Шай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей icon

Шай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей
Скачати 38.14 Kb.
НазваШай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей
Дата03.09.2012
Розмір38.14 Kb.
ТипДокументи

Шай Ірина

(Переяслав-Хмельницький)

РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З РІЗНИМИ ТИПАМИ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ

Процес демократизації, що відбувається у нашій країні у складних суспільно-економічних та політичних умовах, викликав різке загострення соціальних протиріч між ідеями гуманізації, демократизації й тенденціями, пов'язаними з посиленням соціального розшарування, кризових явищ, збільшенням злочинності та бездуховності, знедоленого дитинства, потребою інтеграції зусиль держави та суспільства щодо забезпечення спадкоємності поколінь та фактичною непідготовленістю суспільства, соціальних інститутів до позитивної соціалізації поколінь у сучаснихумовах. Як ніколи актуальною є потреба у розвитку мережі особистісно орієнтованих соціальних служб, що сприяють саморозвитку кожної людини. Найбільші труднощі в розбудові цих служб пов'язані з недооцінкою ролісім'ї.

Сфера сім'ї тісно пов'язана з іншими сферами соціального життя. На соціалізацію людини впливає багато чинників, що можна поділити в такі групи. Перша - це макрофактори: космос, планета, країна, суспільство, держава. Макрофактори грають реальну роль у соціальному становленні підростаючого покоління. Другу групу чинників соціалізації становлять мезофактори ("мезо"- середній, проміжний): тип поселення, історичні та етнокультурні умови. Третю групу чинників соціалізації особистості складають: релігійні організації, суспільство ровесників, засоби масової комунікації, інститути виховання і сім'я. Остання, на нашу думку, є головним інститутом соціалізації особистості. Так, саме в ній закладається фундамент особистості, подальше будівництво якої здійснює школа. У зв'язку із сказаним вище, вважаємо, що всі інші соціальні інститути виховання зобов'язані працювати на сім'ю.

Складнощі соціалізації особистості в сім'ї зумовлюють такі об'єктивні процеси, як зміна типової структури сім'ї (малодітнїсть - приблизно 50% сімей однодітні); ріст частки (долі) неповних сімей і негативних стереотипів поведінки в сім'ї.

Значною мірою соціальна зрілість сім'ї, успішність реалізації нею своїх функцій зумовлені суб'єктивними чинниками: рівнем зрілості чоловіків у соціальному плані, психологічною сумісністю подружжя, знанням ними закономірностей функціонування і розвитку сім'ї тощо.

Розбалансованість, неузгодженість основних функцій сім'ї вимогами й реальними умовами життя неодмінно призводять до сімейного неблагополуччя. Причин для цього достатньо, але всі вони неодмінно призводять до девіантної поведінки дітей як форми неприйняття особистістю суспільної моралі, етики, культури, традицій та звичаїв народу, іншої людини - у подальшому це нерідко фіксується у свідомості особистості як індивідуальна поведінкова "норма".

Відсутність належного сімейного виховання у ранньому підлітковому та юнацькому віці негативно позначається на розвиткові особистості. Характерологічні, морально-етичні, світоглядні та юридично-правові, естетичні й комунікативні основи життєдіяльності дитини деформуються та набувають асоціальних ознак у поведінці дітей з таких сімей.

Патологія подружніх стосунків продукує надзвичайно широкий спектр аномалій і притому досить серйозних, як психічних, так і поведінкових. Розлад у сім'ї є однією з причин бродяжництва. Емпіричні матеріали свідчать, що конфліктні стосунки між батьками створюють сприятливий ґрунт для виникнення ранніх сексуальних контактів та невпорядкованого інтимного життя у подальшому.

Вітчизняна соціальна педагогіка знаходиться на стадії формування і поки що не має значних фундаментальних досліджень, у яких на основі узагальнення наукового і практичного досвіду були б розкриті теорія, зміст і технології роботи соціального педагога з неблагополучними сім'ями.

Неблагополучними сім'ями вважаються ті, які не здатні протистояти впливу дестабілізуючих позасімейних і внутрішньосімейних факторів, у яких повністю або частково нівелюються виховні можливості, в результаті чого в таких сім'ях складаються несприятливі умови для соціального формування особистості.

Соціально-педагогічний аналіз сьогодення виявив, що неблагополучні сім'ї поділяються на такі види: педагогічно неспроможні, конфліктні, асоціальні та аморальні. Кожна неблагополучні сім'я має свою специфіку, свій характер сімейного неблагополуччя. Серед основних критеріїв сімейного неблагополуччя сім'ї є внутрішньосімейні стосунки, у першу чергу ставлення до дитини.

У неблагополучній сім'ї складніше реалізується сутність виховних впливів на дитину. Відбувається боротьба за вплив на дітей. Через постійне з'ясуванням подружжям своїх стосунків зменшується увага до дітей, організації їхнього навчання та вільного часу. Звідси випливають негативні наслідки: втрата віри в себе, поява почуття неповноцінності, заниженої оцінки про життєві перспективи, ускладнення самого процесу формування активної життєвої позиції. Необлаштованість, конфліктність у сім'ї сприяють втраті гармонійності та емоційної повноцінності стосунків між батьками та дитиною.

Отже, взаємодія соціального педагога з неблагополучними сім'ями полягає в необхідності допомогти родині глибше усвідомити свою відповідальність за виховання дітей, дати визначений мінімум педагогічних знань, сформувати в батьків педагогічні уміння і навички організації педагогічно доцільних сімейних відносин, зробити батьків співучасниками педагогічного процесу.

Технологія роботи соціального педагога з батьками неблагополучних сімей містить такі компоненти: освітній (педагогічна освіта батьків, підвищення їх педагогічної культури), психологічний (соціально-психологічна підтримка батьків і дітей та корекція міжособистісних відношень), посередницький (допомога в організації сімейного дозвілля, координації різних відомств, служб по спільному розв'язанню проблеми конкретної неблагополучної сім'ї та положення конкретної дитини в ній, інформованості батьків.

Схожі:

Шай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей iconДмитро Мазоха Переяслав-Хмельницький педагогічна підготовка соціального педагога
Практика підтверджує, що джерела саморозвитку школи й освіти в цілому знаходяться в інтелектуально-творчому потенціалі, професіоналізмі...
Шай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей iconАлла Стрільчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійної зоорієнтованості старшокласників у діяльності соціального педагога
Едагогічних та медико-фізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення та трудового...
Шай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей iconОлена Усик (Переяслав-Хмельницький) до проблеми комунікативності в процесі взаємодії соціального педагога з батьками
Льного виховання. Передача знань, досвіду, багатства моральної та духовної культури народу, формування всебічно розвиненої особистості,...
Шай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей iconОлена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога
«не гірший, ніж я», а по-справжньому визнати чиєсь перевершення здатна лише людина високої особистісної організації. Тому виховання...
Шай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей iconВища педагогічна освіта
Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність. Проблеми та перспективи [Текст] / Ін-т змісту І метод навчання, Переяслав-Хмельницький...
Шай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей iconОсвіти і науки України від 28. 12
Звітність соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами навчальних закладів здійснюється за нормативами...
Шай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей iconЧернігівський національний педагогічний університет імені
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Шай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей iconІрина Онопа (Переяслав-Хмельницький) соціально-педагогічна профілактика наркоманії серед студентської молоді
Крім того, велику кількість осіб залучено до зберігання та розповсюдження наркотиків, причому наркоманія охоплює не тільки молодь,...
Шай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Шай Ірина (Переяслав-Хмельницький) робота соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи