Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02 icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02
Скачати 229.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02
Дата02.09.2012
Розмір229.45 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Ф № У-3.02

Донецький національний медичний університет ім.. М. Горького


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор ДонНМУ


______________проф. Талалаєнко О.М.


"________"__________________ 2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМАЗ циклу тематичного удосконалення "Захворювання нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку"


Для спеціальності "Дитяча неврологія", «Педіатрія», «Неонатологія»

Факультет інтернатури і післядипломної освітиКафедра дитячої та загальної неврології ФІПО


Нормативні дані:


Кількість годин

Всього

Лекцій

Семінарських

Практич-них

Іспити

Додаткові програми

156

48

44

50

6

8


Робочу програму складено на підставі типової програми спеціалізації за фахом “Дитяча неврологія”, схваленої Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Головному управлінні освіти, науки і інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України 27 вересня 2002 року.


Робочу програму склали: проф. Євтушенко С.К., доц. Шестова О.П., доц. Морозова Т.М., доц. Омельяненко А.А.


Програму обговорена на засіданні кафедри "______" ______________ 2012 р.


Протокол №_________


Завідувач кафедри______________________ проф. Євтушенко С.К.


Програму ухвалено на засіданні циклової комісії "____"____________2012 р.


Голова циклової комісії _____________________ проф. Нагорна Н.В.


^

Структура робочої програми з післядипломної освіти ТУ


"Захворювання нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку"

I. Змістовна частина

^ Теми (назва, зміст) і вузлові питання до них


Всього годин


Лекцій

Семінари

Практичн

1

2

3

4

5

6

1.

Соціальна медицина та організація

неврологічної допомоги дітям в Україні

2

2

-


-

1.1.

Введення в спеціальність, історія розвитку дитячої неврології в Україні. Організація неврологічної допомоги дітям Диспансеризація немовлят та дітей раннього віку с захворюваннями нервової системи Медична етика і деонтологія дитячого невролога в перінатології Техніка безпеки та охорона праці

2

2

--

2.

Клінічна анатомія і фізіологія

нервової системи, топічна діагностика

5

-

-


5

2.1.

Анатомо-фізіологічне введення до

клініки нервових хвороб

2

-

-

2

2.2.

Клінічні синдроми ураження нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку та їх топічна діагностика

3

-

-

3

3.

Методи дослідження в неврології раннього дитячого віку

9

2

2

5

3.1.

Клінічні методи дослідження. Методика обстеження новонародже-них та дітей раннього віку

5

-

-


5

3.2.

Сучасні іструментальні і лабораторні методи дослідження

4

2

2

-

4.

Інфекційні та інфекційно-алергичні захворювання НС у дітей. Клінічні прояви, етіологія, патогенез, основи діагностики та лікування.

17

6

6


5

4.1.

Внутрішньо утробні інфекції. Ранні клінічні ознаки, основні чинники, методи діагностики, лікування та профілактики. ЕмбріоВІЛ

4

2

2


-

4.2.

Менінгіти у новонароджених та дітей раннього віку Клінічні варіанти, етіологія, патогенез, діагностика та лікування.

2
2

-

4.3.

Енцефаліти (первинні та вторинні) у дітей Клінічні варіанти, етіологія, патогенез, діагностика та лікування.

4

2

2

-

4.4.

Гострі мляві парези. Поліомієліт, полірадикулоневропатії, мононевро-патії, міеліт. Клінічні варіанти, етіологія, патогенез, диференційна діагностика та лікування.

7

2

-5

5.

Спадкові хвороби та вади розвитку НС

55

18

14

23

5.1.

Теоретичні основи медичної генетики Принципи діагностики, медично-генетичного консультування та лікування хворих дітей на спадкові ураження НС

2

-

2


-

5.2.

Вади розвитку НС. Гідроцефалія

4

2

2

-

5.3.

Нейрофакоматозы. Дисплазії сполучної тканини у дітей неврологічні прояви.діагностика

7

2

-

5

5.4.

Синдром дифузної м’язової гіпотонії у новонароджених та дітей раннього віку

8

2

-

6

5.5

Спадкові м’язові та нейром´язові захворювання. Спінальні та невральні аміатрофії. Структурні міопатії та міодістрофії. Демонстрація учбового відеофільму

5

2

3

-

5.6.

Міастенія та міастенічні синдроми

4

2

2

-

5.7.

Спадкові хвороби обміну речовин з ураженням нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку. Діагностика

8

2

-


6

5.8

Порушення обміну амінокислот, органічних кислот, вуглеводів, ліпідів.

4

2

2

-

5.9

Неврологічні прояви дефіциту карні- тину та мітохондріальні енцефало-міопатії у дітей

4

2

2

-

5.10

Хвороби лізосомального накопичення, лейкодистрофії і лейкопатії

8

2

-

6

6.

Захворювання нервової системи у новонароджених

18

6

6

6

6.1.

Гіпоксичні ушкодження НС у новона-роджених. Ранні клінічні ознаки, основні чинники, методи діагностики, лікування та профілактики

4

2

2

-

6.2.

Травматичні ушкодження НС у ново-народжених. Ранні клінічні ознаки, основні чинники, методи діагностики, лікування та профілактики

4

2

2

-

6.3.

Синдроми відновного періоду гіпоксичних та травматичних уражень НС, основи ранньої діагностики, лікування та профілактики

8

2

-

6

6.4.

Недоношеність. Гемолітична хвороба новонароджених, метаболічні розлади.

2

-

2

-

7.

Дитячий церебральний параліч

5

2

3

-

7.1.

Ранні клінічні ознаки, основні чинники, методи діагностики, клінічні форми ЦП. Принципи відновної терапії та профілактики ЦП

5

2

3

-

8.

Епілепсія. Класифікація, визначення термінів, етіологічні фактори, алгоритми діагностики та лікування.

18

8

4

6

8.1.

Судоми новонароджених, діагностика та лікування.

8

2

-

6

8.2.

Епілепсія. Катастрофічні форми епілепсії у дітей раннього віку. Діагностика та лікування.

4

2

2

-

8.3.

Неепілептичні пароксизми у немовлят та дітей раннього віку.

4

2

2

-

8.4

Первазивні розлади розвитку. Синдром гиперактивності з дефіцитом уваги. Аутизм.

2

2

-

-

9.

Пухлини нервової системи у дітей

5

2

3

-

9.1.

Пухлини головного мозку та спинного мозку

5

2

3

-

10

Травматичні ураження НС у дітей раннього віку

4

-

4

-

10.1

Травматичні ураження черепа та головного мозку

2

-

2

-

10.2.

Травматичні ураження хребта, спинного мозку та периферичної нервової системи

2

-

2

-

11

Невідкладні стани в неврології. Коматозні стани, набряк головного мозку. Метаболічні порушення.

5

2

3

-


11.1.

Клініка невідкладних станів. Методи інтенсивної терапії

5

2

3

-

12.

Разом

142

48

44

50
^ Додаткові програми: терапія екстремальних станів

8

Іспити

6

УСЬОГО:

156
^

II. Тематичний план лекцій
Название лекции

Години

1.

Роль онто- та філогенезу в розвитку захворювань нервової системи у немовлят і дітей. Організація неврологічної допомоги в Україні. Прикази. Диспансеризація

2

2.

Сучасні методи дослідження в неврології раннього дитячого віку. Дослідження ЦСР. Демонстрація учбового відеофільму

2

3.


Гіпоксичні ураження НС у новонароджених. Синдроми гострого періоду. Тактика терапії ішемічних та геморагічних уражень ЦНС у новонароджених в гострому періоді

2
4.

Пологові травми головного, спинного мозку та периферійної нервової системи.

2

5.


Синдроми ураження НС у немовлят. Рання діагностика рухових, когнітивних та мовленнєвих порушень

2


6.

Дитячий церебральний параліч. Сучасний погляд на походження ЦП. Клінічні форми та перші прояви ЦП Сучасні методики лікування. Демонстрація учбового відеофільму

2

7


Неонатальні судоми. Міоклонічні епілепсії і епілептичні синдромі у немовлят

2


8

Неепілептичні пароксизми у немовлят та дітей раннього віку.

2

9

Катастрофічні форми епілепсії у дітей раннього віку. Демонстрація учбового відеофільму

2

10

Ураження нервової системи при нейрофакоматозах у дітей. Демонстрація учбового відеофільму

2

11

Клінічні і радіологічні прояви вад розвитку нервової системи у дітей. Гідроцефалія.

2

12Внутрішньоутробні інфекції з ураженням нервової ситеми. Методи сучасної діагностики TORCH- комплексу. Клінічні прояви ВУІ. Терапія

213

Енцефаліти у дітей. Клінічні варіанти, етіологія, патогенез, діагностика та лікування

2

14


Мононевропатії та запальні поліневропатії у дітей. Вакцінальні реакції та ускладнення з ураженням НС .

2

15

Синдром дифузної м’язової гіпотонії у новонароджених та дітей раннього віку

2

16

Вроджені спинальні та невральні аміатрофії, структурні міопатії та міодістрофії. Демонстрація учбового відеофільму

2

17

Міастенія та міастенічні синдроми. Міоплегії. Демонстрація учбового відеофільму

218

Порушення обміну амінокислот, органічних кислот, вуглеводів, ліпідів.


2

19


Діагностика спадкового порушення обміну речовин з ураженням нервової системи у новонароджених та дітей.

2


20

Хвороби лізосомального накопичення, лейкодистрофії і лейкопатії.

2

21

Неврологічні прояви дефіциті карнітина ті мітохондріальні єнцефаломіопатії у дітей

2


22

Первазивні розлади розвитку. Синдром гиперактивності з дефіцитом уваги. Аутизм.

2


23

Пухлини головного та спинного мозку у дітей

2


24

Невідкладні стани в неврології. Метаболічні розлади.

Енцефалічна реакція, набряк головного мозку


2
ВСЬОГО

48


III. Тематичний план практичних занять
Тема практичного заняття

Години

Практ.зан.


Анатомо-фізіологічне введення до клініки нервових хвороб. Синдроми ураження нервової системи у дітей раннього віку та їх топічна діагностика

5


Практ.зан.


Дослідження неврологічного статусу новонародженого та дитини раннього віку. Демонстрація учбового відеофільму.

5Практ.зан.


Синдроми відновного періоду гіпоксичного і травматичного ураження НС. Рання діагностика рухових, когнітивних та мовленнєвих порушень.


6


Практ.зан.

Синдром дифузної м’язової гіпотонії у новонароджених та дітей раннього віку.


6


Практ.зан.Ураження нервової системи при спадкових порушеннях обміну у немовлят та дітей раннього віку. Мітохондріальні та пероксисомні захворювання. Клінічні прояви, діагностика, лікування


6

Практ.зан.


Неонатальні судоми та неепілептичні пароксизми у дітей раннього віку: етіологічні фактори, алгоритми діагностики та лікування.

6Практ.зан


Клінічні та параклінічні проблеми вад розвитку нервової системи. Нейрофакоматози

5

Практ.зан

Диференційно-діагностичні критерії лейкодистрофій і лейкопатій

6

Практ.зан

Гострі мляви паралічі. Диференційна діагностика та лікування

5
ВСЬОГО

50IV. Перелік практичних навичок

1. Методика дослідження неврологічного статусу новонародженого, немовля та дитини.

2. Методика дослідження неврологічного статусу дитини в критичному стані.

3. Оцінка даних спинномозкової пункції

5. Оцінка імуноферментних досліджень крові при вроджених інфекціях

6. Невідкладна допомога при інфекційно-токсичному шоку.

7. Невідкладна допомога при епілептичному статусі

8. Невідкладна допомога при критичному стані новонароджених.

9. Аналіз рентгенограм хребта и черепа.

10 . Аналіз НСГ та МРТ головного / спинного мозку.


^ V. Контрольні питання

 1. Поняття млявого та спастичного паралічу

 2. Синдром поперечного ураження спинного мозку.

 3. Бульбарний та псевдобульбарний синдроми.

 4. Топічна діагностика різних видів атаксій.

 5. Статус недоношеного новонародженого

 6. Статус новонародженого

 7. Основні діагностичні критерії затримки психічного та рухового розвитку

 8. ТОRCH інфекції. Цитомегаловірусна інфекція, клінічні прояви, методи діагностики, лікування та профілактики.

 9. ЕмбріоВІЛ, клінічні прояви, методи діагностики, лікування та профілактики.

 10. Токсоплазмоз. Клінічні прояви, методи діагностики, лікування та профілактики.

 11. Краснуха. Клінічні прояви, методи діагностики, лікування та профілактики.

 12. Герпес вірусна інфекція. Клінічні прояви, методи діагностики, лікування та профілактики.

 13. Менінгіти і новонароджених та дітей раннього віку Клінічні варіанти, етіологія, патогенез, діагностика та лікування.

 14. Первинні енцефаліти у дітей Клінічні варіанти, етіологія, патогенез, діагностика та лікування.

 15. Вторинні (екзантемні, вакцінальні) енцефаліти. Клінічні прояви, методи діагностики, лікування та профілактики.

 16. Гострі мляві парези. Поліомієліт Клінічні варіанти, етіологія, патогенез, диференційна діагностика та лікування.

 17. Інфекційні полірадикулоневропатії, синдром Гійєн-Барре, Ландрі. Клінічні варіанти, етіологія, патогенез, диференційна діагностика та лікування.

 18. Вади розвитку НС. Гідроцефалія. Клінічні прояви, методи діагностики, лікування та профілактики.

 19. Структурні міопатії (немалі нова, центрального стержню, центронуклеарна.,)

 20. Прогресуючі м’язові дистрофії (дистрофія Дюшена, Беккера, Емері –Дрейфуса, синдром Фукуями)

 21. Спінальні м’язові атрофії (хвороба Верднига-Гоффмана 1,2,3 типи)

 22. Спадкові мотосенсорни (Шарко-Марі, Дежеріна-Сота, Русі-Леві.) та вегетативні невропатії (синдром Райлі-Дея).

 23. Хвороба Фридрейха

 24. Атаксія –телеангіектазія

 25. Спадкові параплегії (хвороба Штрюмпеля, параплегії „плюс”)

 26. Міастенія та міастенічні синдроми. Вроджена міастенія, транзиторна міастенія новонародженого)

 27. Лікувально-діагностична тактика у гострому періоді гіпоксично-ішемічних уражень головного мозку.

 28. Лікувально-діагностична тактика у гострому періоді гіпоксично-геморагічних уражень головного мозку.

 29. Синдроми відновного періоду перінатальних ушкоджень головного мозку , клініка діагностика, лікування.

 30. Пологові травми головного мозку, клініка діагностика, лікування.

 31. Пологові травми спинного мозку, клініка діагностика, лікування.

 32. Пологові травми периферичної нервової системи, клініка діагностика, лікування.

 33. Нейрофакоматозы (хвороба Штурге-Вебера, Гіпель -Ландау, Бурневіля). Клініка діагностика, лікування.

 34. Спадкові хвороби порушення амінокислотного обміну з ураженням нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку

 35. Тезауризмози.Спадкові хвороби порушення ліпідного (лейкодистрофїї, хвороба Прадера –Віллі, Лоуренса-Муна-Барде-Бидля) обміну з ураженням нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку

 36. Спадкові хвороби порушення вуглеводного(галактоземія) обміну з ураженням нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку.

 37. Спадкові мітохондриальні та пероксисомні хвороби з ураженням нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку

 38. Синдром „млявої дитини” , основні чинники, методи діагностики, лікування та профілактики

 39. Рання діагностика затримки моторного та когнітивного розвитку

 40. Соматичні та неврологічні прояви дисплазії сполучної тканини.

 41. Гемолітична хвороба новонароджених, клініка діагностика, лікування.

 42. Дитячий церебральний параліч

 43. Судоми новонароджених, діагностики та лікування

 44. Епілепсія у дітей. Авторські форми в залежності від віку та клінічних проявів. Діагностика, лікування

 45. Пароксизмальні стани в ранньому дитячому віці, діагностики та лікування.

 46. Синкопальні стани

 47. Порушення сну

 48. Пухлини нервової системи у дітей, клініка діагностика, лікування.

 49. Травми головного мозку у дітей

 50. Набряк головного мозку. Клініка діагностика, лікування

 51. Транзiторнi метаболічні порушення. Клініка діагностика, лікування

 52. Первазивні порушення розвитку . Аутизм. СГДУ

 53. Невідкладна терапія судомного стану.^ VI. Перелік обов’язкової та додаткової літератури


Обов’язкова література:

 1. Євтушенко С.К., Шестова О.П., Морозова Т.М. Гiпоксичнi ураження головного мозку у новонароджених та iхнi наслідки. Навчально-методичний посібник.-Донецьк, 2001.

 2. Евтушенко С.К., Лисовский Е.В., Евтушенко О.С. Дисплазия соединительной ткани в неврологии и педиатрии (клиника, диагностика, лечение) // Издательский Дом "Заславский", Донецк. – 2009. – 365 с.

 3. Евтушенко С.К., Морозова Т.М., Шестова Е.П., Евтушенко О.С. Синдром мышечной гипотонии у новорожденных и детей раннего возраста // Донецк. – 2008. – 240 с.

 4. Евтушенко С., Омельяненко А. Клиническая электронцефалография у детей.- Донецк, «Донеччина», 2005.

 5. Евтушенко С.К., Морозова Т.М., Москаленко М.А., Прохорова Л.М., Шестова Е.П., Голубева И.Н. Идентификация мутаций у ребенка с митохондриальной энцефаломиопатией // Международный неврологический журнал. – 2010. - № 3 (33). – с. 64-68

 6. Евтушенко С.К., Морозова Т.М., Прохорова Л.М., Голубеева И.Н., Перепечаенко Ю.М., Зима И.Е., Евтушенко Л.Ф., Лепихов П.А. Алгоритм диагностики основных наследственных синдромов, проявляющихся аномалией развития сердца и нервной системы // Международный неврологический журнал. – 2009. - № 7 (29). – с. 74-81

 7. Євтушенко С.К., Морозова Т.М., Омельяненко А.А., Шестова О.П., Луцький І.С., Сімонян В.А., Грищенко А.Б., Євтушенко О.С., Морозова Г.В., Прохорова Л.М. Нейрофізіологічна діагностика і лікування когнітивних розладів при захворюваннях головного мозку у дітей // Донецьк. – 2010. – 32 с.

 8. Євтушенко С.К., Омельяненко А.А., Морозова Т.М., Шестова О.П., Євтушенко О.С., Москаленко М.А., Прохорова Л.М., Голубєва І.Н., Шаймурзін М.Р. Застосування внутришньовенних інфузій імуноглобуліну при захворюваннях нервової системи у дітей // Київ. – 2010. – 20 с.

 9. Евтушенко С.К., Морозова Т.М. Родовые травмы нервной системы // Международный неврологический журнал. – 2011. - № 3 (41). – с. 149-162

 10. Евтушенко С.К., Морозова Т.М., Шаймурзин М.Р. Симпозиум "Синдром мышечной гипотонии у новорожденных и детей раннего возраста" // Международный неврологический журнал. – 2011. - № 4 (42). – с. 124-148

 11. Морозова Т.М. Евтушенко С.К., Омельяненко А.А. Диагностические аспекты и терапия неонатальных судорог (часть 1) // З турботою про дитину. – 2011. - № 5 (23). – с. 33-37

 12. Морозова Т.М. Евтушенко С.К., Омельяненко А.А. Диагностические аспекты и терапия неонатальных судорог (часть 2) // З турботою про дитину. – 2011. - № 6 (24). – с. 31-34

 13. Ю.И.Барашнев „Перинатальная неврология”.-Москва:Триада-Х,2001г,640 с.

 14. Иллариошкин С.Н., Руденская Г.Е., Иванова-Смоленская И.А., Маркова Е.Д., Клюшников С.А. Наследственные атаксии и параплегии. – М.: МЕДпресс-информ, 2006.

 15. Наследственные болезни нервной системы: Руководство для врачей / Под ред. Ю.Е.Вельтищева, П.А.Темина.- М.: Медицина,1998.-495 с.

 16. Пальчик А.Б., Шабалов Н.П. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных: руководство для врачей. СПб: "Питер", 2000

 17. Скворцов И.А., Ермоленко Н.А. Развитие нервной системы у детей в норме и патологии.- М.: МЕДпресс-информ, 2003.

 18. Феничел Дж.М. Педиатрическая неврология: Основы клинической диагностики: Пер. с анг.- М.: ОАО «Медицина», 2004.

 19. Цементис С.А. Дифференциальная диагностика в неврологии и нейрохирургии Пер. с анг. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2005.Додаткова література :

 1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Всеволожская Н.М. Руководство по неврологи раннего детского возраста. – Киев: Здоров´я.- 1980.-528с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в неврологи.-М.: Вазар-Ферро,1996.-383 с.

 3. Журба Л.Т., Мастюкова Е.А. Нарушение психомоторного развития детей первого года жизни. –М.: Медицина,1981.-271 с.

 4. Лебедев Б.В., Барашнев Ю.И., Якунин Ю.А. Невропатология раннего детского возраста. – М.: Медицина.-1981.-352 с.

 5. Маркова И.В., Шабалов Н.П. Клиническая фармакология новорожденных.-СПб.: Сотос.-1993.-374 с.

 6. Ратнер А.Ю. Родовые повреждения нервной системы.-Казань,1985.-334 с.

 7. Шабалов Н.П. Неонатология. –Т.1.-СПб.: Специальная литература,1995

 8. Шестова Е.П. Наследственные прогрессирующие атаксии, дебютирующие в детском и юношеском возрасте. (Обзор литературы).- «Таврический медико-биологический вестник».- 2004, Т.7, № 2.- с.288-293

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02 icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02 iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Міністерство освіти І науки, молоді та спорту
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму (назва...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Міністерство освіти І науки, молоді та спорту
Розробники програми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи