Абітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» icon

Абітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Скачати 126.98 Kb.
НазваАбітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Дата25.08.2012
Розмір126.98 Kb.
ТипДокументи

Абітурієнту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” на денній, заочній, екстернатній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів. Очолює колектив ректор університету - доктор історичних наук, професор, член-кореспондент АПН України Віктор Петрович Коцур.

У 2012 році зарахування вступників до вищих навчальних закладів України буде відбуватися за сертифікатами Українського центру оцінювання якості знань (www.testportal.gov.ua). Для цього вступнику необхідно визначитися з переліком предметів, відповідно обраного напряму підготовки, з яких в університеті проводитиметься конкурс сертифікатів.

Для конкурсного відбору вступників на перший курс денної та заочної форми навчання зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з трьох предметів (див. таблицю) з результатами оцінювання знань у поточному році не нижче встановленого рівня – 140 балів з профільного предмета і 124 бали з непрофільних предметів (за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів). Сертифікати нижче встановленого рівня - 124 балів, приймальною комісією університету не приймаються! Також проводиться зарахування випускників минулих років,які закінчили навчальний заклад до 2007р.(включно), за внутрішніми іспитами у ВНЗ у вигляді тестів, згідно обраної спеціальності на денну і заочну форму навчання.

^ Абітурієнти, які вступають на базі ОКР «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» на відповідні напрями підготовки, складають іспити у формі тестів з фахової дисципліни. Абітурієнти, які вступають для отримання ОКР «магістр» складають іспити в університеті у формі тестів з фахової дисципліни та іноземної мови.

Вступники з числа дітей-інвалідів, інвалідів 1, 2 групи, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань, з предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу.

З Правилами прийому до ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» можна ознайомитися на сайті університету (www. phdpu.edu.ua)

Прийом заяв і документів на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

17 липня 2012 року

22 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

22 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

31 липня 2012 року


Прийом заяв і документів на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2012 року

22 липня 2012 року


Прийом заяв і документів на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2012 року

22 липня 2012 року


^ Перелік документів, які подаються для вступу до ВНЗ:

Абітурієнти, особисто подають до приймальної комісії заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання.

До заяви вступник додає:

• документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього - оригінал або його ксерокопію (ксерокопія завіряється за оригіналом у встановленому порядку);

• медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

• 6 фотокарток розміром 3 x 4 см;

• сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань;

• ксерокопію трудової книжки завірену за оригіналом у встановленому порядку (за наявності трудового стажу);

• копію довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;

  • копію паспорта (стор. 1-2, 11);

• документи, що засвідчують наукові здобутки (для вступу за ОКР "спеціаліст", "магістр");

   • юнаки, які вступають на денну форму навчання, подають копію приписного посвідчення (стор. 1-3) чи військового квитка (стор. 1, 8-11,26-27);

  • особи, що вступають на напрям підготовки "Фізичне виховання" подають копію класифікаційної книжки спортсмена (за наявністю);

  • копію свідоцтва про одруження (у разі зміни прізвища);

  • інші документи, що дають право на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки, установленими нормативно-правовими актами вступник пред'являє особисто, у терміни, визначені для подання документів.


^ Адреса: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30

Тел./факс приймальної комісії: (04567) 5-66-96, www. phdpu.edu.ua

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, фахові вступні випробування

^ Напрям підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»


^ Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Вступні випробування (письмове тестування)

Вступні випробування (письмове тестування)

Вступні випробування (письмове тестування)

Управління навчальним закладом


Освітній менеджмент

Іноземна мова

Дошкільна освіта

1.Українська мова та література,

2.Біологія (профільний),

3.Математика або історія України.

Дошкільна педагогіка і психологія

Дошкільна педагогіка і психологія

Дошкільна педагогіка і психологія

Іноземна мова

Початкова освіта

1.Українська мова та література,

2.Математика (профільний),

3.Біологія або історія України.

Педагогіка з методикою викладання в початковій школі

Педагогіка з методикою викладання в початковій школі

Педагогіка з методикою викладання в початковій школі

Іноземна мова

Технологічна освіта (трудове навчання)

1.Українська мова та література,

2.Математика (профільний),

3.Фізика або хімія.

Методика викладання трудового навчання і креслення

Методика викладання трудового навчання та креслення

Методика викладання трудового навчання та креслення

Іноземна мова

Професійна освіта (товарознавство, документознавство, туристичне обслуговування, економіка, охорона праці)

1.Українська мова та література,

2.Математика (профільний),

3.Фізика або хімія.


Соціальна педагогіка

1.Українська мова та література,

2.Іісторія України(профільний),

3.Іноземна мова або біологія.

Соціальна педагогіка

Соціальна педагогіка

Соціальна педагогіка

Іноземна мова

Фізичне виховання

1.Українська мова та література,

2.Біологія,

3.Творчий конкурс (загальна фізична підготовка).

Теорія і методика фізичного виховання

Теорія і методика фізичного виховання

Теорія і методика фізичного виховання

Іноземна мова

Музичне мистецтво

1.Українська мова та література,

2.Історія України,

3.Творчий конкурс (музичне мистецтво).

Музичне мистецтво з методикою викладання

Музика з методикою викладання

Музика з методикою викладання

Іноземна мова

Образотворче мистецтво

1.Українська мова та література,

2.Історія України,

3.Творчий конкурс (образотворче мистецтво).

Образотворче мистецтво з методикою викладання

Образотворче мистецтво з методикою викладання
Історія

1.Українська мова та література,

2.Історія України (профільний),

3.Всесвітня історія або іноземна мова.
Історія з методикою викладання

Історія з методикою викладання

Іноземна мова

Філологія (українська мова і література)

1.Українська мова та література (профільний),

2.Іноземна мова,

3.Історія України.
Українська мова та література з методикою викладання

Українська мова та література з методикою викладання

Іноземна мова

Філологія (англійська, німецька, французька, російська мова і література)

1.Українська мова та література,

2.Іноземна мова (профільний),

3.Історія України.
Іноземна мова з методикою викладання

Іноземна мова з методикою викладання

Іноземна мова

Психологія

1.Українська мова та література,

2.Біологія (профільний),

3.Історія України або іноземна мова.
Психологія

Психологія

Іноземна мова

Практична психологія

1.Українська мова та література,

2.Біологія (профільний),

3.Історія України або іноземна мова.
Психологія

Психологія

Іноземна мова

Політологія

1.Українська мова та література,

2.Історія України (профільний),

3.Всесвітня історія або іноземна мова.
Історія і теорія політики
Економіка підприємства

1.Українська мова та література,

2.Математика (профільний),

3.Історія України або географія.

Економічна теорія

Економічна теорія

Економічна теорія

Іноземна мова

Фінанси і кредит

1.Українська мова та література,

2.Математика (профільний),

3.Історія України або географія.

Економічна теорія

Економічна теорія

Економічна теорія

Іноземна мова

Облік і аудит

1.Українська мова та література,

2.Математика (профільний),

3.Історія України або географія.

Економічна теорія

Економічна теорія

Економічна теорія Іноземна мова

Біологія

1.Українська мова та література,

2.Біологія (профільний),

3.Фізика або хімія.
Біологія з методикою викладання

Біологія з методикою викладання

Іноземна мова

Географія

1.Українська мова та література,

2.Географія (профільний),

3.Історія України або математика.
Географія з методикою викладання

Географія з методикою викладання

Іноземна мова

Математика

1.українська мова та література,

2.Математика (профільний),

3.Фізика або іноземна мова.
Математика з методикою викладання

Математика з методикою викладання

Іноземна мова

Схожі:

Абітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Абітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconАбітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Магістр” на денній, заочній, екстернатній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних І фізичних осіб,...
Абітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconЩодо внесення змін до Правил прийому до двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 2012 році
До внз», у Правилах прийому до державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені...
Абітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconЩодо внесення змін до Правил прийому до двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 2012 році
До внз», у Правилах прийому до державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені...
Абітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Абітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Абітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Абітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Абітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Абітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» icon«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи