Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 55.42 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір55.42 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

музичного мистецтва з методикою викладання


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012

^ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВОТО З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Пояснювальна записка


Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ І-ІІ рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


Програма творчого конкурсу


Умови творчого конкурсу передбачають:

 • тестування,

 • інструментальне виконавство,

 • виконання пісні.


Для абітурієнтів на базі ОКР «молодший спеціаліст» тести включають завдання із сольфеджіо, теорії музики, гармонії, історії зарубіжної музики (Гайдн, Моцарт, Бетховен) та історії української музики. (М.Лисенко, М.Леонтович). Вступник виконує два інструментальних твори (поліфонія та п’єса) та співає два вокальних твори (один із них без супроводу).

На практичне вступне випробування абітурієнт повинен прийти із власним музичним інструментом (окрім фортепіано).


^ Критерії оцінювання (максимальна кількість балів – 100).


 1. Виконання тесту.

Варіант тестового завдання:

1. Оперу «Запорожець за Дунаєм» написав:

а) Бетховен;

б) Моцарт;

в) С.Гулак-Артемовський;

г) Шопен.

2. Мелодичний мінор у зворотному русі звучить як:

а. натуральний мінор

б. гармонічний мінор

в. натуральний мажор

г. гармонічний мажор

3. Акорд, що складається з трьох звуків розташованих по терціям це:

а. інтервал

б. тризвук

в. септакорд

г. нонакорд

4. Дисонанс це:

а. Милозвучний інтервал;

б. Різкий інтервал;

в. Чистий інтервал;

г. Пустий інтервал

5. Чиста прима вміщує в собі:

а. 1,5 т

б. 1 т

в. 0 т

г. 2 т

6. Збільшений тризвук складається з:

а. м.3 + в.3

б. в.3 + м.3

в. м.3.+м.3

г. в.3 + в.3

7. Тон, тон, півтон, тон, тон, тон, півтон – це будова:

а) Мажорної гами;

б) Мінорної гами;

в) Хроматичної гами;

г) Пентатоніки.

8. Перше обернення тризвуку:

а) Секстакорд

б) Квартсекстакорд;

в) Терцкваракорд;

г) Септакорд.

^ 9. Четвертна нота вміщує в собі:

а) Дві половинні

б) Дві четвертні;

в) Дві восьмі;

г) Дві шістнадцяті.

10. Діез – це знак альтерації, що:

а) Понижує звук на півтону;

б) Підвищує звук на півтону;

в) Скасовує знак альтерації;

г) Понижує звук на тон.

^ 11. Ціла пауза пишеться:

а) Під четвертою лінійкою

б) На третій лінійці

в) На другій лінійці

г) На четвертій лінійці

12. Домінант-септакорд(Д7) розв’язується у:

а) Повний тонічний тризвук

б) У неповний тонічний тризвук

в) У квартсекстакорд

г) У септиму.

^ 13. Порядок наростання бемолів:

а) Сі-мі-ля-ре-соль-до-фа

б) Фа-до-соль-ре-ля-мі-сі

в) До-ре-мі-фа-соль-ля-сі

г) Сі-ля-соль-фа-мі-ре-до.

14. Які знаки має тональність фа мажор?

а) Фа діез

б) Сі бемоль

в) Фа діез, до діез

г) Сі бемоль, мі бемоль

15. З XVІ ст. в Києві виникає новий запис нот, що пишеться на 5-ти лінійках, майже, як сучасні ноти і має назву:

а) „київське знам’я”;

б) грецький розпис;

в) кант;

г) знаменник.

^ 16. Найменша відстань між двома звуками в сучасній системі:

а) тон;

б) півтон;

в) півтора тони;

г) два тони.

^ 17. Зміна голосу людини, яка відбувається під час статевого дозрівання:

а) Мутація

б) Альтерація;

в) Динамізація;

г) Оптимізація.

^ 18. Початкові відомості про елементи музичної мови:

а) Музична грамота;

б) Історія музики;

в) Динаміка;

г) Конфігурація.

19. Старовинний французький танець, який виконували плавно і граціозно:

а) Брейк;

б) Менует;

в) Мелізм;

г) Жига.

^ 20. Знаки альтерації, виставлені біля ключа, що вказують тональність твору або його частин:

а) Зустрічні знаки;

б) Ключові знаки;

в) Дубль діези;

г) Дубль бемолі.

^ 21. Наука, що вивчає розвиток музичного мистецтва як історичний процес:

а) Історія музики;

б) Теорія музики;

в) Гармонія;

г) Поліфонія.

^ 22. Вокальні або вокально-інструментальні твори на релігійні за змістом тексти або сюжети:

а) Духовна музика

б) Духова музика;

в) Інструментальна музика;

г) Естрадна музика.

^ 23. Мандрівні народні музиканти, співаки, акробати часів Київської Русі:

а) Монахи;

б) Скоморохи;

в) Вчителі;

г) Кобзарі.

^ 24. Центральний твір добового богослужбового циклу, що є католицьким аналогом православної літургії:

а) Меса;

б) Симфонія;

в) Опера;

г) Балет.

^ 25. Український народний мандрівний співець-музикант (часто сліпий):

а) Скоморох;

б) Кобзар;

в) Циркач;

г) Соліст опери.


Максимальна кількість балів - 50. Тест включає 25 запитань. Правильна відповідь одного запитання оцінюється в 2 бали.


2. Інструментальне виконавство. Максимальна кількість - 25 балів.

Вимоги:

 • яскраве відтворення художньо-образного змісту твору;

 • майстерність звуковедення;

 • відчуття музичної форми;

 • темпо-ритмічна досконалість виконання.


25 балів – ставиться за умови дотримання усіх вимог;

24 - 20 балів – коли одна із вимог не дотримана;

19 - 10 балів – коли 2-3 вимоги не дотримуються;

До 10 балів – коли більше 3 вимог не дотримано.


^ 3. Вокальне виконання творів:

Максимальна кількість – 25 балів.

Вимоги:

 • виразне розкриття художнього образу

 • вокальна постановка голосового апарату;

 • володіння навичками вокального дихання;

 • наявність чіткої дикції.


25 балів – ставиться за умови дотримання усіх вимог;

24 - 20 балів – коли одна із вимог не дотримана;

19 - 10 балів – коли 2-3 вимоги не дотримуються;

До 10 балів – коли більше 3 вимог не дотримано.


Вступники, які набрали менше 26 балів з тестового завдання та менше 51 за сумою балів всіх завдань до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи