Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 390.3 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір390.3 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

методики викладання трудового навчання і креслення


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012

^ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І КРЕСЛЕННЯ

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст» і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування


Вимоги стандартів до виконання та оформлення креслень.

Види конструкторських документів у залежності від способу їх виконання та характеру використання: оригінали, взірці, дублікати, копії, ескізи, креслення деталей, складальні креслення, креслення загального вигляду, габаритні креслення, монтажні креслення, схеми.

Нормативні та довідкові матеріали, які використовують при виконанні креслярсько-графічних робіт. Державні стандарти ДСТУ.

Сучасне креслярське обладнання: пристрої, інструменти, матеріали. Користування та догляд за ними.

Оформлення креслень. Формати. Рамка та основний напис на кресленні. Лінії креслення: типи та призначення. Масштаби креслень. Нанесення розмірів на кресленнях.

Виконання написів на кресленнях. Види креслярських шрифтів. Співвідношення розмірів стандартного креслярського шрифту. Розмічання і виконання написів на кресленнях.


^ Геометричні побудови на кресленнях.

Контур зображення як сукупність геометричних побудов. Аналіз графічного складу зображень на кресленнях. Осьові і центрові лінії на контурах зображень.

Раціональні прийоми виконання геометричних побудов на кресленнях: поділ відрізків і кутів на однакові частини; проведення ліній заданого положення; побудови заданих кутів; поділ кола на однакові частини. Розміри графічних елементів контурів зображень на кресленнях.

Контури зображень з плавно спряженими елементами. Побудова дотичної до одного та двох кіл. Побудова спряжених прямих ліній, дуги з прямою, двох дуг (внутрішнє, зовнішнє і комбіноване). Нанесення розмірів спряжуваних елементів.

Циркульні і лекальні криві в технічних формах. Способи побудови овалів. Утворення і побудова лекальних кривих: еліпса, евольвенти, спіралі Архімеда, параболи, гіперболи,

Контури зображень з уклоном і конусністю. Визначення уклону і конусності. Позначення уклонів і конусностей на кресленнях. Побудова уклонів і конусностей за заданими їх величинами. Нанесення розмірів конічних поверхонь.

Послідовність побудови контура зображення на кресленні. Побудова симетричних і асиметричних контурів зображень. Умовності і спрощення при побудові контурів зображень. Нанесення розмірів на контурах зображень.


^ Розгортки поверхонь.

Способи побудови розгорток. Розгортки поверхонь геометричних тіл. Розгортки граних поверхонь. Розгортки круглих поверхонь. Визначення дійсних величин елементів поверхонь.

Побудова розгорток поверхонь технічних виробів, виготовлених з листового матеріалу.


^ Зображення предметів на кресленнях.

Узагальнене поняття про зображення на кресленні. Утворення зображень на кресленнях.

Вигляди на кресленнях предметів. Основні вигляди. Розташування основних виглядів на кресленні. Додаткові і місцеві вигляди, їх призначення, розташування і позначення. Вимоги до головного вигляду на кресленні.

Визначення необхідної і достатньої кількості зображень на кресленні предмета. Компоновка зображень на кресленні.


Перерізи.

Перерізи. Призначення і утворення перерізу. Види перерізів. Перерізи винесені і накладені. Виконання та позначення перерізів. Умовності, прийняті при виконанні перерізів.

Виносні елементи: призначення та особливості виконання.


Розрізи.

Розрізи. Призначення і утворення розрізу. Відмінність між розрізом і перерізом. Види розрізів: прості і складні, повні і місцеві. Виконання та позначення розрізів. Способи поєднання вигляду з частиною розрізу. Особливі випадки розрізів. Умовності та спрощення при виконанні розрізів.

Графічне позначення матеріалів на розрізах і перерізах.


^ Аксонометричні проекції. Технічний рисунок.

Загальні відомості про утворення аксонометричних проекцій. Види аксонометричних проекцій: прямокутні і косокутні. Аксонометричні осі. Показники спотворення по осях.

Побудова аксонометричних проекцій плоских геометричних фігур і об'ємних тіл. Прийоми побудови аксонометричних зображень. Застосування вирізів на аксонометричних зображеннях предметів.

Поняття про технічний рисунок та його призначення. Виконання технічних рисунків на основі аксонометричного проеціювання.

Побудови при виконанні технічних рисунків. Малювання плоских фігур та об'ємних тіл. Залежність наочності технічного рисунка від вибору аксонометричних осей. Способи відображення об'ємності предмета на технічному рисунку.


^ Основні відомості про креслення деталей.

Поняття про деталь як складову частину виробу. Класифікація деталей загального призначення.

Основні відомості про робочі креслення. Вимоги до робочих креслень.

Структура і зміст робочого креслення.

Зображення на робочих кресленнях деталей. Вибір кількості зображень, їх змісту і масштабу. Виконання зображень деталей з урахуванням способів їх виготовлення. Умовності і спрощення при виконанні зображень деталей.

Розміри і граничні відхилення на кресленнях деталей. Послідовність нанесення розмірів на кресленнях деталей. Нанесення розмірів з урахуванням технології виготовлення деталей. Розміри конструктивних елементів деталей. Розмірні ланцюги і розмірні бази. Розподіл розмірів на кресленнях деталей.

Позначення на кресленнях вимог до шорсткості поверхонь деталей.


^ Різьба. Умовне зображення та позначення різьби.

Різьба й елементи деталей з різьбою. Основні параметри різьби. Класифікація різьб.

Умовні зображення та позначення різьб на кресленнях деталей. Конструктивні і технологічні елементи різьби.


^ З’єднання деталей. Розрахунок параметрів різьбових з’єднань (на прикладі болтового з’єднання).

Загальне поняття про з'єднання. Класифікація з'єднань за ступенем рухомості, за характером складання. Характерні ознаки основних видів з'єднань.

Особливості виконання зображень на кресленнях з'єднань: обведення контурів суміжних деталей, штриховка розрізів і перерізів, зображення зазорів. Позначення розмірів та посадок спряжених поверхонь.

Види з'єднань за допомогою різьб. Стандартні кріпильні деталі різьбових з'єднань: болти, шпильки, гвинти, гайки, фітінги тощо. Способи зображення та умовні позначення кріпильних деталей на кресленнях з'єднань. Креслення з'єднань деталей за допомогою різьби. Креслення болтового, шпилькового, гвинтового і трубного з'єднань.


^ ПРАКТИКУМ В НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

(РУЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ)


Правлення тонкого листового матеріалу: обладнання, інструменти і прийоми правлення. Покриття металів лакофарбовими матеріалами. Правила безпеки.

Об’єкти праці. Вироби: вали, заготовки, що мають згин по ребру, скоби, гачки. Способи виправляння металу. Характеристика молотків для випрямляння (рихтування). Згинання металу. Правка прутків і валів. Фарби для покриття металів. Технологія фарбування металів. Види браку та шляхи його запобігання.


Обладнання, інструмент та прийоми правлення, згинання, різання дроту. Механізація операцій, правила безпеки.

Техніко-технологічні відомості. Виконання прийомів. Об’єкти праці. Загострювання дроту. Способи виправляння дроту. Згинання дроту. Організація робочого місця. Правила НОП і ТБ. Види браку та методи його усунення.


^ Обладнання, інструменти при паянні м'якими припоями. Механізація робіт, правила безпеки.

Техніко-технологічні відомості про паяння. Припої та флюси. Класифікація припоїв. Флюси для м’яких та твердих припоїв. Паяльні лампи. Інструменти для паяння. Види паяних швів. Паяння м’якими припоями. Паяння твердими припоями. Лудіння. Склеювання.


^ Рубання металу: обладнання, інструменти та прийоми рубання, правила безпеки.

Об’єкти праці: шпоночні пази, підкладки під різці, шаблони, заготовки для виготовлення ножівки по металу. Характеристика операції рубання (зміст, правила виконання). Характеристика обладнання, пристроїв. Правила техніки безпеки. Мета застосування рубання. Види рубання металу. Перевірка кута загострення інструменту. Здійснення рубання широких поверхонь. Розрубування металу. Вирубування канавок. Рубання широких поверхонь.


^ Різання металу ножівкою: обладнання, інструмент та прийоми різання. Правила безпеки.

Загальні відомості. Різання ножівкою круглого, квадратного, штабового та листового металу. Різання труб ножівкою. Механізоване різання. Особливі види різання. Об’єкти праці. Характеристика операції різання. Назвати види ножиць. Види обладнання для різання. Різання металу з поворотом полотна ножівки.


^ Обпилювання напилками плоских поверхонь. Інструмент, прийоми обпилювання. Правила безпеки.

Загальні відомості. Напилки. Класифікація напилків. Рукоятки напилків. Догляд за напилками та їх вибір. Прийоми обпилювання. Види обпилювання. Контроль обпилюваної поверхні.. Механізація обпилювальних робіт. Правила безпечної роботи. Призначення слюсарного напилка. Обпилювальні верстати. Дефекти при обпилюванні.


^ Свердління отворів в металі, зенкування та розвертання отворів. Інструмент, правила безпеки.

Техніко-технологічні відомості. Свердла. Загострення спіральних свердел. Ручне та механізоване свердління. Свердлильні верстати. Встановлення та закріплення деталей для свердління. Кріплення свердел. Свердління отворів. Зенкерування. Зенкування. Розвертання отворів. Прийоми розвертання. Ручне розвертання. Обробка конічних отворів. Машинне розвертання.


^ Паяння твердими припоями. Інструмент, обладнання, прийоми паяння. Правила безпеки.

Техніко-технологічні відомості про паяння. Застосування паяння. Припої та флюси. Паяльні лампи. Інструменти для паяння. Види паяних швів. Класифікація припоїв. Паяння твердими припоями. Лудіння. Склеювання. Дефекти при паянні.


^ Шабріння поверхні, інструмент, обладнання. Прийоми шабріння поверхні. Правила безпеки.

Загальні відомості. Шабери. Загострення та доведення плоских шаберів. Процес шабрування. Шабрування прямолінійних і криволінійних поверхонь. Загострення та доведення тригранних шаберів. Механізація шабрування. Заміна шабрування іншими видами обробки.


^ Нарізування зовнішньої та внутрішньої різьб. Інструмент, обладнання, прийоми роботи.

Техніко-технологічні відомості. Ознайомлення з деталями, що мають різьбу: болти, гайки, гвинти, з’єднувальні муфти, шпильки та ін.

Характеристика пристроїв і інструментів, що використовуються для нарізання різьби: різьбові різці для нарізання зовнішньої і внутрішньої різьби. Перевірка якості обробки.


^ Фальцювання, пробивання отворів, клепання: обладнання, інструмент і прийоми роботи. Правила безпеки.

Техніко-технологічні відомості. Фальцьовані з’єднання. Класифікація фальцьованих з’єднань. Фальці для поперечних швів. Призначення рифту. Організація робочого місця.


^ Термообробка. Види термообробки: відпалювання, нормалізація, відпуск. Правила безпеки. Основні види термохімічної обробки. Правила безпеки.

Техніко-технологічні відомості. Обладнання, порядок та прийоми виконання термообробки. Оксидування, вороніння, цементація. Гартування. Температура гартування. Призначення відпалювання. Прийоми роботи. Організація робочого місця.


^ ПРАКТИКУМ В НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

(РУЧНА ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ)


Породи деревини. Фізичні та механічні властивості деревини. Вади деревини. Матеріали і напівфабрикати з деревини. Правила безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії при ручній обробці деревини.

Частини дерева і будова деревини. Властивості, які визначають зовнішній вигляд деревини. Сушіння деревини. Основи різання деревини: кути різання деревини та їх вплив на інші параметри різання. Підготовка деревини до роботи. Послідовність розпилювання пиломатеріалів на станках. Вади матеріалів та напівфабрикатів з деревини. Протипожежні заходи.


^ Основні поняття про столярну обробку. Будова верстака, способи закріплення матеріалів на верстаку, підготовка верстака до роботи. Розмічання деревини.

Зміст професії столяра і її значення в народному господарстві. Робоче місце столяра. Обладнання столярної майстерні. Правила зберігання і догляду за інструментами. Технологічний процес механічної обробки деревини. Круглопиляльний верстат. Призначення вузлів верстатів. Допуски лінійних розмірів в деревообробці, припуски на обробку. Види розмічання, інструменти для розмічання, послідовність розмічання заготовок і деталей. Виробнича санітарія.


^ Операція пиляння: інструмент. Види пилок за конструкцією. Підготовка пилок до роботи. Прийоми пиляння. Дефекти пиляння і способи їх попередження.

Техніко-технологічні відомості. Правила безпечної роботи на станках. Призначення операції пиляння. Правила розмітки при розпилюванні дошок і брусків ножівками та лучковими пилками для поперечного і повздовжнього пиляння деревини. Виконання прийомів роботи з пристроями, що застосовуються при пилянні. Розкрій листових матеріалів з деревини листяних порід ручним інструментом. Контроль якості робіт.


Операції стругання. Будова рубанка. Види і будова, призначення стругів різних видів. Підготовка стругів до роботи. Прийоми стругання. Дефекти стругання і способи їх попередження.

Правила та прийоми використання ручних інструментів для стругання деревини. Правила та прийоми роботи інструментами для профільного стругання деревини. Заточка ножів рубанка, контроль якості заточки, налагодження інструмента до роботи. Стругання брусків різного перерізу за розміткою. Контроль якості стругання: візуально, кутником, лінійкою.


^ Довбання: інструмент, його види і будова. Підготовка до роботи. Прийоми довбання гнізд. Правила безпеки при довбанні.

Організація робочого місця. Виконання прийомів роботи з розміточними інструментами, які використовують при довбанні деревини, прийоми роботи з ними. Довбання гнізд та отворів долотом і стамескою. Запобігання виникненню браку в роботі. Контроль якості робіт.


Свердління деревини. Підготовка свердла до роботи. Пристрої для свердління. Правила безпеки при свердлінні.

Види свердел: будова, призначення. Виконання прийомів роботи з розміточними інструментами, які використовують при свердлінні деревини, прийоми роботи з ними. Послідовність свердління. Дефекти свердління і способи їх попередження. Прийоми заточки інструменту, контроль якості, підготовка його до роботи, прийоми розмітки отворів у різних деталях на задану глибину та наскрізні. Свердління перпендикулярних і не перпендикулярних гнізд і отворів коловоротом.


З’єднання цвяхами, матеріал і види цвяхів. Вибір цвяхів для з’єднання (за довжиною і діаметром). Правила безпеки при забиванні цвяхів.

Види столярних з’єднань. Загальна характеристика та основна номенклатура цвяхів. Шаблони для розмітки забивання цвяхів. Правила розміщення цвяхів на заготовці. Прийоми з'єднання цвяхами. Оформлення робочого місця. Контроль якості робіт.


З'єднання шурупами, матеріал і види шурупів. Вибір і розміщення шурупів для з'єднання (за довжиною і діаметром). Правила безпеки при з'єднанні деталей шурупами.

Види столярних з’єднань. Загальна характеристика та основна номенклатура шурупів. Прийоми з'єднання шурупами. Запобігання та усунення браку. Контроль якості робіт. Оформлення робочого місця.


З'єднання деталей нагелями, матеріал і види нагелів. Вибір довжини і діаметру нагелів. Розміщення нагелів. Прийоми з'єднання нагелями.

Види столярних з’єднань. Загальна характеристика та основна номенклатура нагелів. Використання нагелів. Правила розміщення нагелів на заготовці. Контроль якості робіт. Запобігання та усунення браку. Оформлення робочого місця.


З'єднання за допомогою клеїв. Види клеїв. Властивості клеїв і їх призначення. Способи приготування натуральних клеїв. Послідовність і режими склеювання деталей. Правила безпеки при склеюванні.

Види клеїв та їх основні властивості. Загальна класифікація клеїв, які використовуються при виготовленні столярних виробів. Синтетичні клеї. Основні види промислових клеїв. Клеї тваринного походження. Обладнання для склеювання. Збірка на клею. Технологічний процес склеювання. Контроль якості робіт. Оформлення робочого місця.


Види столярних нероз'ємних з'єднань. Вимоги до способів з'єднання деталей. Призначення деталей. Способи склеювання та їх параметри.

Види столярних з’єднань. Призначення споювання дошок і брусків. Способи зрощування. Інструменти та пристрої для столярних робіт. Технологічний процес склеювання: підготовка матеріалів, підготовка клеїв, нанесення на заготовку, запресування деталей, витримка заготовок. Організація робочого місця. Правила техніки безпеки при столярних роботах.


Кутові, кінцеві і серединні з'єднання. Види та елементи шипів та гнізд. Розрахунок елементів шипового з'єднання.

Об’єкти праці. Техніко-технологічні відомості. Виготовлення кутових, кінцевих і серединних з’єднань. Види з’єднань. Функціональні можливості з’єднань. Правила техніки безпеки. Організація робочого місця. Запобігання та усунення браку.


^ ПРАКТИКУМ В НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

(МЕХАНІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ)


Класифікація металорізальних верстатів. Будова і призначення токарно-гвинторізного верстата.

Техніко-технологічні відомості. Функціональні особливості токарно-гвинторізного верстату. Види токарних операцій. Технічна характеристика токарно-гвинторізного верстату. Управління токарно-гвинторізним верстатом. Пристосування для закріплення заготовок і ріжучого інструменту. Вузли токарно-гвинторізного верстату. Призначення і будова станини токарного верстату. Правила техніки безпеки.


Будова, призначення, класифікація, правила використання токарних металорізальних різців. Обробка зовнішніх циліндричних поверхонь на токарно-гвинторізних верстатах.

Технічна характеристика токарних металорізальних різців. Праві і ліві різці. Прохідні різці. Обдирні різці. Поділ різців за конструкцією. Способи установки глибини різця. Закріплення заготовок. Режими різання. Послідовність заточування поверхонь різців. Прийоми при обточуванні циліндричних поверхонь.


^ Свердління і розсвердлювання отворів на токарно-гвинторізному верстаті. Обробка внутрішніх циліндричних поверхонь на токарно-гвинторізному верстаті.

Техніко-технологічні відомості. Свердла. Загострення спіральних свердл. Ручне та механізоване свердління. Встановлення та закріплення деталей для свердління. Установка і закріплення різця. Управління верстатом. Зняття пробної стружки. Призначення токарно-гвинторізного верстату. Види браку при обточуванні циліндричних поверхонь. Правила техніки безпеки на токарно-гвинторізному верстаті.


Фрезерування плоских поверхонь: інструмент, прийоми. Принцип вибору основних параметрів режиму різання. Фрезерування пазів: інструмент, прийоми, основні параметри режиму різання.

Техніко-технологічні відомості. Призначення фрезерування. Верстати для фрезерування. Підготовка деталей до фрезерування. Схема обробки деталей. Схема обробки плоских поверхонь. Правила техніки безпеки.

^ Основні параметри режиму різання на токарно-гвинторізному верстаті та принципи їх вибору.

Режими різання під час обточування зовнішніх циліндричних поверхонь у вигляді гладенького валика. Режими різання при підрізанні торців заготовки. Режими різання під час відрізання. Налагодження верстатів.


^ Заточка інструменту: будова заточних верстатів, інструмент. Прийоми заточки основного інструменту: свердл, токарних різців. Правила безпеки.

Техніко-технологічні відомості. Призначення заточних верстатів та інструментів. Вимоги до якості. Правила та умови зберігання. Причини зношування токарних різців. Організація робочого місця.


^ Способи нарізування зовнішньої різьби на токарному верстаті. Інструменти. Способи нарізування внутрішньої різьби на токарному верстаті. Інструменти.

Техніко-технологічні відомості. Характеристика пристроїв і інструментів, що використовуються для нарізання різьби: різьбові різці для нарізання зовнішньої і внутрішньої різьби. Ознайомлення з деталями, що мають різьбу: болти, гайки, гвинти, з’єднувальні муфти, шпильки та ін. Перевірка якості обробки. Правила техніки безпеки. Організація робочого місця.


Обробка конічних поверхонь на токарному металорізальному верстаті. Обробка фасонних поверхонь на токарних металорізальних верстатах. Правила безпеки при роботі на токарному металорізальному верстаті.

Вимоги до заготовок для роботи. Способи закріплення заготовок. Поняття про припуски на обробку. Чорнове і чистове обточування конічних поверхонь. Точіння уступів і канавок. Підрізання і відрізання деталей. Правила безпечної роботи.


^ Призначення і будова фрезерного металорізального верстата. Правила безпеки при роботі на фрезерному верстаті.

Техніко-технологічні відомості. Підготовка верстата до роботи. Організація робочого місця. Прийоми роботи. Види роботи на фрезерних металорізальних станках. Налагодження верстатів.


^ ПРАКТИКУМ В НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

(МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ)


Класифікація деревообробних верстатів. Круглопильні верстати. Призначення, основні групи верстатів, будова. Правила безпеки. Інструменти для круглопильних верстатів. Види пилок, профілі зубів. Заточування і вибір пил.

Класифікація деревообробних верстатів за конструктивними і технологічними ознаками. Система умовних літерно-цифрових позначень верстатів. Загальна характеристика основних деревообробних верстатів. Напрямки сучасного верстатобудування. Безпека праці при роботі з верстатами. Налагодження верстатів.


^ Ручний електрифікований деревообробний електролобзик. Призначення, технічні характеристики, будова, техніка безпеки.

Техніко-технологічні відомості. Види робіт. Підготовка матеріалів. Попередження та усунення браку. Підготовка електролобзика до роботи. Налагодження ручного електрифікованого деревообробного електролобзика.


Рейсмусові верстати. Призначення, види верстатів, будова. Підготовка рейсмусового верстата до роботи і послідовність стругання пиломатеріалів. Правила безпеки при роботі.

Техніко-технологічні відомості. Налагодження верстатів. Види робіт на рейсмусових верстатах. Підготовка до роботи матеріалів на рейсмусових верстатах.


Фрезерні деревообробні верстати. Призначення, види верстатів, будова. Види фрез. Підготовка верстата до роботи. Послідовність фрезерування. Правила безпеки під час роботи.

Техніко-технологічні відомості. Підготовка верстата до роботи. Організація робочого місця. Прийоми роботи. Види роботи на фрезерних деревообробних станках. Налагодження верстатів.


^ Свердлильно-пазувальні верстати. Призначення, види верстатів, будова. Інструменти і способи свердління. Послідовність виготовлення гнізд.

Техніко-технологічні відомості. Підготовка верстата до роботи. Організація робочого місця. Прийоми роботи. Види роботи на свердлильно-пазувальних деревообробних станках. Налагодження верстатів. Правила техніки безпеки на свердлильно-пазувальних верстатах.


^ Токарні деревообробні верстати. Призначення, будова. Інструменти. Прийоми обточування циліндричних і конічних поверхонь на СТД-120.

Техніко-технологічні відомості. Підготовка верстата до роботи. Організація робочого місця. Прийоми роботи. Види роботи на токарних деревообробних станках. Налагодження верстатів.


^ Оздоблення виробів з деревини шліфуванням, покриттям морилкою, ґрунтовками, лаками.

Інструменти та пристрої для шліфування. Види лаків. Призначення лаків. Види ґрунтовок. Призначення ґрунтовок. Вади поверхонь покритих лаками. Правила техніки безпеки при роботі з лаками та ґрунтовками.


^ Ручна електрифікована деревообробна фрезерна машина. Призначення, будова, технічні характеристики, правила техніки безпеки.

Техніко-технологічні відомості. Підготовка до роботи. Організація робочого місця. Прийоми роботи. Види робіт на ручній електрифікованій деревообробній фрезерній машині.


^ СУЧАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО


Основні закони наукового землеробства. Бур’яни і хвороби сільськогосподарських культур і заходи боротьби з ними.

Землеробство як важлива галузь сільськогосподарського виробництва. Системи землеробства за ступенем їх інтенсивності. Основні закони наукового землеробства. Ротація сільськогосподарських культур, фактори їх раціонального чергування у сівозміні і характеристика. Біологічні особливості бур’янів. Класифікація бур’янів. Гербіциди. Техніка безпеки при роботі з гербіцидами.


Ґрунт – основний засіб сільськогосподарського виробництва. Поняття родючості, її види. Гумус, його утворення, склад і властивості. Основні фактори ґрунтоутворюючого процесу. Класифікація ґрунтів, основні закономірності їх поширення. Ерозія ґрунтів і заходи боротьби з нею. Меліорація ґрунтів, її види.

Ґрунтознавство як галузь виробництва і науки. Поняття ґрунту. Його склад і властивості. Процес і фактори ґрунтоутворення. Загальна схема будови профілю ґрунту, морфологічні ознаки. Родючість ґрунту, її види. Гумус, його утворення, склад і властивості. Типи ґрунтів, закон горизонтальної і вертикальної зональності їх поширення. Поняття меліорації земель. Класифікація меліоративних заходів.


^ Добрива, їх види. Класифікація і характеристика мінеральних добрив.

Агрохімія. Вчені-агрохіміки. Строки, способи і дози внесення добрив у ґрунт. Система удобрень у сівозміні. Процеси нітрифікації, денітрифікації та біологічної іммобілізації у поживному режимі ґрунту. Значення фосфору у житті рослин. Значення калію у житті рослин. Значення мікродобрив. Правила техніки безпеки при роботі з мінеральними добривами.

Зернові культури. Видовий склад зернобобових, поширення, ботанічна і біологічна характеристика. Агротехніка їх вирощування. Хліба І і П групи, їх значення, поширення. Агротехніка вирощування.

Народногосподарське значення зернових культур. Зернові хліба. Групування зернових культур. Біологічні особливості хлібних злаків. Особливості росту і розвитку хлібних злаків. Збирання зернових культур. Біологічні особливості хлібних злаків першої групи. Біологічні особливості хлібних злаків другої групи. Види пшениці, їхня характеристика. Відмінні ознаки м’якої і твердої пшениці.


^ Народногосподарське значення овочевих культур. Класифікація овочевих культур. Капуста, її види.

Народногосподарське значення овочевих культур. Класифікація овочевих культур, їх загальна характеристика: ботанічні і біологічні особливості, походження, вимоги до зовнішніх умов, розмноження насінням і розсадою, способи розмноження рослин у посівах. Агротехніка вирощування у відкритому та захищеному ґрунті. Агро виробнича характеристика основних груп овочевих культур: капустяні, плодові, цибулинні, коренеплідні, зеленні (листяні), багаторічні.


^ Олійні культури. Соняшник. Ботанічна характеристика та біологічні особливості. Основні сорти. Індустріальна технологія вирощування соняшника.

Народногосподарське значення олійних культур. Групи соняшника та сорти. Значення соняшника для розв’язання проблеми рослинних жирів у нашій країні. Агротехніка олійних культур. Сівба. Збирання врожаю. Основні райони вирощування олійних культур. Відсоток олії у різних олійних культур. Плоди олійних культур. Технічні олії. Лузжистість соняшника. Ефіроолійні культури.


Народногосподарське значення плодових і ягідних культур. Коротка історія розвитку садівництва. Походження та класифікація плодово-ягідних культур за ботанічними та виробничими ознаками. Розмноження та агротехніка плодових культур.

Біологічна характеристика і класифікація плодових і ягідних культур. Зерняткові рослини. Кісточкові рослини. Горіхоплідні рослини. Ягідні культури (суниця, смородина, порічки, аґрус, малина, виноград), значення та характеристика. Закладання плодового саду. Обрізування плодових дерев. Збирання врожаю. Культура ягідників. Агротехнічні заходи догляду за насаджуванням та вирощуванням кущових ягідників.


Класифікація та характеристика кормів, їх хімічний склад, перетравність. Підготовка до згодовування. Нормована годівля сільськогосподарських тварин. Кормові раціони.

Поняття «корми», їх класифікація, норми годівлі. Зелені корми. Силос. Сінаж. Грубі корми. Концентровані корми. Корми тваринного походження. Мінеральні підкормки. Вітамінні та інші добавки. Процес силосування. Поділ культур за здатністю до силосування. Відходи технічних виробництв. Комбікорми. Норми годівлі і складання раціонів для дійних корів. Норми годівлі й складання раціонів для свиноматок. Годівля кролів. Кормова норма. Кормова характеристика. Корми багаті і бідні протеїном.


Поняття про породу сільськогосподарських тварин. Процес породоутворення. Методи розведення, ріст і розвиток. Класифікація порід сільськогосподарських тварин, їх продуктивність.

Визначення «порода». Структура породи. Планові породи сільськогосподарських тварин різної продуктивності. Напрями продуктивності основних порід великої рогатої худоби. Породи свиней. Молочна і м’ясна продуктивність тварин. Породи овець. Породи коней. Шкуркові і пухові породи кролів. Породи індиків, качок, гусей, курей їх яйценосність.


^ МЕТОДИКА ТРУДОВОГО ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ


Завдання трудового навчання і виховання учнів 5-9 класів.

Особливості занять з праці в школі. Визначення змісту загальних і конкретних завдань трудового навчання. Засоби реалізації школою завдань у галузі трудового навчання. Умови успішного виконання навчальних завдань на заняттях у майстернях. Основні навчальні завдання на заняттях у майстернях, їх відповідність змісту навчальної програми.


^ Політехнічна, суспільно-корисна і профорієнтаційна спрямованість трудового навчання учнів 5-9 класів.

Методологічні основи політехнічної освіти та поєднання навчання з продуктивною працею. Завдання політехнічного навчання. Ознаки політехнічної спрямованості трудового навчання. Основні напрямки і вимоги до суспільно-корисної праці учнів. Зміст профорієнтаційних компонентів в трудовому навчання.


^ Аналіз змісту трудового навчання учнів 5-9 класів.

Розвиток змісту трудового навчання внаслідок вивчення вимог життя до навчання підростаючого покоління. Політехнічна спрямованість змісту трудового навчання в школі. Вимоги до змісту і об’єму техніко-технологічних відомостей та практичних робіт учнів. Вимоги до вибору об’єктів праці учнів. Розвиваюча і виховна спрямованість змісту трудового навчання.


^ Особливості побудови шкільних програм з трудового навчання.

Структура і зміст програм. Варіанти навчальних програм та напрямки диференціації змісту навчання. Умови вибору вчителем варіантів змісту трудового навчання. Особливості реалізації вимог навчальних програм в умовах мало комплектних і повно комплектних класів. Розвиток змісту навчальних програм трудового навчання.


^ Аналіз навчально-методичної літератури з трудового навчання.

Спрямованість методичної літератури для вчителів. Характеристика навчальної літератури для учнів, літератури з поглибленого вивчення дисциплін, з методики проведення занять і окремих завдань трудового навчання. Періодичні видання з трудового навчання і спрямованість представлених у них статей.


^ Перевірка й оцінка знань, умінь і навичок в трудовому навчанні.

Дидактичні завдання перевірки знань, умінь і навичок. Оцінка знань, умінь і навичок учнів. Єдині вимоги до оцінки. Методи і форми контролю навчальних досягнень учнів. Критерії та рівні оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання.


^ Методика вивчення елементів технології в трудовому навчанні.

Способи технологічної обробки матеріалів. Ознайомлення учнів із будовою і принципом дії знарядь праці, основними галузями виробництва і базовими технологіями. Характеристика основних видів технологій обробки матеріалів у шкільних майстернях. Ознайомлення учнів з технологічною документацією і підбір технологічних операцій для виготовлення виробів на уроці.


^ Методика проведення профорієнтаційної роботи в процесі трудового навчання.

Соціально-економічне значення профорієнтаційної роботи. Роль школи у здійсненні профорієнтаційної роботи. Зміст професійного самовизначення учнів. Основні етапи профорієнтації школярів на уроках трудового навчання. Система, форми і методи професійної орієнтації школярів. Профконсультаційна робота з учнями.


^ Організація та обладнання шкільних майстерень.

Характеристика приміщень і обладнання. Види навчальних майстерень. Санітарно-гігієнічні вимоги і режим роботи шкільних майстерень. Вплив трудового навчання на фізичний розвиток організму учнів. Єдині нормативи і вимоги до робочих місць учнів та вчителя. Характеристика устаткування для майстерень та вимоги до його розміщення. Планування і облік у навчальних майстернях.


^ Системи трудового навчання в загальноосвітній школі.

Поняття системи трудової підготовки. Характеристика систем трудового навчання, що склалися історично. Принципові відмінності основних систем трудового навчання. Переваги і недоліки основних систем трудового навчання. Сучасні системи трудового навчання. Основні вимоги до систем трудового навчання у загальноосвітній школі.


^ Підготовка учителя трудового навчання до вивчення теми.

Визначення кількості уроків по темі і складання календарного плану вивчення теми. Розробка системи уроків з виконання навчально-виховних завдань. Основні питання, що висвітлюються вчителем під час розробки системи уроків з тієї або іншої теми. Форми організації і методи навчання під час вивчення теми. Приклад системи уроків за темою навчальної програми.

^ Трудове виховання учнів в загальноосвітній школі.

Зміст і завдання трудового виховання, його складові частини і принципи. Формування в учнів позитивного ставлення до праці, почуття колективізму, виховання самоконтролю і свідомої робочої дисципліни. Умови, від яких залежить ефективність трудового виховання. Характеристика методів і форм організації трудового виховання.


^ Типи і структура уроків з трудового навчання.

Особливості уроків трудового навчання. Специфічні вимоги до уроків трудового навчання. Види навчальної роботи з трудового навчання. Характеристика типів уроків трудового навчання. Особливості вибору типів уроку в залежності від змісту навчання та дидактичної мети. Основні етапи уроку на заняттях у майстернях. Виробничі екскурсії у процесі трудового навчання. Трудова практика і суспільно-корисна праця учнів.


^ Форми організації трудового навчання учнів.

Конкретні і загальні форми організації трудового навчання і праці учнів учнів. Особливості підготовки і проведення практичних і лабораторних уроків трудового навчання. Характеристика застосування на уроці фронтальної, ланкової та індивідуальної форм організації навчання і праці учнів.


^ Класифікація методів трудового навчання.

Поняття про методи і прийоми трудового навчання. Характеристика методів трудового навчання за джерелом знань і вмінь учнів. Особливості застосування на уроках методів трудового навчання відповідно до мети трудового навчання. Врахування рівня пізнавальної активності учнів на уроці при виборі методів трудового навчання. Загальні умови вибору методів трудового навчання і учіння на уроці.


^ Проектно-технологічний підхід у трудовому навчанні учнів.

Зміст проектно-технологічної діяльності, її основні етапи та загальні основи методики організації. Характеристика проектно-технологічної системи трудового навчання учнів. Особливості організації трудового навчання учнів на основних етапах проектної діяльності на уроці. Особливості оцінювання процесу і результатів проектної діяльності школярів.


^ Підготовка вчителя трудового навчання до навчального року. Календарне планування.

Послідовність планування навчальної роботи вчителем. Вимоги навчальних планів і програм до об’єктів праці учнів і організації процесу трудового навчання. Завдання і зміст календарно-тематичного планування уроків трудового навчання. Особливості складання вчителем календарного плану.


^ Методика вивчення об’єктів технологічної діяльності в 5-9 класах.

Ознайомлення учнів з об’єктами технологічної діяльності, інформаційними джерелами про техніку і технології, видами та вимогами до виробів з конструкційних матеріалів, методами проектування об’єктів. Політехнічна спрямованість у вивченні об’єктів технологічної діяльності учнів. Підбір роботи, посильної для учнів. Основні етапи виготовлення виробів.


^ Методика формування в учнів поняття про техніку.

Формування і закріплення знань деталей і механізмів машин. Формування в учнів уявлення про машину. Основні завдання з ознайомлення учнів з загальними відомостями про машину. Розкриття переваг машинної праці порівняно з ручною. Ознайомлення з будовою верстатного обладнання шкільних майстерень. Навчання учнів роботі на верстатному обладнанні.


^ Методика навчання учнів 5-9 класів художньому конструюванню.

Елементи художнього конструювання на основних етапах проектно-технологічної діяльності учнів. Ужитковість і краса, функціональність, стиль і мода, ергономічні вимоги, кольорові композиційні рішення в проектуванні виробів учнями. Використання біоформ у проектуванні виробів.


^ Методика ознайомлення учнів з конструкційними матеріалами.

Загальні відомості про обробку новітніх конструкційних матеріалів і плівок. Демонстрація виробів, що були виготовлені студентами під час занять у майстернях.

Правила внутрішнього розпорядку під час робіт у навчальних майстернях. Загальні правила безпеки праці. Протипожежні заходи, виробнича санітарія і особиста гігієна. Організація робочого місця. Поняття про методи обробки новітніх конструкційних матеріалів. Значення НОП в організації робіт в навчальних майстернях.


^ Методика ознайомлення учнів з будовою інструментів і пристроїв.

Формування в учнів досвіду роботи з інструментами і пристроями та методика його розширення. Об’єм обсягу знань і вмінь учнів та шляхи забезпечення політехнічної спрямованості їх формування на уроках трудового навчання. Робоче місце для роботи з інструментами. Особливості ознайомлення учнів з підготовкою інструментів і пристроїв до роботи.


^ Методика навчання учнів технічному конструюванню.

Технічне конструювання на уроках трудового навчання. Основні умови і вимоги при виборі об’єктів конструювання. Етапи навчання конструюванню. Формування умінь з читання і виконання графічних зображень. Види і зміст конструкторських задач і послідовність їх пред’явлення учням. Методика навчання учнів правилам конструювання.


^ Методика формування в учнів умінь з ручної обробки матеріалів.

Ознайомлення учнів з організацією робочого місця, властивостями найпоширеніших матеріалів, прийомами розмічання матеріалів, припусками на обробку, виконанням різання матеріалів ручними інструментами. Особливості підбору робіт посильних для учнів. Методика визначення змісту і форм організації інструктажів для учнів. Характеристика вправ із формування вмінь і навичок ручної обробки матеріалів.


^ Методика навчання машинним операціям в трудовому навчанні.

Основні навчальні завдання вчителя при навчанні учнів верстатним операціям. Шляхи розкриття переваг машинної праці перед ручною. Ознайомлення учнів з технологією механічної обробки матеріалів, підготовкою заготовок, інструментами для машинної обробки. Формування в учнів уявлень про технологічну машину. Особливості формування деяких понять з машинознавства. Формування вмінь з розбирання і складання машин.


^ Методика навчання електротехнічним роботам.

Особливості формування в учнів понять про електричне коло, електроарматуру, проводи і шнури, види побутових електроприладів, способи з’єднання споживачів, будову електровимірювальних приладів, колекторного електродвигуна та елементи автоматики. Особливості забезпечення суспільно-корисної спрямованості електротехнічних робіт на уроках трудового навчання. Організація проведення учнями електротехнічних робіт.


^ Методика проведення практичних занять з трудового навчання.

Особливості проведення вступних інструктажів, побудови технологічних карт для учнів, формування початкових практичних умінь та їх закріплення. Послідовність навчання учнів виготовленню виробів. Особливості навчання учнів плануванню своєї роботи. Характеристика змісту і послідовності виконання учнями технологічних завдань під час практичних робіт.


^ Методика вивчення сільськогосподарської праці в трудовому навчанні.

Політехнічна, виховна, розвиваюча і суспільно-корисна спрямованість уроків сільськогосподарської праці. Матеріальна база для проведення уроків. Особливості ознайомлення учнів з технологією вирощування рослин, догляду за тваринами. Методика організації дослідницької роботи учнів з рослинництва і тваринництва.


^ Міжпредметні зв’язки в трудовому навчанні.

Види міжпредметних зв’язків: попередні, наступні і супутні. Зв’язок трудового навчання із вивченням фізики, хімії, біології. Шляхи встановлення дидактичного зв’язку між трудовим навчанням і основами наук. Використання трудового навчання як засобу для прикладання знань учнів з основ наук. Методика розкриття наукових основ трудових процесів на уроках трудового навчання.


^ Планування та методика лабораторних занять в трудовому навчанні.

Особливості організації і проведення під час лабораторних занять вступних інструктажів, побудови інструкційних карт для учнів, формування умінь із вивчення властивостей матеріалів, будови обладнання. Доцільні форми організації проведення лабораторних робіт з трудового навчання.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК


Студенти повинні знати:

 • основні породи деревини, їх фізичні та механічні властивості, технологічний процес механічної обробки деревини;

 • види деревообробних верстатів;

 • різні види столярних з’єднань, обладнання, інструменти та прийоми правильного згинання дроту, класифікація напилків, свердління отворів металу, зенкування, паяння твердими та м’якими припоями;

 • класифікацію деревообробних верстатів;

 • способи оздоблення виробів з деревини;

 • основні закони наукового землеробства, основні фактори ґрунтоутворюючого процесу, класифікацію ґрунтів, основні закономірності їх поширення;

 • класифікацію і характеристику мінеральних і органічних добрив;

 • видовий склад зернових, зернобобових, овочевих, олійних і подово-ягідних культур, класифікацію та характеристику кормів,

 • класифікацію порід сільськогосподарських тварин і їх продуктивність;

 • вимоги стандартів до виконання та оформлення креслень, геометричні побудови на кресленнях, перерізи, розрізи, аксонометричні проекції, класифікацію різьб і основні відомості про креслення деталей;

 • аналіз змісту трудового навчання учнів 5-9 класів, особливості побудови шкільних програм, критерії та рівні оцінювання начальних досягнень учнів на уроках трудового навчання, типи і структури уроків, проектно технологічних підхід у трудовому навчанні.


Студенти повинні вміти:

 • реалізувати у практичній діяльності теоретичні основи навчальних дисциплін, які вивчалися у вузі;

 • підбирати матеріали для виготовлення виробів;

 • визначати за зовнішнім виглядом виробу його оригінальну приналежність;

 • відображати у виробах, що виготовляються національні традиції України;

 • розробляти і використовувати технологічну документацію на різні види виробів;

 • дотримувати вимог безпечної праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни.Список рекомендованої літератури

 1. Бербец В.В. Контроль навчальних досягнень учнів у прцесі проектно-технологічної діяльності //Трудова підготовка в закладах освіти – 2003р. - №2 – с. 21-25.

 2. Бобиков П.Д. Конструирование столярно- мебельных изделий. М., 1989 -203с.

 3. Бугай С.М. Рослинництво. – К., 1978.

 4. Буриков В.Г., Власов В.Н. Домовая резьба. М., 1994 -352с.

 5. Власюк С.Г., Бондаренко А.А. Садівництво і виноградарство.- К.: Вища шк., 1990.

 6. Григорьев М.А. Материаловедение для столяров и плотников. М.,1985 -144с.

 7. Гуревич Р., Кадемія М. Інноваційні засоби навчання в трудовій підготовці школярів / Р. Гуревич, М. Кадемія // Трудова підготовка в закладах освіти – 2009. – № 2. – С. 3-5.(ч.з. № 1).

 8. Державна національна програма / «Освіта України XXI століття» - К, 1994р. – С. 15-17.

 9. Державний стандарт освітньої галузі «Технологія» // Трудова підготовка в закладах освіти. – № 4. – 2003. – С. 4-7.

 10. Занятия по трудовому обучению: Пособие для учителей труда 6-7 класс/Под ред. Тхоржевского Д.О. – М.: Просвещение, 1990.-224с.

 11. Занятия по трудовому обучению: сельскохозяйственные работы 5-7 кл. – М., 1989.

 12. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: Навчально-методичний посібник (пробне видання) / За заг. ред. О.М. Коберника, Г.В.Терещука. – Тернопіль–Умань, 2007. – 208 с.

 13. Кепша Я. Формування конструктивно-технічної компетентності за допомогою проблемних завдань у позашкільних технічних закладах / Я. Кепша // Трудова підготовка в закладах освіти – 2009. – № 5. – С. 3-7.

 14. Кибальников В. Г. Преподавание технологии столярных работ. М., 1989 -270с.

 15. Коноваленко А. М. Основы столярного ремесла. К.,1996 -303с.

 16. Кулебокин Г. И. Столярное дело. М., 1987. -144с.

 17. Лактіонов М.І. Агрогрунтознавство. Навч. посібник / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2001.

 18. Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи. Київ: Вища школа, 1994.–312 с.

 19. Металознавство. Підручник для студентів вузів / О.М. Біляк, В.С. Черненко, В.М. Писаренко, Ю.Н. Москаленко. – К.: Політехніка, 2002. – 384 с.

 20. Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід: Навч. посібн./ За заг. ред. О. М. Коберника, В. К. Сидоренка. – Умань: УДПУ, 2007. –

 21. Муравив Е. М., Молодцов М. П. Практикум в учебных мастерских. М.,1987. -270с.

 22. Основи сільськогосподарського виробництва / За ред. Б.М.Польського. – К.: Вища школа, 1991.

 23. Паршин И.П., Коротин И.М. Выбивка, очистка и обрубка оббивок / Учебн. пособие для подготовки рабочих на производстве. – М.: Просвещение, 1967. – 136 с.

 24. Польчина С.М. Грунтознавство. – Чернівці, 2000, 2001.

 25. Практикум по основам сельського хозяйства. / Под ред. И.М.Ващенко. – М.: Просвещение, 1982.

 26. Практикум у навчальних майстернях. / За ред. проф. Тхоржевського Д.О. – К.: Вища школа, 1982. – 397с.

 27. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Трудове навчання 5–12 класи. – К.: Перун, 2005. – 256 с.

 28. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика. – К.: Наук. Світ, 2003. – 172с.

 29. Родин П.Р. Металлорежущие инструменты. – Х.: Вища школа, 1986. – 455 с.

 30. Теорія і методика трудового навчання: Програма для педагогічних навчальних закладів. – К., 2005.

 31. Титаренко В.П., Титаренко О.О. Сучасне сільськогосподарське виробництво: навчальний посібник. – Полтава, 2006. – 457 с.

 32. Товарознавство молока і молокопродуктів з основами технології переробки. – [За ред. В.В. Власенко]. – Вінниця : ГІПАНІС, 2000.

 33. Тхоржевский Д.О. Методика трудового навчання та викладання загально технічних дисциплін - : К, Вища школа, 1992. – 332с.

 34. Шумега С. С. Технология столярно-мебельного производства. М., 1984. -265с.

 35. Шумега С. С. Технологія художніх виробів з деревини. Львів: Світ, 2001 - 360с.

 36. Щетина Н.П., Кільдеров Д,Е. Креслення. Методичні поради до користування літературними джерелами. - К., 2003.

 37. Ящук С. М. Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання / С.М. Ящук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 2. – С. 13-16.Варіант тестового завдання

1. Національна система виховання – це:

 1. принцип природовідповідності виховання;

 2. виховання на елементах козацької педагогіки;

 3. виховання на зразках національних духовних цінностях;

 4. історично обумовлена і створена самим народом система духовних цінностей, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючого покоління.

2. Назвіть основи естетичного виховання дітей в сім’ї:

 1. умови сімейного життя, спілкування батьків із дітьми;

 2. створення сприятливих умов для нормального росту дитини та її розвитку;

 3. розвиток мовлення, пробудження інтересу до знань;

 4. розвиток трудових навичок, формування економічних знань.

3.Процес навчання – це:

 1. засвоєння предметних дисциплін;

 2. вміння використовувати набуті знання на практиці;

 3. взаємодія того, хто вчить, і того, хто навчається, в засвоєнні та передачі знань, формуванні вмінь і навичок.

4.Індивідуалізація виховання – це система:

 1. педагогічних відносин і дій, які спрямовані на управління формуванням особистості кожного учня;

 2. індивідуальної роботи з батьками;

 3. роботи щодо виховання екологічної культури;

 4. формування національної самосвідомості в школярів.

5.Автором першої настанови з питань родинного виховання “Материнська школа” є:

 1. Коменський Ян Амос;

 2. Песталоцці І.Г.;

 3. Руссо Ж.Ж.;

 4. Ушинський К.Д..

6.Перший вищий навчальний заклад Східної Європи:

 1. Острозька академія;

 2. Києво-Могилянська академія;

 3. Харківський університет;

 4. Київський університет.

7. На якому рисунку правильно показано переріз деталі?8. На якому рисунку зображена профільна проекція моделі, викресленої у двох проекціях?


9. Яка із ліній креслення найтовща?


10. Перший посібник з методики викладання креслення у восьмирічній школі С.І.Дембінського та В.І.Кузьменка був виданий у

 1. 1964 р.

 2. 1965 р.

 3. 1966 р.

11. Розріз, отриманий внаслідок перетину предмета однією уявною січною площиною називається

 1. похилим

 2. місцевим

 3. простим

12. Якою лінією позначаються поверхні, що підлягають термообробці чи покриттю?
13. На якому з чотирьох креслень побудований ламаний розріз?
14.На уроках цього типу застосування знань виступає як один з етапів. Проте бувають випадки, коли застосування знань у практичних роботах виступає головним навчальним завданням (уроки моделювання). Учителя насамперед цікавить, настільки вміло і самостійно використовують свої знання учні при виконання якоїсь роботи. Мова йде про:

1. Уроки перевірки знань, умінь та навичок.

2. Уроки застосування знань у практичних роботах.

3. Комбінований урок.

15.На відміну від монологічного викладу, цей метод навчання являє собою діалог і застосовується на всіх етапах навчання в школі. Застосовуються різні види цього методу, але найбільшого використання набув його евристичний (сократівський) варіант. За допомогою його вчитель підводить учнів до самостійних висновків, до формулювання правил, закономірностей і законів, хоча реалізація цього методу в повній мірі можлива лише за двох умов: коли в учнів є вже певні знання про предмет розмови, або вчитель організовує навчальний процес навколо ілюстрацій чи демонстрацій. Найважливішими та найскладнішими в методиці проведення цього методу є запитання, їх добір за видами і формулювання. Мова йде про такий метод навчання:

1. Інструктаж

2. Розповідь

3. Бесіда.

16.З'єднання (уявне або реальне) різноманітних елементів об'єкта в єдине ціле (систему), як метод навчання, має назву:

1. Індуктивний.

2.Синтетичний

3.Аналітико-синтетичний

17.Знайдіть серед поданих словесних методів наукової педагогіки словесні методи народної дидактики:

1. Усна народна оповідальна творчість, народна пісенна творчість, народна повчальна творчість.

2. Евристична бесіда.

3. Розповідь-опис.

18.Дана система розроблена в Московському технічному училищі в другій половині XIX століття групою співробітників на чолі з Д.К.Совєткіним. Ця система передбачала послідовне вивчення операцій, характерних для певної професії. Операції розміщували в дидактично виправданій послідовності. Внаслідок цього в учнів створювалося уявлення, що процес виготовлення будь-якого виробу становлять в основному ті самі операції, різниця полягає лише у їх послідовності та вимогах до точності. Таким чином операційна система озброювала учнів у межах певної професії універсальними знаннями та вміннями. Операції засвоювались у процесі виготовлення навчальних моделей, тобто праця учнів не мала навчального характеру. Ця система здобула широке визнання і застосовувалась у багатьох країнах світу і має назву:

1. Операційно-комплексна система трудового навчання.

2. Моторно-тренувальна система трудового навчання (ЦІП).

3. Операційна система трудового навчання.

19.Нахили учнів дуже різноманітні, їх неможливо охопити шкільними навчальними предметами. Дуже часто учні виявляють бажання займатися такою діяльністю, яка не зв'язана безпосередньо з будь-яким навчальним предметом, хоч і тяжіє до одного з них. Якщо говорити про трудове навчання, то можна назвати автомоделювання, судномоделювання та інші види діяльності, які мають відмінну від трудового навчання специфіку. Отже, такі гуртки можна назвати:

1. Тематичними

2. Предметними

3. Гуртками-курсами

20.Методи навчання на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань учнями входять до загальної класифікації методів навчання. В який розділ цієї класифікації вони входять?

1.Класифікація з позицій історизму.

2.Класифікація з позицій джерел інформації.

3.Логічно-структурний підхід до класифікації.

4.За видами пізнавальної діяльності.

21.Розчленування (уявне або реальне) об'єкта на елементи, як метод навчання на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань учнями, має назву:

1.Аналітичний

2.Синтетичний

3.Аналітико-синтетичний

22.Умовивід за цим методом - це знання, отримані із розгляду якогось об'єкта, які переносяться на менше вивчений, подібний по істотних властивостях та якостях об'єкт. Мова йде про метод навчання на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань учнями, який має назву:

1. Аналітичний

2. Синтетичний

3. Аналогії


23.Трудове навчання будувалося на основі виготовлення учнями предметів. Виготовлення предметів проводилося не за кресленнями, а за моделями. Моделі підбирали відповідно до певних вимог. Вимоги стосувалися вибору моделей і визначення їх послідовності в колекції. Отто Саломон (засновник даної системи трудового навчання) створив декілька таких колекцій моделей. Йдеться про:

1. Предметна система трудового навчання.

2. Операційна система трудового навчання.

3. Операційно-предметна система трудового навчання.

24.Гуртки, які мають своїм завданням поглибити знання і головним чином уміння, набуті учнями в процесі трудового навчання на базі навчальних майстерень (столярні, слюсарні, токарні, електромонтажні та ін.), у яких учні виконують складніші роботи, ніж їм доводилося виконувати на уроках, мають назву:

1. Тематичні

2. Гуртки-курси

3. Предметні


25.Серед основних функцій методів навчання можна вирізнити функцію, яка відповідає за вдосконалення задатків та здібностей підростаючого покоління. Мова йде про:

1.Освітню функцію.

2.Розвивальну функцію.

3.Навчальну функцію.

4.Виховну функцію.


Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, один з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100). Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи