Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 57.32 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір57.32 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

образотворчого мистецтва


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Переяслав-Хмельницький – 2012


Пояснювальна записка

Вступне випробування для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки «Образотворче мистецтво», передбачає перевірку обізнаності майбутнього фахівця із основами образотворчої художньої грамоти та виявлення рівня володіння прийомами та технікою малювання, здатності до компонування, конструктивного та тонового зображення натури.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

^ Програма творчого конкурсу

Завдання творчого конкурсу для випускників загальноосвітньої школи (максимальна кількість балів – 200):

І. Виконання малюнку з натури (натюрморт з трьох предметів). Олівець, формат А-3.

Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів - 50

50 балів виставляється за дотримання в роботі таких вимог:

 • правильне компонування заданої постановки;

- дотримання в побудові малюнка законів композиції;

 • чітку передачу форми і пропорцій предметів;

 • передачу в малюнку світлотіньових відношень;

 • передачу перспективних скорочень;

 • чіткість і охайність виконання малюнка.

40 - 49 балів виставляється, коли одна з вимог дотримана не повністю.

30 - 39 балів виставляється, коли дві вимоги не дотримано повністю, або мають незначні відхилення.

20 - 29 балів виставляється, коли три вимоги не дотримано повністю, або мають незначні відхилення.

^ До 20 балів отримує робота, в якій не дотримано чотирьох вимог.

II. Виконання тесту.

Завдання для тестів розроблено на основі програми з образотворчого мистецтва для учнів загальноосвітніх шкіл.

^ Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів - 100. Тест включає 25 запитань. Правильна відповідь одного запитання оцінюється в 4 бали.

IIІ. Творча робота.

На основі стилізованих рослинних об'єктів створити орнамент у смужці в українському стилі.

^ Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів - 50

50 балів виставляється за дотримання в роботі таких вимог:

 • правильну композиційну побудову;

 • дотримання принципів побудови орнаменту;

 • вдале кольористичне вирішення твору;

 • чіткість техніки виконання;

 • складність орнаменту;

 • творчий підхід до виконання;

 • чіткість і охайність виконання роботи;

 • використання в роботі української символіки.

40 - 49 балів виставляється, коли одна з вимог дотримана не повністю.

30 - 39 балів виставляється, коли дві вимоги не дотримано повністю.

20 - 29 балів виставляється, коли три - чотири вимоги не дотримано з відхиленнями.

^ До 20 балів отримує робота, в якій п'ять вимог не дотримано або дотримано з

відхиленнями.

Вступники, які набрали менше 51 балу з тестового завдання та менше 140 за сумою балів всіх завдань до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

^ Варіант тестового завдання

 1. Офорт це:

а) гравюра на металі;

б) різьба на дереві;

в) різьба на склі.

2. Що таке художнє конструювання?

а) це мистецтво створювати машини, меблі;

б) оформлювати книги;

в) створювати керамічні вироби.

3. Ахроматичні кольори:

а) чорний;

б) фіолетовий;

в) червоний.

4. До творів монументальної скульптури відносять:

а) живопис;

б) пам’ятники;

в) архітектурні споруди.

5. Хто з художників створив ікону «Трійця»?

а) Феофан Грек;

б) А. Рубльов;

в) К.Брюллов.

6. Що називають «візуванням»?

а) лінійне зображення;

б) об’ємне зображення;

в) спосіб вимірювання предметів.

7. Гуаш це:

а) водяна фарба;

б) олійна фарба;

в) спосіб вимірювання предметів.

8. Три основні кольори:

а) чорний, білий, сірий;

б) жовтий, червоний, синій;

в) жовтий, зелений, коричневий.

9. Зміни, що відбуваються з предметами у просторі називають:

а) перспективними;

б) тональними;

в) лінійними.

10. Хто написав картину «Джоконда»?

а) Рафаель Санті;

б) Мікеланджело;

в) Леонардо да Вінчі.

11. Місце, де знаходяться паралельні лінії називається:

а) точкою зображення;

б) точкою сходження;

в) точкою опори.

12. Лінія горизонту зміниться, якщо змінимо:

а) кут зору;

б) рівень наших очей;

в) висоту зору.

13. Як передати об’ємність предметів?

а) за допомогою світлотіней;

б) за допомогою лінії та плями;

в) за допомогою падаючих тіней.

14. Похідні кольори:

а) зелений, оранжевий;

б) чорний, білий;

в) жовтий, червоний.

15. Основне правило малювання:

а) від загального до окремого;

б) деталізоване малювання;

в) контрастне малювання.

16. Що таке куб?

а) це об’ємна форма;

б) це об’єм, утворений шістьма гранями, кожна з них є квадратом;

в) це об’єм, утворений трьома гранями.

17. Що називається рефлексом?

а) падаюча тінь предмета;

б) найсвітліше місце тіньового боку;

в) власна тінь предмета.

18. Блік це:

а) найсвітліша ділянка на предметі;

б) перехід від світла до тіней;

в) місце на предметі від власної тіні і падаючої.

19. Що таке автопортрет?

а) зображення групи людей;

б) зображення людини в повний ріст;

в) зображення художником власного портрету.

20. Хто створив художній твір «Граки прилетіли»:

а) І.І. Шишкін;

б) А.К.Саврасов;

в) В.Д.Поленов.

21. Матеріали для кераміки:

а) мрамор;

б) темпера;

в) сангіна.

22. Основні засоби в рисунку:

а) тон;

б) колір;

в) лінія, крапка.

23. Інтер’єр – це:

а) вигляд архітектури;

б) внутрішній вигляд приміщення;

в) ландшафтний дизайн.

24. Малювання з натури – це:

а) найпростіший спосіб пізнання оточуючих нас речей, будови тіла людей тощо;

б) замальовування рослин і тварин;

в) короткочасні малюнки.

25. Хто з художників створив картину «Запорожці пишуть листа турецькому султанові»?

а) В.Є. Маковський;

б) С.І. Васильківський;

в) І.Ю. Рєпін.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи