Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти icon

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти
НазваЦентральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти
Сторінка26/26
Дата25.08.2012
Розмір4.06 Mb.
ТипДиплом
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
1

2

3

4

5Заступник декана зварю-вального факультету

1

І етап – 17.01–22.01

ІІІ етап – 14.06–18.06

Заступник декана меха-ніко-машинобудівного факультету

1

І етап – 17.01–22.01

ІІІ етап – 14.06–18.06

Заступник декана гума-нітарного факультету

1

І етап – 17.01–22.01

ІІІ етап – 14.06–18.06

Завідувач кафедри

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

Житомирська область

14

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Проректор з наукової роботи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

Проректор з навчально-методичної та виховної роботи

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Проректор із соціально-економічних питань і міжнародної науково-педагогічної роботи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

Декан історичного факультету

1

І етап – 17.01–22.01

ІІІ етап – 16.06–18.06

Закарпатська область

15

Ужгородський національний університет

Проректор з адміністра-тивно-господарської роботи

1

І етап – 14.03–19.03

ІІІ етап – 12.10–14.10

Проректор з навчально-виховної роботи

1

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

Проректор з перспек-тивного розвитку універ-ситету

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

Декан факультету сус-пільних наук

1

І етап – 17.01–22.01

ІІІ етап – 16.06–18.06

Декан факультету фі-зичного виховання і спорту

1

І етап – 17.01–22.01

ІІІ етап – 16.06–18.06

Заступник декана стома-тологічного факультету

1

І етап – 17.01–22.01

ІІІ етап – 14.06–18.06

Заступник декана гума-нітарно-природничого факультету

1

І етап – 17.01–22.01

ІІІ етап – 14.06–18.06

Заступник декана геогра-фічного факультету

1

І етап – 17.01–22.01

ІІІ етап – 14.06–18.06

Заступник декана мате-матичного факультету

1

І етап – 17.01–22.01

ІІІ етап – 14.06–18.06

16

Закарпатський державний університет

Проректор з науково-методичної роботи

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Проректор з адміністра-тивно-господарської роботи

1

І етап – 14.03–19.03

ІІІ етап – 12.10–14.10

Декан факультету між-народного бізнесу та міжнародного права

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

Завідувач кафедри педагогіки, психології та оздоровчих технологій

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

17

Закарпатський художній інститут

Ректор

1

І етап – 14.02–16.02

ІІІ етап – 15.09–16.09
1

2

3

4

5Проректор з навчальної роботи

1

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

Проректор з наукової роботи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

начальник відділу кадрів

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 19.09–23.09

методист

1

І етап – 31.01–11.02

ІІІ етап – 05.09–07.09

Запорізька область

18

Бердянський державний пе-дагогічний університет

Проректор з навчальної роботи

1

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

Проректор з виховної роботи

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Начальник відділу кадрів

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 19.09–23.09

Начальник навчального відділу

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 17.10–21.10

Методист навчального відділу

1

І етап – 31.01–11.02

ІІІ етап – 05.09–07.09

Декан соціально-педаго-гічного факультету

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

Декан факультету есте-тичного та фізичного виховання

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

Заступник декана фа-культету естетичного та фізичного виховання

1

І етап – 17.01–22.01

ІІІ етап – 14.06–18.06

Заступник директора Інституту філології та соціальних комунікацій

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

Доцент кафедри про-фесійної педагогіки і ме-тодики трудового навчання

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

Завідувач кафедри педагогіки

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

Старший викладач кафедри педагогіки

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

Доцент кафедри психології

2

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

Доцент кафедри соціальної педагогіки

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

19

Запорізька державна інженер-на академія

заступник начальника відділу організаційно-виховної роботи

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 17.10–21.10

20

Запорізький національний уні-верситет

декан факультету фізичного виховання

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

декан математичного факультету

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

декан факультету іноземної філології

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

декан економіко-гумані-тарного факультету

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

проректор з наукової роботи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

Івано-Франківська область

21

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефа-ника

Декан

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09
1

2

3

4

5Заступник директора інституту

2

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

Заступник декана

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

22

Івано-Франківський національ-ний технічний університет нафти і газу

Проректор з адміністра-тивно-інженерних питань

1

І етап – 14.03–19.03

ІІІ етап – 12.10–14.10

Заступник декана факультету економіки і підприємництва

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

декан факультету управління галузевим та регіональним економіч-ним розвитком

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

завідувач лабораторії з самоаналізу діяльності кафедр, контролю за навчальним процесом та виконанням акредитацій-них вимог

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 17.10–21.10

методист навчально-методичного управління

2

І етап – 31.01–11.02

ІІІ етап – 05.09–07.09

завідувач лабораторії з контролю за використан-ням навчально-методич-ної бази і аудиторно-лабораторного фонду

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 17.10–21.10

м. Київ

23

Київський національний торго-вельно-економічний універси-тет

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

24

Національний транспортний університет

ректор

1

І етап – 14.02–16.02

ІІІ етап – 15.09–16.09

декан

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

директор

2

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

заступник декана

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

25

Київський університет імені Бориса Грінченка

керівник навчального відділу

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 17.10–21.10

методист

8

І етап – 31.01–11.02

ІІІ етап – 05.09–07.09

Київська область

26

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-верситет імені Григорія Ско-вороди

Ректор

1

І етап – 14.02–16.02

ІІІ етап – 15.09–16.09

Перший проректор

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Проректор з наукової роботи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

Проректор з науково-педагогічної роботи

1

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

Директор навчально-наукового фінансово-економічного інституту

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

Директор навчально-наукового інституту мови і літератури

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09
1

2

3

4

5Декан факультету педагогіки і психології

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

Начальник відділу кадрів

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 19.09–23.09

Методист навчального відділу

1

І етап – 31.01–11.02

ІІІ етап – 05.09–07.09

Заступник завідувача кафедри психології

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

Заступник завідувача кафедри педагогіки

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

Кіровоградська область

27

Державна льотна академія України

Ректор

1

І етап – 14.02–16.02

ІІІ етап – 15.09–16.09

Перший проректор

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Начальник навчально-методичного відділу

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 17.10–21.10

Начальник відділу кадрів

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 19.09–23.09

Декан ФОПР

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

Старший викладач кафедри авіаційної педагогіки і психології

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

28

Кіровоградський національ-ний технічний університет

Заступник декана МТФ

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

Начальник відділу кадрів

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 19.09–23.09

Луганська область

29

Східноукраїнський національ-ний університет ім. В.Даля

Проректор з науково-педагогічної роботи

1

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

30

Донбаський державний тех-нічний університет

Проректор з наукової роботи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

Проректор з адміністра-тивно-господарчої роботи

1

І етап – 14.03–19.03

ІІІ етап – 12.10–14.10

Львівська область

31

Львівський інститут економіки і туризму

Проректор з навчально-методичної роботи

1

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

Декан факультету

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

Начальник навчально-методичного відділу

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 17.10–21.10

Методист навчально-методичного відділу

1

І етап – 31.01–11.02

ІІІ етап – 05.09–07.09

32

Львівський національний уні-верситет ім. Івана Франка

начальник відділу кадрів

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 19.09–23.09

завідувач кафедри англійської філології

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

Декан філологічного факультету

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

33

Національний університет «Львівська політехніка»

Перший проректор

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Проректор з наукової роботи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

1

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11
1

2

3

4

5

^ Одеська область

34

Одеський державний аграрний університет

Проректор з навчальної роботи

1

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

Проректор з науково-методичної роботи

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Проректор міжнародних відносин

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

Проректор з адміністра-тивно-господарської роботи

1

І етап – 14.03–19.03

ІІІ етап – 12.10–14.10

Директор інституту

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

Начальник відділу кадрів

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 19.09–23.09

35

Ізмаїльський державний гума-нітарний університет

доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки

3

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

завідувач кафедри теорії та методики початкового навчання

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

доцент кафедри загальної та практичної психології

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

завідувач кафедри загальної та практичної психології

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

36

Одеська національна академія харчових технологій

проректор з виховної роботи

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Проректор з економіч-ного розвитку та адмі-ністративно-господар-ської роботи

1

І етап – 14.03–19.03

ІІІ етап – 12.10–14.10

декан

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 21.09–23.09

заступник декана

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

асистент, куратор-тьютор

1

І етап – 10.05–21.05

ІІІ етап – 30.11–03.12

37

Одеський державний економіч-ний університет

Проректор з наукової роботи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

Проректор з адміністра-тивно-господарської роботи

1

І етап – 14.03–19.03

ІІІ етап – 12.10–14.10

декан факультету міжнародної економіки

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10

завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

доцент кафедри мовної та психолого-педагогіч-ної підготовки

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

38

Одеська державна академія холоду

Перший проректор

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Директор інституту

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10

39

Південноукраїнський націо-нальний педагогічний універ-ситет імені К.Д.Ушинського

директор інституту фізики та математики

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10
1

2

3

4

5заступник декана художньо-графічного факультету

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології та педаго-гічних інновацій

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

доцент кафедри соціальної педагогіки, психології та педаго-гічних інновацій

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

доцент кафедри спеціальної педагогіки та психології

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

резерв керівних кадрів, проректор із навчальної роботи

1

І етап – 14.02–16.02

ІІІ етап – 15.09–16.09

Полтавська область

40

Полтавський національний тех-нічний університет ім. Юрія Кондратюка

декан будівельного факультету

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10

Рівненська область

41

національний університет водного господарства та природокористування

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

1

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

м. Севастополь

42

Севастопольський національ-ний технічний університет

проректор з наукової роботи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

декан факультету морських технологій та судноплавства

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10

заступник декана факультету економіки та менеджменту

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

заступник декана факультету морських технологій та судно-плавства

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

Сумська область

43

Сумський державний універси-тет

заступник декана факультету технічних систем та енергоефек-тивних технологій

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

заступник декана гуманітарного факультету

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

44

Глухівський національний пе-дагогічний університет
ім. Олександра Довженка

Перший проректор

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Проректор з науково-педагогічної роботи

2

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

Тернопільська область

45

Тернопільський національ-ний економічний університет

Проректор з науково-педагогічної роботи

2

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

Харківська область

46

Харківський державний уні-верситет харчування та тор-гівлі

Директор інституту післядипломної бізнес-освіти

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10
1

2

3

4

5старший викладач дисциплін психолого-педагогічного циклу

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

47

Харківський національний ун-верситет ім. В.Н.Каразіна

Доцент кафедри загальної психології

2

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

декан

4

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10

48

Харківський національний економічний університет

Проректор з науково-педагогічної роботи

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Проректор з навчальної роботи

1

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

Декан факультету

2

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10

Заступник начальника навчального відділу

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 17.10–21.10

Методист навчального відділу

1

І етап – 31.01–11.02

ІІІ етап – 05.09–07.09

Методист навчального відділу

1

І етап – 31.01–11.02

ІІІ етап – 05.09–07.09

Начальник методичного відділу

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 17.10–21.10

Викладач кафедри логістики

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

заступник декана

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

Викладач кафедри комп’ютерних систем і технологій

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

заступник декана

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

Викладач кафедри регіональної економіки

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

Доцент кафедри управління персоналом

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

доцент кафедри міжнародної економіки та МЗЕД

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

заступник декана

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

Викладач кафедри бухгалтерського обліку та звітності

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

викладач кафедри банківської справи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

викладач кафедри фізичного виховання та спорту

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

49

Харківський державний універ-ситет мистецтв ім. І.П.Котля-ревського

Проректор з наукової роботи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

Викладач курсу «Музична психологія та педагогіка»

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

Начальник відділу кадрів

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 19.09–23.09

Заступник декана

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10
1

2

3

4

5

50

Українська інженерно-педаго-гічна академія

ректор

1

І етап – 14.02–16.02

ІІІ етап – 15.09–16.09

Проректор з науково-педагогічної роботи

2

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

Заступник декана денної форми навчання

2

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

Начальник відділу кадрів

1

І етап – 21.02–26.02

ІІІ етап – 19.09–23.09

Херсонська область

51

Херсонський державний уні-верситет

ректор

1

І етап – 14.02–16.02

ІІІ етап – 15.09–16.09

Перший проректор (проректор з навчальної роботи)

1

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

Проректор з наукової роботи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

52

Херсонський державний мор-ський інститут

Проректор з науково-педагогічної роботи

1

І етап – 11.04–16.04

ІІІ етап – 09.11–11.11

Проректор з навчально-виховної роботи

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Хмельницька область

53

Кам’янець-Подільський націо-нальний університет ім. Івана Огієнка

Декан педагогічного факультету

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10

Декан природничого факультету

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10

Черкаська область

54

Черкаський державний техно-логічний університет

Заступник декана ФЕУ

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

Начальник навчального відділу

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 17.10–21.10

55

Уманський державний педаго-гічний університет ім. Павла Тичини

Перший проректор

1

І етап – 14.02–19.02

ІІІ етап – 14.09–16.09

Декан факультету української філології

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10

Завідувач кафедри виховних технологій та педагогічної творчості

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

56

Черкаський національний уні-верситет ім. Богдана Хмель-ницького

Проректор з наукової роботи

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 08.06–10.06

Директор Центру зовнішніх і міжнародних зв’язків

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10

Директор Навчально-наукового інституту педагогічної освіти

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10

Директор Навчально-наукового інституту природничих наук

1

І етап – 21.03–26.03

ІІІ етап – 19.10–21.10

Заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і права з наукової роботи

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

Заступник директора Навчально-наукового інституту історії і філосо-фії з навчальної роботи

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10
1

2

3

4

5Виконувач обов’язків заступника декана факультету інформацій-них технологій та біомедичної кібернетики з навчальної роботи

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

Заступник декана психологічного факультету з навчальної роботи

1

І етап – 28.03–02.04

ІІІ етап – 24.10–28.10

Завідувач кафедри прикладної математики

1

І етап – 10.01–15.01

ІІІ етап – 06.06–10.06

В і д о м ч е в и д а н н я


Університет менеджменту освіти АПН України
^
ПЛАН-ГРАФІК
підвищення кваліфікації

керівних, педагогічних і науково-педагогічних

кадрів освіти на 2011 рік

План-графік підготували:

Л.М.Ващенко, В.П.Яковець,

Н.М.Грінівецька, А.Л.Кліменко

Редактори: В.І.Отрішко, Л.Є.Івашень

Коректор О.П.Кірієнко

Комп’ютерна верстка Я.Й.Васильченко

Підписано до друку ______________ р. Формат 60х84/16.

Папір офс. Гарнітура Arial. Друк офс.

Тираж ___________. Зам. _________.

Університет менеджменту освіти НАПН України


04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А


 І етап – очний;

ІІ етап – дистанційний;

ІІІ етап – очний

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Схожі:

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconПедагогічної освіти інститут відкритої освіт
...
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconНаціональна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
«психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін»
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconШановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»
Університет менеджменту освіти» напн україни Інститут відкритої освіти пропонують Вам та Вашим колегам (викладачам, методистам, лаборантам...
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconУправління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів освіти на 2010 рік Частина ІІ київ – 2010
Університет менеджменту освіти центральний інститут післядипломної педагогічної освіти план-графік
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів
Університет менеджменту освіти центральний інститут післядипломної педагогічної освіти план-графік
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти iconМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи