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» 22-25 червня 2011 року, Одеса, Україна
Нові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму iconПрограма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
«технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
Нові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму iconПрограма міжнародного наукового симпозіуму
Між Європою і Євразією: історіографічний дискурс еволюції зовнішньополітичної стратегії України
Нові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму iconРобоча програма з нові інформаційні технології в дошкільній освіті (назва дисципліни) для спеціальності
...
Нові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму iconРезолюція міжнародного симпозіуму з питань репродуктивної медицини «Від науки до практики», м. Київ, 5 04. 2012 р. Ввести в перелік спеціальностей моз україни спеціальність «лікар гінеколог-репродуктолог»
Міжнародного симпозіуму з питань репродуктивної медицини «Від науки до практики», м. Київ, 5 04. 2012 р
Нові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму icon4. Інформаційні технології та засоби навчання для підвищення якості гуманітарної освіти
Найпотужнішим джерелом пізнавальної активності студентів, розвитку їхніх творчих здібностей, інтересів, умінь І навичок та інших...
Нові технології в телекомунікаціях програма симпозіуму iconНавчальний курс "нові інформаційні технології" у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи
Нові інформаційні технології у підготовці студентів гуманітарних факультетів вищої школи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи