Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету icon

Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету
Скачати 78.59 Kb.
НазваАдреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету
Дата29.08.2012
Розмір78.59 Kb.
ТипДокументи

Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету:

03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 7, Одержувач: Державний університет

Державний університет інформаційно- інформаційно-комунікаційних технологій

комунікаційних технологій, Банк ГУДКСУ в м. Києві

Оргкомітет «СОМINFО'2012» МФО 820019

Тел/факс+38(044)248-86-01, Код ЄДРПОУ 01136279

Е-mаіl: nauka@duikt.edu.ua р/р 31253272210032

Контактна особа: Призначення платежу: «За участь в VІII МНТК

Анатолій Іларіонович Семенко «СОМINFО'2012-Livadia» у тому числі ПДВ

^ Е-mаіl: setel@nbi.com.ua

Моб. тел. +38(050)385-20-36

Приймання тезисів та заявок:

Сторчак Каміла Павлівна

Е-mаіl: duiktconf@ukr.net

Тел: (095) 701-96-07

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Тези доповідей представляються в обсязі 1-2 сторінки, статті – до 6 повністю заповнених сторінок формату А4 та повинні бути підготовлені на одній з робочих мов конференції, у тезах доповіді – назва доповіді, П.І.Б. авторів та анотація на англійській й одній з робочих мов.

Текст набирається в Місгоsoft Word з автоматичним розміщенням переносів, поля – по 2 см. шрифтом Times New Roman з одинарним міжрядковим інтервалом, 12 пунктів.

Структура статті:

відомості про авторів – П.І.Б., науковий ступінь та вчене звання, в дужках організація, країна,  Е-mаіl, російською та англійською мовами (вирівнювання по правому краю);

назва статті – російською та англійською мовами (вирівнювання по лівому краю), букви прописні, без переносу частин слів;

анотація до статті – російською та англійською мовами, обсяг не більше 5 рядків (вирівнювання по лівому краю без абзацу);

текст статтівирівнювання по ширині;

підписи до рисунків – 11 пунктів, вирівнювання по центру;
формули – у редакторі формул Місгоsoft Equation.

Після тексту наводиться перелік використаної літератури.

Ілюстрації до доповіді виконуються в електронному вигляді для демонстрації на мультимедійному проекторі.

^ Реєстраційна картка учасника конференції «СОМINFО’2012»

Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання __________________________________________________

Організація___________________________________________ Посада ____________________________

Поштова адреса __

Телефон моб., Е-mаіl_________________________________________ _________ Секція __

Інформація про доповідь (автори, назва) __

Серія, номер паспорта, коли і ким виданий _____________________________________________


^ Додаткова інформація для укладання договору з юридичними особами

В особі ____________________________________________________________________________

(посада, ПІБ керівника)

Юр. адреса_________________________________________________________________________

Розр. рахунок ______________________________________________________________________

МФО__________________________________Код ЄДРПОУ________________________________

Свід. пл. ПДВ___________________________ІПН________________________________________

Тел. бухгалтерії_________________________ Е-mаіl________________________________________


Разом з реєстраційною карткою просимо надіслати копію посвідчення про реєстрацію платника ПДВ.

VІІІ International Conference for New Generation

Networks and Telecommunication Problems
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО

ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-
^ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»

/СОМINFО'2012/

01-05 жовтня 2012 р.

АР Крим, Ялта – Лівадія


^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «СОМINFО'2012», яка відбудеться 01-05 жовтня 2012 року на базі санаторію "Прикордонник", АР Крим, м. Ялта, смт Лівадія.


^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Прогресивні інфокомунікаційні технології

 • Проектування автоматизованих телекомунікаційних систем, інтелектуальні системи

 • Радіорелейні, супутникові системи зв'язку

 • Системи мобільного зв'язку: GSM, HSCSD, GPRS, DECT

 • Системи 3G, UMTS, CDMA, HSDPA. Перспективи створення телекомунікаційних систем 4G

 • Глобальна інфокомунікаційна інфраструктура

 • Локальні мережі, "Інтелектуальний будинок". Мережі LON, BACNet

 • Бездротові сенсорні мережі. Персональні мережі Bluetooh, ZigBee

 • Проблеми керування мережами NGN. Мережі автоматизації та керування виробництвом

 • Комунікація через мережі електропостачання HomePlug, PLC, PLT, PLN


Секція 2. Теоретичні та програмно-алгоритмічні аспекти побудови телекомунікаційних систем

• Автоматизація процесів керування в телекомунікаціях: моделювання, оптимізація, САПР, адаптивне, робастне керування

 • Теорія та методи модуляції, методи та алгоритми обробки сигналів

 • Нейронні мережі, генетичні алгоритми, фаззі-логіка в керуванні телекомунікаціями

 • Методи та технології розробки і супроводу програмного забезпечення мереж

 • Сервіс-орієнтовані архітектури. Методи формального реінжинірингу

 • Проблеми надійності телекомунікаційних мереж


Секція 3. Апаратні засоби та системи телекомунікацій

 • Транспортні волоконно-оптичні системи, оптоелектронні системи

 • Системи радіодоступу з широкосмуговим сигналом: WiFi, WiMAX, MBWA та ін.

 • Електронні системи телекомунікаційних комплексів. Методи та пристрої синхронізації

 • Наноелектроніка та нанотехнології

 • Системи НВЧ зв'язку, прикладні аспекти НВЧ техніки

 • Акустичні та відео системи

 • Радіомоніторинг, радіолокація та навігація, антени та антенні технології

 • Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

 • Електромагнітна сумісність в телекомунікація


Секція 4. Безпека інформаційних технологій

 • Напрямки розвитку інформаційної безпеки

 • Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах

 • Нормативно-правові та організаційні заходи безпеки інформації

 • Інфраструктура безпеки. Моделі безпеки та оцінка ризиків

 • Безпека та криптографічні протоколи. Аутентифікація та шифрування

 • Безпека в мобільних мережах


Секція 5. Економіка та менеджмент галузі

 • Соціально-економічні проблеми ринку телекомунікацій: технології, розвиток конкурентоздатності, тарифоутворення, бізнес-моделі

 • Оптимізація економічних показників галузі

 • Нормативно-правові аспекти менеджменту галузі, мережний менеджмент

 • Проблеми підготовки фахівців в галузі телекомунікацій, сучасні освітні інформаційні технології.


^ Умови участі у конференції

Заявки на участь у конференції, тези доповідей та матеріали статей необхідно дo 10 вересня 2012 р. відправити на адресу Оргкомітету. Під час реєстрації кожний учасник конференції одержить збірник тез доповідей та програму роботи конференції.

За матеріалами конференції буде виданий спеціальний тематичний журнал «Вісник ДУІКТ», який входить до переліку фахових видань України.

Кожний учасник може бути автором (співавтором) не більше двох доповідей.

Для опублікування тез доповідей та матеріалів статей необхідно надіслати поштою до Оргкомітету:

 • один примірник тексту тез доповіді та статті на паперовому носії,

 • електронну копію на магнітному носії (дискета).

Крім того, тези доповідей та матеріали статей, які підготовлені до опублікування, необхідно надіслати на Е-mail: duiktconf@ukr.net.

Рукописи не редагуються, за науковий зміст і виклад матеріалу відповідає автор.

Матеріали, оформлені з порушенням зазначених вимог, не розглядаються.

^ Організаційний внесок

Організаційний внесок, який складає 960 гривень (у т.ч. ПДВ 20%), передбачає оплату інформаційних матеріалів, поштового, транспортного та організаційно-технічного забезпечення, оренди приміщень та обладнання, послуг реклами та зв'язку, екскурсій, морської прогулянки на теплоході, витрат на бронювання місць проживання, а також витрат на видання журналу «Вісник ДУІКТ», збірника тез та програми конференції.

Сплата організаційного внеску здійснюється учасниками конференції перерахуванням суми внеску на розрахунковий рахунок Оргкомітету до 17 вересня 2012 р. або готівкою під час реєстрації учасника конференції 01 жовтня 2012 p.

За неможливості особистої участі в роботі конференції є можливість опублікування тез доповіді (84 грн.).

^ Регламент конференції


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хвилин.

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин.

Технічні засоби демонстрації ілюстраційного матеріалу: мультимедійний проектор, діапроектор, плакати стендових доповідей.

Контрольні дати конференції:

До 10 вересня – надання заявок на участь у конференції, тез та матеріалів статей.

До 17 вересня – перерахування оргвнеску на розрахунковий рахунок Оргкомітету.

01 жовтня – реєстрація учасників конференції.

02 жовтня – відкриття конференції, пленарне засідання.

02-04 жовтня – секційні засідання.

05 жовтня – заключне пленарне засідання. Від’їзд учасників конференції.

^ Проживання учасників конференції

Проживання учасників конференції забезпечується в санаторії «Прикордонник», який розташований за адресою: Севастопольське шосе, 4, смт Лівадія, м. Ялта, АР Крим, Україна, тел/факс (0654)31-54-52.

Проїзд до сан. «Прикордонник»: з м. Сімферополь автобусом, тролейбусом або маршрутним таксі до Ялти, далі від ялтинського автовокзалу автобусом або маршрутним таксі № 26, 27 – до зупинки «Прикордонник».

Витрати на проживання, харчування та проїзд несуть учасники конференції.

Вартість проживання в комфортабельних двомісних номерах складає 365 грн. на день з триразовим харчуванням.

Схожі:

Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету iconНауково-практичних
Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету, е-mail)
Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету iconНауково-практичних
Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету, е-mail)
Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету iconКонтактна інформація
Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000
Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету iconАнкета-заявка учасника конференції
Адреса та контактні телефони оргкомітету, за якими Ви можете отримати додаткову інформацію щодо конференції
Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету iconАнкета-заявка учасника конференції
Адреса та контактні телефони оргкомітету, за якими Ви можете отримати додаткову інформацію щодо конференції
Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету iconБанківські реквізити

Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету iconПрограма всеукраїнської науково-практичної конференції 29 березня 2012 року Чернівці – 2012 оргкомітет конференції голова оргкомітету
Голова оргкомітету – Михайло Йозефович Бауер, начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації,...
Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету iconАдреса оргкомітету
Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра...
Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету iconПовідомлення на секційному засіданні □ Участь без доповіді І публікації
Адреса оргкомітету: 73000, Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, Інститут психології,...
Адреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету iconПовідомлення на секційному засіданні Чи потрібна організація поселення на проживання (відмітити потрібне) (від 30-40 грн.)
Адреса оргкомітету: 73000, Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, Інститут психології,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи