Інформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні» icon

Інформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні»
Скачати 80.61 Kb.
НазваІнформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні»
Дата30.08.2012
Розмір80.61 Kb.
ТипДиплом

Інформація за 2009 рік

про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні»

та збірнику наукових праць «Вісник післядипломної освіти»

науковців Університету менеджменту освіти

(по кафедрам)

Кафедра систем відкритої освіти

 1. Віктор Олійник, В.Гравіт, Л.Ляхоцька — Теорія і практика контролю успішності підвищення кваліфікації педагогічних працівників («Післядипломна освіта в Україні № 2, 2009).

 2. Л.Ляхоцька — Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу («Післядипломна освіта в Україні № 2, 2009).

 3. Л.Ляхоцькаоснови методики підготовки і проведення занять з навчального модуля у вищому навчальному закладі післядипломної педагогічної освіти (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

^ Кафедра менеджменту освіти, економіки і маркетингу

 1. Валентин Маслов — Концептуальні засади побудови, зміст і структура орієнтованої моделі функціональної компетентності керівників навчальних закладів («Післядипломна освіта в Україні № 2, 2009).

 2. В.Саюк — Підготовка наукових кадрів у світовій практиці (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

 3. Л.Даниленко — Застосування компетентнісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти («Післядипломна освіта в Україні № 1, 2009)

 4. Т.Махинясутність, структура та специфіка управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 12, 2009).

 5. Л.Даниленко — Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах її інноваційного розвитку («Післядипломна освіта в Україні № 2, 2009).

^ Кафедра фундаментальних та загальнофахових дисциплін

 1. В.Солодков — Європейська самоактуалізація педкадрів України («Післядипломна освіта в Україні № 1, 2009).

^ Кафедра професійної освіти

  1. Л.Сергеєва, О.Пащенко — Компетентнісний підхід до проектування навчальних програм підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів закладів професійної освіти («Післядипломна освіта в Україні № 1, 2009).

  2. В.Ковальчук — Проблеми управлінського лідерства у професійно-технічній освіті (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

  3. Сергеєва Л.М. Сучасний погляд на підготовку педагога до ро-боти в умовах децентралізації управління професійним навчанням (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

Кафедра філософії і освіти дорослих

 1. Л.Набока — Професійний імідж викладача-андрагога («Післядипломна освіта в Україні № 1, 2009).

 2. Г.Штомпель — Європейський простір вищої освіти і після-дипломна підготовка в Україні (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 12, 2009).

 3. Г.Штомпельуправлінські детермінанти професійного зростання педагога (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

^ Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології

 1. П.Лушин — Как воспользоваться преимуществами кризисна? (из опыта эколфасилитации в системе последипломного образования («Післядипломна освіта в Україні № 1, 2009).

 2. Ю.Приходько — Особливості ціннісних орієнтацій керівних кадрів освіти як складова мотивації професійного удосконалення («Післядипломна освіта в Україні № 1, 2009).

 3. О.Брюховецька — Підвищення ефективності управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти («Післядипломна освіта в Україні № 1, 2009).

 4. П.Лушин — Экопсихологический кризис как возможность развития личности в системе последипломного педагогического образования («Післядипломна освіта в Україні № 2, 2009).

 5. Г.Бевз — Робочі стресори професійної діяльності соціальних працівників сфери замісної опіки над дітьми (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 6. О.Боднарук — Формування базових фахових понять у студентів як психолого-педагогічна проблема вищої школи (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 7. О.Брюховецька — Психологічні особливості професійної адаптації молодих психологів в освітніх закладах (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 8. Н.Волянюк, Г.Ложкін, В.Папуша — Віктимність як предмет психологічного аналізу (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 9. Н.Гордієнко — Модель розвитку психологічної компетентності працівників районних методичних кабінетів у післядипломній освіті (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 10. Л.Інжиєвська — особливості становлення особистості фахівця, який навчається за другою вищою освітою (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 11. Л.Карамушка — Оцінювання мотивів запровадження змін у освіт-ніх організаціях їх персоналом (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 12. П.Лушин — Парадоксальная природа управления (экофасилитации) самостоятельной учебно-профессиональной деятельностью слушателей в системе последипломного педагогического образования (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 13. І.Овдієнко — Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою в контексті особистісного розвитку (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 14. І.Слободянюк, Л.Слободянюк — Психологічний супровід професійного становлення практичних психологів на різних етапах професіоналізації (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 15. І.Трухін — Деякі актуальні питання викладання майбутнім прак-тичним психологам дисципліни «Психологія сім’ї» (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 16. Г.Федосова, М.Ошовська — Формування самооцінки дітей молод-шого шкільного віку в сім’ї (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 17. О.Шевцова розвиток професійної Я-концепції вчителів, які працюють в інноваційних освітніх закладах, засобами психологічного тренінгу (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 18. О.Шевцовапрофесійна я-концепція фахівця: теоретичний аналіз проблеми категоріального визначення (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 12, 2009).

 19. В.О.Киричукоснови проектного менеджменту в системі вихов-ного процесу загальноосвітнього навчального закладу (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

 20. О.Шевчикнавчально-ігрова діяльність як засіб економічного виховання учнів ліцею бізнесу (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

 21. Г.Бевз — Психологічні взаємини прийомних батьків як коорди-нати замісної опіки дитини (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

 22. Н.Гордієнкоособливості мотивації працівників рмк до вдос-коналення психологічної компетентності (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

 23. І.Овдієнкорозвиток вмінь та навичок керівників загально-освітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психо-логічною службою (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

 24. В.Семиченкоособливості становлення професійної іден-тичності майбутніх фахівців у контексті загального особистісного розвитку (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

 25. І.Сингаївська — особливості використання інтерактивних ме-тодів у процесі вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

^ Кафедра психології управління

 1. В.Семиченко, В.Дикань — Рефлексивный подход в теории и практике высшей профессионашльной школы («Післядипломна освіта в Україні №№ 1, 2, 2009).

 2. О.Бондарчук — Особливості реалізації гуманістично-ціннісного підходу у післядипломній педагогічній освіті («Післядипломна освіта в Україні № 1, 2009).

 3. Т.Вакуліч — Психологічна підготовка педагогічних працівників до запобігання формування віктимності у процесі соціалізації особистості («Післядипломна освіта в Україні № 1, 2009).

 4. О.Бондарчук — Модель сприяння особистісному розвитку керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009, частина 2).

 5. А.Москальова — Психологічні особливості виникнення особистісно-професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів у період соціально-економічних змін (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 6. В.В.Киричук — Змістова характеристика компонентів духовно-катарсичної активності особистості як детермінант самопроектування її фахового зростання (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 7. О.нежинська — Психологічні особливості проявів гендерних стереотипів у керівників загальноосвітніх навчальних закладів (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009).

 8. Т.Вакулічміжособистісна залежність як прояв віктимної поведінки особистості жінки (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 12, 2009).

 9. О.Бондарчукрефлексивність керівників освітніх організацій як чинник удосконалення їхньої психологічної компетентності (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

 10. Т.Вакулічпсихологічні проблеми професійної самореалізації жінки (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

 11. Л.Карамушкасистема професійних компетенцій організаційних психологів і психологів праці та їхня роль в забезпеченні організаційного розвитку сучасних організацій (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009)

 12. В.В.Киричукпсихологічна підготовка класних керівників до розвитку духовно-катарсичної активності підлітків (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009)

 13. А.Москальова — Бар’єри професійного становлення керівників загальноосвітніх навчальних закладів (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009)

 14. О.Нежинськакогнітивний ресурс керівників щодо особливостей запровадження ґендерного підходу в управління загальноосвітніх навчальних закладів (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009)

 15. Н.Пінчукпроблеми мотивації керівників освітніх організацій до вдосконалення психологічної компетентності (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009)

 16. О.Філь, Л.Галаганпсихологічні характеристики конкурентоздатності безробітних — майбутніх підприємців (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009)

Кафедра економіки освіти

 1. Є.Чернишоваформування інформаційно-комунікаційного освітнього середовища університету (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 12, 2009).

 2. Є.Чернишова, О.Боднарук — Міжнародна і проектна діяльність членів Консорціуму закладів післядипломної освіти в рамках Болонського процесу (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

 3. Н.Лук’янчукпсихологічні особливості мотивації професійного вдосконалення особистості професіонала в умовах трансфор-маційного періоду (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 13, 2009).

^ Факультет менеджменту та психології

 1. І.Драч — Особливості впровадження елементів кредитно-модульної та кредитно-трансферної системи в системі післядипломної педагогічної освіти («Післядипломна освіта в Україні № 2, 2009).

 2. І.Драч — Проблеми та перспективи реформування діяльності вищої освіти (Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» № 11, 2009, частина 1).

Науковий відділ

 1. Б.Гадзецький — Удосконалення дидактичних знань і вмінь методиста («Післядипломна освіта в Україні № 2, 2009).

Ресурсний центр

 1. О.Шумська — Про підсумки конкурсу на найкращу науково-методичну розробку в галузі післядипломної педагогічної освіти («Післядипломна освіта в Україні № 2, 2009).
Схожі:

Інформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні» iconІнформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні»
move to 1812-11339
Інформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні» iconE-mail: library ssu@ukr net
Україні, підвищення її ролі в соціально-економічних процесах: указ Президента України від 16 травня 2008 р. №444/2008 / Україна....
Інформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні» iconПублікації кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу
Л. Ващенко, В. Маслов. Методологічні засади розробки стандартів для формування посадово-функціональної (професійної) компетентності...
Інформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні» iconБакалавр (заочна форма навчання), екстернатура, післядипломна освіта

Інформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні» iconІнформація про результати участі школярів України у міжнародному порівняльному дослідженні тimss-2007; результати зно з хімії та біології у 2009 році: статистичні дані по області. Гончарук М. М. викладач-методист оіппо
Шкільна хімічна та біологічна освіта у 2009/2010 н р.: аспекти оновлення та оптимізації навчально-виховного процесу
Інформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні» iconІнформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації
...
Інформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні» iconІнформація про нові конкурси рп7 на 2011 рік
В україні зараз реалізується проект єс «Офіс спільної підтримки (осп) інтеграції України до Європейського дослідницького простору»...
Інформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні» iconІнформація про прийом іноземних фахівців за 2012 рік Країна Відряджуюча організація Кількість осіб Мета перебування в Україні
Всі поля є обов’язковими для заповнення. Форми з незаповненими полями не прийматимуться
Інформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні» iconВолярська о. С. Професійні компетенції керівників закладів освіти
Післядипломна освіта, яка орієнтована на європейські стандарти, потребує впровадження інноваційних педагогічних технологій
Інформація за 2009 рік про друк статей в журналах «Післядипломна освіта в Україні» iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи