Білети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1 icon

Білети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1
Скачати 53.07 Kb.
НазваБілети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1
Дата30.08.2012
Розмір53.07 Kb.
ТипДокументи

Білети

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19.00.01 - загальна психологія та історія психології


Білет №1

 1. Психологія як наука. Загальна характеристика предмета психології. Приклади явищ, які вивчає психологія.

 2. Поняття про мислення. Взаємозв’язок та відмінності мислення та чуттєвого пізнання.

 3. Прояв темпераменту у навчальній і трудовій діяльності. Типологічні основи індивідуального стилю діяльності.


Білет №2

 1. Становлення поглядів на предмет психології в історії науки.

 2. Індивідуальні особливості мовленєвої діяльності. Культура мовлення.

 3. Взаємозв’язок темпераменту з якостями нервової системи.


Білет №3

 1. Взаємозв’язок темпераменту з якостями нервової системи.

 2. Класифікація видів мислення. Операції мислення. Основні характеристики мислення.

 3. Поняття про характер. Роль характеру в формуванні індивідуальності людини.


Білет №4

1. Основні психологічні категорії і поняття. Структура загальної психології

 1. Поняття про уяву. Специфіка уяви як пізнавального процесу. Основні функції уяви.

 2. Структура і риси характеру.Білет №5

 1. Методологічні основи та основні принципи психології.

 2. Види уяви. Уява і творчість. Види і шляхи активізації творчої діяльності.

 3. Методи вивчення характеру.


Білет №6

 1. Основні методи в психології: групи, види, загальна характеристика. Связь методов психології з методами інших наук.

 2. Поняття про волю. Значення волі в житті людини. Функції волі. Вольові якості. Самовиховання волі.

 3. Інтелектуальні здібності та їх вплив на процес навчання.


Білет №7

 1. Організація психологічних досліджень. Етапи психологічного дослідження.

 2. Методи вивчення уяви.

 3. Поняття про здібності. Види здібностей.


Білет №8

 1. Наукові напрямки в психології.

 2. Поняття про емоції. Основні теорії емоцій.

 3. Формування здібностей. Зовнішні та внутрішні умови розвитку здібностей.


Білет №9

 1. Вклад вітчизняних вчених в розвиток психології як науки.

 2. Вольова регуляція поведінки. Прості та складні вольові акти. Структура вольової дії. Природа вольової дії.

 3. Розвиток здібностей в онтогенезі. Сензитивні періоди розвитку здібностей.Білет №10


 1. Біологічні основи психіки. Еволюція нервової системи, виникнення психіки.

 2. Види і якості емоцій. Способи класифікації емоцій.

 3. Проблеми и методи діагностики здібностей.


Білет №11

 1. Особливості сучасного етапу розвитку психології

 2. Почуття, їх види, особливості проявів в житті та діяльності людини. Вищі почуття.

 3. Потреби як джерело активності особистості. Мотив, мотивація, спрямованість. Види мотивів.


Білет №12

 1. Співвідношення органічних та психічних процесів. Мозг и психіка. Організм, індивід, особистість.

 2. Вплив емоцій на навчальну та трудову діяльність людини. Культура емоцій.

 3. Цілепокладання в поведінці і діяльності.


Білет №13

 1. Умови розвитку психіки. Поняття про філогенез та онтогенез. Етапи розвитку психіки в філогенезі.

 2. Методи вивчення емоційної сфери. Особливості емоційної саморегуляції.

 3. Мотиви навчання, трудової діяльності та соціальної поведінки, їх динаміка в онтогенезі.


Білет №14

 1. Характеристика і фактори розвитку вищої форми відображення людської свідомості.

 2. Поняття про психічні стани. Види психічних станів.

 3. Методи діагностики мотиваційної сфери і спрямованості.

Білет №15

 1. Співвідношення генотипного, біологічного, середовищного та соціального факторів в детермінації психічних явищ.

 2. Критерії дифференціації психічних станів. Класифікація психічних станів.

 3. Поняття про особистість. Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”,”суб’єкт”.


Білет №16

 1. Функції уваги. Взаємозв’язок уваги з іншими психічними явищами.

 2. Людина и професія. Індивідуальний стиль діяльності.

 3. Історичні етапи в дослідженні особистості. Основні теоретичні підходи до проблеми особистості в психології.


Білет №17

 1. Поняття про увагу. Фізфологічні механізми уваги.

 2. Поняття про психічні стани. Види психічних станів.

 3. Основні підходи до визначення структури особистості. Джерела розвитку особистості. Самодетериінація особистісного розвитку.


Білет №18

 1. Методи вивчення уваги.

 2. Проблеми професійного самовизначення. Акмеологія.

 3. Рольова поведінка особистості.


Білет №19

 1. Розвиток уваги. Особливості прояву уваги в процесі учбової та трудової діяльності.

 2. Окремі види станів, їх загальна характеристика. Стійкі психічні стани і їх вплив на розвиток особистості.

 3. Рушійні сили розвитку особистості. Кризи особистісного зростання.

Білет №20

 1. Поняття про відчуття. Класифікація та види відчуттів. Загальні якості відчуттів. Кількісні характеристики відчуттів.

 2. Методи вивчення психічних станів.

 3. Вікові та професійні зміни особистості.


Білет №21

 1. Поняття про сприймання як перцептивну діяльність. Основні характеристики сприймання. Види сприймання.

 2. Вплив психічних станів на навчальну і трудову діяльність.

 3. Поняття про спілкування в психології. Функції спілкування. Взаємозв’язок спілкування, діяльності і особистісного розвитку.


Білет №22

 1. Поняття про пам’ять. Процеси і види пам’яті.

 2. Поняття про темперамент. Основні теорії темпераменту в історії психології.

 3. Класифікація і основні характеристики видів спілкування. Структура спілкування.

Білет №23

 1. Індивідуальні особливості пам’яті. Вплив пам’яті на навчання та трудову діяльність.

 2. Види та основні характеристики уваги.

 3. Ефективність спілкування і шляхи його підвищення. Міжособистісні конфлікти, шляхи їх подолання.

Білет №24

 1. Методи дослідження пам’яті.

 2. Поняття про діяльність. Види діяльності людини. Структура діяльності.

 3. Поняття про групи. Види груп і їх класифікація.Білет №25

 1. Мова як пізнавальний процес. Значення мови в житті людини.

 2. Діяльнісні основи формування та розвитоку особистості. Основні види діяльності, їх роль на різних етапах розвитку особистості.

 3. Особливості взаємодії індивідів в групах.


Білет №26

 1. Види і функції мови. Проблеми взаємовідношень мови та мовлення. Зв’язок мовлення з іншими психічними явищами.

 2. Феномени особистісного рівня інтеграції.

 3. Структура групи і методи її вияву. Позиція і статус особистості в групі. Проблема лідерства в психології.


Білет №27

 1. Процес формування понять в онтогенезі.

 2. Самосвідомість особистості та її компоненти. Психологічні захисти.

 3. Соціальна група як фактор розвитку особистості. Механізми соціального впливу, їх прояви в різних видах груп. Вплив групи на навчальну та трудову діяльність.

Схожі:

Білети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1 iconБілети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1
move to 1812-11304
Білети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1 iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Білети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1 iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"
move to 1812-11305
Білети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1 iconБілети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1
Психологія як наука. Загальна характеристика предмета психології. Приклади явищ, які вивчає психологія
Білети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1 iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Загальна характеристика гуманістичних педагогічних систем (М. Монтесорі, С. Френе, Р. Штайнер)
Білети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1 iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
move to 1812-11301
Білети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1 iconБілети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1
move to 1812-11303
Білети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1 iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень
Білети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1 iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 09 – «Психологія діяльності в особливих умовах»
Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень
Білети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1 iconБілети для складання вступного іспиту зі спеціальності
move to 1812-11294
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи