Закон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система icon

Закон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система
Скачати 42.06 Kb.
НазваЗакон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система
Дата30.08.2012
Розмір42.06 Kb.
ТипЗакон


БІЛЕТИ

для складання кандидатського іспиту зі спеціальності

13.00.04. „Теорія та методика професійної освіти”


Білет № 1

  1. Закон України „Про освіту” – стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя.

  2. Науково-методична робота як система..

  3. Братські школи в Україні у ХVI-XVII ст.

  4. Методи педагогічних досліджень.


Білет № 2

1. Розвиток вищої освіти. Основні положення закону України „ Про вищу освіту”.

2. Дидактика як теорія освіти і навчання.

3. Педагогічні погляди К.Д.Ушинського.

4. Теоретичний аналіз і синтез як методи педагогічних досліджень.


Білет № 3

1. Загальноосвітній процес в руслі Болонського процесу. Відображення завдань та шляхів розвитку в законі України „Про загально-середню освіту”.

2. Предмет і основні категорії дидактики.

3. Я.А.Коменський „Велика дидактика”. Її значення у розвитку педагогічної науки.

4. Основні наукові поняття дослідження та їх характеристика.


Білет № 4

1. Розвиток професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки. Сутність закону України „ Про професійно-технічну освіту”

2. Процес навчання та його складові.

3. Педагогічні погляди Г.Сковороди.

4. Експертні методи педагогічних досліджень.


Білет № 5

1. Післядипломна освіта: сутність, структура та шляхи розвитку у сучасних умовах.

2. Проблеми змісту та стандартів освіти.

3. Києво-Могилянська академія як центр вітчизняної науки, культури та освіти ХVIІ-XVIIІ ст.

4. Педагогічний експеримент: сутність та основні етапи.


Білет № 6

1. Андрагогіка – наука про навчання дорослих. Сутність принципів навчання дорослої людини.

2. Концептуальні підходи до визначення змісту професійної підготовки.

3. Гуманізм педагогіки В.О.Сухомлинського.

4. Методи тестування в педагогічних дослідженнях


Білет № 7

1. Неперервна освіта: сутність та тенденції розвитку.

2. Форми навчального процесу та шляхи їх вдосконалення у загальноосвітніх закладах .

3. Педагогічна спадщина С.Русової.

4. Формуючий експеримент як метод педагогічного дослідження.


Білет № 8

1. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні ( ступеневу освіту) та шляхи впровадження у практику.

2. Основні форми професійного навчання та їх характеристика.

3. Педагогічні ідеї Ж.-Ж. Руссо.

4. Методи обробки наукового матеріалу.


Білет № 9

1. Система підвищення кваліфікації: сутність, структура та проблеми.

2. Сутність методів навчання та їх класифікація.

3. Сучасне розуміння педагогічних поглядів А.С.Макаренка.

4. Метематико-статистичні методи обробки експертних оцінок.


Білет № 10

1. Функції та сутність системи підвищення кваліфікації.

2. Критерії вибору оптимальних методів навчання.

3. Українізація 20-х років ХХ століття, значення для розвитку освіти.

4. Шляхи впровадження наукових висновків у практику роботи навчальних закладів.


Білет № 11

1. Особливості процесу навчання дорослої людини.

2. Педагогічні технології: сутність та характеристика.

3. Історична періодизація розвитку освіти в Україні ХХ ст.

4. Організація педагогічних досліджень.


Білет № 12

1. Самоосвіта як компонент безперервної освіти.

2. Сучасні інформаційні і комунікаційні технології у навчанні.

3. Публіцистична та педагогічна спадщина М.П.Драгоманова.

4. Особливості методів педагогічних досліджень.


Білет № 13

1. Інновації у системі післядипломної педагогічної освіти.

2. Особливості комп’ютеризації навчального процесу у сучасних умовах.

3. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка.

4. Лабораторний метод у педагогічних дослідженнях.


Білет № 14

1. Акредитація вищих навчальних закладів. Право на автономію функціонування.

2. Професійно-педагогічна культура як визначальний фактор ефективності технології навчання.

3. Педагогічна діяльність Б.Грінченка.

4. Співбесіда, спостереження та анкетування як метод педагогічних досліджень.


Білет № 15

1. Напрямки діяльності вищих навчальних закладів.

2. Особливості контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів, студентів, слухачів. Сучасні підходи.

3. Педагогічні погляди Г.Ващенка.

4. Характеристика педагогічного дослідження за обраною темою.


Білет № 16

1. Основні форми організації та види навчальної діяльності у вищому закладі освіти.

2. Базовий і варіативний компонент у змісті професійної освіти.

3. Освіта Української діаспори, її значення для розвитку освіти в Україні.

4. Основні вимоги до формулювання дисертаційного дослідження.


Білет № 17

1. Особливості організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах.

2. Принципи і методи сучасного виховання.

3. Педагогічні погляди Герберта.

4. Педагогічний експеримент: сутність та структура.


Білет № 18

1. Основні напрями діяльності професійно-технічних закладів в умовах ринкової економіки.

2. Особливості особистісно орієнтованого виховання.

3. Вольдорфська педагогіка, її сутність.

4. Визначення новизни наукового дослідження, рівні новизни.


Білет № 19

1. Активізація навчально-пізнавальної діяльності: напрями, засоби та проблеми.

2. Учнівське самоврядування: стан, проблеми та перспективи розвитку.

3. Педагогічні ідеї М.Монтесорі.

4. Основні вимоги до формулювання прогнозованих результатів дослідження.


Білет № 20

1. Сучасні вимоги до науково-методичного забезпечення навчального процесу у закладах освіти.

2. Педагогічні умови вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду.

3. Філософія освіти Дж.Дьюі.

4. Основні вимоги до оформлення дисертаційного дослідження в контексті обраної теми.

Схожі:

Закон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система iconЗакон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система
move to 1812-11302
Закон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система iconБілети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1
Україні, законів України «Про освіту», „Про мови”, „Про вищу освіту”, „Про загальну середню освіту”, Державна національна програма...
Закон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система iconЗакон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти
Новий Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти
Закон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про середню загальну освіту». Національна доктрина розвитку освіти. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»)
Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (затверджено...
Закон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про середню загальну освіту». Національна доктрина розвитку освіти. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»)
Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (затверджено...
Закон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти інститут психології імені г.
«Проектування стратегії розвитку психологічного забезпечення освіти ХХІ сторіччя»
Закон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система iconПро внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про вищу освіту" (2984-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про дошкільну...
Закон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система iconПроблеми підготовки молодших спеціалістів в україні І болонський процес
Свого часу Закон України "Про освіту", а згодом і Закон "Про вищу освіту" віднесли середню спеціальну освіту до рівня вищої, а випускників...
Закон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з педагогіки та психології
Програму розроблено на основі програми з курсу “Педагогіка”, “Історія педагогіки” І “Психологія” з урахуванням змін, що відбуваються...
Закон України „Про освіту стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя. Науково-методична робота як система iconКонцепція розвитку донбаської державної
«Донбас у ХХІ столітті. Уроки реформ. Стратегія розвитку», «Основні положення Регіональної програми розвитку системи вищої освіти....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи