Любов Різник, Ірина Пономарчук icon

Любов Різник, Ірина Пономарчук
Скачати 46.81 Kb.
НазваЛюбов Різник, Ірина Пономарчук
Дата03.09.2012
Розмір46.81 Kb.
ТипДокументи

Любов Різник, Ірина Пономарчук

(Переяслав-Хмельницький)

ПРОФІЛАКТИКА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК СЕРЕД МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Конституція України визнає життя і здоров'я людини найвищими соціальними цінностями і цим ставить завдання вирішення соціально-педагогічної проблеми профілактики шкідливих звичок. Відповідно до основного Закону держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність і зобов'язана ефективно вирішувати завдання виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток суспільства й країни в цілому.

Стрімке розповсюдження шкідливих звичок серед молоді в Україні привертає увагу громадськості та вимагає активної діяльності державних інститутів щодо вирішення соціально-педагогічної проблеми профілактики шкідливих звичок серед молоді.

Сьогодні в Україні діє розгалужена мережа суб’єктів соціально-педагогічної діяльності: органи виконавчої влади, соціальні інститути виховання, соціальні служби молоді, притулки, реабілітаційні центри, дружні клініки для молоді, територіальні центри по роботі з населенням [1, с.14]. На вирішення цієї проблеми спрямовані такі програми як: «Концепція реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2002-2010 роки», Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр. (постанова Кабінету Міністрів №14 від 10.01.2002 р.) та інші .

У медичній, соціально-педагогічній та соціально-психологічній літературі представлені різні підходи до визначення поняття профілактика. У перекладі з грецької слово профілактика означає запобігання. І. Зверева, розглядає профілактику як складову частину соціально-педагогічної діяльності. На її думку профілактика включає комплекс заходів, які повинні не допустити погіршення функціонування об'єкту діяльності і виникнення проблем. Особливо профілактика актуальна по відношенню до соціальних проблем і негативних соціальних явищ, запобігти яким часто простіше, ніж здолати їх негативні наслідки [2]. Проблема профілактики шкідливих звичок серед молоді стала предметом дослідження медиків, психологів, педагогів, соціологів. Вивчали проблему профілактики шкідливих звичок О. Балакірєв, О. Яременко, А. Капська, О. Пилипенко, С. Гарницький, В. Єгоров, А. Врублевський, К. Воронін, Е. Бабаян, Л. Коваль, І. Звєрєва, С. Хлєбнік, І. Міхайловська, О. Литовченко, Г. Вершиніна, В. Оржеховська, О. Вакуленко, О. Панагушина, В. Приходько, Т. Лях та інші.

Особливу увагу привертає соціальна профілактика. Ця профілактика ґрунтується на своєчасному виявленні та виправленні негативних інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють відхилення в психологічному та соціальному розвитку дітей та молоді, в їхній поведінці, стані здоров'я, а також в організації життєдіяльності та дозвілля. [4, с.16].

Соціальна профілактика має свої складові: роз'яснення правових норм соціально значущої діяльності та поведінки; ознайомлення з нормативними міжнародними й державними документами, які забезпечують розвиток особистості, рівень освіти, вибір професії; надання різним категоріям молоді інформації про можливі наслідки асоціальних дій, нехтування здоровим способом життя, відмови від культурного проведення дозвілля; організація заходів щодо забезпечення програми позитивної життєдіяльності особистості; здійснення системи соціального захисту різної категорії молоді (забезпечення роботою, навчанням); формування відповідальності за можливі наслідки антиправових дій[3].

Розрізняють такі види і форми соціальної профілактики:

1. Організаційно-педагогічні заходи щодо створення виховного середовища за місцем проживання дітей і молоді (робота консультаційних пунктів з проблем освіти, виховання, організації дозвілля, працевлаштування, вибору професії; діяльність кімнат для школярів та молоді щодо задоволення культурних, художніх, спортивних, підприємницьких потреб; робота психолога з корекції поведінки молоді й відносин у сім'ї та соціумі; реалізація державних, галузевих програм з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі — алкоголізму, наркоманії, проституції, правопорушень тощо).

2. Включення різних соціальних інститутів у процес соціалізації молоді, яке передбачає подолання міжвідомчих бар'єрів в організації профілактичної роботи, створення у мережі соціальних служб умов для прояву соціальних ініціатив, розвиток молодіжного руху та відродження традицій національного виховання (проведення масових свят, конкурсів, спортивних змагань, театралізованих дій тощо).

3. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми із сімей групи ризику (індивідуальна та групова робота з батьками й дітьми, ознайомлення різних категорій молоді з інформацією про можливі наслідки асоціальних дій, нехтування здоровим способом життя, відмови від культурного проведення дозвілля).

4. Розв'язання проблем зайнятості та працевлаштування неповнолітніх і молодих людей завдяки створенню робочих місць для цих категорій в умовах ринкової економіки. Сприяння різного роду установам освіти, спорту, культури в розгортанні різноманітних форм організації дозвілля молоді (Будинки художньої творчості, Центри художнього виховання, об'єднання за інтересами, фольклорні свята, конкурси обдарованої молоді, художні виставки, творчі об'єднання і майстерні з декоративно-прикладного мистецтва), спрямованого на відродження української національної культури [3].

Але з огляду на статистику вживання психоактивних речовин серед молоді, профілактика шкідливих звичок як соціально-педагогічна проблема залишається актуальною. Це потребує вивчення та виявлення найефективніших суб’єктів та розробки програм з профілактики шкідливих звичок серед молоді, результативних методів та форм роботи з профілактики шкідливих звичок. Крім того виникає потреба в підготовці фахівців, які б професійно здійснювали профілактичну роботу з попередження розповсюдження шкідливих звичок та з формування здорового способу життя дітей та молоді. До таких фахівців належать соціальні педагоги та психологи.

Отже, профілактика шкідливих звичок серед молоді як соціально-педагогічна проблема продовжує існувати та привертати увагу до її вирішення державних установ та громадськості. Соціальна профілактика, як вид соціальної роботи має широкий діапазон діяльності та потребує виявлення більш ефективних змісту та форм роботи щодо профілактики шкідливих звичок.


ЛІТЕРАТУРА

1. Авдєєва І.М. Просвітницька робота «рівний – рівному» серед молоді щодо здорового способу життя: навчальний посібник / Авдєєва І.М., Гура Л.М., Бойченко Т.Є. – К.: Навчальна книга, 2002. – 256 с.

2. Беспалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навчальний посібник / Беспалько О. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

3. Богданова І. М. Соціальна педагогіка [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Інна Михайлівна Богданова. – К. : Знання, 2008. – 343 с. - Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/15840720/pedagogika/sotsialna_pedagogika_-_bogdanova_im

4. Дети в кризисных ситуациях: профилактика негативных явлений и социально-психологическая помощь / [под общ. ред. И.Д. Зверевой]. - К.: Науковий світ, 2001 – 63с.- (Библиотека социального работника/социального педагога).- (Сер. «Благополучие детей и молодежи: возможности соц. работы»).

Схожі:

Любов Різник, Ірина Пономарчук iconЛюбов Різник, Оксана Іванова
Реабілітація дітей з обмеженими функціональними можливостями як соціально-педагогічна проблема
Любов Різник, Ірина Пономарчук iconЛюбов Різник, Євгенія Додь
Творчість – це позитивно спрямована діяльність, каталізатор прогресивних змін у суспільстві, культурі. Це багатогранне поняття, що...
Любов Різник, Ірина Пономарчук iconЛюбов Різник, Тетяна Герич
Діти постійно зіштовхуються зі змінами соціального середовища, зазнають певних труднощів, тому потребують підтримки педагогів. Здійснюючи...
Любов Різник, Ірина Пономарчук iconЛюбов Різник, Юрій Шевченко
Україні, так І в усьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, самогубства вийшли на четверте місце серед причин...
Любов Різник, Ірина Пономарчук iconНаталія Янц, Ірина Пономарчук, (Переяслав-Хмельницький) проблема формування позитивної «я-концепції»
Національна доктрина розвитку освіти проголосила необхідність створення умов для розвитку особистості та її творчої реалізації, що...
Любов Різник, Ірина Пономарчук iconПилипенко Ірина Ігорівна Портяник Крістіна Сергіївна Харченко Ірина Миколаївна Чеберко Артем Валерійович Щогла Юлія Леонідівна список вступників, що рекомендуються до зарахування за умовами конкурс

Любов Різник, Ірина Пономарчук iconТарангул Любов Миколаївна
Тарангул Любов Миколаївна. У своєму виступі вона охарактеризувала основні вимоги щодо організації та проведення міжнародного порівняльного...
Любов Різник, Ірина Пономарчук iconЛ. М. Шутенко. Моя любов – Академія!
Ш 97 Л. М. Шутенко. Моя любов – Академія! : біобібліографічний покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад. Н. Б. Давидова, О....
Любов Різник, Ірина Пономарчук iconНародні звитяжці за В. Антоновичем «Петро Конашевич-Сагайдачний»
Мета: більше дізнатися про історію рідного краю; познайомити дітей з народними звитяжцями, викликати повагу та любов до Гетьманів...
Любов Різник, Ірина Пономарчук iconДобропас ірина Олександрівна
Добропас ірина Олександрівна (24. VI. 1957, Миколаїв) – філософ, канд філос наук (Традиція І новаторство в розвитку наукового пізнання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи