Дмитро Мазоха, Юрій Богдан icon

Дмитро Мазоха, Юрій Богдан
Скачати 47.68 Kb.
НазваДмитро Мазоха, Юрій Богдан
Дата02.09.2012
Розмір47.68 Kb.
ТипДокументи

Дмитро Мазоха, Юрій Богдан

(Переяслав-Хмельницький)

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В СИСТЕМІ

ЛІТНЬОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

Дитячий оздоровчий заклад – унікальна позашкільна установа, що водночас здійснює оздоровлення, виховує та сприяє розвитку дитини. Літній тимчасовий дитячий оздоровчий табір має певні переваги у вирішенні проблеми розвитку якостей творчої особистості :

 • у центрі діяльності таких закладів знаходяться не навчальна, а інша системотворча робота (спорт, праця, мистецька діяльність тощо);

 • оздоровчий табір надає широкі можливості для роботи різновікових категорій школярів;

 • в умовах табору змінюються міжособистісні стосунки, а саме: вихователь виступає не як контролер, дії якого обмежені вимогами уроку, а як активний учасник творчої діяльності, радник чи просто рівнозначний член творчого колективу;

 • організація діяльності дитячого колективу в умовах табору набуває надзвичайної інтенсивності, наповненості (звичайний день роботи табору може включати 8-10 різних форм виховної діяльності).

Існують соціально-педагогічні умови розвитку дитини у виховному процесі дитячого оздоровчого закладу. Це перш за все:

- збереження та зміцнення здоров’я вихованців. Лише здорова дитина спроможна й готова до активної творчої діяльності та розв’язання психологічних проблем, які виникають у житті. Здоров’я – передумова самореалізації особистості. Знання, вміння, здібності мають сенс лише тоді, коли фізичний стан дозволяє їх реалізувати;

- створення сприятливого морально-психологічного клімату, здорових міжособистісних стосунків у колективі, тобто забезпечення умов захищеності кожного його представника;

Зростання соціальної ролі особистості зумовлює необхідність використання надбань соціально-педагогічної науки в практиці дитячого оздоровчого закладу. За таких умов виховна діяльність передбачає запобігання перевантаженню вихованців під час інтенсивної насиченої діяльності, створення відповідних умов для виховання кожної дитини.

Основою розвитку особистості дитини в таборі є свобода вибору видів творчої діяльності, задоволення могутньої потреби пізнавальної діяльності та спілкування. Виняткове значення для підвищення психоемоційного стану та розумового розвитку мають добре організовані тематичні екскурсії (краєзнавчі, до історичних пам’яток, ботанічні, зоологічні тощо). Повсякденні будні повинні чергуватися зі святами, проведення яких сприяє розрядці, передбачає подолання одноманітності, байдужості до оточуючого середовища, підвищує емоційний тонус.

Здійснення вікового підходу до виховного процесу в умовах оздоровчого закладу передбачає :

 1. постійну увагу до вікових особливостей формування особистості дитини, своєрідності її духовного світу;

 2. урахування протиріч розвитку особистості, спричинених віковими змінами;

 3. побудова системи виховної роботи відповідно до психолого-педагогічних особливостей дітей кожного вікового періоду і концепцій їх розвитку.

Найважливішими елементами цієї виховної системи повинні стати:

 • знання вікових особливостей і закономірностей розвитку дитини;

 • виховні завдання у суворій відповідності з метою виховання молоді в Україні та основними напрямками її реалізації;

 • організація щоденної роботи ланки, загону, добір форм і методів виховання, що відповідають специфіці діяльності оздоровчого табору;

 • постійне врахування тих змін, що відбуваються в дитячих колективах.

Лише послідовне втілення системи в роботу з дітьми та підлітками дозволить вихователям домогтися позитивних результатів у їх вихованні.

Використання форм організації діяльності дітей у таборі полягає у розвитку гнучких структур, що дозволяють дитині вибирати або програму в цілому, або окремі заняття. Під гнучкими структурами слід розуміти обрані дітьми й сформовані відповідно до дитячих інтересів гуртки (дискусійної спрямованості, прикладні, спортивні тощо), клуби, творчі майстерні, тимчасові творчі групи з організації діяльності, органи самоврядування. Виховання культурної особистості, орієнтованої на творення, активну діяльність пов'язане з реалізацією наступних пріоритетних напрямків виховної діяльності:

- розвиток у дітей здатності до саморегуляції поведінки, осмислення підлітками призначення людини в суспільстві;

- включення дітей у цивілізовані відносини, у світ моральних цінностей, що припускає реалізацію активної позиції дитини, її творчість у різних сферах людської діяльності;

- забезпечення насиченої, позитивної взаємодії підлітка зі світом природи, уміння заощадження, збільшення її багатства;

- формування дбайливого ставлення дитини до свого здоров'я через фізкультуру, спорт, туризм, загартовування.

Робота соціального педагога – вожатого, вихователя полягає в тому, що за порівняно короткий строк, він не тільки повинен потоваришувати з дітьми, завоювати їх авторитет, але й згуртувати, об’єднати незнайомих раніше дітей, створити маленький колектив, де б панували взаєморозуміння та взаємопідтримка.

Теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми розробки механізмів і організаційно-педагогічних умов виявляється у визначенні специфічних вимог до фізичного стану дітей в таборі, відпочинку як специфічного соціально-педагогічного середовища, обгрунтуванні та створенні експрес-методики розподілу дітей по групах для практичної роботи педагога з ними з метою позитивної зміни їх фізичного стану, розробці та апробації оздоровчих програм для кожної групи дітей, визначенні соціально-педагогічних умов підвищення рівня фізичного стану та здоров’я дітей шкільного віку.

Аналіз практичної діяльності у дитячому оздоровчому таборі дозволяє сформулювати основні умови від яких залежить ефективна соціалізація дитини влітку:

 • не дивлячись на тимчасових характер дитячого оздоровчого табору, через характерні особливості, цей інститут соціалізації дає можливість дитині вибрати нову стратегію поведінки, апробувати нові відносини;

 • відносна автономність існування табору підсилює формування референтності найближчого оточення, яке є повноцінним світом дорослих та дітей, малюків та підлітків. Відсутній вплив батьків, які часто стереотипно сприймають деякі цілком зрозумілі явища дитячого середовища;

 • залучення до педагогічної діяльності найбільш підготовлених педагогічних фахівців вищих навчальних закладів та силових структур (МНС, МВС та інших) значно підсилює педагогічний арсенал форм і методів дозвілля дітей;

 • залучення до виховної діяльності старших підлітків у якості помічників сприяє формуванню особистісної відповідальності та формуванню первинного педагогічного досвіду;

 • розгляд дитячого оздоровчого табору як важливого інституту соціалізації дитини, застосування сучасних форм та методів педагогічного впливу робить процес соціалізації особистості дійсно безперервним та з соціально-педагогічної точки зору повноцінним.

Схожі:

Дмитро Мазоха, Юрій Богдан iconДмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога
Практика підтверджує, що джерела саморозвитку школи й освіти в цілому знаходяться в інтелектуально-творчому потенціалі, професіоналізмі...
Дмитро Мазоха, Юрій Богдан iconДмитро Мазоха, Валентина Мазун (Переяслав-Хмельницький) соціально
Подібні дії з боку насильника призводять до негативного стану фізичного, психологічного та соціального здоров’я постраждалої особи...
Дмитро Мазоха, Юрій Богдан iconН. М. Богдан інвестування конспект
Васильєв О. В., Богдан Н. М. Інвестування: Конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 Економіка І...
Дмитро Мазоха, Юрій Богдан iconН. М. Богдан програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Будівництво», спеціальності 092108 – «Теплогазопостачання І вентиляція» / Укл.: Богдан Н. М харк нац акад міськ госп-ва.– Х.: Хнамг,...
Дмитро Мазоха, Юрій Богдан iconВ. Т. Плакіда Н. М. Богдан конспект
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів 6 курсу напряму підготовки 0501 Економіка І підприємництво...
Дмитро Мазоха, Юрій Богдан iconН. М. Богдан програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Інвестування» (для слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», спец. 050107 «Економіка...
Дмитро Мазоха, Юрій Богдан iconН. М. Богдан програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент у міському господарстві та будівництві» (для студентів 5 курсу та слухачів...
Дмитро Мазоха, Юрій Богдан iconН. М. Богдан програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання фпо І зн напряму підготовки...
Дмитро Мазоха, Юрій Богдан iconН. М. Богдан програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Дмитро Мазоха, Юрій Богдан iconН. М. Богдан програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи