Viii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті” icon

Viii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті”
Скачати 329.65 Kb.
НазваViii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті”
Дата10.09.2012
Розмір329.65 Kb.
ТипДокументи


Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

ПРОГРАМА

VIII НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті”


24-25 листопада 2011 року


м. Київ


Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій


ПРОГРАМА

VIII НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


^ Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті”


Регламент роботи конференції


24.11.2011 року09 00 – 1100

Реєстрація учасників.

Огляд виставки навчально-методичних видань та сучасних телекомунікаційних засобів

11 00 – 13 00

Пленарне засідання

13 00 – 14 00

Обід

14 00 – 17 00

Робота секцій


25.11.2011 року


10 00 – 13 00

Робота секцій

13 00 – 14 00

Обід
14 00 – 15 00

Заключне пленарне засідання

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


Місце проведення: актова зала Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

Час проведення: 11.00 24 листопада 2011 року.


(11.00 – 11.10)


Вітання учасників наукової конференції від
ректора Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Кривуци Володимира Георгійовича, доктора технічних наук, професора.


Відкриття наукової конференції.


ВИСТУПИ ТА ВІТАННЯ ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ


(11.10 – 11.30)


1. Виступ Нетудихати Леоніда Івановича, Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, кандидата технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.


2. Виступ ^ Гуло Володимира Леонідовича, провідного спеціаліста Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидата біологічних наук, доцента.


3. Виступ Ошерова Леоніда Михайловича, голови ради асоціації операторів зв’язку ТЕЛАС.


4. Виступ Колченко Галини Федорівни, директора ДП Український науково-дослідний інститут зв’язку, кандидата технічних наук, доцента.


5. Виступ Благодарного Вадима Миколайовича, начальника методичного відділу Управління науково-технічного забезпечення ДП Український державний центр радіочастот, кандидата технічних наук, доцента.


6. Виступ ^ Погребняка Віталія Петровича, кандидата технічних наук, професора, начальника відділу інженерно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Концептуальні зміни в структурі вищої освіти в контексті проекту нової редакції Закону України «Про вищу освіту».


ДОПОВІДІ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ


(11.30 – 13.00)


1. Про удосконалення існуючої системи підготовки кадрів для галузі телекомунікацій.

Кривуца Володимир Георгійович, ректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор технічних наук, професор.


^ 2. Відкрита освіта та інформативно-комунікативні технології хмарних обчислень.

Биков Валерій Юхимович, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор, академік академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.
^


3. Інформаційно-комунікаційні технології: проблеми підготовки ІТ-фахівців.


Єфіменко Олена Георгійовна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу природничо-наукової освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

^ Погребняк Віталій Петрович, кандидат технічних наук, професор, начальник відділу інженерно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ 4. Суб’єктний аспект упровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Ягупов Василь Васильович, провідний науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.


^ 5. Педагогічний процес в умовах інформатизації.

Гніденко Микола Петрович, начальник навчально-методичного відділу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент.

Ільїн Олег Олександрович, заступник начальника інформаційно-обчислювального відділу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат технічних наук.


^ 6. Про оцінки й результати.

Оганесян Альберт Георгійович, завідуючий лабораторією Львівського коледжу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор фізико-математичних наук, професор.

^ 7. Нові підходи до викладання базових навчальних дисциплін в галузі інфокомунікацій.

Кривуца Володимир Георгійович, ректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор технічних наук, професор.

Беркман Любов Наумівна, директор інституту Телекомунікацій та інформатизації, доктор технічних наук, профессор.


^ 8. Методичне забезпечення викладання дисциплін, пов’язаних з вивченням технологій NGN.

Уривський Леонід Олександрович, завідувач кафедри Телекомунікаційних систем інституту Телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.


^ 9. Якісне навчання ІТ-фахівців умовах розвитку сучасних інформаційних технологій.

Закалов Ігор Олександрович, директор центру знань «Інком».


^ 10. Нові інфокомунікаційні рішення для вищих навчальних закладів.

Зімін Іван Олександрович, начальник відділу компанії «ІТ-рішення».


11. Об’єктні ідентифікатори – призначення та застосування.

Клікіч Анатолій Васильович, провідний інженер Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 12. Методологія порівняльного оцінювання програмних засобів однакового функціонального призначення.

Бурячок Володимир Леонідович, начальник науково-дослідного управління науково-дослідного інститут Міністерства оборони України, кандидат технічних наук, доцент.


^ 13. Управління конкуренто-спроможністю підприємств телекомунікаційної сфери.

Новікова Іннола Вікторівна, доцент кафедри Економіки Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент.


^ 14. Автоматична система діагностики систем технічного захисту інформації.

Хорошко Володимир Олексійович, завідуючий кафедрою Систем технічного захисту інформації Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор технічних наук, професор.

^ Крючкова Лариса Петрівна, доцент кафедри Систем технічного захисту інформації Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент.

^ СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

VIII НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


Секція 1


Сучасні тенденції та перспективи розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій.


^ Керівник секції:

Директор інституту Телекомунікацій та інформатизації Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор технічних наук, професор

^ Беркман Любов Наумівна


Місце проведення – прес-центр


1. Підвищення ефективності інструментарію для нечіткого моделювання відношення спожи-вачів послуг мобільного зв’язку з використан-ням ієрархічних систем нечіткого логічного виводу

Гаврилюк О.П.

ПАТ «Укртелеком».

Галан Л.В., к.е.н.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова.


^ 2. Науково-методичні основи оцінки ефективності стратегії реструктуризації підприємств транспорту та зв’язку

Гаврилюк О.П.

ПАТ «Укртелеком».

^ Олійник Г.Ю., к.е.н, доцент.

Державний економіко-технологічний університет транспорту.


3. ПРОЕКТ СОВРЕМЕННОЙ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ В УКРАИНЕ

Гряник М.В., д.т.н., доцент.

^ Олексиенко А.М.

Задорожный А.М.

ООО «ФРИНЕТ»


4. ЗАДАЧА СИНТЕЗУ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ РУХОМОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З КОДОВИМ РОЗПОДІЛОМ КАНАЛІВ

Захараш О.М., викладач.

ВІТІ НТУУ „КПІ”


^ 5. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РАДІОІНТЕРФЕЙСУ МЕРЕЖ LTE

Климаш М.М., д.т.н., професор.

Бак Р.І.

Максимюк Т.А.

Національний університет “Львівська політехніка”

^ 6. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ЦИФРОВИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ НА ОСНОВІ ОБЛАДНАННЯ SDH

Романюк А.В., к.т.н.

Семянистий К.С., к.т.н., доцент.

Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 7. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ НА БАЗІ SHDSL МОДЕМУ WATSON-4»

Харківський Ю.М., асистент.

Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 8. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ ТА ОСВІТІ

Цебенко О.З., старший викладач.

Ляшенко В.Е., асистент.

Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 9. ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄДНАННЯ СЕРВІСІВ ОСВІТНІХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У ХМАРОПОДІБНІ СТРУКТУРИ

Антонюк М.І., к.т.н, доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Антонюк Я.М., н.с.

Шияк Б.А., м.н.с.

Окминський С.В., інж.-прогр.

МННЦ


10. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ КЕРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ

Антонюк М.І., к.т.н, доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Антонюк Я.М., н.с.

Джуваго М.Ю., м.н.с.

МННЦ


11. ЧИСЛОВІ КРИТЕРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ НОП

Антонюк М.І., к.т.н, доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Антонюк Я.М., н.с.

Архангельська С.Л., м.н.с.

МННЦ


12. КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ МУЗЕЇ

Артеменко Н.Л.

Національний музей літератури України.


^ 13. РАСЧЕТ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ЦЕПЕЙ С ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИСЯ КОНДЕНСАТОРАМИ

Артеменко М.Е., д.т.н., профессор.

Кумсия М.С., аспирант.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.

^ 14. СЦЕНАРІЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕЮ DWDM

Бондаренко В.Г., к.т.н., професор.

Бурківська Я.М., студентка.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 15. ПОСТРОЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СЕТЕЙ ДОСТУПА НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ PASSIVE OPTICAL NETWORK(PON) ВАРИАНТЫ СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ

Бондаренко В.Г., к.т.н., профессор.

^ Чупенко А.А., ассистент.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


16. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АППАРАТУРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ.

Бондаренко В.Г., к.т.н., профессор.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 17. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ МОДЕМІВ З OFDM

Бондарчук А.П., старший викладач.

Cрочинська Г.С., старший викладач.

Полоневич А.П., аспірант, асистент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 18. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ

Борденюк М.К., студент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


19. БУДУЩЕЕ СЕТИ NGN

Букелкул Салих, аспирант.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 20. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И МОДЕЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ В СТАНДАРТЕ HIGH LEVEL ARCHITECTURE (HLA)

Бондаренко Т.Г., к.т.н., доцент.

Зенив И.О., старший преподаватель.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 21. ДОСЛІДЖЕННЯ RL-ФІЛЬТРА У ВІРТУАЛЬНОМУ КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ LabVIEW

Власенко В.М., к.т.н.

Савченко В.І., к.пед.н., доцент.

Білан С.М., к.т.н., доцент.

Державний економіко-технологічний університет транспорту.


^ 22. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА З ДІОДОМ У ВІРТУАЛЬНОМУ КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ LabVIEW

Власенко В.М., к.т.н.

Савченко В.І., к.пед.н., доцент.

Лазукін І. , студент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ 23. СТВОРЕННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ОПТИЧНИХ ТРАКТІВ СОЛІТОННИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ

Власов О.М., д.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 24. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ СТАНДАРТІВ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ

Гайдур Г.І., старший викладач.

Сєрих С.О., старший викладач.

Семенова В.М., асистент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 25. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗПРОВОДОВОГО ШИРОКОСМУГОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Гостєв В.І., д.т.н., професор.

Кунах Н.І., д.т.н., доцент.

Ткаленко О.М., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


26. ЧАСТОТНОЕ СЖАТИЕ ДАННЫХ

Дикарев А.В., к.т.н., доцент.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 27. ВИКОРИСТАННЯ IP-ПРОТОКОЛІВ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНІСТЮ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ МЕРЕЖІ LTE З МЕРЕЖАМИ СТАНДАРТІВ Не-ЗGРР

Єремеєв Ю.І., к.т.н..

Григорович В.В., к.т.н.

Єфремов О.С., пошукач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 28. ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Зайцев Г.Ф., д.т.н., профессор.

Булгач В.Л., к.т.н., доцент.

Градобоева Н.В., к.т.н., доцент.

Сайко А.В. аспирант.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 29. РАМАНІВСЬКИЙ ПІДСИЛЮВАЧ ТА КОМПЕНСАЦІЯ ХРОМАТИЧНОЇ ДИСПЕРСІЇ

Зінгаєва О.І., асистент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 30. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ОСНОВЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Кременецкая Я.А., к.т.н.

Морозова С.В., старший викладач.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 31. РЕАЛІЗАЦІЯ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА НА МІКРОКОНТРОЛЕРІ AVR ФІРМИ ATMEL

Кучер С.В., асистент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

32. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Лещенко О. О., старший викладач.

Майсак Т. В., к.т.н.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


33. НЕТРАДИЦІЙНІ ЛОГІЧНІ БАЗИСИ

Лобанов Л. П., к.т.н., доцент.

Яскевич В. О., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 34. АНАЛИЗ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ АНАЛОГОВЫХ, И ИМПУЛЬСНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Лысенко Д.О., аспирант.

Булгач Т.В., преподаватель.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 35. РЕАЛІЗАЦІЯ БЛОКУ QPSK-МОДУЛЯТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Макаренко А.О., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 36. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВЯЗКУ

Марков С.Ю., к.т.н., доцент.

Меліщук І.С., к.ф-м.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 37. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ OFDM

Рогожніков О.І., к.т.н.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


38. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СИСТЕМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Савенко. Е.С., аспірант.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Безсмертний Е.И., інж.-прогр. 1-ї кат. МННЦ.

Яковлев С.П., інж.-прогр. 1-ї кат.


39. МОДЕЛІ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Савенко. Е.С., аспірант.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Архангельська С.Л., м.н.с. МННЦ.

Окминський С.В., інж.-прогр. 1-ї кат.


40. РОЗРАХУНОК РАДІУСУ КРИВИЗНИ ОПТИЧНИХ ВОЛКОН КАБЕЛЬНОГО ОСЕРДЯ СТРІЧКОВОГО ТИПУ З МЕТОЮ ОЦІНКИ КАБЕЛЬНИХ ВТРАТ

Скубак О.М., старший викладач.

Манько О. О., к.т.н., доцен.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 41. АНАЛІЗ ОПТИМАЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Срібна І.М., к.т.н., доцент.

Кирпач Л.А., к.т.н., доцент.

Сторчак К.П., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 42. РОЗВИТОК ETHERNET ОПЕРАТОРСЬКОГО КЛАСУ

Тарбаєв С. І., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


43. ДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ СВЧ-ЭНЕРГИИ ПОСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАГРЕВОВ

Твердохлеб Н.Г., к.т.н., доцент.

^ Марченко Н.В., студентка .

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


44. СЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ В МЕРЕЖАХ NGN

Щербина І.С., к.т.н., доцент.

Чумак Н.С., старший викладач.

Грушевська В.П., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


Секція 2


Проблеми безпеки інформаційно-комунікаційних систем та мереж. Управління інформаційною безпекою.


^ Керівник секції:

Директор інституту Захисту інформації

Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор технічних наук, доцент

^ Толюпа Сергій Васильович


Місце проведення – лаб. 024-1


1. ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДНИХ ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Стасєв Ю.В., д.т.н., професор.

^ Кузнєцов О.О., д.т.н., професор.

Смірнов О.А., к.т.н., доцент.

Кіровоградський національний технічний університет.


2. ПРОЕКТУВАННЯ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ РОБОТИ В ІНТЕРНЕТІ

Худий А.М., к.т.н., с.н.с.

Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 3. Про критерії тестування програмних засобів

Артеменко М.Ю., д.т.н, професор.

Ніколов К.О., аспірант

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯДЕРНОЮ ЕНЕРГЕТИКОЮ УКРАЇНИ ЯК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ

Вороненко В.В., к.мед.н.

Міністерства охорони здоров’я України


^ 5. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Гордиенко С.Б., к.т.н., доцент.

Головань С.Н., к.т.н., доцент.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 6. АНАЛІЗ ПРИЧИН ВІДМОВ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

Гордієнко С.С., пошукач.

Бєлоусова К І., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


7. СТРУКТУРИ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Бегма Т. В.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ 8. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ДЛЯ РОЗРОБКИ МЕТОДІВ, ТЕХНОЛОГІЙ, МОДЕЛЕЙ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Домарєв В.В., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Домарєв Д.В., аспірант.

Національній авіаційний університет.


9. АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВИХ КООРДИНАТ ОБ'ЄКТІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ РАДІОБАЧЕННЯ

Дружинін В.А., к.т.н., с.н.с.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 10. ПІДВИЩЕННЯ КУТОВОГО РОЗДІЛЕННЯ В БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ РАДІОБАЧЕННЯ

Дружинін В.А., к.т.н., с.н.с.

Латипов І.М., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 11. Дослідження використання нових завадостійких кодів для каналів із стиранням

Жураковський Б.Ю., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


12. СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Качмала В.І., к.і.н.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 13. МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ДАЛЬНІСТНИХ ПОРТРЕТІВ У СПЕКТРАЛЬНІЙ ОБЛАСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БЕЗЛУНОВИХ КАМЕР НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ

Наконечний В.С., к.т.н., с.н.с.

^ Павловський В.Я., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


14. ПРОСТОРОВА СЕЛЕКЦІЯ В ЗАДАЧІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМС РЕЗ

Огаренко І. М.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 15. Моніторинг безпеки інформаційної системи як частина технології активного (адаптивного) управління її безпекою

Панасенко О. А.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 16. ОПТИМІЗАЦІЯ ЧАСТОТНОГО ДОСТУПУ РАДІОЗАСОБІВ МОБІЛЬНИХ ВУЗЛІВ РУХОМОГО РАДІОЗВ`ЯЗКУ

Сайко В.Г., к.т.н., доцент.

Білокінь Т.В.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ 17. СПОСІБ АДАПТИВНОГО ВИБОРУ РЕЖИМІВ РОБОТИ РАДІОЗАСОБІВ РУХОМОГО РАДІОЗВ`ЯЗКУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Сайко В.Г., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 18. МОБІЛЬНА СИСТЕМА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ ІДЕНТИФІКАТОРІВ ПОКУПЦІВ

Соколов В. Ю., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційного університету.

Богдановський В. Г.

Smart Discount


^ 19. ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГРАМ ВОРОНОГО ДЛЯ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ СТАНДАРТУ IEEE 802.11 З РОУМІНГОМ

Соколов В. Ю., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційного університету.


20. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ КЛІЄНТСЬКИХ ДОДАТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ MICROSOFT SQL SERVER

Спасітєлєва С.О., к.ф.-м.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 21. ВИКОРИСТАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ В ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Терейковський І. А., к.т.н., доцент.

Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій


^ 22. АРХІТЕКТУРА МАРКІВСЬКОЇ МОДЕЛІ ЗМІНИ НАВАНТАЖЕННЯ WEB-СЕРВЕРУ

Терейковська Л.О., старший викладач.

Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 23. СТРУКТУРА МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ РОЗПОДІЛЕНИМИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ

Толюпа С.В., д.т.н., доцент.

Розорінов Г.М., д.т.н., професор.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 24. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ТА ОБРОБКИ СИГНАЛІВ З OFDM У БАГАТОПРОМЕНЕВИХ КАНАЛАХ ЗВ’ЯЗКУ

Толюпа С.В., д.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 25. ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМАТІВ HD-DVD ТА BLU-RAY ОПТИЧНИХ ДИСКІВ У СФЕРІ КОМП'ЮТЕРНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Труш О.В., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

^ Яремчук Ю.Є., директор Центру інформаційних технологій і захисту інформації.

Вінницький Національний технічний університет


Секція 3


Управлінські, соціально-економічні та правові проблеми діяльності підприємств галузі інфокомунікацій.


^ Керівник секції:

Директор інституту Гуманітарних технологій

Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат економічних наук, професор

^ Жебка Валентин Володимирович


Місце проведення – ауд. 311


1. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Коніжай М.В., викладач.

Національного авіаційного університету.


2. ПИТАННЯ КРЕДИТУВАННЯ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Коніжай М.В., викладач.

Національного авіаційного університету.


3. ЗМЕНШЕННЯ БІТОВОЇ ПОХИБКИ У КАНАЛІ КОМІРКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Бондарєв А.П.

Максимів А.П.


4. КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Романенко Я.А., старший викладач.

^ Гришан І.А., старший викладач.

НТУУ «КПІ»


5. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ У ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТІ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

^ Антонова О.М., старший викладач

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій


6. маркетингові дослідження та тенденції розвитку ринку телекомунікацій

Апарова О.В., к.е.н.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


7. ОСОБЛИВОСТІ МАСОВИЗАЦІЇ ТРАДИЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Балюк Р.В., к.ф.н.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Бутенко С.М., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ 9. ОСНОВНА ЗАДАЧА УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Варфоломеєва О.Г., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Мєшков С.І.

Чумак О.І., к.т.н.

Воєнно-дипломатична академія.


10. поштовий зв’язок потребує застосування антикризових методів управління

Войченко П. А., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


11. ПЕЛЕНГАЦІЯ ДЖЕРЕЛА ЗАВАЖАЮЧОГО СИГНАЛА В ЗАДАЧАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМС РЕЗ

Гетненко В.В., студент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


12. ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Голійчук М.В., асистент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 13. ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОГО РУХУ В КОНТЕКСТІ ТЕМИ «РОЗБУДОВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ»

Дудник В. М., к.і.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


14. Деякі тенденції на ринку послуг широкосмугового доступу

Єщенко П.С., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Ступак С.В., аспірант.

ПАТ «Укртелеком».


15. ПЕРЕХІД ДО МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТЕХНОГЛОБІЛІЗМУ

Капелюшна Т.В., аспірантка.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


16. ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СПІВПРАЦІ З ВИПУСКНИКАМИ ВНЗ

Клочко Ю. О., к.е.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 17. ДЕЯКІ ПОЛОЖЕННЯ ДОБОРУ КАДРІВ ДЛЯ РОБОТИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ

Коваленко І. Д., старший викладач.

Смирнов В.С., д.т.н., професор.

Верескун Л.Б., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ 18. СТИМУЛИ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Козачок В.С., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


19. КОМП'ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Кравченко М.В., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


20. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТ-ОБРАЗОВАНИЯ

Мартынюк В.В., старший преподаватель.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


^ 21. АНАЛІЗ ЗОБОВЯЗАНЬ КРАЇН ЄВРОПИ ТА СНД ЩОДО НАДАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Ніколова О.О., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 22. РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПІДХОДІВ У КАДРОВІЙ РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВА

Овсяннікова Н.В., к.е.н.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


23. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ

Онищенко В.В., к.ф.-м. н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


24. НА ШЛЯХУ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Онищенко В.В., к.ф.-м.н., доцент.

^ Скубак О.М., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


25. КОНЦЕПТУАЛЬНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛІСТАМИ

Орєхова І.І., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 26. ДВОСТУПІНЧАСТА ПРОЕКЦІЯ СИСТЕМИ КООРДИНАТ НА ВЛАСНЕ ТІЛО

Попов С.В., старший викладач.

Ремарчук М.М., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Попова В.С.

Гімназія НПУ ім. М.П. Драгоманова.


27. ВІД КРЕЙДИ ДО ЕЛЕКТРОНІКИ

Ремарчук М.М., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


28. МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Стежко С.О., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

29. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТІЛОБУДОВИ

Супруненко М.В.

Київський національний університет культури і мистецтв.


30. КОМУНІКАТИВНІ МОДЕЛІ СТРУКТУРУВАННЯ СОЦІУМУ

ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Труш М.С., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


31. ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Бишова О. Р.

Столітня Д.В.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 32. МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВПРОВАДЖЕННЯІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Нечаєнко Г.П., старший викладач

Блакова О.А.

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького.


^ 33. ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА РОЗУМОВА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ У СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Коробейніков Г.В., д.б.н., професор.

Крюков Ю.Г., к.пед.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


Секція 4


Удосконалення вищої освіти України, новітні технології в освіті.


^ Керівник секції:

Проректор з науково-педагогічної роботи

Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

^ Дробик Олександр Васильович


Місце проведення – конференц-зал


1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ УНІВЕРСИТЕТУ

^ Гніденко М.П., к. т. н., доцент.

Ільїн О.О., к.т.н.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


2. ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ НАУ К САМООЦЕНКЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ

Акимова В.О., старший преподаватель.

^ Вржесневськая А.И., старший преподаватель.

Хачатрян В.В., старший преподаватель.

Национальный авиационный университет .


3. ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Бесклінська О.П. , к.ф-м.н., доцент.

Київський національний лінгвістичний університет.


^ 4. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ ЗВ’ЯЗКУ

Білоус І.Г., викладач-методист.

Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 5. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ ТА МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ

Бохонко Б.А., к.т.н.

Дещинський Ю.Л., к.пед.н.

Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 6. ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМІЖНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПЛАВАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТОК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ

Нікольський Ю. В., аспірант.

Нікольська Н. Д. , викладач.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.


^ 7. ФІЗИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ЯК ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

Кіркевич М.П., к.пед.н., професор.

Грицаєнко Г.О., старший викладач.

Ліпецька Н.Ф. , старший викладач.

Національний транспортний університет


^ 8. ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ В УМОВАХ ВУЗУ

Крюков Ю.Г., к.пед.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Короп М.Ю., доцент.

Довгань Н.Ю., доцент.

Київський національй торгово-економічний університет.


9. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Маніта В.І., к.і.н., доцент.

Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


10. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Сидорів О.Є., викладач.

Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 11. РІВНЕВА СТРУКТУРА МЕТОДЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ, ОРІЄНТОВАНА НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ

(НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ»)

Хархаліс І.-Р. Р., к.т.н.

Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 12. УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Андрєєва Е.П., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 13. ЕЩЕ РАЗ ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ГУИКТ


Балькин Г.Ф., к.т.н, с.н.с., доцент.

Заплотынский Б.А., к.т.н, доцент.

Сазонова С.В., старший преподаватель.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий


^ 14. САМООЦЕНКА СТУДЕНТАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ

Безуглый В.С, старший преподаватель.

^ Диденко С.А., старший преподаватель.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.

Вржесневская О.И., старший преподаватель.

Национальный авиационный университет.

15. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ»

^ Бурсова Т.В., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


16. ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗБЛИЖЕННЯ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ОСВІТНІМ І НАУКОВИМ ПРОСТОРОМ

Глєбова О.І., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


17. УЗГОДЖЕННЯ ЗМІСТУ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ТА ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ ЯК ОДНА З УМОВ ЯКІСНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

^ Дзядик С.Ю., к. ф.-м. н., доцент.

Жданова Ю.Д., к. ф.-м. н., доцент.

Шевченко С.М., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 18. ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВВОДНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ

Диденко С.А., старший преподаватель.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.

^ Глебов В.М,. к.п.н., доцент.

Киевская государственная академия водного транспорта.


19. КАТЕГОРІЇ «СТАНДАРТ ОСВІТИ» ТА «ЯКІСТЬ ОСВІТИ» В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОЇ РЕФОРМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Дубовик Н.А., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ Ковальчук Л.С., доцент.

ІЗДН НАУ


20. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

Жукова Е.Р., старший преподаватель.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.


21. МЕТОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОГРУЖЕНИЯ

Зуев В.А., д.ф.-м.н., профессор.

^ Горыня Л.М., к.ф.-м.н., доцент.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий


22. ЛЕКЦИЯ – «ЭТО ЖИВАЯ ДИСКУССИЯ»

Качанов П.Т., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 23. ДОСВІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Качанов П.Т. к.т.н., доцент.

Котомчак О.Ю., старший викладач.

Смілянський А.О., аспірант.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ 24. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРІВ НА КАФЕДРІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДУІКТ

Качанов П.Т. к.т.н., доцент.

Придибайло О.Б. старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 25. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНО-АКТИВНОГО НАВЧАННЯ: ЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Кочеткова Г.В., старший викладач.

Державний університет інформайційно-комунікаційних технологій.


^ 26. МЕСТО КОНТРОЛЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВУЗА

Крюков Ю.Г., к.пед.н., доцент.

Тяжина А.М., старший преподаватель.

Государственный университет информационно–коммуникационных технологий

^ Вржесневский И.И., старший преподаватель.

Национальный авиационный университет НАУ.


27. ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ

Лобань О.О., старший викладач.

Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 28. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ МАГІСТРІВ

Марков С.Ю., к.т.н., доцент.

Меліщук І.С., к.ф-м.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 29. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Манько О.О., к.т.н., доцент.

Марков С.Ю., к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 30. Переваги та недоліки КОМП’ЮТЕРНОГО тестування знань студентів

Ніколова О.О., старший викладач.

Дьяконов А.С, .к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 31. МОВА І МАТЕМАТИКА

Онищенко В.В., к.ф.-м. н..

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


32. НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Й ГРУПИ В ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Сарапулова Є.Г., к.пед.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


33. ОСОБИСТІСТЬ КЕРІВНИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Сарапулова Є.Г., к.пед.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

^ 34. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

Сливинская Я.В., ассистент.

Грузин Д.Ю., старший преподаватель.

Гнинюк А.В., старший преподаватель.

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий


^ 35. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Фесина О.С., старший викладач.

^ Деревенко М.Б., старший викладач.

Діденко С.А., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


36. МОДЕЛЬ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Хмелевський Р.М., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 37. ОНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ ОСВІТИ - КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК СИНТЕЗ СТАРИХ "НОВИХ" ІДЕЙ

Хорунжий О.І., к.т.н., доцент.

Коваль Л.Т., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 38. СЕРЕДНЯ ШКОЛА ЯК ФУНДАМЕНТ СИСТЕМИ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Хорунжий О.І. , к.т.н., доцент.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 39. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ В ХОДІ КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ

Ярцев В.П., старший викладач.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.


^ 40. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЗМІСТУ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Приходько Ю.І., к.пед.н., доцент.

Центр воєнно-стратегічних досліджень НУОУ.


41. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИВЧЕННЯПРАВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

Приходько Ю.І., к.пед.н., доцент.

Центр воєнно-стратегічних досліджень НУОУ.

Приходько К.Ю.

Студентка 3-го курсу НТУУ “КПІ.“


42. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

Маргарита Юсупова, д.пед.н., доцент.

Одеськоий національного морського університету.


Схожі:

Viii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті” icon«Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті» 22-23 листопада 2012 року м. Київ ІХ наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті»
Х наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті» (22-23 листопада 2012 року): Матеріали...
Viii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті” iconМ. Київ, 2012 Шановний колега!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IX наукової конференції Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій “Сучасні...
Viii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті” iconЗаявка на участь у роботі І всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених «Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні»
«Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні»
Viii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті” iconМіжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку методології в статитистиці, обліку та аналізі економічних процесів»
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції...
Viii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті” iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в умовах суспільного розвитку: тенденції, концепції та новаторство в освіті»
Мета конференції – обговорення актуальних проблем сьогодення в умовах суспільного розвитку, презентація наукових досліджень, обмін...
Viii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті” iconІнформація про захід Організатором науково-практичної конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» є громадська організація «Львівська медична спільнота» (м. Львів)
Організатором науково-практичної конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» є громадська організація «Львівська...
Viii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті” icon“сучасні тенденції сходознавства”
Сходу, а також представників посольств та консульств взяти участь у третій міжнародній науково-практичній конференції “сучасні тенденції...
Viii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті” iconViii науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників
«Проблеми та перспективи розвитку економіки І підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», яка організована Інститутом підприємництва...
Viii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті” iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Інновації в освіті Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
...
Viii наукової конференції “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті” iconКартка учасника VIII міжнародної студентської науково-практичної конференції «Наукові здобутки студентів І магістрантів освіті XXI століття»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи