На главнуюстраницу icon

На главнуюстраницу
Скачати 252.28 Kb.
НазваНа главнуюстраницу
Дата02.09.2012
Розмір252.28 Kb.
ТипДокументи

На главнуюстраницу

Ф № У-3.02


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний медичний університет ім.. М. Горького


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор ДонНМУ


______________проф. Талалаєнко О.М.


"________"__________________ 2012р.


РОБОЧА ПРОГРАМАЗ циклу тематичного удосконалення
"ЕПІЛЕПСІЇ ТА ІНШІ ПАРОКСИЗМАЛЬНІ СТАНИ У ДІТЕЙ"


Для спеціальності “Дитяча неврологія”

Факультет інтернатури і післядипломної освітиКафедра дитячої та загальної неврології


Нормативні дані:


Кількість годин

Всього

Лекцій

Семінарських

Практич-них

Іспити

Додаткові програми

156

48

50

44

6

8


Робочу програму складено на підставі типової програми спеціалізації за фахом “Дитяча неврологія”, сваленоїКординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Головному управлінні освіти, науки і інформаційно-аналітичного забеспечення Міністерства охорони здоров'я України 26 лютого 2001 року.


Робочу програму склали: проф.Євтушенко С.К., доц.Шестова О.П., ас. Морозова Т.М., ас. Омельяненко А.А.


Програму обговорена на засіданні кафедри "______" ______________ 2012 р.


Протокол №_________


Завідувач кафедри______________________ проф. Євтушенко С.К.


Програму ухвалено на засіданні циклової комісії "____"____________2012 р.


Голова циклової комісії _____________________ проф. Нагорна Н.В.
^

Структура робочоїпрограми з післядипломноїосвіти ТУ


"ЕПІЛЕПСІЇ ТА ІНШІ ПАРОКСИЗМАЛЬНІ СТАНИ У ДІТЕЙ"


I. Змістова частина^ Теми занять та вузловіпитання до них

Всього годин

Лекції

Практ. заняття і семінари

1

Анатомічні та патофізіологічніосновиепілепсій та їхкласифікація:

14

6

8

1.1

Функціональнаорганізація кори головного мозку. Патофізиологічніосновиепілепсії. Електрографічнікорелятиепілептичнихприступів

6

2

4

1.2

Семіологія і класифікаціяепілептичнихприступів. Міжнароднакласифікаціяепілепсій і епілептичнихсиндромів. Епідеміологія й етіологіяепілепсії.

8

4

4

2

Залежнівідвікуепілептичнісиндроми у новонароджених та дітейранньоговіку:

22

6

16

2.1

Неонатальні судороги (гіпоксично-ішемічнаенцефалопатія, порушенняметаболізму, родовітравми й ін.)

6

2

4

2.2

Фебрільні судороги

6

2

4

2.3

Епілептичнісиндроми в немовлят і дітейранньоговіку - с-м Отохари, с-м Весту, с-м Драве, міоклонічно-астатичнаепілепсія, абсансна епілепсіяранньогодитячоговіку й іншісиндроми

10

2

8

3

Залежнівідвікуепілептичнісиндроми у дітей старшого віку:

20

8

12

3.1

Генералізовані епілептичнісиндроми в дітей старшого віку - абсансні епілепсії, ювенільна міоклонічна епілепсія, епілепсіяпробудження й іншихсиндромів

10

4

6

3.2

Парціальніепілепсії - роландічна, потилична, скронева й інші.

10

4

6

4

Симптоматичніепілепсії:

18

6

12

4.1

Симптоматичніфокальніепілепсії (лобна, скронева, потилична, тім'яна, мультифокальна)

8

2

6

4.2

Прогресуючі міоклонус-епілепсії

5

2

3

4.3

Уродженіпорушенняобмінуречовин, щопротікають з епілептичними приступами

5

2

3

5

Окреміепілептичнісиндроми:

16

6

10

5.1

Рефлекторніепілепсії

4

2

2

5.2

Епілептичні енцефалопатії - синдром Ландау-Клефнера, с-м Ленокса-Гасто, синдром Патрі, с-м Расмусена, с-м Кожевникова й ін.

6

2

4

5.3

Епілептичний статус (судорожний, безсудомний,фокальний)

6

2

4

6

Психічніпорушення при епілепсіях

6

2

 4

7

Лікуванняепілепсій:

10

4

6

7.1

Загальніпринципилікуванняепілепсій (монотерапія, політерапія, контроль ефективністі та безпечністі, тривалістьтерапії та іївідміна).

4

2

2

7.2

Характеристика основних антиепілептичних препаратів (вальпроати, сукцініміди, іміностільбени, бензодіазепіни й ін.).

6

2

4

8

Пароксизмальністанинеепілептичного генезу:

24

8

16

8.1

Синкопальністани (вазовагальнезнепритомнення, с-м каротидного синуса, ортостатичнагіпотензія, кардіогеннісинкопи й ін.)

7

2

5

8.2

Пароксизмальніпорушення в сні (нічнікошмари, ходіння в сні, говоріння в сні, бруксізм і ін.)

7

2

5

8.3

Пароксизмальніміоплегії, м'язовідистонії і дискінезії

6

2

4

8.4

Іншіпароксизмальністанинеепілептичного генезу (гіперекплексія, афективно-респіраторні напади, тики, псевдоепілептичні напади)

6

2

4

9

Обстеження хворого з пароксизмальними станами

10

2

8

9.1

Електроенцефалографія в діагностиціепілепсії (ЕЕГ, відео-ЕЕГ-моніторинг, амбулаторний ЕЕГ-моніторинг)

6

2

4

9.2

Нейровізуалізація при епілепсії (НСГ, КТ, МРТ, ПЕТ)

2

 

2

9.3

Іншівидидосліджень (ЕКГ, ЕХО-КГ, холтер-ЕКГ, УЗДГ, біохімічніаналізи, імуногенетичні)

2

 

2

10

За додатковими программами:

8

2

6

11

Іспит

6
6

12

ВСЬОГО:

156

50

106^

II. Тематичніпланилекцій

1

Функціональнаорганізація кори головного мозку. Патофізиологічніосновиепілепсії. Електрографічнікорелятиепілептичнихприступів.

2

2

Семіологія і класифікаціяепілептичнихприступів

2

3

Епідеміологія та етіологіяепілепсій. Класифікаціяепілепсій та епілептичнихсиндромів.

2

4

Неонатальні судороги (гіпоксично-ішемічнаенцефалопатія, порушенняметаболізму, родовітравми й ін.)

2

5

Фебрільні судороги

2

6

Епілептичнісиндроми в немовлят і дітейранньоговіку - с-м Отохари, с-м Весту, с-м Драве, міоклонічно-астатичнаепілепсія, абсансна епілепсіяранньогодитячоговіку й іншісиндроми

2

7

Генералізовані епілептичнісиндроми в дітей старшого віку - абсансні епілепсії

2

8

Генералізовані епілептичнісиндроми в дітей старшого віку - ювенільна міоклонічна епілепсія, епілепсіяпробудження й іншісиндроми 2

2

9

Парціальніепілепсії - роландічна, потилична.

2

10

Парціальніепілепсії - скронева, лобна.

2

11

Симптоматичніепілепсії при нейрофакоматозах, васкулопатіях та іншіхураженнях НС

2

12

Прогресуючі міоклонус-епілепсії

2

13

Уродженіпорушенняобмінуречовин, щопротікають з епілептичними приступами

2

14

Епілептичний статус

2

15

Рефлекторніепілепсії

2

16

Епілептичні енцефалопатії

2

17

Психічніпорушення при епілепсіях

2

18

Лікуванняепілепсій 1

2

19

Лікуванняепілепсій 2

2

20

Синкопальністани (вазовагальнезнепритомнення, с-м каротидного синуса, ортостатичнагіпотензія, кардіогеннісинкопи й ін.)

2

21

Пароксизмальніпорушення в сні (нічнікошмари, ходіння в сні, говоріння в сні, бруксізм і ін.)

2

22

Псевдоепілептичні напади та інші пароксизми у дітей

2

23

Пароксизмальніміоплегії, м'язовідистонії і дискінезії

2

24

Електроенцефалографія в діагностиціепілепсії (ЕЕГ, відео-ЕЕГ-моніторинг, амбулаторний ЕЕГ-моніторинг)

2^ III. Тематичні плани практичних занять


Практ.зан.

4

Семіологія і класифікація епілептичних нападів. Етіологія і класифікація епілепсій

Практ.зан.

4

Епілептичні синдроми в немовлят і дітей раннього віку - с-м Отохари, с-м Весту, с-м Драве

Практ.зан.

4

Епілептичні синдроми в немовлят і дітей раннього віку - міоклонічно-астатична епілепсія, абсансна епілепсія раннього дитячого віку й інші синдроми

Практ.зан.

6

Генералізовані ідіопатичні епілепсії

Практ.зан.

6

Фокальні ідіопатичні епілепсії

Практ.зан.

6

Симптоматичні форми епілепсії

Практ.зан.

6

Лікування епілепсій

Практ.зан

6

Епілептичний статус

Практ.зан

4

Використання ЕЕГ у діагностиці пароксизмальних нападів


IV. Перелік практичних навичок

1. Методика дослідження неврологічного статусу новонародженого, немовля та дитини.

2. Методика дослідження неврологічного статусу дитини в критичному стані.

3. Збір анамнезу пароксизмальних станів

4. Аналіз рентгенограм хребта и черепа.

5. Аналіз даних комп’ютерної та магніто-резонансної томографії

6. Невідкладна допомога при єпілептичному статусі.

8. Невідкладна допомога при критичному стані. Первинна реанімація.


^ V. Контрольні питання

 1. Анатомічна будова півкуль мозку – долі, основні звивини

 2. Гістологічна будова кори головного мозку

 3. Функціональна анатомія лобної долі

 4. Функціональна анатомія тім'яної долі

 5. Функціональна анатомія скроневої долі

 6. Функціональна анатомія потиличної долі

 7. Анатомія зорового аналізатору

 8. Анатомія слухового аналізатору

 9. Анатомія смакового аналізатору

 10. Анатомія соматосенсорного аналізатору

 11. Анатомія функції мови

 12. Потенціал дії клітини

 13. Основні механізми епілептогенезу (каналопатії, нейротрансмітери, NMDA-рецептори)

 14. Основні епілептичні феномени на ЕЕГ – піки та гострі хвилі

 15. Классифікація епілептичних нападів

 16. Прості фокальні епілептичні приступи

 17. Складні фокальні епілептичні приступи

 18. Первинно генералізовані судомні приступи

 19. Первинно генералізовані безсудомні приступи

 20. Вторинно генералізовані судомні приступи

 21. Варіанти лобних епілептичних нападів

 22. Варіанти скроневих епілептичних нападів

 23. Варіанти тім'яних епілептичних нападів

 24. Варіанти потиличних епілептичних нападів

 25. Класифікація епілепсій (генералізовані, фокальні, ідіопатичні, криптогенні, симптоматичні)

 26. Основні етіологічні фактори епілепсій у дітей (генетика епілепсій, мікроаномалії, дізегензії та ін.)

 27. Факоматози як етіологічний фактор епілепсій

 28. Порушення метаболізму як етіологічний фактор епілепсій (органічні ацідемії)

 29. Факоматози як етіологічний фактор епілепсій

 30. Дизгенезії мозку як етіологічний фактор епілепсій

 31. Пухлини мозку як етіологічний фактор епілепсій

 32. Васкулопатії як етіологічний фактор епілепсій

 33. Черепно-мозкова травма як етіологічний фактор епілепсій

 34. Прогресуючі міоклонічні епілепсії - клініка і діагностика (хвороба Лафора, хвороба Унферіхт-Лундборга, цероїднийліпофусціноз та ін.)

 35. Поняття епілептичних енцефалопатій

 36. Класифікація неонатальних судом (мінімальні, тонічні, клонічні, міоклонічні)

 37. Неонатальні судоми внаслідок дизгенезій мозку

 38. Неонатальні судоми внаслідок внутришньоутробних інфекцій

 39. Гіпокальціемія рання та пізня

 40. Транзиторна гіпоглікемія новонароджених

 41. Стійка гіпоглікемія новонароджених

 42. Пірідоксин-залежнінеонатальні судоми

 43. Неонатальні судоми внаслідок гіпоксично-ішемічного ураження мозку та пологових травм

 44. Рання міоклонічна енцефалопатія - клініка, діагностика і терапія

 45. Рання інфантільна епілептична енцефалопатія (с-м Отохари) - клініка, діагностика і терапія

 46. Синдром Айкарді

 47. Інфантильні спазми (с-м Веста) - клініка, діагностика і терапія

 48. Мігруюча фокальна епілепся новонароджених - клініка, діагностика і терапія

 49. Доброякісні сімейні судоми новонароджених - клініка, діагностика і терапія

 50. Доброякісні судоми новонароджених (не сімейні) - клініка, діагностика і терапія

 51. Доброякісна міоклонична епілепсія раннього дитячого віку - клініка, діагностика і терапія

 52. Важка міоклонічна епілепсія раннього дитячого віку (с-м Драве) - клініка, діагностика і терапія

 53. Абсансна епілепсія раннього дитячого віку - клініка, діагностика і терапія

 54. С-м Леннокса-Гасто - клініка, діагностика і терапія

 55. Фебрільні судоми – клініка, діагностика і терапія

 56. Епілепсія з нападами grandmal пробудження - клініка, діагностика і терапія

 57. Дитяча абсансна епілепсія – клініка, діагностика і терапія

 58. Ювенільна абсансна епілепсія - клініка, діагностика і терапія

 59. Епілепсія с міоклонічними абсансами (с-м Тасінарі) - клініка, діагностика і терапія

 60. С-м міоклонії повік з абсансами (с-м Джівонс) - клініка, діагностика і терапія

 61. С-м періорального міоклонусу з абсансами - клініка, діагностика і терапія

 62. Ювенільна міоклонічна епілепсія (Герпіна-Янца) - клініка, діагностика і терапія

 63. Роландічна епілепсія - клініка, діагностика і терапія

 64. Атипові варіанти роландичної епілепсії - клініка, діагностика і терапія

 65. Доброякісна потилична епілепсія з раннім дебютом (с-м Панайотопулоса) - клініка, діагностика і терапія

 66. Доброякісна потилична епілепсія з пізнім дебютом (с-м Гасто) - клініка, діагностика і терапія

 67. Доброякісна фокальна епілепсія з афективними симптомами (с-м ДаллаБернардіна) - клініка, діагностика і терапія

 68. Аутосомно-домінантна лобна епілепсія з нічними приступами (с-м Шефера) - клініка, діагностика і терапія

 69. Сімейна скронева епілепсія - клініка, діагностика і терапія

 70. Доброякісна фокальна епілепсія з гігантськими соматосенсорними викликаними потенціалами - клініка, діагностика і терапія

 71. Надбана епілептична афазія (с-м Ландау-Клефнера) - клініка, діагностика і терапія

 72. Електричний епілептичний статус сну (с-м Патрі) - клініка, діагностика і терапія

 73. C-м Расмусена - клініка, діагностика і терапія

 74. C-м Кожевнікова - клініка, діагностика і терапія

 75. Первинна епілепсія читання - клініка, діагностика і терапія

 76. Рефлекторні епілепсії – поняття і основні види ефективних стимулів

 77. Фотосенсітівність – поняття, варіанти і клінічні аспекти

 78. Стартл-феномен – поняття, варіанти, диференційний діагноз

 79. Епілепсії та афективні розлади

 80. Епілепсії та тривожність

 81. Епілепсія та особистістні порушення

 82. Епілепсії та психози

 83. Епілепсії та агресія

 84. Основні принципи лікування епілепсій

 85. Характеристика групи вальпроатів – основні препарати, механізми дії, показання, побічні ефекти та протипоказання

 86. Характеристика групи сукцінімідів – основні препарати, механізми дії, показання, побічні ефекти та протипоказання

 87. Характеристика групи іміностільбенів – основні препарати, механізми дії, показання, побічні ефекти та протипоказання

 88. Характеристика групи бензодіазепінів – основні препарати, механізми дії, показання, побічні ефекти та протипоказання

 89. Інгібітори карбоангідрази – основні препарати, механізми дії, показання, побічні ефекти та протипоказання

 90. Ламіктал – механізми дії, показання, побічні ефекти та протипоказання

 91. Топамакс – механізми дії, показання, побічні ефекти та протипоказання

 92. Кортикостероїди – основні препарати, механізми дії, показання, побічні ефекти та протипоказання

 93. Імуноглобуліни – основні препарати, механізми дії, показання, побічні ефекти та протипоказання

 94. Взаємодії протиепілептичних препаратів

 95. Альтернативні та допоміжні методи лікування епілепсій – кетогенна дієта, фітотерапія, акупунктра, гомеопатія

 96. Хірургічне лікування епілепсій – основні види, відбір кандидатів на хірургічне лікування

 97. Психіатричні ефекти протиепілептичної терапії

 98. Епілептичний статус – класифікація, діагностика та лікування

 99. Вазовагальнізапоморочення - клініка, діагностика і терапія

 100. Афективно-респіраторні напади - клініка, діагностика і терапія

 101. С-м каротідного синусу - клініка, діагностика і терапія

 102. Ортостатична гіпотензія - клініка, діагностика і терапія

 103. Кардіогеннісінкопальні стани пов'язані з с-мом малого викиду - клініка, діагностика і терапія

 104. Кардіогеннісінкопальні стани пов'язані з порушенням ритму - клініка, діагностика і терапія

 105. Епізодичний дисконтроль - клініка, діагностика і терапія

 106. Гіпервентиляційні кризи - клініка, діагностика і терапія

 107. Сімейний пароксизмальний кінезігеннийхореоатетоз - клініка, діагностика і терапія

 108. Сімейний пароксизмальний дистоничнийхореоатетоз - клініка, діагностика і терапія

 109. Пароксизмальні міоплегії - клініка, діагностика і терапія

 110. Пароксизмальна кривошия - клініка, діагностика і терапія

 111. Синдром Сандіфер - клініка, діагностика і терапія

 112. "Бліді" дитячі синкопи - клініка, діагностика і терапія

 113. Гіперекплексія - клініка, діагностика і терапія

 114. Катаплексія - клініка, діагностика і терапія

 115. Мріяння - клініка, діагностика і терапія

 116. Приступи тремтіння - клініка, діагностика і терапія

 117. Spasmusnutans - клініка, діагностика і терапія

 118. Тики і синдром Жіль де ля Турета - клініка, діагностика і терапія

 119. Доброякісний нічний міоклонус - клініка, діагностика і терапія

 120. Доброякісне пароксизмальне запаморочення - клініка, діагностика і терапія

 121. Доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення - клініка, діагностика і терапія

 122. Сонне сп'яніння - клініка, діагностика і терапія

 123. Ходіння в сні (сомнамбулізм) - клініка, діагностика і терапія

 124. Нічні кошмари - клініка, діагностика і терапія

 125. Бруксізм - клініка, діагностика і терапія

 126. Здригування при засипанні - клініка, діагностика і терапія

 127. Нічне ритмічне хитання головою (jactatiocapitis) - клініка, діагностика і терапія

 128. Сомнілокія - клініка, діагностика і терапія

 129. Нічні судороги ікроніжних м'язів - клініка, діагностика і терапія

 130. Альпійські дрімоти - клініка, діагностика і терапія

 131. Параліч у сні - клініка, діагностика і терапія

 132. Гіпногенна пароксизмальна дистонія - клініка, діагностика і терапія

 133. Псевдоепілептичні приступи - клініка, діагностика і терапія

 134. Фізичні основи метода електроенцефалографії. Стандарти запису ЕЕГ. Показання для проведення ЕЕГ

 135. Генерализовані комплекси пік-хвиля та їх клінічні кореляції

 136. Генерализовані комплекси гостра - повільна хвиля та їх клінічні кореляції

 137. Множинні незалежні вогнища піків та їх клінічні кореляції

 138. Активуючі проби в електроенцефалографії та їх використовування

 139. Види ЕЕГ-моніторингу та використання їх у діагностиці пароксизмальних станів

 140. Використовування комп'ютерної томографії в діагностиці епілепсій

 141. Використовування магнітно-резонансної томографії в діагностиці епілепсій

 142. Використовування позитронно-емісійної томографії в діагностиці епілепсій

 143. Кардіологічне обстеження хворого з синкопальними станами


^ VI. Перелік обов’язкової та додаткової літератури


 1. Диагностика и лечениеэпилепсий у детей. Под ред. Темина П.А. // "Можайск-Терра". – 1997. – 655 с.

 2. Эпилептология детского возраста. Под ред. Петрухина А.С. // М., "Медицина". – 2000. – 622 с.

 3. Идиопатические генерализованные эпилепсии. Под ред. Мухина К.Ю. //Москва. - 2003. – 358 с.

 4. Мухин К.Ю., Петрухин А.П., Алиханов А.А., Мелконян Э.Г. Диагностика и лечениепарциальныхформ эпилепсий у детей// Москва. – 2002. –56с.

 5. Евтушенко С.К., Омельяненко А.А. Клиническая электроэнцефалография у детей // Донецк. - 2005. – 880 с.

 6. Зенков Р.Л., Ронкин Д.А. Функциональная диагностика заболеваний нервной системы // М., "Медицина". – 1982. – 393 с.

 7. Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы // М., "Медицина" – 1999. – 188 с.

 8. Дуус П. Топический диагноз в неврологии // М.: ИПЦ Вазар-Ферро. - 1995. - 381 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Евтушенко С.К., Омельяненко А.А. Диагностика и лечениетяжелогоэпилептическогосиндрома Веста у детей // Метод.реком., Донецк – 1996. – 18 с.

 2. Благосклонова Н.К. Детскаяклиническаяэлектроэнцефалография// М., "Медицина" – 1994. – 202 с.

 3. Евтушенко С.К., Омельяненко А.А., Евтушенко О.С., Морозова Т.М., Голубева И.Н. Решенные и нерешенные вопросы диагностики различных фамильных форм эпилептических синдромов у детей // Українськийвісникпсихоневрології. - 2001.- т. 9, вип. 3(28). - С. 18-20

 4. Мартынюк В.Ю. Судорожные состояния у детей (лекция) // Киев. – 2003. – 32 с.

 5. Омельяненко А.А., С.К. Евтушенко, О.С. Евтушенко. Эпилептический и неэпилептическийстартл-феномен и его дифференциальная диагностика – пятилетний опыт наблюдения // Українськийвісникпсихоневрології. - 2001. - Т. 9, вип. 3(28). - С. 41-43

 6. Омельяненко А.А., Евтушенко С.К. Редкие варианты стимул-зависимых эпилепсий у детей // "Неординарные (раритетные) синдромы и заболевания нервной системы у детей и взрослых" (Материалы международной научно-практической конференции) – Донецк-Святогорск. - 2003. – с.55-58

 7. Перкин Г. Диагностические тесты в неврологии. – М., "Медицина" – 1995. – 146 с.
 8. Танцура Л.Н.Анализ факторов риска трансформации фебрильных судорог в эпилепсию и их значимость // Українськийвісникпсихоневрології. – 2003. - т. 11, вип. 4 (37).– с. 37-40На главнуюстраницу

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи