Питання фахового вступного випробування icon

Питання фахового вступного випробування
Скачати 41.32 Kb.
НазваПитання фахового вступного випробування
Дата25.08.2012
Розмір41.32 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
(ТЕСТУВАННЯ)
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАПН УКРАЇНИ
(ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.18010020 «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»)


Педагогічний менеджмент

1. В чому полягає сутність соціального управління?
2. Чим відрізняється соціальне управління від управління в технічних та біологічних системах?
3. Що забезпечує управління в соціально-педагогічних системах?
4. В чому полягає сутність процесу управління у соціально-педагогічних системах?
5. В чому полягає сутність поняття «освіта»?
6. В чому полягає сутність поняття «менеджмент»?
7. В чому полягає сутність поняття «менеджмент в освіті»?
8. Що таке управлінський цикл?
9. Які існують стадії управлінського циклу?
10. Що таке внутрішнє середовище навчального закладу?
11. Що таке зовнішня середовище навчального закладу?
12. Що є змістом управління?
13. Що таке принципи управління?
14. Що таке функції управління?
15. Що таке методи управління?
16. Які існують стилі управління?
17. Що є предметом управління?
18. В чому полягає сутність поняття «оптимальність» в управлінні?
19. В чому полягає сутність поняття «компетентність»?
20. В чому полягає сутність поняття «професійна компетентність керівника»?
21. В чому полягає сутність поняття «якість освіти»?
22. В чому полягає основна мета оцінювання якості освіти?
23. Який підхід дозволяє оцінити якість освіти?
24. В чому полягає сутність технології кваліметрії?
25. Як реалізується кваліметричний підхід?
26. В яких одиницях отримують результат при кваліметричному підході?
27. Які основні точки поведінки менеджера виділяє «управлінська решітка» Р. Блейка і Д. Мутона?
28. Які цифри характеризують поведінку «Убогість управління» в «управлінській решітці» Р. Блейка і Д. Мутона?
29. Які цифри характеризують поведінку «Будинок відпочинку» в «управлінській решітці» Р. Блейка і Д. Мутона?
30. Які цифри характеризують поведінку «Жорстка автократія» в «управлінській решітці» Р. Блейка і Д. Мутона?
31. Які цифри характеризують поведінку «Організація» в «управлінській решітці» Р. Блейка і Д. Мутона?
32. Які цифри характеризують поведінку «Команда» в «управлінській решітці» Р. Блейка і Д. Мутона?
33. У чому полягає співвідношення централізації та децентралізації в управлінському процесі?
34. В чому полягає сутність поняття «фактор»?
35. В чому полягає сутність поняття «критерій»?
36. Для чого використовують факторно-критеріальне моделювання?

Основи психології управління

37. В чому полягає сутність понять «керівник»?
38. В чому полягає сутність понять «менеджер»?
39. В чому полягає сутність понять «лідер»?
40. За ким визначається право приймати відповідальні рішення у щоденних та визначальних для колективу ситуаціях?
41. Які управлінські ролі здійснює керівник відповідно до характеристик колективу?
42. В чому полягає сутність інформаційної функції керівника?
43. В чому полягає сутність мотиваційної функції керівника?
44. В чому полягає сутність соціально-психологічної функції керівника?
45. Які існують стратегії поведінки керівника в конфліктній ситуації?
46. Які існують рівні сформованості управлінської діяльності та які їх провідні мотиви?
47. Які етапи прийняття управлінських рішень?
48. За якими компонентами визначають психологічну готовність керівника до управління?
49. Які з компонентів психологічної готовності керівника до управління включають у себе знання, пов’язані з аналізом управління?
50. Які компоненти психологічної готовності керівників до управління?
51. Яка структура компонентів психологічної готовності керівників до управління?
52. Який стиль управління передбачає прийняття керівником одноосібних рішень.
53. Який стиль управління передбачає відсутність вказівок, доган та заохочень?
54. Який стиль управління передбачає колегіальність в прийнятті рішень?

Основи управління навчальним закладом

55. На основі яких законодавчих чи нормативних документів функціонує сучасна система освіти в України?
56. В чому полягає основне завдання Національної доктрини розвитку освіти в Україні?
57. Який орган державного управління освітою в Україні є Центральним?
58. За рішенням якої управлінської структури здійснюється реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на комунальній формі власності у сільській місцевості?
59. Ким визначається державна політика у галузі освіти в Україні?
60. Яка з форм державного контролю за діяльністю навчального закладу є основною?
61. Які функції покладені на управління освіти обласної державної адміністрації?
62. Яка управлінська структура затверджує базовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
63. Яка подія стала пріоритетною для створення Європейської спрямованості освіти України?
64. Яка сутність зворотного зв’язку та яка його роль в управлінні навчальним закладом?
65. В чому полягає сутність поняття «управління персоналом закладу освіти»?
66. В чому полягає сутність поняття «інновація»?
67. Яким є визначальний показник результативності діяльності навчального закладу?
68. Що належить до цільового компоненту навчального процесу?
69. Що відноситься до психологічного компоненту управлінської діяльності?
70. За допомогою чого залучаються додаткові ресурси в заклад освіти?
71. За якими показниками визначається якість функціонування системи освіти у більшості країн світу?
72. В чому полягає сутність поняття «готовність до управління»?
73. Якими є компоненти психологічної готовності до управління?
74. В чому полягає сутність поняття «кваліфікація»?
75. В чому полягає сутність поняття «моніторинг в освіті»?
76. Що має містити дидактична мета навчального заняття?
77. В чому полягає сутність поняття «технологія»?
78. В чому полягає сутність поняття «фандрайзинг»?
79. В чому полягає сутність поняття «кадрова політика навчального закладу»?

Основи інформатики

80. Як називається глобальна мережа з можливостями видаленого доступу до інших комп'ютерів?
81. Як називається інформаційний ресурс доступний в мережі World Wide Web, який можна переглянути у web-браузері?
82. Що таке web-сторінка?
83. В чому полягає призначення провайдера?
84. В чому полягає призначення браузера?
85. Для чого призначені програми Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera?
86. Як називаються програми, що призначені для стиснення інформації?
87. Які програми призначені для створення текстових документів?
88. Які програми призначені для перегляду сторінок в мережі Internet?
89. В яких програмах використовується web-камера?
90. Як називається програма призначена для перегляду web-сайтів?
91. Яке призначення програми Skype?
92. Яке призначення програми Microsoft Access?
93. Яке призначення програми WinRar?
94. Яке призначення програми Adobe Reader?
95. Яке призначення програми Microsoft Excel?
96. Яке призначення програми Microsoft Outlook?
97. Яке призначення програми Microsoft PowerPoint?
98. Яке призначення програми Microsoft Word?
99. Які основні програмні модулі Microsoft Word?
100. Які продукти входять до Microsoft Office?

Схожі:

Питання фахового вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Питання фахового вступного випробування iconПрограма в ступного фахового випробування з дисципліни «Теорія І спеціальна методика виховання дітей з порушеннями зору»
В ході фахового випробування абітурієнти мають відповісти на 3 запитання, які представляють теоретичну та практичну складові дисциплін,...
Питання фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Питання фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Питання фахового вступного випробування iconПитання фахового вступного випробування
move to 1812-2231
Питання фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань та здобутих практичних навичок...
Питання фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Питання фахового вступного випробування iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою
...
Питання фахового вступного випробування iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою
...
Питання фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Питання фахового вступного випробування iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи