Владислав Ніжегородцев icon

Владислав Ніжегородцев
НазваВладислав Ніжегородцев
Дата02.09.2012
Розмір37.7 Kb.
ТипДокументи

Владислав Ніжегородцев

(Київ)

МЕТОДИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

У сучасній системі освіти, що базується на компетентнісному підході, стан професійної підготовки майбутніх учителів фізики вирізняється необхідністю впровадження нових методичних підходів в організацію підготовки майбутніх педагогів.

Компетентний фахівець у галузі навчання фізики – це професіонал-педагог, який повинен методично та ефективно діяти в будь-яких стандартних і не стандартних ситуаціях його професійної діяльності.

У загальноєвропейському контексті проекту «Тьюнінг», кінцеві результати навчання формулюються як рівень компетентності, якого повинен досягти студент. Компетентність є динамічним поєднанням когнітивних та метакогнітивних знань, умінь, навичок та розуміння міжособистісних розумових та практичних умінь та навичок і етичних цінностей [2, с. 3].

Ми вважаємо за необхідне виділити групу методичних компетентностей майбутніх учителів фізики зі складу професійних компетентностей, оскільки вона містить у собі комплекс знань, умінь та особистісних якостей, що дозволяють ефективно здійснювати педагогу методичну діяльність у школі.

Володіння методичними знаннями забезпечує результативну професійну діяльність педагога. Вони тісно пов'язані з прийомами й методами цієї діяльності, а також з індивідуально-типологічними особливостями педагога, рівнем його компетентності, життєвим і педагогічним досвідом, інтуїцією [3, с. 9].

А.А. Вербицький характеризує методичну компетентність учителя як системоутворюючий чинник його діяльності. Сюди відносяться вміння виявити групи методичних завдань і вибирати шляхи їх розв’язання [1, с. 173].

Для того, щоб сформувати у майбутніх учителів фізики методичні компетентності необхідно досконало оволодіти ефективними технологіями навчально-виховного процесу, правильно проводити діагностику навчальних досягнень, прогнозувати та проектувати навчально-виховний процес відповідного методичного рівня.

У методичних компетентностях учителів фізики інтегруються і актуалізуються всі професійні та психолого-педагогічні знання та уміння. До структури методичних компетентностей учителя фізики, на наш погляд, обов’язково повинні входити такі основні структурні компоненти:

 • готовність до прояву компетентності (мотиваційний аспект);

 • володіння знаннями (когнітивний аспект);

 • уміння (поведінковий аспект);

 • ставлення до змісту компетентності (ціннісно-змістовий аспект);

 • емоційно - вольова регуляція.

Мотиваційний аспект випускника-фізика проявляється у його сформованості та інертності до професійної діяльності, інтересу до планування тощо.

Когнітивний аспект студента-випускника виражається у наявності знань та розумінь, пов’язаних з виконанням обов’язків учителя (випускник: володіє знаннями про різні способи формулювання задач, наукової термінології, знає інформацію про сучасні факти та зміни в науці, тощо).

Поведінковий аспект розкриває вміння застосовувати та аналізувати, синтезувати, комбінувати на практиці засвоєний навчальний матеріал (випускник: складає схеми, проводить опис експериментальних установок, використовує фізичні прилади та апаратуру для підготовки дослідів з фізики).

Ціннісно-змістовий аспект майбутніх учителів фізики показує наскільки сформоване почуття гордості за власні здобутки; виражає любов до праці, професійну орієнтацію до педагогічної діяльності тощо.

Емоційно-вольова регуляція у структурі методичних компетентностей розкривається у відношенні випускників до майбутньої діяльності. До таких рис можуть відноситься: цілеспрямованість, прагнення до самовдосконалення, пошук нових способів застосування результатів своїх дій, переживання почуттів, відповідальність, адекватна реакція на критику.

Показником професійної методичної готовності майбутніх учителів фізики повинні виступати сукупність психолого-педагогічних і спеціальних знань та вмінь. Професійно підготовлений учитель фізики повинен:

 • проводити підготовку до уроку та складання плану або плану-конспекту уроку;

 • проводити уроки різних типів;

 • проводити демонстраційні досліди з фізики;

 • складати установки для виконання лабораторних робіт з фізики;

 • проводити шкільну предметну олімпіаду та заняття предметного гуртка;

 • використовувати комп’ютерні і технічні засоби навчання;

 • складати психолого-педагогічну характеристики учня та класу;

 • працювати з нормативними документами, з предметною, науково-популярною, психолого-педагогічною і методичною літературою.

Отже, цілісна діяльність майбутнього вчителя фізики у школі виражає рівень сформованих у нього методичних компетентностей. Саме з такими компонентами методичної організації роботи педагог здатний забезпечити процес навчання з високим ступенем професіоналізму. Методично підготовлений вчитель фізики зможе знайти особливий підхід до кожного учня, що дозволить розв’язати всі заплановані методичні завдання та сформує власний, неповторний характер методичної роботи.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы интеграции / А. А. Вербицкий, О.Г. Ларионова - М.: Логос, 2009.- 336 с.

 2. Вступне слово до проекту Тьюнінг - гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок університетів у Болонський процес. // Socrates – Tempus.[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www. tuning.unideusto. org/tuningeu/images/stories/ Template/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf. - 2006. – 108 с.

 3. Скибицкий Э.Г. Методика профессионального обучения: Учеб. пособие / Э.Г. Скибицкий, И.Э. Толстова, В.Г. Шефель. − Новосибирск: НГАУ, 2008. − 166 с.

Схожі:

Владислав Ніжегородцев iconЛевицький Владислав Олегович 81,0 диплом

Владислав Ніжегородцев iconБабенко Владислав Борисович Бондар Віталій Сергійович

Владислав Ніжегородцев iconБабенко Владислав Борисович Березенський Богдан Вікторович

Владислав Ніжегородцев iconБабенко Владислав Борисович Барченков Роман Валерійович

Владислав Ніжегородцев iconГорський Владислав Михайлович Калітіна Тетяна Михайлівна

Владислав Ніжегородцев iconГалушка владислав вікторович
Аналітичне забезпечення управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств
Владислав Ніжегородцев iconГалушка владислав вікторович
Аналітичне забезпечення управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств
Владислав Ніжегородцев iconМаринкевич Оксана Леонідівна 703,3 1 0 4 Коваленко Владислав Дмитрович 624,8 1 0 Вступники, які зараховуються за конкурс

Владислав Ніжегородцев iconXviii международный учебно-практический семинар
Газолишин Владислав: «Создание воздушных замков на воде. Или, возможен ли рай в шалаше?»
Владислав Ніжегородцев iconДимченко Владислав Володимирович
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи