Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 64.77 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір64.77 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

образотворчого мистецтва з методикою викладання


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012

^ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВОТО З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Пояснювальна записка


Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ І-ІІ рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма творчого конкурсу


Завдання для учасників з базовою освітою «молодший спеціаліст» (максимальна кількість балів – 100):

І. Виконати етюд натюрморту з 4 предметів на фоні драпіровки. Акварель,формат А-3

^ Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів - 25

25 балів виставляється за дотримання в роботі таких вимог:

 • правильне компонування заданої постановки;

 • дотримання в побудові малюнка законів композиції;

 • чітку передачу форми і пропорцій предметів;

 • передачу в малюнку світлотіньових відношень;

 • передачу перспективних скорочень;

 • чіткість і охайність виконання малюнка,

 • - чіткість техніки роботи аквареллю.

24 - 20 балів виставляється, коли одна з вимог дотримана не повністю.

19 - 15 балів виставляється, коли дві вимоги не дотримано повністю, або мають незначні відхилення.

14 - 10 балів виставляється, коли три вимоги не дотримано повністю, або мають незначні відхилення.

^ До 10 балів отримує робота, в якій не дотримано чотирьох вимог.

II. Виконання тесту.

Завдання для тестів розроблено на основі програм дисциплін образотворчого циклу, які вивчалися в навчальних закладах І - II рівнів акредитації.


^ Варіант тестового завдання:

 1. Начерки можуть бути:

а) довготривалими;

б) лінійними та тоновими.

 1. Скільки етапів роботи над зображенням пейзажу у малюнку:

а) 2;

б) 10;

в) 4.

 1. Який етап роботи над пейзажу буде першим:

а) зображення пейзажної «картинки»;

б) вибір правильного сюжету пейзажу на пленері;

в) композиційне розміщення обраного сюжету пейзажу.

 1. ^ Загальний обрис голови людини у фронтальному положенні близький до:

а) прямокутника;

б) трикутника;

в) овалу.

 1. Якою лінією ділиться обрис голови людини на дві рівні частини:

а) лінією очей;

б) лінією носа;

в) лінією брів.

 1. На скільки рівних частин ділиться обличчя людини:

а) 2;

б) 3;

в) 4.

 1. Чи правильним є поділ обличчя людини: від початку волосся до лінії брів, від лінії брів до кінця носа, від носа до підборіддя:

а) ні;

б) так.

 1. На скільки частин ділиться нижня частина обличчя від носа до підборіддя:

а) дві;

б) три;

в) п’ять.

 1. Чи правильними є пропорції: Верхній край вуха розміщено на рівні брів, нижній – на рівні основи носа.

а) так;

б) ні.

 1. ^ Лінію очей у фронтальному положенні голови можна поділити на:

а) шість однакових частин;

б) п’ять однакових частин;

в) чотири однакові частини, з яких друга і четверта припадають на очі.

 1. ^ Чи правильними є пропорції: ширина носа дорівнює довжині окав, а ширина рота – майже подвійна довжині ока

а) ні;

б) так.

 1. Лінію, яка умовно проходить через середину лоба, основу носа, губ, підборіддя і ділить голову на дві симетричні частини називають:

а) лінією носа;

б) лінією горизонту;

в) середньою лінією.

 1. ^ Сукупність елементів зовнішнього оформлення у творах ужиткового мистецтва, архітектури, це:

а) орнамент;

б) декор;

в) декоративний матеріал;

г) шрифт.

 1. ^ Галузь пластичних мистецтв, твори яких художньо формують навколишнє матеріальне середовище, вносять у нього естетичні та ідейно-образні начала, це:

а) оформлювальне мистецтво;

б) прикладне мистецтво;

в) декоративне мистецтво;

г) живописне мистецтво.

 1. ^ Декоративне мистецтво поділяється на:

а) монументально-декоративне, декоративно-ужиткове, оформлювальне;

б) скульптурне, графічне, живописне;

в) монументальне, архітектурне, скульптурне;

г) графічне, оформлювальне, декоративне.

 1. ^ Створене архітектурного декору, рельєфів, розпису, вітражів, мозаїк, які прикрашають фасади й інтер’єри називають:

а) декоративно-ужитковим мистецтвом;

б) монументально-декоративним мистецтвом;

в) оформлювальним мистецтвом;

г) архітектурним мистецтвом.

 1. ^ Створення художніх виробів, призначених переважно для побуту:

а) монументально-ужиткове мистецтво;

б) декоративно-ужиткове мистецтво;

в) монументально-архітектурне мистецтво;

г) оформлювальне мистецтво.

 1. ^ Лінію перетину картинної площини з площиною горизонту називають:

а) промінь зору;

б) лінією горизонту.

 1. Пучок променів, які направляються віл очей до предмету називають:

а) променем зору;

б) площиною головного перпендикуляру.

 1. ^ Художнє оформлення свят, експозицій виставок і музеїв, вітрин це:

а) оформлювальне мистецтво;

б) монументально-декоративне мистецтво;

в) декоративно-ужиткове мистецтво;

г) прикладне мистецтво.

21. ^ Мазок, що накладається одним пензлем, але двома фарбами називається:

а) «перехідний мазок»;

б) «горішок»;

в) «гребінчик»;

г) «зернятко».

22. На скільки видів поділяється «хохломський розпис»:

а) 1;

б) 3;

в) 2;

г) 4.

23. Хохломське письмо, що ведеться пластичними мазками, на поґрунтованій золотом поверхні називають:

а) «кудрява»;

б) «поверхове»;

в) «під фон».

24. ^ Сукупність художніх властивостей, які посилюють емоційно-виразну роль творів пластичних мистецтв у предметному середовищі, що оточує людину називають:

а) орнаментом;

б) декоративність;

в) шрифтом;

г) предметність.

25. ^ Основні форми розвитку сучасного декоративно-прикладного мистецтва:

а) монументально-декоративне, декоративно-ужиткове, оформлювальне;

б) народне, професійне, самодіяльна творчість;

в) декоративне, ужиткове, оформлювальне;

г) монументальне, ужиткове, професійне.


^ Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів - 50. Тест включає 25 запитань. Правильна відповідь одного запитання оцінюється в 2 бали. III. Творча робота. Створити проект побутового предмету на основі стилізованої рослинної (тваринної) форми, обраної за власним бажанням. Наприклад, шишка-ліхтар.

^ Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів — 25

25 балів виставляється за дотримання в роботі таких вимог:

 • правильну композиційну побудову;

 • вдале кольористичне вирішення твору;

 • чіткість техніки виконання;

 • складність роботи;

 • творчий підхід та оригінальність виконання завдання;

 • чіткість і охайність виконання роботи.

24 - 20 балів виставляється, коли одна з вимог дотримана не повністю.

19 - 15 балів виставляється, коли дві вимоги не дотримано повністю.

14 - 10 балів виставляється, коли три - чотири вимоги дотримано з відхиленнями.

До 10 балів отримує робота, в якій п'ять вимог не дотримано або дотримано з

відхиленнями.

Вступники, які набрали менше 26 балів з тестового завдання та менше 51 за сумою балів всіх завдань до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи