Звіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р icon

Звіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р
Скачати 52.48 Kb.
НазваЗвіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р
Дата30.08.2012
Розмір52.48 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ


про роботу редакційно-видавничого відділу

УМО НАПН України за 2010 р.

Упродовж 2010 р. працівники редакційно-видавничого відділу продовжували надавати кваліфіковану практичну допомогу працівникам кафедр УМО та підрозділів ЦІППО НАПН щодо підготовки рукописів згідно з ГОСТами, видання друком навчально-методичних і наукових посібників, здійснювали постійний контроль за змістом матеріалів та їх стилістично-мовним оформленням.

За звітний період працівники відділу відредагували, вичитали, звірили і підготували до друку матеріали за такими напрямами:

 • План роботи Університету менеджменту освіти на 2011 рік (102 с.).

 • Звіт про роботу Університету менеджменту освіти за 2010 рік (290 с.).

 • Навчально-методичні комплекси (674 с.).

 • Навчальні посібники (780 с.).

 • Спецкурси (179 с.).

 • Методичні рекомендації (150 с.).

 • Монографії (1146 с.).

 • Методичні рекомендації (105 с.).

 • Програми навчальні (475 с.).

 • Словники наукових термінів (64 с).

 • Нормативно-правові матеріали (листи) (160 с) та ін.

Крім того, періодичні видання:

 1. Журнал «Післядипломна освіта в Україні» №№ 1, 2 за 2010 р. (864 с.).

 2. Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 14 (750 с.).

Відредаговано і вичитано 350 с. внутрішньої документації.

Перекладено з російської мови українською — 50 с. тексту.

Усього було відредаговано, вичитано і звірено (враховуючи — контрольне редагування) 15699 с.

З них:

Л.Є.Івашень (провідний редактор) — 5372 с.

Н.І.Литвиненко (провідний редактор) — 4625 с.

А.В.Майоров (провідний редактор) — 2651 с.

В.І.отрішко (технічний редактор) — 2491 с.

^ Крім того новим редактором:

О.П.Кірієнко (працює з 13.11.2010 р.) — 630 с.

Оператори Я.Й.Васильченко та В.А.Зубаков набрали й виправили 9260 с. тексту. коректори Л.Є.Івашень, Н.І.Литвиненко, В.М.Майоров, В.І.Отрішко звірили і вичитали 21340 с. тексту.


ВИДАНО:

 1. В.Олійник, В.Гравіт, А.Кліменко «Діагностика підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти за очно-дистанційною формою навчання» (методичні рекомендації);

 2. О.І.Бондарчук, Т.М.Вакуліч «Психологія девіантної поведінки» (НМК);

 3. О.І.Бондарчук, Л.М.Карамушка, Н.І.Пінчук Програма навчального модуля «Психологія управління в освіті» (НМК);

 4. О.І.Бондарчук, Л.М.Карамушка, Т.М.Вакуліч та ін «Психологія управління в освіті» (навч. посібник — 2-ге видання);

 5. О.О.Нежинська «Психологічні засади розвитку гендерної компетентності керівників освітніх організацій» (спецкурс);

 6. Т.М.Вакуліч «Підготовка керівників психологічної служби в системі освіти до попередження Інтернет-залежності підлітків» (спецкурс);

 7. Т.М.Вакуліч «Підготовка керівників психологічної служби до попередження віктимної поведінки особистості учнів і студентської молоді» (спецкурс);

 8. За заг. ред. В.В.Олійника «Самостійна робота слухачів у процесі підвищення кваліфікації» (^ Науково-методичні матеріали);

 9. В.В.Олійник, С.Ю.Хасіневич, В.О.Гравіт «Методика підготовки та про-ведення занять з навчального модуля «Відкрита освіта та дистанційне навчання» (Методичний посібник);

 10. За наук. ред. В.і.Пуцова, М.І.скрипник «Елективні програми з розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти» (програми) (наука);

 11. М.в.Набок «Соціально-педагогічні засади управління освітою сільського району в сучасних умовах» (Монографія);

 12. М.В.Ворон «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади (план, програма та навчально-методичні матеріали спецкурсу (6 год);

 13. С.В.Королюк, М.В.Ворон «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади (план, програма та навчально-методичні матеріали спецкурсу (24 год);

 14. О.О.Марчак «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади (план, програма та навчально-методичні матеріали спецкурсу (12 год);

 15. Г.Л.Федосова «Диференціальна психологія» (НМК);

 16. О.Г.Семеньков, Т.І.Бурлаєнко «Основи страхування для менеджерів» (НМП);

 17. О.В.Брюховецька, І.Драч самостійна робота студентів з навчального модуля «Наукові основи педагогічних технологій» (НМК);

 18. О.В.Брюховецька Навчальна програма дисципліни «Управлінське спілкування керівника» (НМК);

 19. Н.І.Пінчук «Психологія творчості» (НМК);

 20. А.С.Москальова (Підготовка керівників освітніх організацій до попередження професійних криз особистості» (спецкурс);

 21. В.І.Одержеховська «Комплексна навчально-виховна програма початкового навчального рівня для дітей 5-7 років школи ранньої творчої орієнтації «МАЛЮК»»
  (у 2-х частинах);

 22. Г.В.Наливайко «Кадрове діловодство» (НМК);

 23. Г.В.Наливайко «Аудит персоналу» (НМК);

 24. В.В.Олійник, Л.М.Сергеєва «Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу» (НМП, гриф МОН);

 25. В.В.Олійник, В.Ю.Биков, В.О.Гравіт та ін. Підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою нав-чання»(НП – наука);

 26. .В.Олійник «Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації пра-цівників профтехосвіти» (Навч. посібник);

 27. В.В.Дивак «Формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі життєвих навичок» (Зб. наук. статей);

 28. Т.Л.Ріктор, Є.Р.Чернишова «Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт» (Частина 2);

 29. Л.М.Забродська «Сучасні ІКТ в освіті» (НМК) ( у 2-х частинах);

 30. О.І.Бондарчук, Т.М.Вакуліч «Психологія девіантної поведінки» (НП, ГРИФ МОН);

 31. О.В.Єльникова Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні» (особистий робочий зошит, відредаговано);

 32. Розвиток україномовної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти: теорія, практика / за наук. ред. В.І.Пуцова, М.І.Скрипник (наук.-метод. посібник — наука, 2008 р.);

 33. Формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі розвитку життєвих навичок / Т.Є.Бойченко, В.В.Дивак, Л.І.Тарусова та ін. (навч.-метод. посібник — наука, 2009 р.);

 34. Структура мовлення педагога: практикум з розвитку україномовної компе-тентності педагогічних працівників у післядипломній освіті / за наук. ред. В.І.Пуцова, М.І.Скрипник (навч.-метод. посібник — наука, 2011 р.);

 35. Методика проведення уроків з основ здоров‘я у 5–9 класах ЗНЗ для набуття та розвитку здоров‘язбережувальних життєвих навичок / Т.Є.Бойченко, В.В.Дивак, Л.Г.Горяна та ін. — роздати. матеріал — наука, 2011 р.).

Відредаговано, вичитано і підготовлено до друку:

 1. Робочі навчальні програми за проектом МОН України та Світового банку (у 6 книжках).

 2. Г.М.Бевз «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» (НМК);

 3. А.С.Москальова, М.В.Москальов «Методи психодіагностики в навчально-виховному процесі» (НП, ГРИФ МОН).Начальник редакційно-видавничого відділу О.М.Жебровський

Схожі:

Звіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р iconЗвіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р
move to 1812-11329
Звіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р iconЗвіт про роботу патентно-ліцензійного відділу у 2010 році
Державним департаментом інтелектуальної власності та інше. На протязі 2010 року отримано наступні результати роботи
Звіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р iconЗразок ректору умо напн україни В. В. Олійнику замовлення
Відповідно до наказу № від про проведення
Звіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р iconЗразок ректору умо напн україни В. В. Олійнику замовлення
Відповідно до наказу № від про проведення
Звіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р iconЗвiт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2011/2012 навчальний рік
Доповідь ректора університету члена-кореспондента напн україни, академіка напн україни, доктора філософських наук
Звіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р iconГолові Науково-методичної ради умо напн україни

Звіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р iconГолові Науково-методичної ради умо напн україни

Звіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р iconНаукова бібліотека умо напн україни працює по-новому
move to 1812-11607
Звіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р iconЗвіт про роботу Звіт про виконану роботу на протязі семестру(здає кожен викладач) Звіт про виконання навчального навантаження Звіт про виконання навантаження І вимог міністерства освіти (здає кожен викладач)
Видається на кафедру з погодинниковою розміткою на навантаження кожного викладача
Звіт про роботу редакційно-видавничого відділу умо напн україни за 2010 р iconНаціональна Академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології напн україни
Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент напн україни, директор іспп напн україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи