Надія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя icon

Надія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя
Скачати 41.33 Kb.
НазваНадія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя
Дата02.09.2012
Розмір41.33 Kb.
ТипДокументи


Надія Федчишин

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СЕМІНАРІЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ШКОЛИ ГЕРБАРТІАНЦЯ К.-Ф. СТОЯ


Одним із послідовників-ініціаторів Й.-Ф. Гербарта був К. Стой (1815 – 1885). Він поділяв педагогіку на три відносно самостійні частини – філософську (мета й засоби навчання та виховання), практичну (організація виховання в родині і школі) та історичну (історія розвитку теорії і практики виховання й навчання) [1; 3].

9 грудня 1842 р., уже після смерті Й.-Ф. Гербарта, К.-Ф. Стой відкриває в Єні педагогічні семінарію та інститут, у яких здобувають освіту обидві статі (з 1844 р.) нарівні, чого не було до цього часу. 1844 р. – при педагогічній семінарії гербартіанець відкриває практичну школу (2 класи дівчат). З 1848 р. у педагогічній семінарії навчаються діти нижчих верств населення й К.-Ф. Стой докладає зусиль, щоб таких класів стало більше. Цей навчальний заклад, як практична школа, налічував у 1858 р. понад 170 учнів й став моделлю для створення педагогічної семінарії при Ляпцігському університеті. 1876 р. – об’єднання педагогічної семінарії із школою Йоганна-Фрідріха (Johann-Friedrichs-Schule).

Педагогічна семінарія К.-Ф. Стоя у Єні підготувала за час діяльності понад 600 випускників. Студенти-теологи отримали тут практично-педагогічну освіту, яка поєднала наступні форми: педагогіку, практику, рецензування, схоластику. Педагогіка у вигляді лекцій служила теоретично-педагогічній підготовці. Семінаристи чи сам К.-Ф. Стой готували реферати за публікаціями, підручниками з педагогіки, обговорювали спеціальні психолого-педагогічні теми, презентували авторські навчальні плани для школи при семінарії, в якій отримували початковий педагогічний досвід. Практика об’єднувала пробні заняття (обов’язковою була присутність усіх семінаристів та керівника). Практичні уроки ґрунтовно і всебічно обговорювалися, дискутувалися на рецензуванні (присутні: семінаристи, рецензент, керівник семінарії) та отримували загальну оцінку К.-Ф. Стоя. Предметом схоластики були теми шкільного, проте позанавчального часу. Правила внутрішнього розпорядку школи передбачали «відповідальний орган за все у школі, окрім дидактики й методики – схоластику (щотижневі новини, питання, вказівки, пропозиції і т.п., в тому числі моральна поведінка, чистота, порядок перед, підчас та після навчання)» [3, с. 4]. Форми і методи навчання у семінарії були спрямовані, в першу чергу, на належну підготовку майбутнього вчителя чи вихователя [4, c. 36]. Велику частину шкільного життя семінаристи проводили у гуртках за інтересами, спілках, об’єднаннях (катехизм, фізичні вправи, куток природи, бібліотека, музеї, екскурсії, музика). Особливу увагу та контроль отримав гурток катихизму (щотижневі звіти про роботу) [2, c. 72].

К. Стой намагався реалізувати свої теоретичні погляди у створеній ним у Єні школі при семінарії, в якій застосовувалися прогресивні методи навчання й виховання (екскурсії, драматизація, ручна праця тощо). Викладання у практичній школі було покладено виключно на семінаристів під контролем досвідченого педагога-керівника й здійснювалося відповідно до навчального плану народних шкіл. Велике значення К.-Ф. Стой надавав різноаспектному, унаочненому навчанню. К.-Ф. Стой дав свої вказівки щодо проведення заняття, зокрема, семінарист-практикант зобов’язаний був ґрунтовно володіти навчальним матеріалом, педагогічним мистецтвом (майстерністю) та педагогічним тактом. Гербартіанець орієнтувався на світогляд школяра. Так, наприклад, вправи з рідної мови мали розвивальний характер, географію та природознавство вивчали на основі спостережень за навколишнім середовищем і т.п. Безумовною заслугою К. Стоя були його виступи на захист школи, яка розвиває особистість учня.

Завдання педагогічної семінарії при університеті гербартіанець убачав у подальшому розвитку педагогічної науки, в теоретичній і практичній освіті наполегливих учителів-вихователів. Обидва завдання, на його переконання, були взаємопов’язані. Як державна освіта, так і приватні школи докладали зусилля до виховання молодої генерації. Тому для нього не виникало питання, чи спираються вони при цьому на університетську освіту, де панувала практична філософія, а емпірична психологія намагалася розкрити закони душі індивідууму.

У 1870 р. К.-Ф. Стой опублікував «Психологію у стислому викладі» «Die Psychologie in gedrängter Darstellung» як посібник для читання лекцій та практичних занять в гімназіях, педагогічних семінаріях та університетах. У передмові було наведено думки щодо необхідності вивчення елементів психології у вищих навчальних закладах. К.-Ф. Стой констатував незнання студентами основ філософії й вимагав уводити в навчальний процес частково елементи логіки та психології як «зародки філософського інтересу» [5, с. 6], щоб студенти могли пізніше через безпосередні відчуття пізнавального інтересу здогадатися про своє подальше вивчення пізнання. Для того, щоб усунути сваволю емпіризму та матеріалізм (скасовує відмінності між духовним та фізичним) від психології, він дотримувався при викладенні загальної психології наступних трьох положень метафізики: 1) єдиний реальний носій закладає підвалини всіх психічних феноменів; 2) можна спостерігати за внутрішнім станом душі, проте не змінювати його; 3) одночасне виникнення психічних станів повертається до мотиву зв’язку та взаємодії, що є у душі.

Послідовник Й.-Ф. Гербарта стверджував, що саме університет водночас має можливість уводити в науку нові педагогічні генерації, щоб вони, по-перше, отримали бачення завдань виховання, по-друге, краще могли розуміти проблеми молодого покоління та, по-третє, активно працювали задля національного виховання. Ці три умови гербартіанець відзначив у діяльності педагогічної семінарії при університеті Єни. Запропоновані Й.-Ф. Гербартом педагогічні процеси мислення і діяльності К.-Ф. Стой та Т. Ціллєр прискорили таким чином, що на початку їхньої академічної діяльності були запропоновані й організовані ними педагогічні семінарії у формі навчальних закладів, в яких була можливість підготувати молодих учителів-практикантів до майбутньої навчально-виховної роботи.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Stoy K.-V.: Der deutsche Schulunterricht in den ersten sechs Schuljahren. Skizze des grammatischen Schulunterrichts und Grammatik ohne Worte / Karl Volkmar Stoy. – 2 überarbeitete und um «Deutsche Grammatik ohne Worte» vermehrte 3. Auflage, Wien, 1868. – 342 S.

  2. Stoy K.-V.: Ein Vorschlag zur pädagogischen Bildung der Theologen / Karl Volkmar Stoy. – Jena, 1843. – 163 S.

  3. Stoy, K.V.: Schulordnung für die Seminarschule zu Jena / Karl Volkmar Stoy. – Druck von A. Neuenhahn, Jena, 1881. – 70 S.

  4. Stoy, K.V.: Aus der Johann – Friedrichs – Schule zu Jena. Erstes Schulprogramm im Namen des pädagogischen Seminars / Karl Volkmar Stoy. – Jena: Verlag des pädagogischen Seminars, 1859. – 187 S.

  5. Stoy, K.V.: Die Psychologie in gedrängter Darstellung / Karl Volkmar Stoy. – Hrsg. v. F. Hermes. Jg. 1. Berlin-Guttentag, 1870. – 236 S.Схожі:

Надія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя iconЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Психолого-педагогічні основи розвитку мовленнєвої діяльності тема Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників ( діалогічного І монологічного) (8 год.)
Тема Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників ( діалогічного і монологічного) (8 год.)
Надія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя iconПедагогічні умови формування творчої особистості підлітка в сучасній загальноосвітній школі
Теризовано творчість як важливу передумову змін у навчально-виховному процесі сучасної школи; розкрито сутність поняття «творча особистість»;...
Надія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя iconО., Яресько К. В. Методологія педагогіки: багатовимірний аспект розгляду постановка проблеми
Результатом їх інтеграції є знання різної природи: психолого-педагогічні, інженерно-педагогічні, соціолого-педагогічні тощо, а також...
Надія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя iconПублікації зі студентами проф. В. М. Гладкова
Психолого-педагогічні проблеми на рубежі тисячоліть: саморозвиток особистості : Збірник наукових праць (за результатами міжнародної...
Надія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя iconХарактеристика психолого-педагогічної сутності самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення мистецьких дисциплін
У статті теоретично узагальнено психолого-педагогічну сутність самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення мистецьких...
Надія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя icon“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Мета: Підготовка до майбутньої педагогічної діяльності, формування педагогічної майстерності майбутнього викладача вищої школи, розвиток...
Надія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя iconСистема поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення спеціалістів із дисципліни «Психолого-педагогічні основи навчання грамоти»
«Психолого-педагогічні основи навчання грамоти» оцінюється за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної...
Надія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя iconПсихолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства всеукраїнська науково-практична конференція
«психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства»
Надія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя iconПлани семінарських занять змістовий модуль І психолого-педагогічні основи розвитку мовленнєвої діяльності
Тема: Види роботи з розвитку діалогічного і монологічного мовлення першокласників (2 год.)
Надія Федчишин психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця к. Ф. Стоя iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Запрошуємо Вас до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції „Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи