Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко icon

Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко
Скачати 40.58 Kb.
НазваІрина Доброскок, Світлана Пилипенко
Дата03.09.2012
Розмір40.58 Kb.
ТипДокументи

Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко

(Переяслав-Хмельницький)

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЛЬНОГО ЧАСУ СТАРШОКЛАСНИКІВ


Провідну роль у психічному розвитку старшокласників відіграють соціальні фактори. Вони визначають сутність змін, завдяки яким старшокласники наближаються до статусу дорослої людини. Ці зміни відбуваються під впливом суспільства, яке їх тією чи іншою мірою проектує. Вплив суспільства на становлення якостей старшокласників здійснюється не безпосередньо, а через активність юнаків і дівчат, через різні види їх діяльності, в яких поєднується суспільне та індивідуальне. Такими видами є загальноосвітнє і спеціальне навчання, громадська діяльність, спілкування тощо [7, с. 144].

Перед старшокласниками постає проблема самовизначення, вибору свого життєвого шляху як завдання першочергової життєвої важливості. Самовизначення є центральним новоутворенням раннього юнацького віку. Головною ознакою цього явища науковці виділяють потребу юнацтва зайняти внутрішню позицію дорослої людини, усвідомити себе членами суспільства, визначити себе в світі. У вільний час можна побачити свідоме керування старшокласниками своїми потребами і прагненнями, опанування свого внутрішнього світу, формування життєвих прагнень і перспектив. Вони починають серйозно замислюватись над питанням про те, чи зможуть вони працювати в тій галузі, яку для себе обирають. Школярі, вибираючи свій життєвий шлях, не ідуть в напрямі своїх безпосередніх інтересів, а прагнуть вирішити проблему вибору. Вони розглядають вибір професії як свого роду висновок з аналізу потреб та наявних здібностей, із зіставлення цих своїх особливостей з тими вимогами, які ставить до людини та чи інша професія. Не випадково старшокласники починають цікавитись питаннями психології здібностей, мислення, самовиховання [3, с.132].

Фундаментальними потребами у ранній юності є потреба в самореалізації та самовираженні. Як зауважує Л.І. Божович, у цьому віці відбуваються суттєві зміни у змісті і співвідношенні основних мотиваційних тенденцій [1, с. 67]. Передусім це виявляється в упорядкуванні, інтегруванні всієї системи потреб і світогляду, який формується у них.

Вільний час старшокласники проводять у компаніях, невеликих групах, основою яких є спільність поглядів, уподобань, інтересів, а також взаємна симпатія та приязнь. Компанії можуть складатися з одних хлопців чи дівчат, бувають і змішані. Юнаки і дівчата, що об'єднуються в компанії, намагаються якомога більше часу проводити разом, планують спільні справи, підтримують один одного в поглядах, намагаються наслідувати в одязі, зачісках, манерах, поведінці взагалі [4, с.342]. Вільний час школярів – це частина загального бюджету часу, яка залишається після навчання, інших справ і яка використовується кожним на власний розсуд залежно від інтересів, потреб, схильностей [6, с.73]. Ефективність виховного процесу у вільний час значно підвищується, коли використовувати його раціонально. Це особливо важливо для старшокласників, які стоять на порозі самостійного життя. Проте, якщо навчання в школі регламентоване і школярам прищеплюють навички наукової організації, то вільний час зазнає більшої стихійності, мало керований [2, с.73].

Це свідчить про те, що учням потрібно допомагати в організації та використанні дозвілля. Соціальні педагоги, вчителі й батьки повинні знати не тільки про те, скільки вільного часу в розпорядженні дітей, а чим вони зайняті в ці години, з якою метою займаються тією чи іншою справою тощо. Знання характеру використання вільного часу старшокласниками певною мірою допоможе класному керівникові чи соціальному педагогові виявити їхні інтереси, потреби, і спрямувати позанавчальну діяльність таким чином, щоб вона сприяла всебічному розвитку юнаків та дівчат [8, с. 213]. Крім того необхідно добре уявити собі наявні в мікрорайоні можливості, прилучаючи до цього батьків учнів, соціальні організації, громадськість.

У старшокласників вільного часу більше, ніж вони вважають. Його збільшення відбувається за рахунок суміщення кількох видів діяльності. Наприклад, допомагаючи рідним удома, діти водночас слухають музику, радіопередачі і навіть намагаються дивитися телевізор. Час, що витрачається на це, можна умовно віднести до вільного [9].

Багато в чому відрізняється вільний час сільських дітей від міських. Відсутність на селі мережі закладів культури та естетичного виховання, гуртків за інтересами, бібліотек, спортивних майданчиків не дає змоги сільським дітям повноцінно проводити вільний час. З іншого боку, вони не так уже й багато мають вільного часу через необхідність допомагати дорослим по господарству. Матеріальна база багатьох закладів культури в сільській місцевості не завжди відповідає вимогам часу. Найбільш уразливими до цієї кризи виявилися сільські заклади культури. Нині майже половина з них потребує капітального ремонту.

Структура вільного часу різноманітна і має індивідуальний характер. Доцільно виділити найпоширеніші види відпочинкової діяльності:

 • спілкування з друзями (15 годин на тиждень);

 • перегляд телепередач (9 годин);

 • прослуховування музичних записів (6,6 годин);

 • читання (4 години);

 • заняття фізкультурою та спортом (3-5 годин);

 • прийом гостей, відвідування друзів (4 години) [5, с.68].


ЛІТЕРАТУРА

  1. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И. Божович // Вопросы психологии. – 1978. – №4. – С. 67.

  2. Ковтун О.М. Дозвілля розумне, змістовне / О.М. Ковтун, В.І. Тарасенко. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1987. – С. 73.

  3. Костюк Г.С. Вікова психологія / Г.С. Костюк. – К., 1978. – С. 132.

  4. Лисовский В.Т. Самодеятельние любительские объединения молодежи: [методическое пособие] / В.Т. Лисовский. – Л.: ЛГУ, 1988. – С. 342.

  5. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики: [учебн. для студ. высш. педагог. учеб. завед] / Ф.А. Мустаева. – [2 – е изд., перераб. и доп.]. – М., 2001. – С. 68.

  6. Петрова Л.К. Свободное время школьников / Л.К. Петрова. – М.: Просвещение, 1969. – С. 73.

  7. Савчин М.В. Вікова психологія: [Навчальний посібник] / М.В. Савчин, Л.П. Василенко. – Дрогобич: Вид-ча фірма «Відродження», 2001. – С. 144.

  8. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога / М.В. Шакурова. – М., 1997. – С. 213.

  9. Шевченко П.І. Вільний час старшокласників / П.І. Шевченко // Рідна школа. – №9. – 1989.

Схожі:

Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко iconПилипенко Ірина Ігорівна Портяник Крістіна Сергіївна Харченко Ірина Миколаївна Чеберко Артем Валерійович Щогла Юлія Леонідівна список вступників, що рекомендуються до зарахування за умовами конкурс

Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко iconПро поняття права довкілля пилипенко П
Пилипенко П. Д. Про поняття права довкілля. Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції(лютого 2008 р.)- львів: юридичний...
Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко iconДобропас ірина Олександрівна
Добропас ірина Олександрівна (24. VI. 1957, Миколаїв) – філософ, канд філос наук (Традиція І новаторство в розвитку наукового пізнання,...
Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко iconБула світлана Петрівна
Була світлана Петрівна (22. 10. 1972, с. Болотня Перемишлянського р-ну Львів обл.) – викладач політології
Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко iconСвітлана Олексіївна Швачко
Світлана Олексіївна Швачко: до 75-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик.–Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко iconСвітлана Олексіївна Швачко
Світлана Олексіївна Швачко: до 75-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик.–Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко iconУдк 378. 147: 37. 013. 42 І. І. Доброскок
Управління навчальним процесом майбутніх соціальних педагогів засобом проектних технологій
Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко iconУдк 631. 11. 001. 57 Планування розвитку аграрних підприємств на основі оптиізаційних систем моделей присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних
Присяжна Світлана Валеріївна, магістр факультету комп’ютерних наук та економічної кібернетики Національного університету біоресурсів...
Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко iconДегтяренко Тетяна Миколаївна, Лобанова Олена Василівна, Дудченко Ірина Олександрівна. Основні характеристики, суть розробки: навчальний посібник
Автори: Дегтяренко Тетяна Миколаївна, Лобанова Олена Василівна, Дудченко Ірина Олександрівна
Ірина Доброскок, Світлана Пилипенко iconНауковий вісник
Пилипенко, В. О. Шевчук. Незалежний і державний фінансовий аудит як складники професійної та управлінської діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи