Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р icon

Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р
Скачати 43.31 Kb.
НазваНавчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р
Дата30.08.2012
Розмір43.31 Kb.
ТипДокументи

Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ЦІППО за 2010 р.


 • Бондарчук О. І.Психологія девіантної поведінки / Бондарчук О. І., Вакуліч Т.М. – К. : Наук. світ, 2010.

 • навчальний посібник , рекомендований Ученою радою Університету

 • Психологія управління в освіті: прогр. навч. модуля для слухачів очно-дистанц. форми навчання у системі післядипл. пед освіти / О. І Бондарчук, Л.М. Карамушка, Н.І. Пінчук ; НАП України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2010. – 24 с. (протокол № 7 від 10 грудня 2009 р.)

 • навчально-методичні комплекси, схвалені Науково-методичною радою Університету

 • Бондарчук О.І. Навчально-методичний комплекс «Психологія девіантної поведінки» для бакалаврів спеціальності «Психологія» / Бондарчук О.І., Вакуліч Т.М. – К. :2010. – 64 с. (протокол № 7 від 10 грудня 2009 р.)

 • спецкурси: для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти, схвалені Науково-методичною радою Університету:

 • Нежинська О. О. Психологічні засади розвитку ґендерної компетентності керівників освітніх організацій : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2010. – 48 с.(протокол № 7 від 10 грудня 2009 р.);

 • Вакуліч Т.М. Підготовка керівників психологічної служб до попередження віктимної поведінки особистості учнів та студентської молоді : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Т. М. Вакуліч ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти, ЦІППО. – К., 2010. – 32 с.(протокол №  7 від 10 грудня 2009 р.);

 • Вакуліч Т. М. Підготовка керівників психологічної служби в системі освіти до попередження Інтернет-залежності учні : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Т. М. Вакуліч ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти, ЦІППО. – К., 2010. – 36 с.(протокол № 7 від 10 грудня 2009 р.);

 • Москальова А.С. Підготовка керівників освітніх організацій до попередження професійних криз особистості: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Москальова А.С.; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2010. – 40 с. (протокол № 3 від 13 травня 2010 р.)


^ Навчально-методичні розробка кафедри філософії і освіти дорослих за 2010 р.


 • Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету: Науково-методичний посібник / К.М.Старченко, В.І.Пуцов, Ю.І.Завалевський, Г.М.Литвиненко. – Чернівці: Букрек, 2010. – 344с.

 • Бойченко Т.Є. Зошит з основ здоров’я: 5 клас: Навч. посібн. / Т.Є. Бойченко. – К.: Генеза, 2010. – 72 с.

 • Бойченко Т.Є. Зошит з основ здоров’я: 9 клас: Навч. посібн. / Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко, Н.С. Коваль. – К.: Генеза, 2010. – 48 с.

Навчально-методичні розробка кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу за 2010 р.

 • Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: Монографія / [Єльникова Г.В., Зайченко О.І., Маслов В.І. та ін..]; за ред. Г.В. Єльникової. – Київ – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 460с.

 • Маслов В.І. Методологічні засади моделювання змісту компетентності керівників навчальних закладів: Монографія / [Єльникова Г.В., Зайченко О.І., Маслов В.І. та ін..]; за ред. Г.В. Єльникової. – Київ – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – С.30-40.

 • Маслов В.І. Технологічні функції методології управління навчальним закладом: Монографія / [Єльникова Г.В., Зайченко О.І., Маслов В.І. та ін..]; за ред. Г.В. Єльникової. – Київ – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – С. 40-55.

 • Ващенко Л. Планування досліджень з освітньої політики як науковий та соціальний феномен // Рідна школа, 2010. - № 1,2. – с. 5-8.

 • Ващенко Л. Методологічні положення з підготовки професійно компетентних керівників освіти до аналізу політики // Вісник наукових праць з державного управління. – К., НАДУ, 2010. – с. 229-231.

 • Гуралюк А.Г. Концепції оцінки ефективності управління навчальним закладом [Електронний ресурс] // Теорія та методика управління освітою. – 2010. − № 3. – Режим доступу до журн.: http://tme.umo.edu.ua/.

 • Мельник В.К. Науково-методичне забезпечення якості професійної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів в інституті післядипломної педагогічної освіти// Нова педагогічна думка. – 2010. – №1. – с. 62-65

 • Мельник В.К. Технологія стратегічного планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] // Теорія та методика управління освітою. – 2010. − № 3. – Режим доступу до журн.: http://tme.umo.edu.ua/.

 • Гораш К.В. Впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників як наукова проблема [Електронний ресурс] / К.В. Гораш // Теорія та методика управління освітою : Електронне наукове фахове видання : Університет менеджменту освіти – Вип. 2, 2009 р. Режим доступу : http://www.tme.umo.edu.ua/docs/2/09gortsp.pdf (10,5 стр. – 0,4 арк.)

 • Гораш К.В. Теоретичне обґрунтування системи інформаційного забезпечення впровадження освітніх інновацій у підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Електронний ресурс] / К.В. Гораш // Теорія та методика управління освітою : Електронне наукове фахове видання : Університет менеджменту освіти – Вип. 3, 2010 р. Режим доступу : http://www.tme.umo.edu.ua/docs/3/Horash.pdf (11,5 стр. – 0,5 арк.).

 • Г. Єльникова, О. Марчак Науково-методичний супровід організації та розбудови громадсько активних шкіл в Україні [Електронний ресурс] / Галина Єльникова, Олена Марчак // Теорія та методика управління освітою. – 2010. − № 3. – С. 11. – Режим доступу до журн.: http://tme.umo.edu.ua/

 • Єльникова Г.В. Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Галина Василівна Єльникова // Теорія та методика управління освітою. – 2010. − № 4. – С. 10. – Режим доступу до журн.: http://tme.umo.edu.ua/.

 • Г. Єльникова Методологічні засади державно-громадського управління загальною середньою освітою // Державно-громадське управління школою / упоряд. М. К. Голубенко: наук.-виробниче видання / Галина Єльникова. - К.: Шк. світ, 2010. - С. 5-17. (Всього 128 с.)

 • Методичні рекомендації щодо впровадження навчального курсу за вибором. Здоров’я дитини – здорове харчування 3-4 класи ЗНЗ» / Гриценчук О.О., Овчарук О.В., Оліфіра Л.М.; за заг. ред. О.О.Овчарук. – К. : ТОВ «Вольф», 2010. – 28 с.

Схожі:

Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р iconНавчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р
move to 1812-11320
Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р iconРобоча програма та методичні вказівки до курсу 19. Методика викладання психології
Автор Кириченко О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології; ас. Діколь-Кобріна О. А., асистент...
Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р iconПублікації викладача кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Караванової Т. П. за 2010 рік
Караванова Т. П. Успішний вчитель – запорука успішної сучасної педагогіки // Комп’ютер у школі та сім’ї. 2010. №6. с. 32-34
Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р iconМетодичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань, список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, творчі завдання, а також список рекомендованої літератури
Підготовлено кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи...
Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р iconЗвіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова
move to 0-13643041
Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р iconВ. М. Клочко Інтегративний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Управління професійною працездатністю» методичні рекомендації
«Управління професійною працездатністю» (методичні рекомендації для самопідготовки студентів 1-го та 2-го курсів усіх спеціальностей...
Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р icon7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті»
...
Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р iconИ. И. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості Методичні рекомендації
Укладач: Артюхіна Н. В., канд психол наук, доцент кафедри загальної психології І психології розвитку особистості
Навчально-методичні розробки кафедри психології управління ціппо за 2010 р iconПри кафедрі психології діє аспірантура зі спеціальності Загальна психологія та історія психології. За час існування кафедри 17 випускників аспірантури захистили кандидатські дисертації: І
Штеньович (Психологічні аспекти хронічних соматоформних больових розладів, 2010) керівник Мар’єнко Б. С., Інститут психології апн...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи