Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 \"Соціальна психологія; психологія соціальної роботи\" icon

Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"
Скачати 45.36 Kb.
НазваБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"
Дата30.08.2012
Розмір45.36 Kb.
ТипДокументи

Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

 1. Соціальна психологія як наука: предмет і завдання.

 2. Групові феномени: зміст, експериментальні дослідження.

 3. Соціально-психологічні аспекти сім'ї.

 4. Етапи дисертаційного дослідження у соціальній психології.

 5. Основні напрями сучасної соціальної психології.

 6. Мала соціальна група: зміст, класифікація, проблеми розвитку.

 7. Лідерство і керівництво.

 8. Факторний аналіз та інші форми латентно-структурного аналіз дисертаційному дослідженні.

 9. Етапи становлення соціальної психології як науки.

 10. Великі соціальні групи: зміст, різновиди, основні експериментальні дослідження.

 11. Соціальне настановлення (атитюд): зміст і складові. Співвідношення соціального настановлення і реальної поведінки особистості.

 12. Основні поняття і категорії соціальної психології у дисертаційному дослідженні.

 13. Становлення і розвиток соціальної психології в Україні.

 14. Соціально-психологічні механізми впливу в процесі спілкування.

 15. Особистість: зміст і соціально-психологічна структура.

 16. Основні вимоги до наукового дослідження в соціальній психології.

 17. Методологічні принципи соціальної психології.

 18. Групова динаміка: зміст і механізми.

 19. Статус особистості та фактори його становлення.

 20. Основні соціально-психологічні методи та їх використання у дисертаційному дослідженні.

 21. Експеримент у соціальній психології: зміст та проблеми застосування.

 22. Психологія поведінки натовпу. Паніка як соціально-психологічний феномен.

 23. Основні види невербальної комунікації.

 24. Основні теоретичні підходи до соціально-психологічних проблем дисертаційного дослідження.

 25. Спостереження в соціальній психології: зміст і специфіка застосування.

 26. Самосвідомість і соціально-психологічні механізми її формування.

 27. Проблема групової згуртованості. Міжособистісна сумісність.

 28. Проблема валідності результатів дисертаційного дослідження у соціальній психології.

 29. Специфіка опитування як методу соціальної психології.

 30. Соціалізація: зміст, складові, функції.

 31. Спілкування: зміст, складові, функції.

 32. Кластерний аналіз та інші форми латентно-структурного аналізу у дисертаційному дослідженні.

 33. Метод вивчення документів ("архівний метод") у соціальній психології.

 34. Проблема групи в соціальній психології: зміст і класифікація.

 35. Механізми і етапи соціалізації особистості.

 36. Кореляційно-регресійний аналіз даних у дисертаційному дослідженні.

 37. Тестування як метод соціальної психології.

 38. Лідерство і керівництво.

 39. Масова комунікація як соціально-психологічний феномен.

 40. Стратегії складання вибірки при проведенні психологічного дослідження.

 41. Соціальна психологія в системі наукового знання.

 42. Спілкування як комунікація: зміст і умови ефективності.

 43. Соціально-психологічні проблеми управління трудовим колективом.

 44. Методика вивчення соціально-психологічних феноменів у дисертаційному дослідженні.

 45. Теоретичні і емпіричні джерела соціальної психології.

 46. Рівні розвитку малих соціальних груп.

 47. Соціально-психологічні аспекти девіантної поведінки.

 48. Способи обробки "сирих" даних, отриманих у дисертаційному дослідженні соціально-психологічних проблем.

 49. Перспективні напрями сучасних соціально-психологічних досліджень.

 50. Міжособистісні стосунки: зміст і види.

 51. Соціальна перцепція: зміст, ефекти соціальних досліджень.

 52. Комунікативні артефакти в експериментальному соціально-психологічному дослідженні та засоби їх уникнення.

 53. Проективні методи у соціально-психологічному дослідженні.

 54. Соціальна перцепція і соціальне пізнання.

 55. Дослідження нормативного впливу групової більшості. Феномен групового тиску. Конформізм і конформність.

 56. Соціально-психологічні фактори поведінки та особистісних характеристик досліджуваних.

 57. Показники якості виміру в соціально-психологічному дослідженні: об'єктивність, надійність, валідність.

 58. Спілкування як інтеракція. Співпраця і конкуренція.

 59. Соціальні санкції і соціальний контроль у регуляції поведінки особистості.

 60. Характеристика констатуючого етапу емпіричного дослідження: соціально-психологічні проблеми.

 61. Методи обробки даних соціально-психологічного дослідження.

 62. Особистість як об'єкт і суб'єкт спілкування.

 63. Соціально-психологічні аспекти освітнього процесу.

 64. Характеристика формуючого етапу дисертаційного дослідження у соціальній психології.

 65. Експериментальний етап розвитку соціальної психології.

 66. Соціальні стереотипи: зміст, форми прояву, функції.

 67. Концепція референтних груп особистості.

 68. Соціально-психологічний тренінг та можливості його використання у формуючому експерименті при проведенні дисертаційного дослідження.

 69. Спостереження в соціальній психології: зміст і специфіка застосування.

 70. Соціально-психологічні характеристики малої соціальної групи.

 71. Проблема прогнозування соціальної поведінки особистості. Концепція каузальної атрибуції.

 72. Інтерактивні соціально-психологічні методи та їх використання у дисертаційному дослідженні.

 73. Соціометрія як напрямок соціальної психології.

 74. Спілкування і спільна діяльність.

 75. Соціально-психологічні аспекти попередження і розв'язання конфліктів.

 76. Особливості використання соціально-психологічних методів корекції у дисертаційному дослідженні.

 77. Трансактний аналіз міжособистісної взаємодії. Концепція Е.Берна.

 78. Статус і соціальна роль особистості, теорія ролей.

 79. Громадська думка і громадські настрої як характеристика масових соціальних процесів.

 80. Етичні проблеми при проведенні наукового дослідження у соціальній психології та засоби їх розв'язання.

Схожі:

Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 \"Соціальна психологія; психологія соціальної роботи\" iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"
move to 1812-11305
Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 \"Соціальна психологія; психологія соціальної роботи\" iconБілети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1
Психологія як наука. Загальна характеристика предмета психології. Приклади явищ, які вивчає психологія
Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 \"Соціальна психологія; психологія соціальної роботи\" iconБілети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1
move to 1812-11304
Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 \"Соціальна психологія; психологія соціальної роботи\" iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 09 – «Психологія діяльності в особливих умовах»
Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень
Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 \"Соціальна психологія; психологія соціальної роботи\" iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
move to 1812-11301
Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 \"Соціальна психологія; психологія соціальної роботи\" iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень
Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 \"Соціальна психологія; психологія соціальної роботи\" iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Загальна характеристика гуманістичних педагогічних систем (М. Монтесорі, С. Френе, Р. Штайнер)
Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 \"Соціальна психологія; психологія соціальної роботи\" icon«соціальна психологія»
Програма курсу "Соціальна психологія" є складовою частиною навчального плану спеціальності "Соціальна педагогіка"
Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 \"Соціальна психологія; психологія соціальної роботи\" iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Білети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 \"Соціальна психологія; психологія соціальної роботи\" iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи