Наказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку icon

Наказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку
Скачати 44.54 Kb.
НазваНаказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку
Дата10.09.2012
Розмір44.54 Kb.
ТипНаказ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ


м. Київ


28 09 2007 855

Про затвердження


Тимчасового порядку


Відповідно до п. 11 постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”, з метою визначення можливостей навчального закладу щодо започаткування діяльності з надання певної освітньої послуги

НАКАЗУЮ:1. Затвердити Тимчасовий порядок визначення можливостей навчального закладу, фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності щодо започаткування діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу, що додається.

2. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Михайліченко М.В.) забезпечити використання Тимчасового порядку до розробки методики визначення можливостей навчального закладу щодо започаткування діяльності з надання освітньої послуги.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління ліцензування, акредитації та нострифікації Михайліченка М.В.


Заступник міністра В.Д. Шинкарук


Затверджено

наказом МОН від 28.09.2007 855


Тимчасовий порядок визначення можливостей навчального закладу, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності щодо започаткування діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу


1. Ліцензування послуг здійснюється за заявою навчального закладу. У заяві зазначається найменування послуги, на надання якої заявник бажає отримати ліцензію.

2. До заяви додаються:

1) установчі документи;

2) копії рішення власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу про створення навчального закладу. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, подається копія установчого договору;

3) копія свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу та копія довідки про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - юридичною особою;

4) копія довідки про ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів-фізичною особою-суб'єктом підприємницької діяльності;

5) концепція діяльності за заявленим напрямом (освітньою послугою), яка базується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг, погоджена відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською держадміністрацією, на території якої планується надання заявлених послуг;

6) копії затверджених в установленому порядку навчальних, освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів:

7) інформація про кількісні показники матеріально-технічного, науково-методичного та кадрового забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки (крім дошкільних і позашкільних навчальних закладів) та обсяг її фондів, відомості про інформаційну базу відповідно до нормативів, затверджених в установленому порядку;

8) копії документів, що засвідчують право власності або право оперативного управління, чи право користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше ніж необхідний для завершення надання послуги;

9) довідка банківської установи про сформований статутний фонд навчального закладу (якщо законодавством передбачено формування статутного фонду);

10) висновок органів державного пожежно-технічного, санітарного нагляду, охорони праці про відповідність наявних приміщень та матеріально-технічної бази встановленим вимогам, нормам і правилам;

11) копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу: дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь та вчене звання (за їх наявності), першої сторінки паспорта;

12) паспортні дані (прізвище, ім'я та по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання), копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності щодо надання послуг у сфері дошкільної освіти;

13) погодження органів виконавчої влади, якщо таке погодження передбачене законодавством і необхідне для організації навчання за професіями, спеціальностями і напрямами підготовки;

14) за наявності у структурі навчального закладу відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв тощо), що надаватимуть послуги, копії рішень про їх створення, реєстрацію та положення про структурні підрозділи, а також інші документи, зазначені у цьому пункті.

3. Навчальні заклади іноземних держав або їх структурні підрозділи, що функціонують в Україні, крім зазначених у пункті 2 цього Порядку документів додатково подають:

- копію документа, що засвідчує створення навчального закладу чи структурного підрозділу (філії, представництва тощо) на території України (дозвіл МОН, міжнародні угоди);

-документ, що засвідчує дозвіл державного центрального органу управління освітою країни знаходження навчального закладу на створення та діяльність навчального закладу чи структурного підрозділу на території України;

-документ, що підтверджує визнання програми, за якою буде проводитися навчання, країною, в якій функціонує навчальний заклад;

- програму та навчальний план, за якими буде проводитися навчання, погоджені МОН.

4. Підприємства, установи та організації, що планують проведення професійного навчання безпосередньо на виробництві, до заяви додають документи, передбачені підпунктами 3, 6, 7, 10 і 13 пункту 2 цього Порядку.

5. Навчальні заклади, які планують провадження діяльності за освітніми програмами навчальних закладів-іноземних юридичних осіб, крім зазначених у пункті 2 цього Порядку документів, також подають:

- документ про реєстрацію навчального закладу-іноземної юридичної особи в країні знаходження, легалізований в установленому порядку;

- дозвіл навчального закладу-іноземної юридичної особи на право використання його програм освітньої діяльності та видачу документа за результатами навчання, погоджений з державним центральним органом управління освітою країни знаходження навчального закладу;

- довідку державного центрального органу управління освітою країни знаходження навчального закладу про акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності;

- програми та навчальні плани, за якими буде проводитися навчання, погоджені МОН.

6. У разі подання заяви про збільшення ліцензованого обсягу документи, зазначені у підпунктах 1-6 і 8-12 пункту 2, не вимагаються.


Начальник управління

ліцензування, акредитації та нострифікації М.В.Михайліченко

Схожі:

Наказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку iconНаказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260», наказу Міністерства освіти І науки України...
Наказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку iconНаказ №741 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260», наказу Міністерства освіти І науки України...
Наказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку iconНаказ №28 Про запровадження Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 p. №1149 "Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання...
Наказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку iconНаказ №45 оп 04 лютого 20 14 р м. Чернівці " Про затвердження комісії з списання навчально-методичної літератури з балансу чну ім. Ю. Федьковича на 20 14 р. " Відповідно до "
Відповідно до “ Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007р. №1314 ”Про затвердження порядку списання об”єктів державної...
Наказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку iconНаказ №977 від 27 жовтня 2008 року Зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06. 04. 09 за №312/16328 Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт І дисертацій
Директору Українського інституту науково-технічної І економічної інформації Ямчуку А. В. забезпечити здійснення науково-методичних...
Наказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку iconПовідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України
Терство освіти І науки України повідомляє про оприлюднення 25. 10. 2010 на своєму офіційному web-сайті – www mon gov ua проект наказу...
Наказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку iconНаказ №557 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12. 08. 2010 за №680/17975 Про затвердження Змін до Положення про спеціалізовані вчені ради
Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Наказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку iconНаказ № Про доповнення до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» з метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну наказую
Внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у...
Наказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку iconНаказ №855 Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки
Затвердити План дій щодо запровадження інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,...
Наказ №855 Про затвердження Тимчасового порядку iconНаказ №855 Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки
Затвердити План дій щодо запровадження інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи