Білети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1 icon

Білети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1
Скачати 52.83 Kb.
НазваБілети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1
Дата30.08.2012
Розмір52.83 Kb.
ТипДокументи

Білети

з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури


Білет №1

 1. Психологія як наука. Загальна характеристика предмета психології. Приклади явищ, які вивчає психологія.

 2. Поняття про мислення. Взаємозв’язок та відмінності мислення та чуттєвого пізнання.

 3. Прояв темпераменту у навчальній і трудовій діяльності. Типологічні основи індивідуального стилю діяльності.


Білет №2

 1. Становлення поглядів на предмет психології в історії науки.

 2. Індивідуальні особливості мовленєвої діяльності. Культура мовлення.

 3. Взаємозв’язок темпераменту з якостями нервової системи.


Білет №3

 1. Взаємозв’язок темпераменту з якостями нервової системи.

 2. Класифікація видів мислення. Операції мислення. Основні характеристики мислення.

 3. Поняття про характер. Роль характеру в формуванні індивідуальності людини.


Білет №4

1. Основні психологічні категорії і поняття. Структура загальної психології

 1. Поняття про уяву. Специфіка уяви як пізнавального процесу. Основні функції уяви.

 2. Структура і риси характеру.Білет №5

 1. Методологічні основи та основні принципи психології.

 2. Види уяви. Уява і творчість. Види і шляхи активізації творчої діяльності.

 3. Методи вивчення характеру.


Білет №6

 1. Основні методи в психології: групи, види, загальна характеристика. Связь методов психології з методами інших наук.

 2. Поняття про волю. Значення волі в житті людини. Функції волі. Вольові якості. Самовиховання волі.

 3. Інтелектуальні здібності та їх вплив на процес навчання.


Білет №7

 1. Організація психологічних досліджень. Етапи психологічного дослідження.

 2. Методи вивчення уяви.

 3. Поняття про здібності. Види здібностей.


Білет №8

 1. Наукові напрямки в психології.

 2. Поняття про емоції. Основні теорії емоцій.

 3. Формування здібностей. Зовнішні та внутрішні умови розвитку здібностей.


Білет №9

 1. Вклад вітчизняних вчених в розвиток психології як науки.

 2. Вольова регуляція поведінки. Прості та складні вольові акти. Структура вольової дії. Природа вольової дії.

 3. Розвиток здібностей в онтогенезі. Сензитивні періоди розвитку здібностей.Білет №10


 1. Біологічні основи психіки. Еволюція нервової системи, виникнення психіки.

 2. Види і якості емоцій. Способи класифікації емоцій.

 3. Проблеми и методи діагностики здібностей.


Білет №11

 1. Особливості сучасного етапу розвитку психології

 2. Почуття, їх види, особливості проявів в житті та діяльності людини. Вищі почуття.

 3. Потреби як джерело активності особистості. Мотив, мотивація, спрямованість. Види мотивів.


Білет №12

 1. Співвідношення органічних та психічних процесів. Мозг и психіка. Організм, індивід, особистість.

 2. Вплив емоцій на навчальну та трудову діяльність людини. Культура емоцій.

 3. Цілепокладання в поведінці і діяльності.


Білет №13

 1. Умови розвитку психіки. Поняття про філогенез та онтогенез. Етапи розвитку психіки в філогенезі.

 2. Методи вивчення емоційної сфери. Особливості емоційної саморегуляції.

 3. Мотиви навчання, трудової діяльності та соціальної поведінки, їх динаміка в онтогенезі.


Білет №14

 1. Характеристика і фактори розвитку вищої форми відображення людської свідомості.

 2. Поняття про психічні стани. Види психічних станів.

 3. Методи діагностики мотиваційної сфери і спрямованості.

Білет №15

 1. Співвідношення генотипного, біологічного, середовищного та соціального факторів в детермінації психічних явищ.

 2. Критерії дифференціації психічних станів. Класифікація психічних станів.

 3. Поняття про особистість. Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”,”суб’єкт”.


Білет №16

 1. Функції уваги. Взаємозв’язок уваги з іншими психічними явищами.

 2. Людина и професія. Індивідуальний стиль діяльності.

 3. Історичні етапи в дослідженні особистості. Основні теоретичні підходи до проблеми особистості в психології.


Білет №17

 1. Поняття про увагу. Фізфологічні механізми уваги.

 2. Поняття про психічні стани. Види психічних станів.

 3. Основні підходи до визначення структури особистості. Джерела розвитку особистості. Самодетериінація особистісного розвитку.


Білет №18

 1. Методи вивчення уваги.

 2. Проблеми професійного самовизначення. Акмеологія.

 3. Рольова поведінка особистості.


Білет №19

 1. Розвиток уваги. Особливості прояву уваги в процесі учбової та трудової діяльності.

 2. Окремі види станів, їх загальна характеристика. Стійкі психічні стани і їх вплив на розвиток особистості.

 3. Рушійні сили розвитку особистості. Кризи особистісного зростання.

Білет №20

 1. Поняття про відчуття. Класифікація та види відчуттів. Загальні якості відчуттів. Кількісні характеристики відчуттів.

 2. Методи вивчення психічних станів.

 3. Вікові та професійні зміни особистості.


Білет №21

 1. Поняття про сприймання як перцептивну діяльність. Основні характеристики сприймання. Види сприймання.

 2. Вплив психічних станів на навчальну і трудову діяльність.

 3. Поняття про спілкування в психології. Функції спілкування. Взаємозв’язок спілкування, діяльності і особистісного розвитку.


Білет №22

 1. Поняття про пам’ять. Процеси і види пам’яті.

 2. Поняття про темперамент. Основні теорії темпераменту в історії психології.

 3. Класифікація і основні характеристики видів спілкування. Структура спілкування.

Білет №23

 1. Індивідуальні особливості пам’яті. Вплив пам’яті на навчання та трудову діяльність.

 2. Види та основні характеристики уваги.

 3. Ефективність спілкування і шляхи його підвищення. Міжособистісні конфлікти, шляхи їх подолання.

Білет №24

 1. Методи дослідження пам’яті.

 2. Поняття про діяльність. Види діяльності людини. Структура діяльності.

 3. Поняття про групи. Види груп і їх класифікація.Білет №25

 1. Мова як пізнавальний процес. Значення мови в житті людини.

 2. Діяльнісні основи формування та розвитоку особистості. Основні види діяльності, їх роль на різних етапах розвитку особистості.

 3. Особливості взаємодії індивідів в групах.


Білет №26

 1. Види і функції мови. Проблеми взаємовідношень мови та мовлення. Зв’язок мовлення з іншими психічними явищами.

 2. Феномени особистісного рівня інтеграції.

 3. Структура групи і методи її вияву. Позиція і статус особистості в групі. Проблема лідерства в психології.


Білет №27

 1. Процес формування понять в онтогенезі.

 2. Самосвідомість особистості та її компоненти. Психологічні захисти.

 3. Соціальна група як фактор розвитку особистості. Механізми соціального впливу, їх прояви в різних видах груп. Вплив групи на навчальну та трудову діяльність.

Схожі:

Білети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1 iconБілети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1
move to 1812-11295
Білети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1 iconБілети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1
move to 1812-11304
Білети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1 iconБілети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1
Психологія як наука. Загальна характеристика предмета психології. Приклади явищ, які вивчає психологія
Білети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1 iconПро призначення комісій для прийому вступних іспитів до аспірантури університету у 2011р., провести прийом вступного іспиту зі спеціальності 05. 09. 03 Електротехнічні комплекси та системи 24 жовтня 2011р. 3
На часткову зміну до наказу по університету №351-5-03 від 10. 10. 2011р. “Про призначення комісій для прийому вступних іспитів до...
Білети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1 iconПро призначення комісій для прийому вступних іспитів до аспірантури університету у 2011р., провести прийом вступного іспиту зі спеціальності 05. 09. 03 Електротехнічні комплекси та системи 24 жовтня 2011р. 3
На часткову зміну до наказу по університету №351-5-03 від 10. 10. 2011р. “Про призначення комісій для прийому вступних іспитів до...
Білети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1 iconСписок осіб, допущених до складання вступних іспитів до аспірантури з філософії

Білети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1 iconБілети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1
move to 1812-11303
Білети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1 iconРеферат за темою
Прошу допустити мене до складання вступних іспитів до аспірантури за спеціальністю
Білети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1 iconВ. о ректора Донецького національного
Прошу допустити мене до складання вступних іспитів до аспірантури за спеціальністю
Білети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1 iconПрограма вступних іспитів до аспірантури
Програму розглянуто і схвалено вченою радою агрономічного факультету протокол №1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи