Ірина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно icon

Ірина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно
Скачати 54.91 Kb.
НазваІрина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно
Дата02.09.2012
Розмір54.91 Kb.
ТипДокументи


Ірина Кузьо

(Херсон)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КІНО

Сучасне життя неможливо уявити без активного використання інформаційно-комунікативних технологій. Вони інтенсивно увійшли в різні сфери суспільства: у нашу професійну діяльність і дозвілля. Чи не найбільшою мірою їх використовують діти, починаючи вже із дуже раннього віку. На перших роках життя діти легко засвоюють уміння користуватися різного роду технікою, вміють застосовувати її для власних цілей. Такий потяг молодшого покоління до ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) сучасний учитель просто не має права залишити без уваги, адже за допомогою нових технологій можна успішно досягати поставлених цілей. Виходить, майбутній педагог повинен не просто бути добре обізнаним із різного роду інформаційними та комунікаційними технологіями, а й готовим до регулярного їх використання в своїй професійній діяльності.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКС, від англ. Information and communications technology, ICT) – часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це більш загальний термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу [2].

Навчальне кіно не належить до ІКТ, бо є не технологією, а одним із засобів навчання. Пригадаймо, як це поняття трактують Б.Альтшулер, Л.Прессман: «Навчальне кіно – один із видів наукового кіно, що використовується як допоміжний засіб в навчальному процесі. Застосовується у тих випадках, коли навчальний матеріал недоступний для сприйняття в звичайних умовах заняття» [1, с.592].

Як бачимо, навчальне кіно – це фільми, створені як засоби навчання. До такого виду кіно можна віднести також науково-популярні, документальні фільми, які не створювалися спеціально для освітніх цілей, але можуть бути ефективно використані в навчально-виховному процесі.

У цілому проблема підготовки майбутніх фахівців-педагогів до використання у своїй професійній діяльності навчального кіно є дуже широкою та багатогранною, вичерпно дослідити її у цій роботі неможливо. Ми зосередимо увагу лише на деяких важливих аспектах, що є спільними для учителів різних предметів і мають бути ними враховані ще в процесі навчання у вищому навчальному закладі.

Сучасні інформаційні реалії дозволяють розглядати навчальне кіно у зв’язку із ІКТ тому, що на зміну кіно поступово прийшли навчальні відеофільми. Відмінність між цими засобами полягає лише в носії зображення: у кіно це целулоїдна плівка, а у відео – аналоговий або цифровий сигнал, записаний на електромагнітну плівку, жорсткий або оптичний диск. Сучасні ІКТ дозволяють уникнути усіх тих труднощів, з якими було пов’язане використання навчального кіно у минулому: наявність спеціально оснащених кінокласів (із проекторами та великим полотном-екраном), потребу закривати вікна і створювати темряву у класі (що часто негативно впливало на дисципліну), відсутність доступу до фільмотек тощо.

Навчальні фільми (що в даному випадку ми ототожнюємо із навчальними відеофільмами) є тим засобом, що при правильній методиці використання дозволяють ефективно досягати поставлених цілей. Далеко не у всіх педагогічних вузах при підготовці майбутніх учителів приділяється увага навчальному кіно. Студенти отримують лише теоретичну інформацію, причому побіжно, при вивченні засобів навчання. Краща ситуація у тих вишах, де викладається спецкурс «Технічні засоби навчання», хоча і його не завжди достатньо аби повною мірою підготувати майбутнього педагога до використання кіно у своїй професійній діяльності. Тому велика роль покладена на самого студента, який може зробити навчальну кінематографію та сучасне її застосування об’єктом своєї самостійної роботи. Роль викладача старшої школи – допомогти сформувати правильну мотивацію, показавши велику значущість та потенціал кіно.

Радянська педагогіка залишила по собі у спадок великий запас навчальних фільмів. Не варто відкидати їх як можливий засіб навчання у сучасній школі лише через застарілість. Значна частина фільмів має велику дидактичну цінність, при чому це стосується як стрічок із точних наук (фундаментальні науки не змінюються із часом), так і стрічок із гуманітарних наук (трактування деяких відвічних проблем та образів в екранізованих версіях творів, особливості вимови та побудови речення у фільмах із іноземних мов тощо) [3; 5].

Цікавим є і те, що технічні можливості дозволяють сьогодні практично будь-який фільм із застарілих носіїв переписати у потрібний формат. Щоправда, треба визнати, це вимагає чимало часу, зусиль (пошук старих фільмів у відеоархівав, відеовідділах бібліотек тощо) і фінансів. На щастя, чимало стрічок уже переведені педагогами-ентузіастами у зручний для використання формат і викладені у вільному доступі у мережі Інтернет.

Зокрема, варті уваги такі ресурси для педагогів (а відтак і для майбутніх учителів):

http://tube.sfu-kras.ru/films

http://www.nachalka.com/film_2

http://gopora.ucoz.ru/publ/29-1-0-1166

http://www.phyzika.ru/VideoFizika.html

(Всі посилання дійсні і перевірені автором цього матеріалу).

Насправді, список рекомендованих сайтів може бути неймовірно великим: Інтернет дозволяє майбутньому педагогу вже під час навчання в університеті створити базу навчального кіно, точніше сказати власну фільмотеку, яка дозволить уникнути пошуку під час професійної діяльності.

До речі, на вказаних вище ресурсах, окрім стрічок, створених у радянські часи і переведених у відео, вже чимало нових матеріалів, відзнятих і змонтованих сучасними педагогами, самими дітьми на гуртковій роботі тощо. А також великою популярністю користуються науково-популярні фільми відомого каналу ВВС, які можуть вважатися навчальними, бо дуже доречно підходять при вивченні конкретних тем з різних дисциплін.

Варто зосередити увагу майбутніх педагогів ще на такому важливому аспекті. Однією із особливостей сучасного педагогічного процесу є велике навантаження дітей: чималий обсяг навчального матеріалу, активна позашкільна діяльність. Виходить, збільшується об’єм знань, умінь та навиків, якими повинні оволодіти діти, у той же час катастрофічно зменшується об’єм часу відведеного на це. Сучасна педагогіка потребує таких форм, методів та засобів, які дозволили хоча б частково вирішити дану проблему. Аналіз потенціалу навчального кіно із цього ракурсу може бути дуже корисним, адже кіно взагалі для дітей асоціюється із відпочинком (проведення вільного часу у кінотеатрі, біля телевізору). Сьогодні ж кіно можна дивитися і на улюбленому учнями комп’ютерами, при чому в мережі Інтернет. Для цього їм потрібно лише дати потрібне посилання і провести короткий інструктаж щодо певних моментів, на які треба звернути увагу, або розробити певні завдання, що повинні виконуватися під час чи після перегляду фільму [4].

Отже, навчальне кіно є ефективним ресурсом, що вже перевірена часом і цілою плеядою радянських педагогів [5]. Використання фільмів із розвитком сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволить вийти на новий етап і дозволить майбутньому педагогу побудувати роботу так, аби учні не просто досягали поставлених цілей, а й робили це із цікавістю та захопленням, використовуючи близькі та зрозумілі їм сучасні технології.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Большая Советская Энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. – Изд. 3-е. – В 30 т. – М.: Советская Энциклопедия. – Т. 27. - 1977. – С.592.

  2. Інформаційно-комунікаційні технології. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії [Електронний ресурс] / Вікіпедія. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційно-комунікаційні_технології

  3. Орлов Ю.М. Средства обучения / Ю.Орлов. – М.: Импрент-Гольфстрим, 1997. – 24 с.

  4. Педагогический энциклопедический словар / [гл.ред. Б.М.Бим-Бад]. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 342 с.

  5. Черепинский С.И. Учебное кино: иcтория, становления, современное состояние, тенденции развития дидактических идей / С.Черепинский. – Воронеж: Из-во Воронеж.гос.ун-та, 1989. – 168 с.

Схожі:

Ірина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно iconОБҐрунтування підготовки майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерного імітаційного моделювання як засобу навчання з програмування
Природно припустити що, використання комп'ютерного імітаційного моделювання в процесі вивчення студентами природних і технічних дисциплін...
Ірина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно iconОсобистісно зорієнтоване навчання як один із шляхів формування предметних компетентностей майбутніх учителів філологічних спеціальностей
У статті розглянуто переваги особистісно зорієнтованого навчання під час процесу професійної підготовки майбутніх учителів-філологів,...
Ірина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно iconПедагогічне колекціонування – особлива форма діяльності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
На основі проведеного експериментального дослідження автором визначено особливості і розкрито значення такої нетрадиційної форми...
Ірина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно iconВельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у V всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів»
Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору
Ірина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно iconПерова Світлана м. Луганськ Критерії сформованості ключових компетентностей майбутніх учителів-філологів
В свою чергу, переорієнтація змісту соціального замовлення на спеціалістів нового типу передбачає науковий пошук технологій навчання...
Ірина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно iconДержавний екзамен з української мови Методичні рекомендації Херсон 2007
Перегляд загальнокультурних І соціолінгвістичних підходів до вивчен­ня української мови, яка набрала статусу державної в суверенній...
Ірина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно icon“затверджую”
Вивчення хімії як навчального предмету у вищих педагогічних навчальних закладах має винятково важливе значення для професійної підготовки...
Ірина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно icon“затверджую”
Вивчення хімії як навчального предмету у вищих педагогічних навчальних закладах має винятково важливе значення для професійної підготовки...
Ірина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно iconЗатверджую” Ректор В. П. Кравець
Вивчення хімії як навчального предмету у вищих педагогічних навчальних закладах має винятково важливе значення для професійної підготовки...
Ірина Кузьо (Херсон) деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання навчального кіно iconЗатверджую” Ректор В. П. Кравець
Вивчення хімії як навчального предмету у вищих педагогічних навчальних закладах має винятково важливе значення для професійної підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи