Додаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист» icon

Додаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист»
Скачати 54.74 Kb.
НазваДодаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист»
Дата10.09.2012
Розмір54.74 Kb.
ТипДодатокДодаток до наказу

від 05.06.2012 р. № 01-01/220

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання – методист»

у системі післядипломної педагогічної освіти

  1. Загальні положення

  1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» у системі післядипломної педагогічної освіти (далі – Методичний турнір).

  2. Методичний турнір проводиться ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (далі – Університет) з метою підтримки творчої діяльності керівників структурних підрозділів (далі – керівники) та педагогічних працівників інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти та районних (міських) методичних кабінетів (центрів) (далі – Р(М)МК(Ц), що обіймають посади методистів (далі – методисти).

  3. Основні завдання Методичного турніру:

● активізація творчої діяльності керівників та методистів закладів післядипломної педагогічної освіти, районних (міських) методичних кабінетів (центрів), популяризація, пропаганда та поширення передового педагогічного досвіду в системі післядипломної педагогічної освіти;

● презентація навчальних, науково-методичних, навчально-методичних розробок методичних працівників закладів ППО, Р(М)МК(Ц) щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти та поширення їхніх здобутків у науково-методичній діяльності закладів ППО, Р(М)МК(Ц);

● популяризація серед громадськості здобутків, освітянських надбань, підвищення інтересу до проблем безперервної освіти;

● стимулювання творчого пошуку педагогічних працівників щодо удосконалення системи післядипломної педагогічної освіти;

● створення Всеукраїнського інформаційно-аналітичного банку даних педагогічного досвіду керівників та методистів системи післядипломної педагогічної освіти України.

  1. ^ Учасники Методичного турніру

У Методичному турнірі можуть брати участь керівники та методисти інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти та Р(М)МК(Ц) (вік, стаж роботи, кваліфікаційна категорія учасників не обмежується).

  1. Організація Методичного турніру

3.1. Методичний турнір проводиться впродовж 2012 – 2014 років поетапно:

 • I етап – 2012 рік – за участю керівників та методистів інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти, Р(М)МК(Ц) з питань організації виховної роботи та позашкільної освіти;

 • IІ етап – 2013 рік – за участю керівників та методистів інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти, Р(М)МК(Ц) з питань управління навчальним закладом (ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ);
 • IІІ етап – 2014 рік – за участю керівників та методистів інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти з питань викладання предметів освітніх галузей.

  1. Кожний етап Методичного турніру проходить у два тури: перший – обласний – у лютому – вересні, другий – Всеукраїнський – у жовтні – грудні.

3.3. Організація та проведення першого (обласного) туру здійснюється регіональними закладами післядипломної педагогічної освіти, за рекомендацією яких до участі у другому (Всеукраїнському) турі запрошуються переможці обласного туру. Проведення другого (Всеукраїнського) туру Методичного турніру здійснюється Університетом менеджменту освіти в два етапи: заочний (конкурс методичних розробок) та очний (змагання-турнір).

3.4. Проведення Методичного турніру на кожному етапі щорічно оголошується наказом ректора Університету менеджменту освіти, який містить інформацію про порядок та строки його проведення, перелік номінацій конкурсних робіт, вимоги щодо змісту, оформлення творчих розробок учасників турніру та презентації учасника Методичного турніру за темою «Моє покликання – методист» на другому (Всеукраїнському) турі, склад оргкомітету та журі.

3.5. Координацію організації та проведення другого (Всеукраїнського) туру Методичного турніру здійснює Науково-методичний центр координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Керівництво Методичним турніром здійснює оргкомітет, на який покладається відповідальність за його організацію та проведення.

Журі Методичного турніру здійснює перевірку відповідності поданих матеріалів вимогам конкурсу та визначає переможців та лауреатів за номінаціями.

  1. На другий (Всеукраїнський) тур Методичного турніру регіональні заклади післядипломної педагогічної освіти надсилають:

  • заявку про участь працівника інституту (академії) післядипломної педагогічної освіти, Р(М)МК(Ц) у Методичному турнірі (у паперовому та електронному вигляді);

  • презентацію – творчий портрет працівника інституту (академії) післядипломної педагогічної освіти, Р(М)МК(Ц) «Моє покликання – методист» (у паперовому та електронному вигляді);

  • витяг з рішення науково-методичної ради регіонального інституту післядипломної педагогічної освіти з рекомендацією до участі у другому турі Методичного турніру;

  • анотацію, де автори коротко формулюють основні ідеї та зміст поданої на конкурс розробки;
  • відомості про автора (авторський колектив): прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, кваліфікаційна категорія, звання, адреса (адреси) закладів (установ), де працює (працюють) автор (автори), контактні телефони, факс, e-mail (у паперовому та електронному вигляді);

  • конкурсні матеріали.

  1. До участі у другому (Всеукраїнському) турі Методичного турніру допускаються працівники, яких за результатами першого (обласного) туру визнано переможцями в номінаціях.

  2. Конкурсні матеріали переможців та лауреатів Методичного турніру заносяться до інформаційно-аналітичного банку даних та каталогу досягнень педагогів системи післядипломної педагогічної освіти України.

  3. Переможці Методичного турніру нагороджуються дипломами (сертифікатами) та призами.

3.10. Результати Методичного турніру оприлюднюються через пресу та інші засоби масової інформації, оголошуються на сайті Університету.


  1. Фінансове забезпечення

Фінансування здійснюється відповідно до цього положення та діючого законодавства України.


авторські навчальні або методичні посібники, збірники дидактичного матеріалу, практикуми тощо;

- авторські розробки системи позакласних заходів з окремих предметів чи циклів предметів;

- авторські розробки виховних позаурочних заходів.

  1. Номінації Методичного турніру:

  • Методична робота з вивчення, узагальнення та впровадження Інноваційні технології в управлінні навчальним закладом (ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ).

  • Методична робота з вивчення, узагальнення та впровадження Інноваційні технології щодо підтримки професійного й особистісного розвитку педагогічних та управлінських кадрів закладів післядипломної педагогічної освіти у міжатестаційний період.

  • Методична робота з вивчення, узагальнення та впровадження Інновації в підвищенні кваліфікації та перепідготовці керівних та педагогічних кадрів.

  • Інноваційні підходи в координації діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

  • Інформаційно-комунікаційні технології в навчальній діяльності, організаціїсвиховноїмроботи, позашкільної освіти.

  • Інноваційні підходи щодо впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній простір регіону з відповідного напряму роботи.

  • Інновації в організації роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти.Схожі:

Додаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист» iconПоложення (додаток ) про проведення конкурсу. В. о ректора В. М. Довбня Вошкіна І. А. 72-27-93 Додаток положення про Всеукраїнський конкурс обдарованої молоді та її наставників „Первоцвіт загальні положення
Повідомляємо, що на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05. 09. 2012 №1/9-623 «Про Всеукраїнський...
Додаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист» iconПрограма проведення ІІ етапу всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „дошкільна освіта” – 2012 19. 04. 2012 – 20. 04. 2012
Перше конкурсне завдання для студентів окр „бакалавр” „Моє покликання – вихователь” (самопрезентація) – до 3 хв
Додаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист» iconДодаток №1 до наказу № від 2005 р. Положення про другий відкритий командний турнір м. Суми з програмування
Метою проведення Турніру є підвищення якості навчання програмуванню І алгоритмізації у навчальних закладах м. Суми, сприяння підготовці...
Додаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист» iconДодаток №1 до наказу № від 2005 р. Положення про другий відкритий командний турнір м. Суми з програмування
Метою проведення Турніру є підвищення якості навчання програмуванню І алгоритмізації у навчальних закладах м. Суми, сприяння підготовці...
Додаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист» iconПро проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012»
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Додаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист» iconНаказ №77 Про затвердження " Положення про програму навчальної дисципліни" з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю: Затвердити "Положення про програму навчальної дисципліни".
Вважати таким, що втратив чинність Додаток 1 до наказу №98 від 27. 03. 2008 р. “Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних...
Додаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист» iconДодаток 1 до наказу Міністерства освіти І науки України від 01. 10. 2009 року №904 Тимчасове Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Додаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист» iconНаказ №1143 Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013»
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Додаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист» iconДодаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань
move to 0-35370599
Додаток до наказу від 05. 06. 2012 р. №01-01/220 положення про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання методист» iconДодаток 1 до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня 2009 року №904 Тимчасове Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи