Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238 icon

Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238
Скачати 107.48 Kb.
НазваН. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238
Дата30.08.2012
Розмір107.48 Kb.
ТипДиплом

Бібліографічний покажчик робіт, що стосуються післядипломної педагогічної освіти науково-педагогічних працівників ОІППО.


Підручники

  1. Білик Н. І. А.С. Макаренко і післядипломна педагогічна освіта Полтавщини: буклет / Н. І. Білик, П. І. Матвієнко. – Полтава : ПОІППО ім. М. В. Остроградського, 2002. – 6 с.

 1. Карамушка Л. М. Психологічні особливості формування команди в освітній організації : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної пед. освіти / Л. М. Карамушка, О. А. Філь. – К. : ЦІППО, 2007. – 28 с.

 2. Особисті освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти / наук. ред. М. М. Заброцький / Житомир – Київ : ЖОІППО, 2005. – 196 с.

 3. Регіональна система післядипломної педагогічної освіти : соціологічний аналіз / Г. Д. Романчук, Н. М. Кот, Н. В. Ясінська, Ю. В. Ясінська ; Волинський ін-т післядипломної пед. освіти. – Луцьк : ВІППО, 2008. – 103 с.

 4. Фролов М. О. Науково-дослідна робота інститутів післядипломної педагогічної освіти із загальноосвітніми школами та дошкільними навчальними закладами / М. О. Фролов, Н. Ф. Денисенко, Є. М. Павлютенков, О. П. Аксьонова. – Запоріжжя : Прем’єр, 2004. – 144 с.

 5. Фролов М. О. Науково-дослідна робота інститутів післядипломної педагогічної освіти / М. О. Фролов, Є. М Павлютенков, Н. Ф. Денисенко. – Запоріжжя, 2004. – 41 с.

 6. Шацька Н. М. Розвиток україномовної культури педагога у системі післядипломної педагогічної освіти / Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб. наук. праць – Запоріжжя, 2007. – Вип. 1. – С. 228–238.Навчально-методичні посібники

 1. Барабаш О. Підготовка педагогів до впровадження інноваційних технологій у системі неперервної освіти. / О. Барабаш // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К., 2003. – С. 115–117.

 2. Кабан Л. В. Організація та зміст діяльності науково-методичної ради післядипломної педагогічної освіти / Л. В. Кабан // Науково-організаційні основи експертизи інноваційної освітньої діяльності в регіоні : наук-метод. посіб. / за ред. Л. І. Даниленко. – К. : Логос, 2006. – С. 112–122.

 3. Клокар Н. І. Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 664 с. + СD-диск.

 4. Клокар Н. І. Управління обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти : теорія і практика : наук.-метод. посіб. / Н. І. Клокар – К. : Міленіум, 2004. – 218 с.

 5. Ковальова С. В. Сучасна післядипломна освіта педагога-музиканта : навч.-метод. посіб. / С. В. Ковальова. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 266 с.

 6. Консультативна діяльність Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів : наук.-метод. посіб. / за ред. Н. І. Клокар, О. В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 24 с.

 7. Координаційна діяльність Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів : наук.-метод. посіб. / за ред. Н. І. Клокар, О. В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 30 с.

 8. Нормативно-правове забезпечення діяльності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів : зб. наук.-метод. матеріалів / за ред. Н. І. Клокар, О. В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 62 с.Монографії

 1. Безперервна післядипломна освіта інженерно-педагогічних працівників України : монографія / А. С. Нікуліна, В. В. Олійник, Г. П. Матвєєв, С. Г. Заславська та ін. ; за ред. А. С. Нікуліної, В. В. Олійника. – Донецьк : ін-т післядипломної освіти інж.-пед. працівників, 2000. – 212 с.

 2. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика : монографія / О. Я. Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте ; Полтава : Довкілля, 2009. – 500 с.Статті

 1. Барабаш О. Моделі впровадження технологій у системі післядипломної освіти / О. Барабаш // Джерела. – 2003. – № 3. – С. 59–64

 2. Бігун М. Формування інформаційних ресурсів інституту післядипломної педагогічної освіти / М. Бігун // Обрії. – 2001. – № 1.

 3. Бухлова Н. В. Програмно-цільовий проект „Відкритий університет інноваційної педагогіки” / Н. В. Бухлова // Компетентнісно орієнтований підхід у системі післядипломної педагогічної освіти: проектна діяльність: Практ. зорієнтований посіб. / за заг. ред. О. І. Чернишова, Л. Г. Чернікової. – Донецьк : Витоки, 2008. – С. 43 – 54.

 4. Вітюк В. В. Розвиток професійної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти / В. В. Вітюк // Педагогічний пошук. – 2002. – № 4. – С. 29–31.

 5. Гура Т. Є. Реалізація положень особистісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти / Т. Є. Гура // Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ. – Вып. 29. – Киев – Москва – Одесса – Запорожье. – Запорожье : Изд-во ГУ “ЗИГМУ”, 2006. – С. 100–108.

 6. Жосан О. Е. Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури в умовах закладу післядипломної освіти / О. Е. Жосан // Наукові записки. – Серія “Педагогічні науки”. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75. – С. 37– 41.

 7. Заброцький М. М. Теоретичні проблеми професійного розвитку вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти / М. М. Заброцький // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Т. 10. – Вип. 1. – Київ – Ніжин : Вид-во НДУ ДС «Міланік», 2007. – С. 83 – 85.

 8. Зарицька В. Г. Відкритий університет інноваційної педагогіки як альтернативна форма підвищення кваліфікації у системі післядипломної педагогічної освіти / В. Г. Зарицька // Проблеми освіти. – 2008. – № 55.

 9. Зуб’як Р. Розвиток ключових компетентностей керівників сільської школи / Р. Зуб’як // Сільська школа : реалії та перспективи / упоряд. Л. Келембет, С. Клімковська, О. Нижник. – 2008. – № 2–3. – С. 11–16.

 10. Келембет Л. Система планування освітнього закладу / Л. Келембет // Обрії. – 2001. – № 2. – С. 25–31.

 11. Клокар Н. І. Управління професійним зростанням керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти / Н. І. Клокар // Рідна школа. – 2004. – № 5 (892). – С. 25–29.

 12. Клокар Н. І. Функціональний підхід до управління обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти / Н. І. Клокар // Наша школа. – 2004. – № 1. – С. 22–32.

 13. Макрідіна Л. О. Формувальний процес готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми в умовах інституту післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Макрідіна // Педагогічна наука та освіта : зб. наук. праць Запорізького обл. ін-ту післядипломної пед. освіти. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2007. – Вип. 1. – С. 115–126.

 14. Макрідіна Л. О. Формування у педагогів професійної готовності до роботи з обдарованими дітьми в умовах післядипломної освіти / Л. О. Макрідіна // Нова педагогічна думка – 2007. – № 4. – С. 31–34.

 15. Мариновська О. Визначення готовності вчителів до впровадження педагогічних технологій у системі науково-методичної роботи: управлінський інструментарій / О. Мариновська // Обрії. – 2007. – № 1 (24). – С. 10–18.

 16. Мариновська О. Моніторинг особистісно-професійного зростання педагога / О. Мариновська // Початкова освіта. – 2004. – № 44 (284). – С. 10–13.

 17. Мариновська О. Підготовка педагогічних кадрів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної освіти : програма регіонального експеременту / О. Мариновська // Обрії. – 2004. – № 1 (18). – С. 121–123.

 18. Мариновська О. Технологія моніторингу особистісно професійного зростання педагога у процесі впровадження педагогічних технологій / О. Я. Мариновська // Вересень. – 2003. – № 4 (26). – С. 46–52.

 19. Методологія та методика післядипломної педагогічної освіти : зб. статей / уклад. Н. В. Ясінська. – Луцьк : Волинський ін-т післядипломної пед. освіти, 2008. – 60 с.

 20. Мокану Г. Я. Розвиток професійної компетентності педагогічного працівника в системі післядипломної педагогічної освіти / Т. Я. Мокану // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 4. – С. 3 –33.

 21. Нечипорук Н. І. Дидактичне тестування педагогів ДНЗ у системі післядипломної освіти / Н. І. Нечипорук // Спеціалізоване педагогічне видання Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів : Інформ.-метод. зб. – 2006. – № 3/65. – С. 39–44.

 22. Нікішина Т. В. Особливості творчого самовираження особистості вчителя української мови і літератури як професіонала в системі післядипломної педагогічної освіти / Т. В. Нікішина // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко та ін. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 41. – С. 239 – 243.

 23. Нікішина Т. В. Управління творчим самовираженням вчителів української словесності у системі післядипломної педагогічної освіти / Т. В. Нікішина // Адаптивне управління в освіті : зб. наук. праць / за заг. ред. Г. Є. Гребенюка. – Х. : Стиль–Іздат, 2007. – С. 178 – 183.

 24. Нікуліна А. С. Донецькому інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників – двадцять років / А. С. Нікуліна // Професійно-технічна освіта. – 1999. – № 2. – С. 46 – 47.

 25. Присяжнюк Ю. С. Підготовка вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти до формування життєвої компетентності учнів / Ю. С. Присяжнюк // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2004. – Вип. 33. – С. 60 – 64.

 26. Регіональне положення про науково-методичну роботу з педагогічними та керівними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти / Р. Зуб’як, Л. Скальська, О. Мариновська та ін. // Джерела. – 2007. – № 3–4 (51–52). – С. 150–158.

 27. Смагін І. І. Правова освіта у системі післядипломної педагогічної освіти / І. І. Смагін // Нова педагогічна думка. – 2005. – № 1. – С. 20 – 29.

 28. Якухно І. І. Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку // Післядипломна освіта України. – 2008. – № 2. – С. 15 – 19.

 29. Ясінська Н. В. Екологічне навчання в системі післядипломної освіти / Н. В. Ясінська // Педагогічний пошук. – № 1(29). – С. 77–79.Матеріали наукових конференцій та семінарів

 1. Барабаш О. Моделі впровадження технологій у системі післядипломної освіти / О. Барабаш // Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 37–44.

 2. Барабаш О. Науково-методичний супровід інновацій у системі післядипломної педагогічної освіти (на прикладі впровадження системи розвивального навчання Ельконіна-Давидова) / О. Барабаш // Підготовка вчителя як конкурентоспрможного фахівця в умовах модернізації освіти в Україні: проблеми, пошуки, перспективи : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Рівне, 2008. – С. 68–70.

 3. Бухлова Н. В. Технологічні особливості підготовки вчителя до формування самоосвітньої компетентності учня у процесі післядипломної освіти / Н. В. Бухлова // Матеріали конференції «Компетентнісно орієнтована освіта : досвід, проблеми, перспективи».

 4. Зарицька В. Г. Модернізація післядипломної освіти на засадах особистісно орієнтованого підходу: теорія та практика / В. Г. Зарицька // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. 2008. – Вип. ХХІ. Ч. І : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» / Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Івано-Франківськ : Вид.-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту, 2008. – С. 133 –146.

 5. Верченко Н. В. Науково-методична робота в рамках єдиного поля післядипломної освіти / Н. В. Верченко // Шляхи впровадження інноваційних технологій у підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців ПТО : матеріали IV міжнар. наук-практ. конф. – Донецьк : ДІПО ІПП, 2007. – 256 с.

 6. Зуб’як Р. Співпраця – основа діяльності ІППО та методичних служб області / Р. Зуб’як // Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогічних працівників : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2003. – С. 73–77.

 7. Кабан Л. В. Організація науково-методичної експертизи інноваційних проектів у обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів / Л. В. Кабан // Інноваційні технології в освіті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (АРК, 22 – 24 вересня 2006 р.). – Сімферополь, 2006. – С. 84–88.

 8. Калуська Л. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період / Л. Калуська // Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогічних працівників : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 50–54.

 9. Калуська Л. Формування професійної компетентності педагога в системі методичної роботи / Л. Калуська // Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах модернізації освіти: матер. Всеукр. наук.-прак. конф. – Луцьк, 2005. – С. 85–88.

 10. Клокар Н. І. Диференційований підхід до освіти дорослих як засіб підвищення якості післядипломної педагогічної освіти / Н. І. Клокар // Проблеми якості освіти : теоретичні і практичні аспекти : матеріали методологічного семінару АПН України. – К. : СПД Богданова А. М., 2007. – С. 277–285.

 11. Клокарь Н. И. Программа развития заведения последипломного педагогического образования как инструмент реализации региональной образовательной политики / Н. И. Клокарь // Повышение квалификации педагогических кадров в условиях глобализации : реалии и перспективы : сб. науч. работ участников І междунар. науч. конф. (Баку, 18–20 ноября 2008 г.).

 12. Мариновська О. Менеджмент інновацій : система проектно-впроваджувальної діяльності / О. Мариновська // Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу : теорія і практика : матер. Всеукр. наук.-практ. семін., (26–27 квітня 2007 р., м. Полтава). – Полтава : Астрая, 2007. – С. 162–165.

 13. Мариновська О. Я. Проектно-впроваджувальна діяльність як засіб особистісно-професійного розвитку вчителя / О. Я. Мариновська // Акмеологія – наука ХХІ століття : розвиток професіоналізму : матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. (3 – 4 квітня 2007 р., м. Київ). – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. – С. 129– 133.

 14. Методологічні та методичні проблеми післядипломної педагогічної освіти у контексті андрагогічних ідей : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Луцьк, 19 – 29 вересня 2006 р.). – Луцьк : ВІППО, 2006. – 276 с.

 15. Н. Глинянюк. Підвищення психологічної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти / Н. В. Глинянюк // Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 10 – 12 березня 2003 р.) / упоряд. : В. Русол, Л. Келембет, – Івано-Франківськ, ОІППО, 2003. – С. 60–66.

 16. Наукові засади особистісно орієнтованої технології в системі післядипломної освіти. Гуманітарна освіта в Україні : моніторинг якості : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, 21 – 22 грудня 2004 р. — Вінниця : ВОІПОПП, 2005. — С. 58–64.

 17. Нікішина Т. В. Діагностика творчого самовираження особистості вчителя української мови і літератури у системі післядипломної педагогічної освіти / Т. В. Нікішина // Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошуки відповідей на виклики ХХІ ст. : матеріли Всеукр. наук.-пошукової конф., (16 – 17 травня 2007 р.). – Донецьк, 2007. – Т. 2. – Ч. 1. – С. 359 – 364.

 18. Нікулочкіна О. В. Організаційно-педагогічні умови розвитку інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти / О. В. Нікулочкіна // Інтегративний характер ціннісних вимірів освіти в стандартах Болонського процесу : матеріали міжнар. інтернет-конф., (21–23 травня 2008 р.) – Бердянськ, 2008.

 19. Панченко С. М. Концептуальні засади післядипломної освіти в контексті соціально-економічних та освітянських реформ / С. М. Панченко // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: матеріали конф. : у 6 ч. – Суми, 2008. – Ч. 4 (3). – С. 77 – 80.

 20. Савустьяненко Т. Л. Пошук шляхів оптимізації навчального процесу післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників через інтеграційні складові / Т. Л. Савустьяненко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23 – 24 травня 2006 р. – Донецьк : ДІПО ІПП, 2006.

 21. Татаринцев О. В. Проблеми підготовки вчителів до роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку, в системі післядипломної освіти / О. В. Татаринцев // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. праць : матеріали Першого Всеукр. з’їзду тифлопедагогів. – Х., 2006. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 68–78.

 22. Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогічних працівників : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / упоряд. В. Руссол, Л. Келембет. – Івано-Франківськ, 2003. – 225 с.

 23. Федоренко Л. Демократизація післядипломної педагогічної освіти в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір / Л. Федоренко, А. Федоренко // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : матеріали V Міжнар. конф. (Київ, 8 – 10 листопада 2007 р.)

 24. Чернышов Д. О. Внедрение программно-целевого управления в систему последипломного образования инженерно-педагогических работников в условиях реформирования отрасли / Д. О. Чернышов // Последипломное образование : достижения и актуальные направления развития в 2-х ч. : тезисы, доклады II междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 27-28 ноября 2008 г.) – Минск : АПО, 2008. – Ч. 2. – С. 269 – 276.

Схожі:

Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238 iconН. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238
move to 1812-11605
Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238 iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39
Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук у педвузі: Збірник наукових та науково-методичних праць. Т. ІІ. – Вип. IV. – Донецьк...
Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238 iconС. П. Білоконний // Вісник Черкаського університету : [зб наук ст.] : Серія Педагогічні науки / м-во освіти І науки України, Черкаський нац ун-т ім. Б. Хмельницького; голов ред. А. І. Кузьмінський; редкол сер
Андрущенко В. Особистість учителя як предмет філософсько-педагогічної рефлексії / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2007. –...
Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238 iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: 75-річчу нау присвячується: Збірник наукових праць вип. 14. К.: Нац авіаційний...
Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238 iconФізичне виховання І спорт збірники наукових праць
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 14. 06. 2007
Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238 iconЛ. И. Лурье // Alma mater. 2012. № С. 52-58
Кравченко, А. Педагогічні умови формування комунікатив-ної взаємодії курсантів у первинній професійній підготовці / А. Кравченко...
Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238 iconС. Ф. Русов про підготовку вчителя української школи// Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Педагогічні науки. 2007. №5(57)
Гринишин А. Міністр Іван Вакарчук: "Не купуйте недійсних тестів!" Керівник Міністерства освіти та науки відповів на запитання читачів...
Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238 iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 238-247 Philos. Sci. 2004. N p. 238-247
Дисфункція самості супроводжується порушеннями всіх складових здоров'я. Провідною передумовою здоров’я є істинність існування: автентичність,...
Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238 iconФакультет філології та журналістики
Бахтіарова (Цілинко) Т. В. Поетика інтимної лірики М. Вінграновського // Південний архів. Філологічні науки: Зб наук праць. Вип....
Н. М. Шацька // Педагогічні науки та освіта : зб наук праць Запоріжжя, 2007. Вип. С. 228-238 iconАналіз останніх досліджень і публікацій
Серпенінова Ю. С. Методичний підхід до впровадження моніторингу ліквідності банку / Серпенінова Ю. С. // Економічний простір : зб...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи