Любов Різник, Юрій Шевченко icon

Любов Різник, Юрій Шевченко
Скачати 46.52 Kb.
НазваЛюбов Різник, Юрій Шевченко
Дата03.09.2012
Розмір46.52 Kb.
ТипДокументи

Любов Різник, Юрій Шевченко

(Переяслав-Хмельницький)

МОТИВИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Проблеми самогубств підлітків та юнаків є актуальними як в Україні, так і в усьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, самогубства вийшли на четверте місце серед причин смерті після серцево-судинних та онкологічних захворювань. Україна знаходиться у першій десятці країн світу за частотою скоєних самогубств.

Суїцидальна поведінка завжди полімотивована. І це передбачає ієрархію мотивів. Часто важко визначитися, які саме мотиви стали вирішальними при здійсненні того чи іншого суїцидального акту. Однак фахівці вважають, що всі можливі мотиви врешті можна звести до п'яти основних, які й пропонують розглядати як провідні мотиви суїцидальної поведінки. За класифікацією В.А.Тихоненко виділяють такі типи провідних мотивів: протест, заклик до співчуття, уникнення душевних чи фізичних страждань, самопокарання, відмова (капітуляція) [2].

Один із названих мотивів суїциду виступає провідним, інші можуть до нього приєднатися. В одій парі найчастіше виступають мотиви заклику і протесту, а також уникнення страждань і самопокарання. Система мотивів суїцидальної поведінки завжди перебуває у напруженій динаміці - це боротьба з непередбачуваними наслідками [4].

З’ясування мотивів самогубства є ключем до розуміння цього вчинку та, відповідно, передумовою попередження суїцидів неповнолітніх. Згідно, з точкою зору про розподіл мотивів певної діяльності на внутрішні та зовнішні, суїцидальну поведінку у психічно здорових індивідів спонукають зовнішні чинники.

Мотивами самогубства можуть бути всі види зовнішніх мотивів: широкі соціальні мотиви, такі як мотиви обов’язку і відповідальності перед суспільством, групою, окремими людьми; вузькоособистісні мотиви, які допомагають створити собі відповідні блага, завоювати чи утримати певний статус у суспільстві; мотиви уникнення неприємностей, що виникають, коли людина почуває себе винною за незадоволені потреби, вимоги, очікування інших людей.

Мотиваційна структура суїцидальної поведінки неповнолітніх є переважно інтерперсональною. Тобто дитина завдяки суїциду намагається викликати певні дії з боку іншої особи або осіб чи спонукати зміни у ставленні до неї оточуючих людей.

О. М. Моховиков описав такі мотиви суїцидальної поведінки дітей та підлітків: 1. переживання образи, одинокості, відчуженості, неможливості бути зрозумілим іншими; 2. переживання втрати батьківської любові або неподілене кохання, ревнощі; 3. переживання, пов’язані зі смертю, розлученням чи залишенням родини кимось з батьків; 4. почуття провини, сором, зневажене самолюбство, незадоволення собою; 5. страх ганьби, глузування, приниження; 6. страх покарання, небажання вибачитися; 7. любовні невдачі, сексуальні ексцеси, вагітність; 8. почуття помсти, протесту; злість, загроза, вимагання; 9. бажання привернути до себе увагу, викликати співчуття, уникнути неприємних наслідків, відійти від важкої ситуації; 10. співчуття або наслідування друзям, героям книжок, фільмів («ефект Вертера») [1].

В. О. Тихоненко запропонував таку класифікацію мотивів суїцидальної поведінк: 1) протест, помста; 2) заклик; 3) ухилення (від покарання, страждання); 4) самопокарання; 5) відмова.

При формах суїцидальної поведінки у вигляді «протесту» суб’єкт намагається негативно вплинути на ворожу та агресивну до нього об’єктивну складову конфліктної ситуації. Вербально це може виражатися у фразах на зразок «ніхто мене не розуміє», «усі проти мене», «справедливості немає», «більш нема сил боротися» і таке інше. «Помста» є конкретною формою протесту у вигляді шкоди ворожому оточенню. Така форма поведінки може виникнути у особистості з високою самооцінкою при активній чи агресивній позиції з механізмом трансформації гетероагресії в аутоагресію.

При суїцидальній поведінці типу «заклику» позиція особистості є менш активною і має метою зміну ситуації завдяки активації допомоги зовні. Вербальні показники такої поведінки: «я нікому не потрібен», «за що ви мене так мучите?» і таке інше. Мотивація - «коли ж ви звернете на мене увагу?!», «я благаю вашої допомоги!».

Суїциди «ухилення» виникають при загрозі особистісному або біологічному існуванню, якому протидіє висока самоцінність. Людина не може витримати таку загрозу та обирає самоусунення: «далі буде ще гірше», «діватися нема куди», «мені не витримати цієї ганьби» і таке інше.

«Самопокарання» відбувається при внутрішньому конфлікті двох ролей: «Я - суддя» та «Я - підсудний». Причому самогубство може бути як з точки зору «судді» (знищення ворога у собі), так і з боку «підсудного» (покутування провини), як то «ніколи не пробачу собі».

При самогубствах типу «відмови» ціль та мотив суїциду наближуються, бо мотивом є відмова від існування, а ціллю - позбавлення себе життя. Вербально це може висловлюватися як «ніколи не повернути минулого», «все втрачено», «це - кінець».

Взагалі, від першого з означених типів мотивів до останнього відбувається поступове наближення цілі самогубства до мотиву діяльності, завдяки чому зростає дійсність суїцидальних тенденцій, «серйозність» суїцидальних спроб.

М. Долгополов ставить стосунки з батьками на перше місце серед факторів, які спричиняють суїцидальну поведінку підлітків. Приблизно у 70% випадків ці проблеми безпосередньо пов’язані з суїцидом. Отже розлади в сім’ї - вагомий фактор, пов’язаний з дитячими самогубствами [3].

Мотивацією суїцидальної поведінки можуть стати проблеми неповнолітнього у сфері молодіжного спілкування. Важливою для формування ціннісних орієнтацій є неформальна група, яка оточує дитину.

Передумовою виникнення у неповнолітнього думок про беззмістовність життя та про малоцінність його існування може стати і школа: грубе, нетактовне ставлення вчителів; авторитарний стиль керування; жорстокість та несправедливість; нездорова психологічна атмосфера в навчальному колективі; «сухе» шкільне життя, нецікаві заняття; відсутність взаєморозуміння та співчуття. Саме освітній заклад може створити такі умови, коли підліток відчуває себе «чужим серед своїх», одиноким і незрозумілим оточуючими одноліткам та дорослим.

Таким чином соціальні передумови суїцидальної поведінки підлітка складаються із сімейних факторів (найближче оточення), факторів середовища (близьке оточення як то школа, група однолітків і т.д.) та культурних факторів (релігійних, концепцій життя та смерті, рольового розподілу і т.д.). Усі ці фактори взаємодіють між собою, і антисуїцидальні установки одного з них можуть знизити суїцидогенність конфліктів у інших сферах.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Дюркгейм Е. Самогубство: Социологічне дослідження / Пер. з фр. Е. Дюркгейм. - К.,1998.

  2. Кобильченко В. В. Проблема підліткового суїциду / Психологія суїцидальної поведінки: Діагностика, корекція, профілактика: 3б. наук. пр. / За заг. ред. С. І. Яковенка. - К.: РВВ КІВС, 2000.

  3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - М.: Политиздат, 1975. - 304 с.

  4. Суїцидологія: теорія та практика ( збірник наукових статей ) / За ред. О. М. Морозова, А. П. Чуприкова. - К.: Видавництво КІВС, 1998. - 189 с.

Схожі:

Любов Різник, Юрій Шевченко iconЛюбов Різник, Оксана Іванова
Реабілітація дітей з обмеженими функціональними можливостями як соціально-педагогічна проблема
Любов Різник, Юрій Шевченко iconЛюбов Різник, Євгенія Додь
Творчість – це позитивно спрямована діяльність, каталізатор прогресивних змін у суспільстві, культурі. Це багатогранне поняття, що...
Любов Різник, Юрій Шевченко iconЛюбов Різник, Тетяна Герич
Діти постійно зіштовхуються зі змінами соціального середовища, зазнають певних труднощів, тому потребують підтримки педагогів. Здійснюючи...
Любов Різник, Юрій Шевченко iconЛюбов Різник, Ірина Пономарчук
Відповідно до основного Закону держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність І зобов'язана ефективно вирішувати...
Любов Різник, Юрій Шевченко iconТ. Г. Шевченко: життя І творчість
Т. Г. Шевченко класик української літератури, національна гордість українського народу
Любов Різник, Юрій Шевченко iconRoz group гф
Гігієна праці та виробнича санітарія, корп. 4, ауд лб. Тб, Шевченко В. І., Шевченко В. І., Лабораторні
Любов Різник, Юрій Шевченко iconВ. С. Шевченко Програма І робоча програма дисципліни
Шевченко, В. С. Програма І робоча програма дисципліни «Стратегічне управління підприємством» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності...
Любов Різник, Юрій Шевченко iconТарангул Любов Миколаївна
Тарангул Любов Миколаївна. У своєму виступі вона охарактеризувала основні вимоги щодо організації та проведення міжнародного порівняльного...
Любов Різник, Юрій Шевченко iconЛ. М. Шутенко. Моя любов – Академія!
Ш 97 Л. М. Шутенко. Моя любов – Академія! : біобібліографічний покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад. Н. Б. Давидова, О....
Любов Різник, Юрій Шевченко iconОтчет о результатах конкурса научных работ студентов, олимпиад, Дней науки и педагогических чтений на факультете за 2011/2012 учебный год
Лну им. Тараса Шевченко», «О научном студенческом обществе лну имени Тараса Шевченко», утвержденными Ученым советом лну им. Тараса...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи