Віктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» icon

Віктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Скачати 44.07 Kb.
НазваВіктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Дата02.09.2012
Розмір44.07 Kb.
ТипДокументи

Віктор Петрович Коцур

доктор історичних наук, професор,

дійсний член НАПН України,

ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький

державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»


СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ХХІ СТОЛІТТЯ


Вступ до Болонського процесу зумовлює необхідність формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти, підвищення загальноосвітнього, культурного та фахового рівня спеціалістів, забезпечення їх конкурентноспроможності. Болонський процес передбачає структурне реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміну освітніх програм і проведення необхідних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Проте він не передбачає уніфікації змісту освіти, збереження національної палітри, самобутності та надбань у змісті освіти і підготовці фахівців з вищою освітою кожної європейської країни.

Модернізація структури вищої освіти України згідно європейських вимог, системи стандартів та сертифікації вимагає змін у системі законодавчого і нормативно-правового регулювання вищої освіти, що сприятиме розвитку національних культурних цінностей, демократії і гуманізму як основних чинників функціонування громадянського суспільства. В Україні створена національна робоча група, яка розробляє, підтримує впровадження Болонського процесу, але, водночас, не підготовлена Національна рамка кваліфікацій, що уповільнює інтеграцію України в європейський освітній простір. Обговорення на загальних зборах Національної АПН України проблем, пов’язаних із розробкою Національної рамки кваліфікацій, ще раз засвідчує важливість і невідкладність цього завдання.

Подальший розвиток професійної освіти з Європейською інтеграцією можливий лише на основі розв’язання ключового завдання – розробки і впровадження Національної рамки кваліфікацій, адаптованої до Європейської рамки кваліфікацій, які обумовлюються суспільним поділом праці, професійно-важливими якостями фахівця, а також потребами суспільства в професійних кадрах на майбутнє. Розробка Національної рамки і системи кваліфікацій може бути здійснена тільки при безпосередній активній участі соціальних партнерів. Це забезпечить зв’язок вищої освіти й підготовки кадрів з ринком праці та реальними потребами економіки.

Національна рамка кваліфікацій повинна стати інструментом поєднання сфер праці і освіти. Відповідно до прийнятої рамки кваліфікацій необхідно в стислі терміни переглянути переліки напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою. Робота над цим питанням повинна початися невідкладно, а за основу необхідно взяти три параметри: перелік напрямів має бути приведений до рівня європейського як за кількістю, так і за змістом; перелік має бути розрахований на реалії економіки, а не потреби окремих випускових кафедр чи особистостей; зміст підготовки має визначатися програмами (стандартами), а не назвами напрямів та спеціальностей і повинен відображатися у додатку до диплома європейського зразка, запровадженням якого теж необхідно зайнятися негайно. Запровадження національної рамки кваліфікацій, узгодженої з європейською, вимагає переходу до визначення професійних компетенцій фахівця відповідно до нових стандартів освіти.

Українська освіта дедалі активніше оперує поняттям компетентності в тому сенсі, який пропонують європейські країни. Показово, що на сьогодні вимальовується взаємоузгоджений перелік ключових компетентностей, а в деяких освітніх директивних документах є спроби закласти досягнення суб’єктами навчання компетентностей, що необхідно для забезпечення інтеграції української освіти до загальносвітових процесів. Входження в європейський простір вищої освіти потребує трансформації мережі вищих навчальних закладів в університети, технічні університети, академії, коледжі відповідно до європейських тенденцій.

Декілька слів хотілося сказати про напрямки перебудови нашого університету. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – сучасний регіональний вищий навчальний заклад, діяльність якого, з одного боку, базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини; з іншого – на використанні інновацій. Активізується міжнародна співпраця університету з вузами і науковими установами Європи, Російської Федерації, Білорусі. Переяслав-Хмельницький педуніверситет разом з Інститутом загальної історії РАН започаткував школу молодих учених України і Росії, яка сьогодні перетворилася в школу молодих учених країн СНД, лабораторію обміну досвідом багатонаціональних колективів науковців.

Університет відіграє важливу наукову, просвітницьку та культурну роль на теренах Київщини у зміцнені співпраці науковців і педагогів України, країн СНД, в обміні досвідом виконання Болонської декларації європейських держав. Ведеться постійна, наполеглива робота з удосконалення навчального процесу, підвищення якості підготовки фахівців. Розширено спектр напрямів підготовки фахівців відповідно до нових соціально-економічних реалій і потреб сучасного ринку праці. На 1 грудня 2010 р. університет готує фахівців за 8 напрямами бакалаврської підготовки,18 спеціальностями та 18 магістерськими програмами. За п’ять років в університеті понад 12 000 осіб отримали вищу освіту: бакалаврів – 5 976; спеціалістів – 4 183; магістрів – 2 064.

У центрі уваги університету постійно перебуває питання підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, упровадження інноваційних навчальних технологій, покращення системи контролю за якістю освіти, стимулювання успішності студентів. Здійснюється постійний моніторинг якості навчання, проводяться зустрічі керівників зі студентськими активами, органами студентського самоврядування, анкетування студентів, у тому числі регулярні соціологічні опитування «Викладач очима студентів». Запроваджено рейтинги кафедр і викладачів університету.

Отже, впровадження Болонської конвенції потребує розв’язання комплексу завдань, приведення у відповідність з європейськими вимогами змісту професійної освіти, нормативно-правового забезпечення, де чільне місце посідає національна рамка кваліфікацій, яка відкриває перспективи розробки нових стандартів освіти, навчальних програм, модулів, планів, забезпечує перехід від фрагментарного запровадження елементів болонського навчання до повного переходу на нову якість освіти. Водночас нам слід враховувати гуманістичні традиції як європейської, так і вітчизняної освіти. Сучасна освіта України повинна враховувати власні наукові напрацювання, бути гнучкою, містити планетарні параметри, виховувати людину, яка здатна не лише багато вчитися і знати, а й бути здатною розуміти, відчувати, співпереживати тощо.

Схожі:

Віктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconВсеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації»
Коцур Віктор Петрович – доктор історичних наук, академік, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний...
Віктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconАбітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Магістр” на денній, заочній, екстернатній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних І фізичних осіб,...
Віктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconАбітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Магістр” на денній, заочній, екстернатній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних І фізичних осіб,...
Віктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconЩодо внесення змін до Правил прийому до двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 2012 році
До внз», у Правилах прийому до державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені...
Віктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconЩодо внесення змін до Правил прийому до двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 2012 році
До внз», у Правилах прийому до державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені...
Віктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Віктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Віктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Віктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconМіністерство освіти І науки України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Віктор Петрович Коцур доктор історичних наук, професор, дійсний член напн україни, ректор двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи