Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти icon

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти
НазваЦентральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти
Сторінка1/26
Дата25.08.2012
Розмір4.06 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИПЛАН-ГРАФІК

підвищення кваліфікації

керівних, педагогічних

і науково-педагогічних

кадрів освіти

на 2011 рік

Київ – 2010


План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2011 рік: відомче вид. — К.: Держ. вищ. навч. заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії пед. наук України, 2011. ― 64 с.

Підготували:

Л.М.Ващенко — проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи — директор Центрального інституту післядипломної педагогіч-ної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

В.П.Яковець — проректор з науково-педагогічної роботи та ін-формаційно-комунікаційних технологій — директор Інституту відкритої освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Н.М.Грінівецька — заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

А.Л.Кліменко — заступник директора з науково-педагогічної та нав-чальної роботи Інституту відкритої освіти ДВНЗ «Університет менед-жменту освіти» НАПН України.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
^

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАКАЗ«30» грудня 2010 р. м. Київ № 01-01/458


Про затвердження плану-графіку

підвищення кваліфікації керівних,

педагогічних і науково-педагогічних

кадрів освіти на 2011 р.


З метою забезпечення виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на підставі замовлень Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації


НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти в Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» на 2011 рік (додається).

 2. Керівникам структурних підрозділів Університету: Ващенко Л.М. – проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи – директору Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, Яковцю В.П. – проректору з науково-педагогічної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій – директору Інституту відкритої освіти та Ситнікову О.П. – директору Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) організувати прийом та забезпечити навчання на курсах підвищення кваліфікації слухачів відповідних категорій, зазначених у плані-графіку.

 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Ректор Олійник В.В.


^ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ЦІППО

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

МОЕМ

кафедра менеджменту освіти, економіки та маркетингу.

ПУ

кафедра психології управління.

ФОД

кафедра філософії і освіти дорослих.

ІВО

Інститут відкритої освіти.

УПОП

кафедра університетської та професійної освіти і права.

ІКТ

кафедра інформаційних і комунікаційних технологій.

ДО

кафедра дистанційної освіти.

ІПОІПП

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників.
^ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ

НАПРЯМИ ТА КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ на 2011рікз/п

Напрями та категорія слухачів

Кіль-

кість

осіб

Кіль-

кість

груп

1

2

3

4

І. ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

1

Спеціалісти управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастополь-ської міських державних адміністрацій

17

1

2

Начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій і міськвиконкомів

59

2

3

Новопризначені начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти район-них державних адміністрацій і міськвиконкомів

10

1

4

Заступники начальників (завідувачів) відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій і міськвиконкомів

35

1

5

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій і міськвиконкомів (без виділення профілю)

69

3

6

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій і міськвиконкомів:


 • з кадрової роботи;

44

2
 • з питань дошкільної освіти та виховної роботи;

23

1
 • з питань загальної середньої освіти;

49

2
 • з питань охорони дитинства, опіки і піклування та роботи з дітьми-сиротами

18

1

7

Навчання за індивідуальними графіками:


 • заступники начальників управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

8 • новопризначені спеціалісти управлінь освіти і науки обласних, Київ-ської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

4 • спеціалісти відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій адміністрацій і міськвиконкомів з питань інноваційної діяльності та но-вітніх технологій

2Усього:

338

14

ІІ. КЕРІВНИКИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ

^ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні кадри ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації

1

Проректори з навчальної роботи ВНЗ III–IV рівнів акредитації

20

1

2

Проректори з науково-методичної роботи ВНЗ III–IV рівнів акредитації

13

1

3

Проректори з наукової роботи ВНЗ III–IV рівнів акредитації

14

1

4

Проректори з адміністративно-господарської роботи ВНЗ III–IV рівнів акредитації

10

1

5

Директори інститутів та декани ВНЗ III–IV рівнів акредитації

61

3

6

заступники директорів інститутів (деканів) ВНЗ III–IV рівнів акредитації

46

2

7

Завідувачі (заступники) кафедр ВНЗ III–IV рівнів акредитації

21

1

8

Викладачі кафедр ВНЗ III–IV рівнів акредитації

27

1

9

Начальники (завідувачі) відділів кадрів ВНЗ III–IV рівнів акредитації

11

1
1

2

3

4

10

Начальники (завідувачі) навчальних (навчально-методичних) відділів ВНЗ III–IV рівнів акредитації

12

1

11

Методисти ВНЗ III–IV рівнів акредитації

18

1

12

Навчання за індивідуальними графіками:


 • ректори ВНЗ III–IV рівнів акредитації;

7 • резерв ректорів ВНЗ III–IV рівнів акредитації;

1 • проректори з міжнародних відносин ВНЗ III–IV рівнів акредитації;

4 • проректори з виховної роботи ВНЗ III–IV рівнів акредитації;

5 • завідувачі відділів міжнародних зв’язків ВНЗ III–IV рівнів акредитації;

1 • начальники юридичних відділів ВНЗ III–IV рівнів акредитації;

2 • куратори-тьютори навчальних груп ВНЗ III–IV рівнів акредитації

2Усього:

275

14

Керівні та педагогічні кадри ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

1

директори ВНЗ I–II рівнів акредитації

67

3

2

Заступники директорів з навчальної роботи ВНЗ I–II рівнів акредитації

63

3

3

Заступники директорів з виробничої роботи ВНЗ I–II рівнів акредитації

16

1

4

Заступники директорів з навчально-виробничої роботи ВНЗ I–II рівнів акредитації

29

1

5

Заступники директорів з навчально-виховної роботи ВНЗ I–II рівнів акредитації

63

3

6

Завідувачі відділень ВНЗ I–II рівнів акредитації

113

4

7

Викладачі ВНЗ I–II рівнів акредитації

13

1

8

Методисти відділень ВНЗ I–II рівнів акредитації

62

3

9

Навчання за індивідуальними графіками:


 • новопризначені директори ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації;

1 • заступники директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (без виділення профілю);

6 • новопризначені заступники директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації;

1 • завідувачі педагогічною, виробничою практикою ВНЗ I–II рівнів акре-дитації;

7 • резерв керівників ВНЗ I–II рівнів акредитації;

5 • соціальні педагоги ВНЗ I–II рівнів акредитації;

1 • психологи ВНЗ I–II рівнів акредитації

1Усього:

448

19

Керівні та педагогічні кадри закладів післядипломної педагогічної освіти

1

Проректори (завідувачі навчальних відділів) з упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу закладів післядип-ломної педагогічної освіти

19

1

2

Завідувачі (викладачі) кафедр закладів післядипломної педагогічної освіти

25

1

3

Викладачі-тьютори дистанційного навчання закладів післядипломної педагогічної освіти

29

1
1

2

3

4

4

Завідувачі (методисти) кабінетів природничих дисциплін закладів після-дипломної педагогічної освіти

24

1

5

Завідувачі (методисти) кабінетів правознавства та суспільних дисциплін закладів післядипломної педагогічної освіти

11

1

6

Завідувачі (методисти) кабінетів з предметів економічно-математичного циклу закладів післядипломної педагогічної освіти

16

1

7

Завідувачі (методисти) кабінетів інформатики (користування ПК) закла-дів післядипломної педагогічної освіти

12

1

8

Завідувачі (методисти) кабінетів української мови та літератури закладів післядипломної педагогічної освіти

15

1

9

Завідувачі (методисти) кабінетів щодо роботи з обдарованими дітьми закладів післядипломної педагогічної освіти

8

1

10

Завідувачі (методисти) кабінетів дистанційного навчання закладів після-дипломної педагогічної освіти

12

1

11

Завідувачі (методисти) кабінетів з дошкільної освіти, початкового нав-чання та виховної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти

22

1

12

Завідувачі (методисти) відділів з навчальної (навчально-методичної) роботи закладів післядипломної педагогічної освіти

27

1

13

Завідувачі (методисти) центрів із зовнішнього незалежного оцінювання та інноваційних програм закладів післядипломної педагогічної освіти

22

1

14

Методисти закладів післядипломної педагогічної освіти та районних (міських) методичних кабінетів з кадрової роботи

16

1

15

Куратори-тьютори навчальних груп (методисти) закладів післядип-ломної педагогічної освіти

21

1

16

Навчання за індивідуальними графіками:


 • ректори закладів післядипломної педагогічної освіти

3 • проректори з навчальної роботи закладів післядипломної педагогіч-ної освіти;

5 • проректори з навчально-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти;

3 • проректори з науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти;

5 • проректори з педагогічного оцінювання закладів післядипломної пе-дагогічної освіти;

3 • декани закладів післядипломної педагогічної освіти;

1 • завідувачі (викладачі) кафедр виховної роботи закладів післядип-ломної педагогічної освіти;

3 • завідувачі (методисти) кабінетів трудового навчання та креслення закладів післядипломної педагогічної освіти;

3 • завідувачі (методисти) кабінетів іноземних мов закладів післядип-ломної педагогічної освіти;

8 • завідувачі (методисти) кабінетів зарубіжної літератури закладів після-дипломної педагогічної освіти;

5 • завідувачі (методисти) кабінетів безпеки життєдіяльності, основ здо-ров’я та фізичного виховання закладів післядипломної педагогічної освіти

7  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconПедагогічної освіти інститут відкритої освіт
...
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconНаціональна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
«психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін»
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconШановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»
Університет менеджменту освіти» напн україни Інститут відкритої освіти пропонують Вам та Вашим колегам (викладачам, методистам, лаборантам...
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconУправління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів освіти на 2010 рік Частина ІІ київ – 2010
Університет менеджменту освіти центральний інститут післядипломної педагогічної освіти план-графік
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів
Університет менеджменту освіти центральний інститут післядипломної педагогічної освіти план-графік
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи