Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому icon

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Скачати 490.03 Kb.
НазваПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Сторінка1/2
Дата25.08.2012
Розмір490.03 Kb.
ТипПравила
  1   2Погоджено Затверджено____ ________________ 2011 р.

____ _______________ 2011 р.

Перший заступник Міністра

Ректор УМО

________________ Є.М. Суліма

(підпис)

_______________ В.В.Олійник

(підпис)Правила прийому

до Державного вищого навчального закладу

Університету менеджменту освіти

у 2012 році


м. Київ 2011


Правила прийому

до Державного вищого навчального закладу

Університету менеджменту освіти

у 2012 році


Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АГ № 508984, дата отримання 18.07.2011 р.)

Правила прийому розроблені Приймальною комісією державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення


  1. Державний вищий навчальний заклад Університет менеджменту освіти (далі − Університет менеджменту освіти) оголошує набір на підготовку та перепідготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, в тому числі у відокремленому структурному підрозділі – Інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) (див. додаток 1).

  2. До Університету приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

  3. Прийом осіб на навчання до Університету на освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Прийом до Університету здійснює приймальна комісія, яка працює за таким розкладом:

^ РОЗКЛАД (дні тижня та години)

роботи приймальної комісії

Понеділок - п’ятницяобідня перерва:


Приймальна комісія структурного підрозділу, якій надані відповідні повноваження працює за таким розкладом:

^ РОЗКЛАД (дні тижня та години)

роботи приймальної комісії

Понеділок - п’ятниця

800-1700

обідня перерва:1200-13001.5. Вступникам, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, гарантовано надаються місця для проживання. Для цього необхідно звернутися з відповідною заявою до Приймальної комісії. Проживання забезпечується в комфортабельних двомісних або тримісних кімнатах гуртожитку блочного типу.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. Університет здійснює прийом осіб з базовою або повною вищою освітою для здобуття другої вищої освіти.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  1. Університет приймає на навчання зі скороченим терміном осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (окрім спеціальностей, зазначених у п.п. 2.3 − 2.4 цих Правил) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста (для всіх спеціальностей).

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра галузі знань «Специфічні категорії» за спеціальністю «Управління навчальними закладами» приймаються особи, які мають базову або повну вищу освіту будь-якого напряму підготовки чи спеціальності і стаж педагогічної роботи не менше п’яти років.

  4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра галузі знань «Специфічні категорії» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» приймаються особи, які мають базову або повну вищу освіту будь-якого напряму підготовки чи спеціальності і стаж педагогічної роботи не менше двох років.

  5. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра галузі знань «Специфічні категорії» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» приймаються особи, які мають базову або повну вищу освіту будь-якого напряму підготовки чи спеціальності та стаж за професіями керівників нижчого рівня не менше двох років.

  6. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті менеджменту освіти здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної освіти проводиться в такі строки:

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2012 року

Строки проведення вступних екзаменів, що проводить Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 року4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмами підготовки бакалавра проводиться в такі строки:


Напрям підготовки

Код напряму підготовки

Форма навчання

Етапи вступної компанії

Психологія

6.030102

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

04 червня 2012р.

ІІ етап

10 серпня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

01 липня 2012р.

ІІ етап

14 вересня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

І етап

02-06 липня 2012р.

ІІ етап

15-16 вересня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

09 липня 2012р.

ІІ етап

18 вересня 2012р.

Терміни зарахування вступників

01 жовтня 2012р.

Практична психологія

6.030103

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

04 червня 2012р.

ІІ етап

10 серпня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

01 липня 2012р.

ІІ етап

14 вересня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

І етап

02-06 липня 2012р.

ІІ етап

15-16 вересня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

09 липня 2012р.

ІІ етап

18 вересня 2012р.

Терміни зарахування вступників

01 жовтня 2012р.

Менеджмент

6.030601

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

01 лютого 2012р.

ІІ етап

04 червня 2012р.

ІІІ етап

20 серпня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

02 березня 2012р.

ІІ етап

01 липня 2012р.

ІІІ етап

21 вересня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

І етап

10-14 березня 2012р.

ІІ етап

02-06 липня 2012р.

ІІІ етап

22-23 вересня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

11-15березня 2012р.

ІІ етап

09 липня 2012р.

ІІІ етап

24-25 вересня 2012р.

Терміни зарахування вступників

І етап

17 березня 2012р.

ІІ-ІІІ етап

01 жовтня 2012р.

Управління персоналом та економіка праці


6.030505

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

04 червня 2012р.

ІІ етап

20 серпня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

01 липня 2012р.

ІІ етап

21 вересня 2012р..

Строки проведення вступних екзаменів

І етап

02-06 липня 2012р.

ІІ етап

22-23 вересня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

09 липня 2012р.

ІІ етап

24-25 вересня 2012р.

Терміни зарахування вступників

ІІ-ІІІ етап

01 жовтня 2012р.
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)

Психологія

6.030102

денна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Охорона праці

6.170202

денна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Професійна освіта.

Охорона праці

6.010104

денна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Професійна освіта. Дизайн

6.010104

денна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

17 липня 2012 р.

Строки проведення творчого конкурсу

18-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників


25 серпня 2012 р.Професійна освіта. Комп’ютерні технології

6.010104

денна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)

Психологія

6.030102

заочна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Охорона праці

6.170202

заочна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Професійна освіта. Дизайн

6.010104

заочна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

17 липня 2012 р.

Строки проведення творчого конкурсу

18-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

6.010104

заочна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти за програмами підготовки магістра проводиться в такі строки:


Назва спеціальності підготовки

Код напряму підготовки

Форма навчання

Етапи вступної компанії

Управління персоналом та економіка праці


8.03050501

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

24 лютого 2012р.

ІІ етап

03 вересня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

26 березня 2012р.

ІІ етап

08 жовтня 2012р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

29-30 березня 2012р.

ІІ етап

10-19 жовтня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

02-03 квітня 2012р.

ІІ етап

11-20 жовтня 2012р.

Терміни зарахування вступників

І етап

05 квітня 2012р.

ІІ етап

01 листопада 2012р.

Менеджмент організацій і адміністрування

8.03060101

заочна

Початок прийому заяв та документів

24 вересня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

26 жовтня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

01-05 листопада 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

02-06 листопада 2012р.

Терміни зарахування вступників

15 листопада 2012р.

Психологія

8.03010201

заочна

Початок прийому заяв та документів

17 вересня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 жовтня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

26 жовтня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

27 жовтня 2012р.

Терміни зарахування вступників

01 листопада 2012р.
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)

Психологія

8.03010201

денна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.

Педагогіка вищої школи

8.18010020

денна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.

Управління навчальними закладами

8.18010021

денна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.Адміністративний менеджмент

8.18010018

денна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.


Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)


Психологія

8.03010201

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.Педагогіка вищої школи

8.18010020

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.


Управління навчальними закладами

8.18010021

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.


4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти за програмами підготовки магістра проводиться в такі строки:


Напрям підготовки

Код напряму підготовки

Форма навчання

Етапи вступної компанії

Педагогіка вищої школи

8.18010021

заочна

Початок прийому заяв та документів

20 лютого 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

19 березня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

01-06 квітня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

03-07 квітня 2012р.

Терміни зарахування вступників

13 квітня 2012р.

Управління навчальним закладом

8.18010020

заочна

Початок прийому заяв та документів

01 вересня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

08 жовтня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

22-28 жовтня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

29-30 жовтня 2012р.

Терміни зарахування вступників

01 листопада 2012р.

Психологія*

8.03010201

заочна

Початок прийому заяв та документів

15 вересня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

16 жовтня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

20-21 жовтня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

22-23 жовтня 2012р.

Терміни зарахування вступників

01 листопада 2012р.


Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)


Психологія*

8.03010201

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.* Друга вища освіта .Термін навчання 2,5 роки

  1   2

Схожі:

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому iconПравила прийому до вищого навчального закладу Університету сучасних знань в 2012 Київ-2011
Правила прийому до вищого навчального закладу Університету сучасних знань в 2012 році
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому
Криворізькому національному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» в 2012 році Кривий Ріг 2011 правила прийому
Криворізькому національному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
move to 1143-14451
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
move to 1143-14451
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу
Додаток 10-2 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому iconПравила прийому до Красноармійьского індустріального інституту Державного вищого навчального закладу " Донецький національний технічний університет" у 2012 році
move to 0-3043689
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи